Iš 2001–2010 m. bibliotekos gyvenimo

Bibliotekininkų šventė ir konferencija. 2001 m. balandžio 24 d.   Seminaras „Šiandienos aktualijos bibliotekoje“. Svečiai: Irena Seliukaitė, Kęstutis Urba, Vytautas Gudaitis. 2001 m. balandžio 27 d.   Bibliotekos darbuotojai. 2001 m. liepos 9 d.   Literatūros vakaras „Sugrįžtantys vardai“. Poetė Eglė Juodvalkė iš JAV. 2001 m. rugsėjo 30 d.


Jonavos viešosios bibliotekos darbuotojos Kauno savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 2001 m. spalio 2 d.   Poezijos šventė „Palydėkime rudenį“. Groja Kazimieras Jakutis. 2001 m. spalio 25 d.   Parodos „Stasys Raštikis ir Jonava“ pristatymas bibliotekos Kraštotyros skaitykloje. 2001 m. lapkričio 22 d.   Informacijos ir kraštotyros skyriuje atidaryta interneto skaitykla. 2001 m. gruodžio 14 d.


Interneto skaitykla. 2001 m. gruodžio 14 d.   Bibliotekos skaitykloje paruošta Vladimiro Nikonovo kūrybos darbų paroda. 2002 m. sausio 21 d.   Leidyklos „Baltos lankos“ pristatymas. Dalyvavo vyr. redaktorė Dalia Saukaitytė. 2002 m. kovo 15 d.   Seminaras „Kurkime Europą kartu“. 2002 m. gegužės 9 d.


Europos paveldo dienai bibliotekoje atidaryta paroda „Medinė architektūra Lietuvoje ir Europoje“. 2002 m. rugsėjo 16 d.   Jaunųjų menininkų kūrybos vakaras „Ateinantys“. 2002 m. spalio 17 d.   Europos Komisijos delegacijos projekto „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“ pristatymas. Dalyvavo Europos Komisijos delegacijos Informacijos centro direktorė Gražina Soltonienė, agentūros „Alora“ atstovė Lina Šliogerienė. 2002 m. spalio 24 d.   Neįgaliųjų dainuojamosios poezijos popietė „Rudens mozaika“. 2002 m. spalio 26 d.


Vakaras, skirtas Maironio 140-osioms g. m. Dalyvavo pianistė R. Blaškytė, solistė R. Preikšaitė, aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venslovas. 2002 m. lapkričio 6 d.   Roberto Keturakio knygos „Kulka dievo širdy“ pristatymas. 2003 m. kovo 14 d.   Konkurso „Europietiškiausias Jonavos krašto žmogus“ laureatų apdovanojimas. Konkurso nugalėtojai – Teresė Žižienė ir Rimantas Sinkevičius. 2003 m. balandžio 22 d.   Gedimino Ilgūno knygos „Steponas Kairys“ pristatymas. 2003 m. balandžio 22 d.


Oreivio Leonido Simniškos oro baliono pakilimas, skirtas bibliotekos organizuotai Europos savaitei. 2003 m. balandžio 25 d.   Oreivio Leonido Simniškos oro baliono pakilimas, skirtas bibliotekos organizuotai Europos savaitei. 2003 m. balandžio 25 d.   Jolantos Grigienės tapybos darbų paroda. 2003 m. balandžio 25 d.   Gedimino Ilgūno monografijos „Česlovas Kudaba“ pristatymas. 2003 m. spalio 16 d.


Poeto Jono Strielkūno kūrybos vakaras su knyga „Ligi dvyliktos“. 2003 m. lapkričio 20 d.   Jonavos rajono neįgaliųjų literatų poezijos knygos „Akimirkos“ pristatymas. 2004 m. kovo 20 d.   Renginys vaikams „Inesos šventė lagamine“. Dalyvavo aktorė Inesa Paliulytė. 2004 m. gegužės 4 d.   Poezijos, muzikos ir humoro vakaras „Suomija – šalis prie poliarinio rato“. 2004 m. gegužės   6 d.

Rimo Ražinsko knygos „Pavasaris žirgus balnojo“, išleistos po autoriaus mirties pristatymas. 2005 m. vasario 24 d.​   Gedimino Ilgūno knygos „Knygnešių keliais“ pristatymas. 2005 m. kovo 4 d.   Gražinos Mrazauskienės ir Artūro Narkevičiaus knygos „Žmonių apšvietai paaukočiau viską ...“ pristatymas. 2005 m. balandžio 27 d.   Vaikų knygos šventė „Vaikystės pasaulio spalvos“, kurioje dalyvavo V.V. Landsbergis ir Sigutė Ach. Šventė vyko Kultūros centro Meno galerijoje. 2005 m. kovo 26 d.


Jonavos viešosios bibliotekos kolektyvas svečiavosi Varėnos viešojoje bibliotekoje. 2005 m. balandžio 28 d.    Bibliotekoje lankėsi Europos Parlamento narė Laima Andrikienė. 2006 m. kovo 24 d.   Raizos Užusenienės knygos „Grojantys angelai“ pristatymas. 2006 m. kovo 30 d.   Vaikų knygos šventė „Skrisk vaivorykštės karusele“. Dalyvavo rašytoja Nijolė Kepenienė. 2006 m. balandžio 3 d.


Bibliotekininkų šventės metu. 2006 m. balandžio 28 d.   Parodos „Jonavos krašto bažnyčios“, skirtos Europos paveldo dienoms, pristatymas. 2006 m. rugsėjo 28 d.   Skaitytojų aptarnavimo skyriuje. 2006 m.   Literatūros ir muzikos vakaras „Vyrą pagarbinki mūza...“, skirtas Jeronimo Ralio 130-osiosms g. m. 2006 m. spalio 10 d.


Senųjų nuotraukų parodos „Tarpukario bajorai“ atidarymas. 2006 m. lapkričio 29 d.   Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ almanacho „Lyg krintantys lašai“ pristatymas. 2006 m. gruodžio 7 d.   Aktorius Česlovas Stonys literatūros vakaro „Ką jūs manote apie gyvenimą“ metu. 2006 m. gruodžio 20 d.   Arūnas Mirinavičius, Kazimieras Jakutis koncerto su žibinčiais ir Kazimiero Jakučio knygos „Apeiginė liepa“ pristatyme. 2007 m. sausio 17 d.


Koncertas su žibinčiais ir Kazimiero Jakučio knygos „Apeiginė liepa“ pristatymas. 2007 m. sausio 17 d.  Danutės Kuliavienės knygos „Paženklinta“ pristatymas. 2007 m. kovo 16 d.  Informacijos ir kraštotyros skyriuje. 2007 m.   Vaikų literatūros skyriuje įvyko poeto Kosto Fedaravičiaus knygos „Sklėriškio sonatos“ pristatymas. 2007 m. gegužės 8 d.


Moksleivių Gretos Markevičiūtės ir Jurgos Ribačiauskaitės knygos „Kai gerai būti nebegali“ pristatymas. 2007 m. birželio 8 d.   Jonavos viešosios bibliotekos bendruomenė. 2007 m. rugsėjo 28 d.   Anos Aleksandravičienės knygos „Babuko šalis“ pristatymas. 2007 m. spalio 26 d.   Ramutės Irbinskienės knygos „Giedokit, laukiniai paukščiai“ pristatymas. 2007 m. lapkričio 14 d.


Susitikimas su Vladu Kovaliovu. Buvę bendraklasiai: (iš kairės) Raimondas Kaminskas, Vytas Vaicekauskas ir Vladas Kovaliovas. 2007 m. lapkričio 24 d.   Poezijos ir muzikos vakaras „Palydėkime rudenį“. 2007 m. lapkričio 16 d.   Irenos Jacevičienės knygos „Pirmasis Homero vertėjas“ pristatymas viešojoje bibliotekoje. 2007 m. gruodžio 19 d.   Jonavos viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai iš Rumunijos. Prie skaitymo metų simbolio – skaitančio žmogaus. 2008 m. kovo 17 d.


Jonavos viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai iš Rumunijos. Prie skaitymo metų simbolio – skaitančio žmogaus. 2008 m. kovo 17 d.   Popietė-susitikimas su medžio drožėju Artūru Narkevičiumi Vaikų literatūros skyriuje. 2008 m. kovo 17 d.   Susitikimas su žurnaliste, knygų autore Laima Lavaste. 2008 m. kovo 20 d.   Vaikų knygos šventė „Vaikų knygos paslaptis“. Leidyklos „Nieko rimto“ atstovas Saulius Valužis, vaikų rašytojai Kęstutis Kasparavičius ir Loreta Kavolė. 2008 m. balandžio 24 d.


Bibliotekininkų šventėje dainuoja Šveicarijos bibliotekos klubo „Prie kavos“ narės. 2008 m. balandžio 25 d.   Aktorė Inesa Paliulytė (kairėje) skaitė poeto Martyno Vainilaičio poeziją. 2008 m. gegužės 14 d.   Jonavos viešoji biblioteka organizavo miesto šventę – Europos dienos paminėjimą – „Ekologiška aplinka – ateities Europa“. 2008 m. gegužės 15 d.   Pasitinkant ekologinį plaustą „Bliūškis“. 2008 m. gegužės 15 d.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Meilė Šiaurės šalims“ 2008 m. lapkritis   Susitikimas su Edita Milaševičiūte, knygos „Įsimylėjėlių stovykla“, pretenduojančios į Geriausios 2008 Metų knygos paaugliams apdovanojimą, autore. 2008 m. lapkričio 25 d.   Vaikų knygos „Savaitė su poete Violeta Palčinskaite“. 2008 m.   Vytauto Bubnio kūrybos vakaras iš ciklo „Gyvoji knygos versmė“. Dalyvavo rašytojas Vytautas Bubnys ir kritikas Alfredas Gusčius. 2009 m. balandžio 29 d.


Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo renginys „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“. Dalyvavo leidyklos „Versmė“ atstovai ir  specialusis bibliobusas. 2009 m. gegužės 19 d.   Šveicarijos bibliotekos klubas „Prie kavos“ renginyje „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“ Viešosios bibliotekos skaitykloje atliko programą „Iš amžių glūdumos“. 2009 m. gegužės 19 d.   Viešosios interneto prieigos centro atidarymas Vaikų literatūros skyriuje. 2009 m. birželio  18 d.   Konferencija „70-ties metų kelias“, skirta bibliotekos veiklos jubiliejui. 2009 m. lapkričio 12 d.


Viešosios Bibliotekos direktorė Skirmutė Galauskaitė. 2009 m. lapkričio 12 d.   Respublikinio ekslibrisų konkurso „Ex Libris. Jonavos viešajai bibliotekai – 70“ darbų paroda. 2009 m. lapkričio 12 d.   Meninė programa „Jausmų sukūry“. Atlikėjai: aktorius Petras Venslovas, Rita Preikšaitė (mecosopranas), Artūras Kelpša (gitara). 2009 m. lapkričio 12 d.   Vaikų knygos šventė „Šviesiųjų svajonių žydintys sodai“ – susitikimas su dailininke ir rašytoja Sigute Ach. 2010 m. sausio 15 d.


Metų knygos šventė „Tu man esi gražiausia...“ Vaikų literatūros skyriuje. 2010 m. vasario 4 d.   Pažintinė-pramoginė popietė ,,Aš – 100% europietis” Vaikų literatūros skyriuje. 2010 m. gegužės 7 d.   Literatūros vakaras „Nutieskime tolerancijos tiltą“. Dalyvavo rašytoja Birutė Jonuškaitė ir aktorė Dalia Michelevičiūtė. 2010 m. gegužės 11 d.    Linkėjimų stendas. 2010 m. gegužės 11 d.


VšĮ ,,Savanorių centras“ mobilios parodos „Pažvelk – Afganistanas arti. Padėk – tu gali“ pristatymas. 2010 m. rugsėjo 7 d.   Susitikimas su žurnalistu Andriumi Užkalniu ir jo knygos ,,Kelionių istorijos“ pristatymas. 2010 m. rugsėjo 29 d.    Mindaugo Zabarausko fotografijų parodos „Korida“ pristatymas.  2010 m. spalio 8 d.    Šviesos ir žodžio šventė ,,Paslaptis – knygoje, knyga – paslaptis“, skirta Šiaurės šalių bibliotekų savaitei Vaikų literatūros skyriuje. 2010 m. lapkričio 8 d.
© PigiosSvetaines.lt