Apie parodą „Prasmė, jei žodį parašytą gebi skaityti širdimi...“

2020 m. balandžio 29 d. 

Irena Nagulevičienė
2020 m. gegužės 3 dieną poetei, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ pirmininkei, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narei Irenai Nagulevičienei sukanka 70 metų. Ji gimė Paguriuose (Rokiškio r.), bet didžiąją gyvenimo dalį (nuo 1976 metų rugsėjo 3 d.) gyvena ir dirba Jonavoje. Kraštietės jubiliejui parengėme virtualią parodą, kurioje pristatome jos biografiją, supažindiname su kūryba bei veikla. Mokyklinio laikotarpio skyrelyje kviečiame „pavartyti“ senąsias nuotraukas, nuo laiko pageltusius stropiai mokinei Irenai Butėnaitei skirtus padėkos raštus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros rašomųjų darbų sąsiuvinį. Pristatome leidinius, kuriuose yra Irenos Nagulevičienės biografija bei pateikiame straipsnius iš periodinės spaudos, kuriuose aptariama literatės kūryba ar pristatomos jos knygos. Parodoje eksponuojame jos pasiekimų dokumentus: apdovanojimus, padėkas, diplomus, Šveicarijos bendruomenės garbės pilietės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos šviesuolės vardo patvirtinimo raštus. Reikšmingiausias Irenos Nagulevičienės darbo bei visuomeninės veiklos įvertinimas – Jonavos krašto šviesuolės vardo suteikimas. Tam išskyrėme atskirą nuorodą. 

​Per pirmininkės Irenos Nagulevičienės veiklą atskleidžiame Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ renginius, išvykas bei pasiekimus. Ji – ilgametė (nuo 1999 m.) rajoninių laikraščių korespondentė, tad daug jos rašytų straipsnių yra ir periodinėje spaudoje, ir internete, tačiau parodoje pateikiamose internetinėse nuorodose galite atsiversti tik straipsnius, kuriuose sužinosite apie kraštietės gyvenimą, kūrybą, veiklą ir pasiekimus, o gausius jos rengtus straipsnius, publikuotus virtualioje erdvėje, kiekvienas norintis gali susirasti pats.

​Šia paroda sveikiname gerbiamą kraštietę Ireną Nagulevičienę 70-ties metų sukakties proga. Linkime išlikti visuomeniškai aktyviai ir veikliai, kurti, burti aplink save kuriančius žmones ir padėti atsiskleisti dar ne vienam mūsų krašto „deimančiukui“.
​ 
 Norisi pacituoti Irenos Nagulevičienės eilėraštį „Reikia“: 

Reikia džiaugsmą dalyti, kaip rytmečio aušrą, Reikia skausmą priglausti, kai skauda kitam, Reikia gėrio vijoklį ant kelio išausti, Reikia dulkes nuplauti lašely šaltam, Reikia gėlą nuryti, kaip rūpestį sūrų, Reikia žaizdą užspausti, kai verda krauju, Reikia tylą prakalbint, kai gūžias už durų, Reikia samanų rasti ant rožės dyglių.
Linkime Jums, miela Irena, dalyti džiaugsmą, gėrį ir tenepritrūksta Jums ištvermės, kantrybės, stiprybės įgyvendinti visus „reikia“. Būkite šviesuole, tesklinda iš Jūsų šiluma, kurios užtektų visiems su Jumis bendraujantiems!

​Dėkojame Irenai Nagulevičienei už bendradarbiavimą ruošiant parodą.
     
© PigiosSvetaines.lt