Apie Petrą Vaičiūną knygose

2020 m. liepos 1 d. 

Lietuvių literatūros istorija. − Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1961. − T. 3, d. 1 : Kapitalizmo epocha (1917-1940).  – Apie  Petrą Vaičiūną, p. 604–619.   Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. − Vilnius : Mintis, 1971. − T. 3 : R–Ž. – Apie  Petrą Vaičiūną, p. 634–635.   Scena ir gyvenimas : [atsiminimai] / Teofilija Vaičiūnienė. − Vilnius : Vaga, 1975. − 265, [2] p., [16] iliustr. lap. : portr., iliustr. – Petras Vaičiūnas – žmogus ir menininkas, p. 149 –266.   Platėjantys akiračiai : lietuvių literatūrinė spauda 1904-1917 metais / Leonas Gudaitis. − Vilnius : Vaga, 1977. − 441 p., [8] iliustr. lap. : iliustr. – Minimas Petras Vaičiūnas ir jo kūryba, p. 145, 394–395.

Pažangioji lietuvių kritika, 1918-1940 : bandymas analizuoti ir sintetinti / Kazys Ambrasas. − Vilnius : Vaga, 1978. − 565 p. – Apie Petro Vaičiūno kūrybą, p. 46, 85, 92, 126, 260, 334–336, 469–470, 511, 518.   Šventąja / Vygandas Račkaitis, Milda Telksnytė. − Vilnius : Mintis, 1978. − 64 p., [32] iliustr. lap. : žml. −  Minimas Petras Vaičiūnas, mokęsis Veprių parapijinėje mokykloje, p. 57.   Erdvių ugnys : rinktinė / Petras Vaičiūnas ; sudaryt. V. Gužauskas ; red. komisija V. Galinis … [et al.]. − Vilnius : Vaga, 1980. − 353 p. − Kn. taip pat: Petro Vaičiūno poetinis kelias / E. Matuzevičius, p. 5–14.   Kūrėjų pėdsakais / Benjaminas Kondratas. − Vilnius : Mintis, 1981. − 287 p. : iliustr. – Apie Petro Vaičiūno gimtinę Piliakalnius, p. 202–203.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. − Vilnius : Mokslas, 1983. − T. 11. – P. Vaičiūno biografija, p. 620.   Laiškai / Šatrijos Ragana ; [parengė Janina Žėkaitė ; redakcinė komisija: J. Macevičius … et al.]. − Vilnius : Vaga, 1986. − 509, [1] p., [8] iliustr. lap. : portr., iliustr. – Minima Petro Vaičiūno drama „Stabai ir žmonės“, p. 463–464.   Tarybų Lietuvos enciklopedija. − Vilnius : Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. − T. 4. – Petro Vaičiūno biografija, p. 407.   Tarybinių lietuvių rašytojų autobiografijos. − Vilnius : Vaga, 1989. − T. 2. – Petro Vaičiūno autobiografija, p. 710–716.


Lietuvių rašytojų sąvadas / Vytautas Vanagas. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. −  Biobibliografinė kronika : [P. Vaičiūnas], p. 186.    Petro Vaičiūno pasaulis / Reda Pabarčienė. − Vilnius : Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 1996. − 255 p. : iliustr.      XX amžiaus literatūra / Vytautas Kubilius. − Vilnius : Alma littera, 1996. – Apie Petrą Vaičiūną, p. 146, 292, 295–297, 298, 363, 700.    Lietuvių dramaturgija : kūrinių sąrašas / sudarė Vytautas Maknys. − Vilnius : Puntukas, 1998. − 118p. − (Iš Lietuvos kultūros istorijos). – Petro Vaičiūno dramos, p. 95–96.


Raštai : septyniolika tomų / Balys Sruoga ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. − Vilnius : Alma littera, 1996-. – T. 7 : Literatūros kritika, 1924-1929 / [parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas]. − 2001. − 538, [1] p., [8] iliustr. lap. : portr. – Apie Pertą Vaičiūną, p. 98, 99, 119, 120, 213, 231, 351, 352, 370–380, 381–504, 525, 526, 529.   Lietuvių literatūros enciklopedija / [redaktoriai Vytautas Kubilius, Vytautas Rakauskas, Vytautas Vanagas]. − Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. − 563, [1] p.  – P. Vaičiūno biografija, p. 522–523   Parašyta moterų / Viktorija Daujotytė. − Vilnius : Alma littera, 2001. − 853, [2] p., [8] iliustr. lap − Bibliogr. išnašose. – Minimas Petras Vaičiūnas, p. 225, 509.    Perpetuum mobile : [atsiminimai] / Galina Dauguvietytė. − Vilnius : Tyto alba, 2002. − 254, [2] p. : iliustr. ;. − Vilnius : Tyto alba, 2002. − Minimas Petras Vaičiūnas ir jo šeima, p. 65.

   ​Žymių žmonių testamentai : nuo Antikos iki šių laikų / sudarė Vytautas Gaivenis ir Romualdas Šinkūnas. − Vilnius : Rosma, 2002. − 399, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Pateikiamos ištraukos iš P. Vaičiūno priešmirtinio testamentinių miniatiūrų ir aforizmų rinkinio „Gyvenimo preliudai“, p. 192–194.    Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002) / sudarė Giedrius Viliūnas. − Vilnius : Alma littera, 2003. − 463, [1] p. – Minima Redos Pabarčienės knyga „Petro Vaičiūno pasaulis“, p. 272, 442.   Vilniaus istorija : legendos ir tikrovė / Antanas Rimvydas Čaplinskas. − Vilnius : Charibdė, [2010]. − 563, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Minimas Petras Vaičiūnas, p. 372, 455.   

 ​Testatoriai ir testamentai : žymių žmonių paskutinė valia nuo antikos iki šių laikų / sudarė Vytautas Gaivenis ir Romualdas Šinkūnas. − Vilnius : Rosma, 2007. − 512 p. : iliustr., faks., portr. – Petras Vaičiūnas (1890-1959) : eiliuoti testamentai, p. 370–372.   Folkloras ir gyvenimas : straipsnių rinkinys / Stasys Skrodenis. − Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. − 488, [1] p. – Minimas Petras Vaičiūnas, p. 182.    Literatūros enciklopedija mokyklai. − [Vilnius] : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2011]. − 427, [1] p. – Petro Vaičiūno biografija, p. 396. 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. − Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2013. − [T.] 24. – Petro Vaičiūno biografija, p. 508–509.   Skausmingas praregėjimas : lietuvių rašytojai Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu / Mindaugas Tamošaitis. − Vilnius : Gimtasis žodis, 2014. − 214, [1] p. : iliustr., portr. – Minimas Petras Vaičiūnas, p. 47–48, 55, 68, 78, 99.   Lietuva. − Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2015. − [T.] 4.  – Petro Vaičiūno biografija, p. 676.
© PigiosSvetaines.lt