Biblioteka kaip kultūros animavimo būdas

2019 m. spalio 16 d.
2019 m. rugsėjo 20 d. Jonavos viešosios bibliotekos darbuotojas Ramūnas Čičelis lankėsi tarptautiniame bibliotekininkų forume "Naujoji biblioteka - kiekvieno atsakomybė". Forumas vyko Ukrainoje, Lvovo mieste.
 Siūlome perskaityti forume pristatytą R. Čičelio pranešimo tekstą, kuriame autorius analizuoja, kaip biblioteka, taip pat ir Jonavoje, gali tapti ir dažniausiai yra nedidelio miesto ir rajono kultūrinio gyvybingumo vieta.
 Įdomaus skaitymo

​​Lenkų poetas, mąstytojas Krzystof‘as Czyžewski‘s savo prieš kelerius metus išleistoje knygoje „Mažasis pasaulio centras“ svarsto apie tai, kaip nuo finansinės ir simbolinės galios centrų nutolusiame paribyje yra įmanoma sukurti prasmės nestokojančią kultūrinę veiklą ir filosofinį pagrindą, kuris veikia to paribio gyventojus ir svečius. Viena esminių tokios praktikos atspirčių – tai tokio tarsi provincinio geografinio taško atvirumas naujoms tendencijoms ir kultūrinėms formoms. Biblioteka yra kultūros įstaiga, kuri (o gal tik ji?) gali įveikti provincinį uždarumą, kurį paprastai siejame su inercija ir konservatyvumu. Jonavos viešosios bibliotekos veikla akivaizdžiai byloja apie vis didėjantį atvirumą naujovėms ir technologiniu, ir idėjiniu požiūriu.

​Medijų teoretikas Marshall‘as McLuhan‘as garsiajame veikale „Kaip suprasti medijas“ apibrėžė postmoderniojo žmogaus buvimą kaip egzistenciją „globaliame kaime“. Tai reiškia, kad šiandien konkreti žmogaus buvimo vieta ima reikšti vis mažiau, nes jau galutinai ir neginčijamai įsigalėjo virtualybė. Šiandienos asmuo yra dažniau virtualioje nei fizinėje erdvėje. Tokiu būdu, provincijos gyvenimas žmogų veikia minimaliai, nes jam tampa prieinama visa planeta. Šią, regis, akivaizdžią ir niekam abejonių nekeliančią tiesą mums rūpėti užklausti praktiškai: ar tikrai su visu pasauliu bendraujantis žmogus vienodai vertina kultūrą ir jos formas megapolyje ir mažame mieste ar kaime? Atsakymas beveik kategoriškai neigtų medijų teoretiko hipotezę, kurią jis taria įrodęs. Iš esmės, kol nėra jutiminių, ne vien regos jusle, pagrįstų santykių su kultūros turiniu, provincijos žmogus retai naudojasi tomis globaliomis galimybėmis, kurias teikia pasaulinis žiniatinklis. Jonavos viešosios bibliotekos užduotis regisi kaip tokia, kai realiai ir apčiuopiamai egzistuojanti institucija su pastatu, skaitymo ir laisvalaikio erdvėmis yra bene vienintelė tame „mažajame pasaulio centre“ gebanti sujungti virtualybę su perceptyvia žmogaus gyvenimo buitimi ir kasdienybe. Biblioteka tampa tiltu tarp virtualybės ir konkretybės, fizinių pavidalų. Tais laikais, kai rytų europietis gali laisvai savajame ekrane matyti Kembridžo universiteto geriausių profesorių paskaitų vaizdo įrašus, žmonės Jonavoje ir kituose Lietuvos regionuose vis dar eina į bibliotekas, nes jiems reikia gyvo žmogaus ir fizinį pavidalą turinčios knygos.

​Biblioteka yra perėja ne tik simuliakrų įveikimo požiūriu, bet ir istoriškumo jungtis su dabartimi, kuri neišvengiamai kuria ateitį. Filosofas Leonidas Donskis, kartu su sociologu Zygmuntu Baumanu, yra analizavę šiuolaikinio žmogaus buvimo fenomeną, kuriam būdinga tai, kad šiandien asmuo yra beprarandantis istorinę atmintį, nes taria įsitvirtinęs dabartyje, kuri kaskart vertinama kaip neparėpiamas ir nesuvokiamas chaosas. Tokia ji yra būtent todėl, kad šiandien žmogui kas kelerius metus reikia atnaujinti patirtis ir išlavintus gebėjimus, jei nenori žlugti kaitos pasaulyje. Jonavos viešoji biblioteka savo projektine veikla ir kultūrinės regiono tapatybės įtvirtinimu yra animuojanti tokį žmogų ir jo kultūrinį veikimą būtent todėl, kad ne tik įvietina, bet ir paverčia jį istoriškumo neneigiančiu individu. Tokio mąstymo pavyzdys galėtų lenkų poeto ir rašytojo Czeslaw‘o Milosz‘o paveldo gaivinimas Lietuvoje ir Lenkijoje. Tokio animavimo dažniausiai ne tik imasi, bet net privalo tai daryti, regionų bibliotekos. Jonavos, kaip ir daugelio kitų mažesnių Lietuvos miestų, istorinė atmintis animuotame kultūros gyvenime įgauna įvairių renginių, kurie susiję su šių vietovių praeities rašytojais, menininkais, formas. Dar daugiau, šiandien Lietuvos bibliotekos gali ir turbūt taps tokia institucija, kuri išspręs daugelį „atminties karų“, per kuriuos visuomenė ginčijasi dėl įvairių istorinių asmenybių vertinimo. Išmintis, nuo seno paveldėtas polinkis ir poreikis gilintis į priežastis, detaliai nagrinėti praeities reiškinius – tai tokie mūsų pagrindai, iš kurių gilioje istorijoje radosi įvairūs mokslai. Šiandien, kai universiteto institucija sparčiai transformuojasi į studijų fabrikus, biblioteka lieka viena paskutiniųjų priebėgų žmogui, kuris nesipyksta su moksliniu pažinimu.

​Tapęs istorišku, nenutraukusiu ryšių su savąją individualia ir kolektyvine praeitimi, skaitytojas tampa individu ir išsivaduoja iš savojo egoizmo bei privatizmo. Lietuvių kilmės amerikietis kultūrologas profesorius Vytautas Kavolis yra rašęs apie individualumą kaip pagrindinį šiuolaikinio žmogaus saitą su kitais ir kitokiais individais. Dėl šios priežasties Jonavoje ar Jonavos rajono kaime nėra visiškai tas pats, ar žmogus skaito savo asmeninės bibliotekos knygas neišeidamas iš namų, ar vis dėlto lankosi bibliotekoje, kur bendrauja su kitais žmonėmis. Bendrauja ne apie pinigus ir buitį, bet apie idėjas. Biblioteka yra paveldėjusi ir gal net stebuklingai išlaikiusi tą funkciją, kurią senovės Romoje atliko forumai, šiandien televizijos eteryje neretai pavirstantys į šou renginius. Tokio gyvybingumo pavyzdys – Jonavos viešoji biblioteka, jungianti skaitytojus į klubus, – vis dar išlaiko savąjį deramą rimtumą ir solidumą, kuriuo traukia skaitytojus ir visuomenę. 

​Iš tokio bendravimo, kaip dėsninga, randasi vietinės bendruomenės, kurioms, idealiu atveju, rūpi ne vien praktinės jų narių gyvenimo problemos, bet ir egzistenciniai pagrindai. Šiuo metu Lietuvos regionuose nedaug belikę tokių kaimų, kuriuose veiktų rajonų kultūros centrų filialai. Bibliotekos tokius filialus iki šiol dažniausiai yra dar išsaugojusios. Būtent apie bibliotekas spiečiasi ne tik vandentiekio problemas norintys išspręsti gyventojai, bet ir vietiniai žmonės, turintys filosofinę bei politinę sąmonę. Bibliotekos nėra pavirtusios politikavimo vieta. Politika čia suprantama kaip toks kiekvieno iš mūsų viešasis veikimas (nuo kiemo ar gatvės tvarkymo iki knygos rekomendacijos kaimynui), kuris turi įtaką kitiems. Tai – mūsų, Vakarų civilizacijos žmonių, istorinis paveldas, siekiantis senovės graikų laikus. Didmiesčio bendruomenės šiandien dažniausiai veikia kaip pinigų įsisavinimo būdą užtikrinanti veikimo forma. Jonavoje, kaip ir kai kuriuose kituose mažuose miestuose ir kaimuose, dar įmanoma ir aktualu dažniau kalbėtis apie idėjas, nei apie lėšas.
​ 
Kultūrinis animavimas – tai filosofinė ir praktinė veikla, kurioje jungiamas atvirumas pasauliui, išsaugomas empirinis santykis su kultūra, neneigiama praeitis, kuris visus mus veikia. Jonavos miesto ir rajono kultūros gyvybė, kaip priešingybė mirčiai ir sąstingiui, yra šių dienų bibliotekos atsakomybė, nes panašu, kad biblioteka yra paskutinis apkasas, kovojant brutaliai realiajai politikai ir tam, kas nuo labai seniai vadinama tiesiog žmogišku nuoširdumu. Jei už tai atsakingoje bibliotekoje lankosi žmonės ir kartu įpučia kultūrinę gyvybę sau ir kitiems, galima tikėtis, kad ir šie asmenys bus atsakingi už savąją vietą, kurioje gyvena, patys ties tiltus tarp kontrastingų pažiūrų ir praktikų, išvengs egoizmo ir privatizmo ir kartu kurs tai, kas mūsų, Rytų Europos šalių, kultūrose vadinama savitai suprantamu bendruoju gėriu. Biblioteka kaip kultūros gyvybės palaikymo būdas šiandien yra paradoksaliai nauja ir naujoviška tiek, kiek nesistengia neigti savosios prigimties, tačiau nėra ir izoliacijos institucija.

​​
Jonavos viešosios bibliotekos kultūrinių veiklų organizatorius
Ramūnas Čičelis 
    

Pranešimo akimirkos

Konferencijos akimirka

Biblioteka

Biblioteka
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, biudžetinė įstaiga
​Adresas: Žeimių g. 9, LT-55158, Jonava
Telefonas/faksas: (8 349) 53 160
​El. paštas: biblioteka@jonbiblioteka.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas: 190313985
Puslapio administratorius: info@jonbiblioteka.lt 

DARBUOTOJAMS

 

​ © Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
© PigiosSvetaines.lt