Vydas Dolinskas

2020 m. gegužės 7 d. 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius
DOLINSKAS Vydas – dailėtyrininkas, meno istorikas, kultūros vertybių specialistas, muziejininkas, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius, daugelio Lietuvos ir užsienio mokslinių tarybų, redakcinių kolegijų narys, asmeninis Tarptautinio muziejų komiteto (ICOM) narys. Gimė 1970 m. gegužės 8 d. Jonavoje.

​1977–1988 m. mokėsi Jonavos III vidurinėje mokykloje (dabar – Jonavos „Lietavos“ pagrindinė), 1988–1993 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Studijas baigė įgydamas istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikaciją. 1992 m. pavasario semestre studijavo Zalcburgo universiteto (Paris Lodron Universität Salzburg) Humanitarinių mokslų fakultete ir Meno istorijos institute (Austrija). 1993–1998 m. buvo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas. 1994–1996 m. gavo Konrado Adenauerio fondo (Vokietija) stipendiją ir doktoranto studijas tęsė Berlyno laisvojo universiteto (Freie Universität Berlin) Friedrich Meinecke institute ir Meno istorijos institute (Vokietija); rinko medžiagą Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) Berlyne (Vokietija).

2001 m. V. Dolinskas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją tema „Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1763–1794 m.“ (disertacija atskira knyga išleista 2003 m.). 2002 m. rinko medžiagą Vatikano slaptajame archyve (Archivio Segreto Vaticano) ir Vatikano apaštalinėje bibliotekoje (Biblioteca Apostolica Vaticana). 2006–2008 m. stažavosi Krokuvos Vavelio karališkojoje pilyje – Nacionaliniuose meno rinkiniuose (Lenkija).

V. Dolinskas nuo 1998 m. aktyviai dalyvavo Valdovų rūmų atkūrimo ir muziejaus įkūrimo darbuose. 1999–2003 m.  buvo Lietuvos dailės muziejaus surengtos Lietuvos tūkstantmečio programos parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ tarybos sekretorius ir katalogo leidybos koordinatorius. Nuo 2005 m. yra Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos tarybos narys, 2007–2009 m. buvo Lietuvos tūkstantmečio programos Ekspertų komisijos narys, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų instituto tarybos narys.
   
​1993–1997 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vyr. laborantu, 1998–2008 m. – Lietuvos dailės muziejuje vyr. muziejininku, Mokslinių publikacijų ir leidybos skyriaus vedėju, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų interjerų ir ekspozicijų skyriaus vedėju, filialo „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai“ vedėju. Nuo 1996 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 2001 m. yra Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros lektorius, nuo 2009 m. – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius.
    
V. Dolinsko mokslinių interesų sritys ir tyrimų kryptys:
 ​
​​Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija ir paveldas;
Švietimo epocha Lietuvoje;
​Abiejų Tautų Respublikos istorija;
Lietuvos kultūros ir meno istorija;
Visuotinė ir Lietuvos architektūros istorija;
Visuotinė ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija;
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija;
Europos valdovų istorinės rezidencijos, jų paveldas ir atkūrimo patirtys;
 Muziejinės ekspozicijos istorinėse rezidencijose.
V. Dolinsko Vilniaus universitete skaityti ir skaitomi kursai:

Visuotinės architektūros istorijos įvadas;
Lietuvos architektūros istorijos įvadas;
Vėlyvoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija (1569-1795 m.);
Bajorų konfederacijos Abiejų Tautų Respublikoje XVI-XVIII a.;
XVI-XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltiniai;
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenė (Bajorai ir valstiečiai XVII-XVIII a.);
Mecenatystė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (Vilniaus katedros lobyno istorijos kontekste). 

V. Dolinskas nuo 1994 m. paskelbė per 400 mokslinių, mokslo populiarinimo ir informacinių publikacijų, vertimų iš vokiečių ir lenkų kalbų Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, sudarė ar yra bendraautoris daugelio katalogų, mokslinių straipsnių rinkinių, šaltinių ir kitų publikacijų, parodų vadovų, recenzavo keletą knygų ir straipsnių. Dalyvavo rengiant daugiau kaip 50 tarptautinių ir nacionalinių parodų, per 30 mokslinių konferencijų.
   ​       
​Apdovanojimai:
 ​
​2002 m. V. Dolinskui paskirta Lietuvos tūkstantmečio programos jaunųjų mokslininkų tiriamųjų darbų konkurso premija.
 ​
2014 m. Vasario 16-ąją minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

​​​2014 m. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nominuotas apdovanojant Vytauto Andriaus Graičiūno skulptūriniu portretu ir aukso medaliu už indėlį atkuriant valstybinės reikšmės Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus ir bendradarbiavimo plėtojimą tarp Lietuvos ir užsienio valstybių kultūros, paveldo bei mokslo institucijų.
   ​
2015 m. spalio 7 d., Švedijos karališkosios šeimos valstybinio vizito Lietuvoje metu, apdovanotas Švedijos karaliaus Karlo XVI Gustavo (Carl XVI Gustaf) skirtu Karališkuoju Šiaurinės Žvaigždės ordinu.
  ​
2015 m. lapkričio 12 d. už išskirtinius nuopelnus didinant bendros Lenkijos ir Lietuvos istorijos žinomumą įteiktas Lenkijos Respublikos prezidento Bronislavo Komorovskio (Bronisław Komorowski) Lenkijos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Riterio kryžius.

2016 m. gruodžio 1 d. Italijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje Stefanas Marija Taljanis de Markijas (Stefano Maria Taliani de Marchio) įteikė Italijos Respublikos Prezidento Serdžo Matarelos (Sergio Mattarella) skirtą Italijos Žvaigždės ordiną.
  ​
Gyvena Vilniuje. 

Bibliografija:  
 ​ 
​Biografija sudaryta pagal Vydo Dolinsko užpildytą anketą
 ir papildyta iš spaudos bei interneto  

Leidinių autorius

 

Straipsnių leidiniuose autorius


Leidinių sudarytojas, vertėjas


Apie Vydą Dolinską skaitykite internete:
Dr. Vydas Dolinskas : [biografija] (www.valdovurumai.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
​Vydas Dolinskas : [biografija] (lt.wikipedia.org) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.] ​
​Vydas Dolinskas : [biografija] (vle.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
​Vydas Dolinskas : [biografija] (www.lietuvai.lt/wiki) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Vydas Dolinskas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
     Valdovų rūmai atsivers su ypatinga lankytojų apsaugos sistema [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Valdovų rūmuose – ilgą laiką dingusiu laikytas ATR paveikslas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Prieš klausymus Seime LRT buvo išplatinusi laišką kultūrininkams (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Muziejų dieną ir naktį Valdovų rūmuose apsilankė daugiau kaip 24 tūkst. žmonių (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Valdovų rūmams toliau vadovaus Vydas Dolinskas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Valdovų rūmams toliau vadovaus Vydas Dolinskas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Trečiadienį vyks Valdovų rūmų vadovo konkursas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Completed Lithuanian Grand Dukes' Palace opened in Vilnius (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      Valdovų rūmai keičiasi radikaliai: įėję nebeatpažinsite  (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      Taikomosios dailės ir dizaino muziejui – 30 metų (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      V. Dolinskas: Mindaugas buvo genialus valdovas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      Valdovų rūmų muziejaus direktoriui įteiktas Italijos Žvaigždės ordinas (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      Paskutinė galimybė pamatyti mįslingą diržą (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      Valdovų rūmų muziejaus lankytojų skaičius perkopė pusę milijono (www.delfi.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.] 
​​Vydas Dolinskas : [gimimo diena] (www.15min.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Valdovų rūmų vadovas antrajai kadencijai liko Vydas Dolinskas (www.lrt.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Apie Vydą Dolinską Vilniaus universiteto interneto svetainėje (www.vu.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
     Vilniaus universiteto senjorai susitiko Valdovų rūmų muziejuje (www.vu.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Vilniaus universitetas ir Valdovų rūmų muziejus bendradarbiaus (www.vu.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​      VU mokslininkai pagerbti valstybiniais apdovanojimais  [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​Valdovų rūmams toliau vadovaus Vydas Dolinskas [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
​Apie Vydą Dolinską (www.kaunodiena.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
​Apie Vydą Dolinską (www.alkas.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
     Valdovų rūmai vėl priims lankytojus (www.alkas.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Koronavirusas keičia ir Valdovų rūmų muziejaus ekspozicijas (www.alkas.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​     Ypatingu laikotarpiu Valdovų rūmų muziejus kviečia į išskirtines ekskursijas ir pažintinius užsiėmimus (www.alkas.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 8 d.]
​Apie Vydą Dolinską (www.tv3.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
V. Dolinskas – ne pašalinių akiai (www.respublika.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]​
Kokią reikšmę Lietuvai turėjo Radvilos? (www.ziniuradijas.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
​Apie Vydą Dolinską (www.voruta.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
VALDOVŲ RŪMŲ MUZIEJUI – 10 METŲ (2009-2018). 100 ISTORIJOS AKIMIRKŲ (www.vcb.lt) žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]​
​DOLINSKAS Vydas, Vilnius (Lietuvos radijas ir televizija) (wwww.lnb.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Apie Vydą Dolinską (www.penki.tv.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Gyvenimas Per dešimt metų Valdovų rūmai sulaukė beveik dviejų milijonų lankytojų (www.madeinvilnius.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]​ 
​Valdovų rūmams toliau vadovaus V. Dolinskas (www.etaplius.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Dr. Vydas Dolinskas: Eurų banknotai liudija istorinį Lietuvos priklausymą europinei kultūrinei ir meninei tradicijai (www.lb.lt) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
​Vydas Dolinskas apie Valdovų rūmus (www.youtube.com) [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.]
Jadvygos Jogailaitės brangenybių skrynutė / dr. Vydas Dolinskas [žiūrėta 2020 m. gegužės 7 d.] 
© PigiosSvetaines.lt