Bibliotekos gyvenimas 1981–1989 m.

Centrinės bibliotekos renginiai vykdavo neerdvioje skaitykloje. Joje netilpdavo renginių lankytojai. Dažnai bibliotekos darbuotojos renginius organizuodavo kitų įstaigų salėse: mokyklose, Kultūros rūmuose, Baldų kombinato klube, „Jonavos balso“ redakcijos salėje ir kitur. Nuotraukos atspindi tik kai kuriuos bibliotekos gyvenimo epizodus, kurie buvo užfiksuoti fotonuotraukose. 

Literatūrinis vakaras, skirtas Antano Venclovos 75-osioms gimimo metinėms, pradėtas eilėraščiu „Tėviškė“. 1981 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Užusalių filialo vedėjos Klavdijos Andrejevos žodis pradedančioms bibliotekininkėms. 1981 m. K. Jakučio nuotr.   Jaunųjų specialistų krikštynos. 1981 m. K. Jakučio nuotr.   Darbo veteranės Klavdijos Andrejevos 20 metų darbo jubiliejus. 1981 m. K. Jakučio nuotr.  


Centrinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė Nijolė Šaparavičienė (stovi viduryje) ruošiasi renginiui. 1982 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.   Centrinės bibliotekos spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriaus darbuotojos (iš kairės) Julytė Vaicekauskienė ir Elena Matulevičienė tvarko naujas knygas. 1982 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.   Saugyklos fondo bibliotekininkė Aldona Jurkevičienė. 1982 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.   Bibliografijos skyriaus darbuotoja Sigutė Ona Žvirblytė. 1982 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr. 

Susitikimas su rašytoju Alfonsu Bieliausku Baldų kombinato klube. 1982 m. J. Kielės. nuotr.   Mokytoja Adolfina Boverienė su popietės „Moters – motinos gyvenimo žygdarbis“ dalyviais (3-osios vidurinės mokyklos moksleiviais) bibliotekoje. 1982 m. K. Jakučio nuotr.    Teminio vakaro „XX-ojo amžiaus komjaunuoliai“ salės vaizdas (34-oje profesinėje technikos mokykloje). 1982 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Teminio vakaro „XX-ojo amžiaus komjaunuoliai“ dalyviai. 1982 m. Nežinomo autoriaus nuotr.

​  Susitikimas su poete Ramutė Skučaite vakarinėje mokykloje. 1982 m. K. Jakučio nuotr.    Poetė Ramutė Skučaitė skaito eilėraščius. 1982 m. K. Jakučio nuotr.   Susitikimo su Ramutė Skučaite salės vaizdas. 1982 m. K. Jakučio nuotr.    Poetė Violeta Palčinskaitė, literatūros kritikas Valentinas Sventickas su centrinės bibliotekos darbuotojomis. 1983 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.
Knygų mylėtojų svečiai: (sėdi) aktorė B. Abramavičiūtė, kritikas V. Sventickas ir poetė V. Palčinskaitė Vaikų literaūros skyriuje. 1983 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.   Vaikų dramos būrelis. Vadovė – Vaikų literatūros skyriaus vedėja Birutė Degutienė. 1983 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Bibliografijos skyriaus vedėja J. Baranauskienė tvarko kraštotyros kampelį. 1983 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.   Knygos šventė bibliotekos skaitykloje. 1983 m. Nežinomo autoriaus nuotr.
Knygos šventė. Jonavos centrinės bibliotekos direktorė Jadvyga Rimdeikienė ir Gediminas Ilgūnas. 1983 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Baigiamasis Knygos šventės vakaras „Jonavos balso“ redakcijos salėje. 1983 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Baigiamasis Knygos šventės vakaras. Skaito aktorė N. Streckienė. 1983 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Vaikų literatūros skyriaus vedėja Birutė Degutienė. 1983 m. B. Aleksandravičiūtės nuotr.

Jonavos rajono centrinė biblioteka. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Knygų fonduose. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.    Knygas išduoda Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotoja Nijolė Rentelytė. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.
Metodinis skyrius. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Metodinis kampelis. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Vaikų literatūros skyrius. 1984 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Poetai Robertas Keturakis, Anzelmas Matutis, rašytojas Vytautas Martinkus Knygos šventėje. 1984 m. S. Saldūno nuotr.

Susitikimas su poetu A. Matučiu „Vaikystę lydi knyga“. 1984 m. S. Saldūno nuotr.    Dramos būrelis vaidina S. Gedos „Kaip kiškis vilko namus saugojo“. 1984 m. A. Degučio nuotr.   Jonavos centrinėje bibliotekoje renginio metu. Apie 1985 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Respublikinės bibliotekos vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro „Berniukas žirniukas“ vaidinimas Kultūros rūmuose. 1985 m. A. Janulio nuotr.

Lėlių teatras „Berniukas žirniukas“ vaidina E. Matulaitės pasaką „Raganos miltai“. 1985 m. A. Janulio nuotr.   Teminis vakaras bibliotekoje. Nuotraukoje (iš kairės): E. Pinkevičienė, agropramoninio susivienijimo darbuotoja, R. Kasteckienė, Centrinės bibliotekos direktorė ir Pauliukų kolūkio mechanizatorius E. Strumila. 1986 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Bibliotekos skaitykloje. Apie 1987 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Jauniesiems skaitytojams sparnuotą savo žodį atvežė vaikų poetas Martynas Vainilaitis, dainininkė Eugenija Bajorytė ir aktorė Regina Paliukaitytė. 1987 m. Nežinomo autoriaus nuotr.

Pasakų kampelis Vaikų literatūros skyriuje. 1987 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Bibliografijos skyriaus darbuotojos: Nijolė Šaparavičienė ir Violeta Neimontaitė. Apie 1987 m. V. Neimontaitės asmeninio archyvo nuotr.   Bronius Jauniškis susitiko su skaitytojais. 1987 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Poetas Aleksas Dabulskis ir aktorė Antanina Mackevičiūtė poezijos vakaro metu. 1987 m. Nežinomo autoriaus nuotr.


Knygos šventė. Poetas, kritikas Vytautas Rubavičius bibliotekoje susitiko su skaitytojais. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Knygos šventė. Centrinės bibliotekos direktorė R. Kasteckienė ir kritikas V. Rubavičius. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Knygos šventė Kultūros rūmuose. Skaitytojai susitiko su poete V. Jasukaityte, kritiku V. Rubavičiumi ir aktore J. Kavaliauskaite. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Susitikimas su Eduardu Jonušu. Dešinėje – Kostas Fedaravičius. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.

Poezijos vakaras „Būkime paukščiais“ Jonavos centrinėje ligoninėje. Eiles skaito klubo „Šaltinis“ literatė Stasė Bilienė. 1988 m. G. Tiškos nuotr.   Poezijos vakaras „Būkime paukščiais“ Jonavos centrinėje ligoninėje. Eiles skaito poetė Irena Nagulevičienė. 1988 m. G. Tiškos nuotr.   „Poezijos pavasarėlis – 1988“. Renginio svečiai ir dalyviai renkasi bibliotekos kiemelyje. Nežinomo autoriaus nuotr.   „Poezijos pavasarėlis – 1988“. (Iš kairės) aktorė A. Kumpytė, poetas M. Karčiauskas, Kultūros skyriaus vedėjas J. Smetona, rajono literatės S. Kuzerytė, I. Nagulevičienė, M. Šveckienė. Nežinomo autoriaus nuotr.

„Poezijos pavasarėlis – 1988“. Dainuoja Kultūros rūmų etnografinis ansamblis. Nežinomo autoriaus nuotr.   Lietuvos istorijai skirtoje viktorinoje varžėsi profesinės technikos mokyklos moksleiviai. 1988 m. V. Jankausko nuotr.    Ataskaitinė skaitytojų konferencija. Kalba bibliotekos direktorė R. Kasteckienė. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Ataskaitinė skaitytojų konferencija. Salės vaizdas. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.

Popietė „Su knyga į žinių šalį“ su pasakų teta. 1988 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Naujųjų metų šventė Vaikų literatūros skyriuje. 1989 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Centrinės bibliotekos pastatai (dabar čia įsikūręs muziejus). 1989 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Centrinės bibliotekos pastatai (dabar čia įsikūręs muziejus). 1989 m. Nežinomo autoriaus nuotr.

Centrinės bibliotekos pastatai (dabar čia įsikūręs muziejus). 1989 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Skaitymo kultūros konkursas. 1989 m. Nežinomo autoriaus nuotr.   Vakaras, skirtas J. Tumo-Vaižganto 120 g. m. Iš kairės: buvusi tremtinė J. Mačiokienė, mokytoja B. Ilgūnienė, literatūros tyrinėtojas R. Karmalavičius, aktorė M. Kudarauskaitė. 1989 m. V. Jankausko nuotr.   Bibliotekos 50-ies metų veiklos jubiliejus. Kultūros rūmuose susirinko bibliotekos darbuotojai, skaitytojai, svečiai. 1989 m.
Bibliotekos 50-ies metų veiklos jubiliejus. Direktorė R. Kasteckienė. 1989 m.   Bibliotekos darbo veteranės (iš kairės): M. Taujanskienė, A. Vansevičienė, A. Jurkevičienė, V. Steponavičienė, E. Matulevičienė, E. Skorupskienė, L. Žilionienė, K. Andrejeva). 1989 m.    Bibliotekos 50-ies metų veiklos jubiliejus. Prie jubiliejui skirtos parodos. 1989 m.   Centrinės bibliotekos kolektyvas. Apie 1989 m. V. Neimontaitės asmeninio archyvo nuotr.
© PigiosSvetaines.lt