Apie Grigorijų Kanovičių leidiniuose

2019 m. birželio 13 d. 
    Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / red. kolegija: Vytautas Venckūnas − redaktorius, Irena Nagulevičienė, Rimantė Tarasevičienė, Gintarė Vaiciekavičiūtė, Jurgita Serapinė ; korektorė Rita Masiliūnienė. − 2018, Nr. 2(8). – Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2018. − 128 p. : sp. iliustr. − 2 kartus per metus. – Apie respublikinę G. Kanovičiaus literatūrinę premiją, p. 21–22.     Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. − 2018, Nr. 1(7). – Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2018. − 128 p. : iliustr., faks., portr., žml. − 2 kartus per metus. – Apie G. Kanovičiaus rašinių konkursą – 2018 m., p. 124.            Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. − 2017, Nr. 2(6). − Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017. − 128 p. : iliustr., faks., portr., žml. – Bibliogr. išnašose. − 2 kartus per metus. – Apie respublikinę G. Kanovičiaus literatūrinę premiją, p. 4–7.       ​​Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. − 2017, Nr. 1(5). − Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2017. − 128 p. : iliustr., faks., portr. – Bibliogr. išnašose. − 2 kartus per metus. – Apie G. Kanovičiaus premijos konkursą – 2017, p. 123–124.        

Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. − 2016, Nr. 1(2). – Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2016. − 128 p. : iliustr. − 2 kartus per metus. – Apie G. Kanovičiaus rašinių konkursą – 2016 m., p. 125.                   ​Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. – 2015, Nr. 1(1). – Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, [2015]. − 160 p. : iliustr. − 2 kartus per metus. – Apie G. Kanovičių, p. 66–73. Apie G. Kanovičiaus rašinių konkursą – 2015 m., p. 74–75.                        ​​   Pašvaistė : kultūros gyvenimo žurnalas jaunimui / redaktorė Audronė Daugnorienė. − 2009, [Nr.] 1-. − Vilnius : Naujosios Romuvos fondas, 2016. − Mėnesinis. – 2016, [Nr.] 1. − Apie G. Kanovičiaus „Miestelio romansą“, p. 7–13.                   Lietuvos žydai : istorinė studija / [Samuel Barnai… [et al.] ; sudarytojai Vladas Sirutavičius… [et al.] ; Lietuvos istorijos institutas, Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. − Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2012]. − 567, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 sulankst. žml. lap. – Apie G. Kanovičių, p. 500, p. 521.

​  Lietuva : enciklopedija / [vyriausioji redakcija: vyriausiasis redaktorius Antanas Račis … [et al.]. – [T.] 3 : biografijos : J – Q. − Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. − 1175, [1] p. : portr. – G. Kanovičiaus biografija, p. 213–214.  Literatūros enciklopedija mokyklai / [sudarytojos Loreta Mačianskaitė, Donata Mitaitė, Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Dalia Satkauskytė ; redkolegija Aušra Martišiūtė … [et al.]. − [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2011]. − 427, [1] p. – G. Kanovičiaus biografija, p. 170–171.  Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Jonava / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. − Kaunas : Neolitas, [2009]. − 216 p. : iliustr., portr. – G. Kanovičiaus biografija, p. 141.  Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis … [et al.]. – [T.] 9 : Juo - Khi. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. − 800 p. : iliustr., portr., žml. – G. Kanovičiaus biografija, p. 337.

Naujausioji lietuvių literatūra (1988-2002) / sudarė Giedrius Viliūnas. − Vilnius : Alma littera, 2003. − 463, [1] p. − Bibliogr.: p. 428–450. − Pavardžių r–klė: – Apie G. Kanovičių, p. 451–463.    Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. − Vilnius : Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001. − 563, [1] p. – G. Kanovičiaus biografija, p. 217–218.   Jonavos krašto žmonės : Jonavos įkūrimo 250 metų jubiliejui / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarė Regina Lukoševičienė, Nijolė Šaparavičienė]. − Jonava : Linotipas, 2000. − 198, [1] p. : iliustr. – G. Kanovičiaus biografija, p. 77–82.  ​ Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. − 2-asis patais. ir papild. leid. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. − 652, [1] p. − Vardyno r-klė: p. 623-652. – G. Kanovičiaus biografija, p. 395–396.    

 Literatūros panorama‘88 / sudarytojai Arvydas Valionis, Ema Vanagienė. – Vilnius : Vaga, 1990. − 283, [1] p. – Apie G. Kanovičiaus kūrybą, p. 38–41.  Tarybų Lietuvos enciklopedija / mokslinė redakcinė taryba: Jonas Zinkus (pirmininkas) … [et al.]. – T. 2 : Grūdas-Marvelės. − Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. − 702, [2] p. : iliustr. – G. Kanovičiaus biografija, p. 203. ​ Lietuviškoji tarybinė enciklopedija / vyriausioji enciklopedijų redakcija: Jonas Zinkus (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – T. 5 : JANENKA–KOMBATANTAI. − Vilnius : Mokslas, 1979. − 640 p., [7] žml. lap. : iliustr. – G. Kanovičiaus biografija, p. 262.    Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija / vyriausioji redakcija: Juozas Matulis (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – T. 2 : K–P. − Vilnius : Mintis, 1968. − 958, [2] p., [26] iliustr. ir žml. lap. : iliustr. – G. Kanovičiaus biografija, p. 44.
© PigiosSvetaines.lt