​1990–2000 m. bibliotekos veiklos akimirkos

„Poezijos pavasarėlis – 1990“. Iš dešinės: poetas Kęstutis Genys, aktorė Virginija Kochanskytė ir rajono literatai. 1990 m., Centrinės bibliotekos (dabar – muziejaus) kiemelis   „Poezijos pavasarėlis – 1990“. Dainuoja Loreta Zabalujeva. 1990 m.   Poezijos klubo „Šaltinis“ ir Utenos rajono poezijos klubo „Verdenė“ literatai Jonavos centrinėje bibliotekoje. 1990 m. kovo 17 d.   „Poezijos pavasaris – 91“. Poetas Mykolas Karčiauskas dalina autografus skaitytojams. 1991 m., g/s „Azotas“ kultūros rūmai


„Poezijos pavasaris – 91“. Renginio svečiai susitiko su jonaviečiais. Vakarą vedė rajono literatė I. Nagulevičienė. 1991 m., g/s „Azotas“ kultūros rūmai   „Poezijos pavasaris – 1991“. Eiles skaito poetė Vilija Šulcaitė, gimusi ir augusi Jonavoje.   „Poezijos pavasarėlis – 1991“. Rajono literatai ir svečiai susitinka su skaitytojais Centrinės bibliotekos kiemelyje   „Poezijos pavasarėlis – 1991“. Rajono literatai ir svečiai susitinka su skaitytojais Centrinės bibliotekos kiemelyje


Poezijos vakaras „Senolių žemė Lietuva“. Eiles skaito Albinas Pavasaris. 1991 m.   Poezijos vakaras „Senolių žemė Lietuva“. Eiles skaito Kostas Fedaravičius. 1991 m.   Centrinės bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos. 1992 m.   „Poezijos pavasaris – 1993“. Salės vaizdas. 1993 m.


 „Poezijos pavasaris – 1993“. Poezijos šventės „Ir vėl prabyla mūza po žiemos“ viešnios (iš kairės) dainininkė Veronika Pavilionienė ir aktorė Inesa Paliulytė su rajono poetais. 1993 m.    „Poezijos pavasaris – 1993“. Dainuoja Veronika Pavilionienė. 1993 m.     „Poezijos pavasaris – 1993“. Skaito aktorė Inesa Paliulytė. 1993 m.     Literatūros vakaras „Elegija Simonui Daukantui“. 1993 m.


Respublikinės bibliotekos lėlių teatro „Berniukas Žirniukas“ vaidinimas Jonavos skaitytojams. 1994 m.   Kęstučio Trečiakausko knygos „Jeronimas Ralys“ pristatymas bibliotekos skaitykloje. 1995 m.   „Poezijos pavasaris – 96“. 1996 m. gegužė.   „Poezijos pavasaris – 96“. Poetas Kęstutis Navakas.


Bibliotekininkai Anykščiuose prie J. Biliūno kapo. 1996 m. gegužės 7 d.   Jeronimo Ralio 120-ųjų g. m. minėjimas. Prie J. Ralio kapo. 1996 m. spalio 10 d.   Kultūros darbuotojų šventė. Birutę Degutienę sveikina kultūros centro direktorius Gintautas Masteika. 1996 m. spalio 25 d.   Kultūros darbuotojų šventė. Klavdiją Andrejevą, bibliotekoje dirbančią 35 m., sveikina kultūros centro direktorius Gintautas Masteika ir vicemeras Donatas Juodelė. 1996 m. spalio 25 d.  


 Kilnojamosios parodos, skirtos Martyno Mažvydo Pirmosios lietuviškos knygos 450-sioms metinėms, atidarymas. Dalyvavo VU bibliotekos direktorė Birutė Butkevičienė. 1996 m. lapkričio 4 d.   Susitikimas su rašytoju Jurgiu Kunčinu ir aktore Birute Marcinkevičiūte. 1996 m. gruodžio 19 d.   Aleksandros Grendienės knygos „Sakau Tau“ pristatymas. 1997 m.   Aleksandros Grendienės knygos „Sakau Tau“ pristatymas. 1997 m.


Literatūros ir muzikos vakaras, skirtas pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejui. Rašytojas A. Pocius, aktorius L. Noreika ir dainininkas D. Sadauskas. 1997 m. kovo 12 d.   ​Poetės Eglės Brazdžiūnienės knygos „Pelynų pieva“ pristatymas. 1997 m. birželio 13 d.   Konferencija „Raimundo Samulevičius kūryba ir asmenybė“, skirta jo 60-osioms g. m. 1997 m. rugsėjis   Bibliotekos skaitykla. 1998 m.


E. Simanaičio kūrybos vakaras „Kraitis praeities gyvos“. 1998 m. vasario 26 d.   Aktorė V. Kochanskytė skaito E. Simanaičio eiles.    E. Simanaičio kūrybos vakaras „Kraitis praeities gyvos“. 1998 m. vasario 26 d.   „Poezijos pavasario – 98“ svečiai bibliotekoje. 1998 m. gegužės 29 d.


Vakaras „Metų ratui apsisukus“. Apdovanojama vyriausia bibliotekos skaitytoja. 1998 m. kovas   Vakaras „Metų ratui apsisukus“. Dainuoja bibliotekos moterų ansamblis. 1998 m. kovas   ​Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos. 1998 m. gegužės 1 d.   Bibliotekos darbo veteranės. 1998 m. lapkričio 7 d.  


​ Bibliotekininkų šventė. Dainuoja bibliotekos moterų ansamblis. 1998 m. lapkričio 7 d.   V. Kochanskytė ir P. Venslovas atlieka dedikaciją Adomui Mickevičiui „Piligrimo keliu“. 1998 m. gruodžio 7 d.   Stasės Bilienės knygos „Sielos veidrodis“ pristatymas. 1998 m. gruodžio 16 d.   Stasės Bilienės knygos „Sielos veidrodis“ pristatymas. Muzikinis intarpas. 1998 m. gruodžio 16 d.   


Irenos Nagulevičienės kūrybos vakaras „Įsiklausyk į žodį, širdim įsiklausyk“. Knygos „Laiptai“ pristatymas. 1999 m. vasaris  Knygnešio dieną bibliotekoje svečiavosi leidykla „Alma littera“. 1999 m. kovo 16 d.   „Poezijos pavasaris – 99“    „Poezijos pavasaris – 99“


Stasės Kuzerytės-Ragelienės kūrybos vakaras „Tas mano nuostabus pasaulis“. 1999 m. spalio 14 d.   Bibliotekos 60-mečio šventė. 1999 m. lapkričio 18 d.   Bibliotekos direktorę Romualdą Kasteckienę sveikina doc. Stanislavas Dubauskas, 1954–1955 m. dirbęs bibliotekos vedėju. 1999 m. lapkričio 18 d.   Bibliotekos 60-mečio šventė. Dainuoja Janina Miščiukaitė. 1999 m. lapkričio 18 d.

​​
Jonavos viešosios bibliotekos kolektyvas, švenčiantis bibliotekos veiklos 60-metį. 1999 m. lapkričio 18 d.   Poetė Onė Baliukonytė. Muzikos ir poezijos vakaras „Kalėdų šviesoj“. 1999 m. gruodžio 29 d.   Užgavėnės bibliotekoje. 2000 m.   Renginys „Žmonių apšvietai paaukočiau viską...“, skirtas knygnešio Justino Vareikio 130-osioms g. m. 2000 m. kovo 16 d.


Renginys „Žmonių apšvietai paaukočiau viską...“, skirtas knygnešio Justino Vareikio 130-osioms g. m. 2000 m. kovo 16 d.   Vaikų literatūros skyriaus dramos būrelis. 2000 m. balandis    Susitikimas su Pabėgėlių priėmimo centro gyventojais Vaikų literatūros skyriuje. 2000 m. balandis   ​„Poezijos pavasario – 2000“ svečiai su skaitytojais susitiko bibliotekos skaitykloje. 2000 m. gegužės 26 d.


„Poezijos pavasaris – 2000“.  2000 m. gegužės 26 d.   Rašytojas Grigorijus Kanovičius apsilankė bibliotekoje. 2000 m. rugpjūčio 10 d.   Rašytojas Grigorijus Kanovičius pasirašo bibliotekos svečių knygoje. 2000 m. rugpjūčio 10 d.   Gedimino Ilgūno knygos „Prezidentas Grinius“ pristatymas. 2000 m. rugsėjo 28 d.

​​
Poezijos ir muzikos vakaras „Kai širdyje suskamba stebuklinga styga...“ 2000 m. spalis   Bibliotekininkų šventė. 2000 m. lapkričio 9 d.   Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Skirmutė Gajauskaitė. 2000 m. lapkričio 9 d.   Bibliotekos direktorė Romualda Kasteckienė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbuotojos. 2000 m. lapkričio 9 d.


Meno ir muzikos skaitykla. 2000 m. lapkričio 9 d.   Lenkijos Kędzierzyn-Koźle miesto Tarybos nariai bibliotekai padovanojo lenkiškų knygų siuntą. 2000 m. lapkričio 10 d.    LID Jonavos skyriaus knygos „Išleiskim širdį pasivaikščiot“ pristatymas. 2000 m. lapkričio 17 d.
© PigiosSvetaines.lt