Apie Mykolą Kručą leidiniuose

2019 m. kovo 20 d. 

​Mykolui Kručui – poetui, šviesios sielos asmenybei, aktyviai gyvenančiam senjorui, kilusiam iš Mackonių kaimo, Krekenavos seniūnijos, Panevėžio rajono,  kūrybinės veiklos 15-osioms ir 88-osios gimimo metinėms jo kraštietė Joana Dargužytė-Perednienė išleido knygą „Mackonių sodžiaus ąžuolas“ (2017 m.). Pateikiame šios knygos viršelį, o visus, norinčius paskaityti šią knygą, kviečiame užsukti į Jonavos viešosios bibliotekos Kraštotyros skaityklą. 

Mackonių sodžiaus ąžuolas / Joana Perednienė. − Kaišiadorys : Printėja, 2017. − 100 p. : iliustr.

​Apie Mykolą Kručą – ne tik knygų autorių ir bendraautorį, bet ir aktyvų saviveiklininką rašo ir Jonavos rajono laikraščiai „Alio Jonava“, „Naujienos“, ir savaitraštis „Bičiulystė“, kurio puslapiuose dažnai publikuojama ir mūsų kraštiečio kūryba. Pastaraisiais metais mūsų kraštietis Mykolas Kručas dažnai vieši ir gimtojoje Krekanavoje. Parodoje – ir Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ publikuotas straipsnis apie jo viešnagę Krekanavoje, ir Kurčiųjų draugijos mėnraštyje „Akiratis“ pristatomas Mykolo Kručo brandžių metų grožis ir derlius, taip pat Lietuvos kultūros, kūrybos, savasties ir tautotyros mėnesiniame laikraštyje „Gintaro gimtinė“ – sveikinimas M. Kručui nominacijos „Jonukas“ įteikimo proga. 

Čia pateikiame straipsnius iš respublikinės spaudos apie Mykolo Kručo veiklą atvirkštine chronologine tvarka (naujausi – pradžioje).

 

Naujienos. – 2019, kovo 22, p. 12.   ​Bičiulystė. – 2019, kovo 21–27 (Nr. 11), p. 8. Alio Jonava. − 2018, liep. 18, p. 1. Atspindžiai. – 2016, saus. 12, p. 4. 

Atspindžiai. – 2016, saus. 12, p. 5.Tėvynė. – 2015, gruodž. 31, p. 6. Bičiulystė. − 2015, spal. 15–21, p. 8. Bičiulystė. − 2015, rugs. 17–23, p. 8.

​ Naujienos. − 2015, liep. 17, p. 5. Gintaro gimtinė. – 2014, gruodž. 1–31 (Nr. 12), p. 1. Akiratis. – 2014, birželio mėn. (Nr. 6), p. 7. Alio Jonava. − 2014, bal. 30, p. 4.

Naujienos. − 2014, bal. 29, p. 6. Bičiulystė. – 2014, bal. 10–16 (Nr. 14), p. 8. Naujienos. – 2014, bal. 8, p. 12. Alio Jonava. – 2013, geg. 22, p. 1.

Naujienos. – 2012, spal. 23, p. 6. Naujienos. – 2011, geg. 13, p. 6. Naujienos. – 2010, gruodž. 21, p. 12. Naujienos. – 2009, kov. 27, p. 4.

Naujienos. – 2008, rugs. 6, p. 4. Naujienos. – 2008, vas. 9, p. 1. Naujienos. – 2006, gruodž. 23, p. 4. 

Bičiulystė. – 2006, kov. 30, p. 8. Alio Jonava. –  2005, vas. 25, p. 3. Naujienos. – 2003, bal. 8, p. 5.

© PigiosSvetaines.lt