Aleksys Churginas

2018 m. birželio 5 d.
        

CHURGINAS Aleksys – poetas, vertėjas. Gimė 1912 m. birželio 7 d. (gegužės 25 d.) Jonavoje.

1931-1936 m. studijavo Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakultete, 1936-1939 m. – Paryžiaus ir Grenoblio universitetuose.

1945-1948 m. Kauno universitete dėstė užsienio literatūrą. Eilėraščius pradėjo spausdinti apie 1929 metus. Poezijai būdinga žmogaus būties apmąstymai, intymūs motyvai, literatūrinės asociacijos. Eilėraščių rinkiniuose „Ugnis“ (1946 m.), „Saulės taku“ (1947 m.), „Ir tavo širdy“ (1970 m.), „Sietuva“ (1973 m.), „Sankryža“ (1974 m.), „Blyksniai“ (1976 m.), „Verdenė“ (1978 m.), „Viržių midus“ (1981 m.), „Ūkanų krantas“ (1983 m.), „Skaidruma“ (1984 m.), „Atodūsių tiltas“ (1986 m.), „Metai ir mitai“ (1989 m.) vyrauja žmogaus vidinių būsenų kaitos, meilės, liūdesio, džiaugsmo, darbo prasmės ir gamtos tematika, humanistinių idealų poetizacija; eilėraščių rinkinyje „Po Spalio žvaigžde“ (1950 m.) – ryškesni visuomeniniai motyvai. Vertė iš lotynų, anglų, prancūzų, rusų, italų, ispanų, vokiečių kalbų. Išvertė nemaža reikšmingų pasaulinės literatūros klasikų poezijos, dramaturgijos kūrinių: V. Šekspyro „Hamletą“ (1946 m.), „Makbetą“ (1947 m.), „Karalių Lyrą“ (1948 m.), „Otelą“ (1949 m.), „Romeo ir Džiuljetą“ (1950 m.), „Ričardą III“ (1954 m.), „Julių Cezarį“ (1965 m.), „Koriolaną“ (1973 m.) ir kitas dramas, sonetus, J. V. Gėtės „Faustą“ (1960 m., d. 1; 1978 m. 2 d.), Dantės „Dieviškąją komediją“ („Pragaras“,1968 m., „Skaistykla“, 1970 m., „Rojus“,1971 m.), A. Puškino mažąsias dramas, Horacijaus, Sofoklio, Ovidijaus, Vergilijaus, Plauto, Dž. N. G. Bairono, P. Kalderono („Dama vaiduoklė“, 1959 m.), P. Kornelio („Sidas“, 1974 m.), Moljero („Tartiufas“, 1971 m.), F. Garsijos Lorkos (rinkinys „Kryžkelė“, 1966 m.) ir kitų rašytojų kūrinių.

​Už poezijos vertimus suteikta LTSR valstybinė premija (1972 m.). Suteiktas LTSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas (1982 m.).

​Mirė 1990 m. gegužės 4 d. Vilniuje.

​Bibliografija:

Ugnis : [eilėraščiai] / Aleksys Churginas. – Kaunas : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, [1946]. – 183 p.
Saulės taku : [eilėraščių rinkinys] / Aleksys Churginas. – Kaunas : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947. – 120 p.
Po Spalio žvaigžde : [eilėraščiai] / Aleksys Churginas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950. – 170 p. : 1 portr.
Ir tavo širdy : [eilėraščiai] / Aleksys Churginas ; dailininkė J. Plikionytė. – Vilnius : Vaga, 1970. – 174 p. : iliustr.
Sietuva : eilėraščiai / Aleksys Churginas. – Vilnius : Vaga, 1973. – 112 p.
Sankryža : eilėraščiai / Aleksys Churginas ; [dailininkas A. Žvilius]. – Vilnius : Vaga, 1974. – 103 p. : iliustr.
Verdenė : eilėraščiai / Aleksys Churginas ; iliustravo R. Gibavičius.  Vilnius : Vaga, 1978.  240 p. : iliustr.
Blyksniai : [eilėraščiai] / Aleksys Churginas ; dailininkas A. Žvilius. – Vilnius : Vaga, 1976. – 165 p. : iliustr.
Viržių midus : [poezija] / Aleksys Churginas ; iliustravo G. Didelytė. – Vilnius : Vaga, 1981. – 278 p. : iliustr.
Ūkanų krantas : eilėraščiai / Aleksys Churginas ; iliustravo A. Žvilius. – Vilnius : Vaga, 1983. – 282 p. : iliustr. 
Skaidruma : eilėraščiai / Aleksys Churginas. – Vilnius: Vaga, 1984. – 301 p.
Atodūsių tiltas : eilėraščiai / Aleksys Churginas ; iliustravo Rimantas Dichavičius. – Vilnius: Vaga, 1986. – 479 p. : iliustr.
Metai ir mitai : eilėraščiai / Aleksys Churginas ; iliustravo Rimantas Dichavičius. – Vilnius : Vaga, 1989. – 447 p. : iliustr.
Fuga vargonams : eilėraščiai / Aleksys Churginas. – Kaunas : [Viešoji įstaiga „Linos pasaulis“] ; Ramučiai (Kauno r.) : J. Kneitos firma „Ramduva“, 2002. – 319, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Aleksio Churgino fenomenas / Juozas Macevičius, p. 5–7. 

​Šaltinis: Jonavos krašto žmonės. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 33–34. ​​
© PigiosSvetaines.lt