Atgimimo sąjūdžio metus prisiminus – Gedulo ir vilties dienos paminėjimas 1989 m. birželio 13 d. Jonavoje 

2021 m. birželio 3 d.

Sąjūdis Jonavoje, 1988–1990 / Gediminas Ilgūnas. − Kaunas, 2004. − P. 141.
Gedulo ir vilties dienos paminėjimas dabar tapo įprastu, tarsi savaime suprantamu, dalyku. Tačiau taip buvo ne visada – tarybiniais laikais nebuvo galima rengti lietuviams svarbių (Vasario 16-osios), kartais skaudžių (Gedulo ir vilties bei Juodojo kaspino) dienų paminėjimų. 1989 m. birželio 13 d. Jonavos Sąjūdžio taryba surengė Gedulo ir vilties dienos minėjimą, kuriame dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Apie tai išsamiai yra aprašęs Jonavos rajono garbės pilietis Gediminas Ilgūnas knygoje „Sąjūdis Jonavoje, 1988–1990 m.“ (p. 143–154). Kviečiame paskaityti.

Sąjūdis Jonavoje, 1988–1990 / Gediminas Ilgūnas. − Kaunas, 2004. − P. 143–154.


Aldona Skaisgirytė tuomet dirbusi laikraščio „Jonavos balsas“ žurnaliste, aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. 1988 m. spalio 22 d. Vilniaus sporto rūmuose vykusiame steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime ji buvo akredituota „Jonavos balso“ žurnaliste. ​Aldona Skaisgirytė Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščiui „Taurosta“ Nr. 1 (5) (2017) paruošė straipsnį „Niekas negali nugalėti tautos, einančios į laisvę“. Jame rašė „koks drąsus buvo mūsų redaktorius Julius Lenčiauskas, leisdamas laikraštyje spausdinti straipsnius, kurie tikrai to meto dvasioje buvo panašu į perversmus, revoliucijas, maištus, negailestingus tiesos sakymus tiesiai į akis. Daugelis dabar net nesusimąsto, kad laisvas žodis galėjo prasiskinti kelią ir išvysti šviesą tik drąsių autorių ir redaktorių dėka.“

Pateikiama šio straipsnio fragmentą, kuriame aprašoma neeilinė 1989 m. birželio 13-oji.

Taurosta. – Nr. 1 (5) (2017), p. 62–64.

​Edmundas Simanaitis – publicistas, Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, Jonavos rajono savivaldybės meras (1995–1997 m.), Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministras (1997–2000 m.) knygoje „Gedimino stulpų šviesa“ (1998 m.) pateikė šiame mitinge priimtą rezoliuciją „Gedulo ir vilties mitingo rezoliucija“.

Gedimino stulpų šviesa : sąjūdžio publicistika, 1989–1991 / Edmundas Simanaitis. − Vilnius : E. Simanaitis, 1998. – P. 16–17.

​ 
Dėkojame Gedimino Ilgūno žmonai Birutei Ilgūnienei, kuri pateikė nuotraukas iš Atgimimo laikotarpio. Dauguma jų nebuvo panaudotos minėtoje knygoje. Todėl turite unikalią galimybę pamatyti Atgimimo metų svarbaus renginio – Gedulo ir vilties dienos – paminėjimo iškilmes. O gal ir Jums teko jame dalyvauti?
  
           

​​       

      

         
© PigiosSvetaines.lt