Apie Edmundą Simanaitį leidiniuose

2019 m. vasario 14 d.
Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. − 2-asis patais. ir papild. leid.. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. − 652, [1] p. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 391.  Šloviname tave, gyvenime! / Lietuvos invalidų draugijos Kauno apskrities taryba ; [fotonuotraukos S. Stravinsko, E. Katino, J. Raškevičiaus]. − Kaunas : Lietuvos invalidų draugijos Kauno apskrities taryba, 1996. − 40 p. : iliustr., portr. – Apie Edmundą Simanaitį, p. 14.  Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania / vyr. redaktorius Jonas Vitkauskas. – [19]97/98. – Kaunas : Neolitas, 1998. – 1190, [1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 594.  Jonavos krašto žmonės : Jonavos įkūrimo 250 metų jubiliejui / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarė Regina Lukoševičienė, Nijolė Šaparavičienė]. – Jonava : Linotipas, 2000. − 198, [1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 157–159.

Biografijos: mes atėjome ir einame : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2000. − 190, [1] p. : portr. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 136–138.  Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. − Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. − 563, [1] p. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 450.  Pripažinimo kelias : Lietuvos ekslibrisininkų klubui 20 metų / Alfonsas Čepauskas. − Vilnius : Lietuvos ekslibrisininkų klubas, 2002. − 32 p. : iliustr., portr. – Apie Edmundą Simanaitį, p. 8–9, 17.  Sąjūdis Jonavoje, 1988-1990 / Gediminas Ilgūnas. − Kaunas : AB spaustuvė „Aušra“, 2004. − 256 p. – Apie Edmundą Simanaitį, p. 7, 22, 24, 48, 52, 55-56, 66, 83, 96-97, 104, 106, 119, 136-137, 139, 142, 146, 148, 171-172, 177-189, 192-193, 195-196, 199, 210, 212, 214-216, 219-220, 222-223, 229-230, 243.

        Ten, kur žydi dobilas : [almanachas-albumas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos dešimtmečiui] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2005. − 191, [1] p. : iliustr., portr. – Apie Edmundą Simanaitį, p. 30, 43, 48, 51, 55.            Biografijos : mes atėjome ir einame : Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − [2-asis papild. ir patais. leid.]. − Jonava : Jonava, 2006. − 139, [1] p. : portr. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 107–109.            Lietuvos kariuomenė ekslibrise : tarptautinio konkurso parodos katalogas / Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos dailininkų sąjunga, Dailės parodų rengimo grupė Ars longa ; sudarytojas Alfonsas Čepauskas. − Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2007. − 75, [1] p. : iliustr. – KAM viceministro Edmundo Simanaičio ekslibrisas, p. 33.

​        Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Jonava / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. − Kaunas : Neolitas, [2009]. − 216 p. : iliustr., portr. – Taip pat vartojama antr.: Kraštiečiai. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 174.           Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos Sąjūdis 1988-1991 / [Arvydas Anušauskas, Kęstutis Bartkevičius, Virgilijus Čepaitis, Bronislovas Genzelis, Bronislovas Kuzmickas, Angonita Rupšytė, Romualdas Ozolas, Linas Saldukas, Antanas Tyla, Petras Vaitiekūnas, Dainius Žalimas ; sudarė Bronislovas Genzelis ir Angonita Rupšytė ; įvadinį tekstą parašė Vytautas Landsbergis ; abėcėlinį Sąjūdžio dalyvių sąvadą parengė Angonita Rupšytė ir Rozita Znamenskaitė ; rinktinę Sąjūdžio bibliografiją parengė Angonita Rupšytė, Audronė Kosciuškienė, Rozita Znamenskaitė ; redakcinė kolegija: Bronislovas Genzelis … [et al.]. − Kaunas : Šviesa, 2010. − XI, 511, [7] p. : iliustr., faks., portr. – Edmundas Simanaitis – Jonavos Sąjūdžio tarybos narys, p. 342.            Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … [et al.]. − [T.] 21 : Sam – Skl / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Stasys Vaitekūnas … [et al.]. − Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2012. − 848 p. : iliustr., portr., žml. – Edmundo Simanaičio biografija, p. 647.

Žemės ūkis : Žemės ūkio ministerijos žurnalas. – 2010, Nr. 1, p. 1 (virš.).  Žemės ūkis : Žemės ūkio ministerijos žurnalas. – 2010, Nr. 1, p. 4 (virš.).  ​Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. – 2015, Nr. 1(1). – Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, [2015]. − 160 p. : iliustr. − 2 kartus per metus. – Apie Edmundą Simanaitį, p. 28-29.   Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. − 2017, Nr. 1(5). − Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017. − 128 p. : iliustr., faks., portr. – Bibliogr. išnašose. − 2 kartus per metus. – Apie Edmundą Simanaitį, p. 120–122.
© PigiosSvetaines.lt