Edvardas Dombrovickas

2020 m. gruodžio 23 d.

Edvardas Dombrovickas // Taurosta. – Nr. 2 (12) (2020), p. 116
DOMBROVICKAS Edvardas – žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys korespondentas, parapsichologijos knygų, humoreskų, novelių rinktinių autorius. Gimė 1940 m. gruodžio 28 d. Kaune.

​Nuo 1946 m. gyveno Jonavos rajone. 1951 m. baigė Strebeikių pradinę, 1959 m. – Žeimių vidurinę mokyklą. 1959–1964 m. Kauno politechnikos institute studijavo architektūrą, bet diplomuotu architektu netapo. 1964–1967 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1973–1977 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje. 

​1968 m. dirbo Liepių aštuonmetėje mokykloje lietuvių kalbos ir vokiečių kalbos mokytoju, 1968–1973 m. – Šilalės rajoninio laikraščio „Artojas“ korespondentu, atsakingu sekretoriumi, 1977 m. – šio laikraščio redaktoriaus pavaduotoju, 1977–1987 m. – Kėdainių rajoninio laikraščio „Tarybinis kelias“ redaktoriaus pavaduotoju, redaktoriumi, 1987–2006 m. – Marijampolės rajoninio laikraščio „Naujasis kelias“ (vėliau „Suvalkietis“) redaktoriumi.

Nuo 1963 m. kūrė noveles, humoreskas, feljetonus. Juos publikavo savaitraštyje „Literatūra ir menas“, žurnaluose „Jaunimo gretos“, „Švyturys“, „Šluota“, „Nemunas“. 1970–1972 m. buvo pripažintas geriausiu Žemaitijos žurnalistų kūrybinio susivienijimo feljetonistu. 2003 m. jo vadovaujamas „Suvalkiečio“ rajoninis laikraštis tapo Marijampolės apskrities laikraščiu.
 
Išleido knygas: „Vaiduokliai“ (1992 m.), „Mirties paslaptys“ (1993), „Išsipildžiusios pranašystės“ (1994 m.), „Aiškiaregiai padeda Temidei“ (2000 m.), „Ženklai iš anapus“ (2001 m.), „Dangaus diktantai“ (2002 m.), „Medinis arklys“ (2003 m.), „Atpildo dėsnis“ (2006 m.), „Ekskursijos po dausas“ (2008 m.), „Tik jos liko“ (2009 m.). Edvardas Dombrovickas yra knygų: „Kandžios šypsenos“ (kn. 10 : Satyra ir humoras mažajai scenai, 1990 m.) „Trinktinė“ (Vilnius, 1991 m.) bendraautoris.

Mirė 2008 m. lapkričio 10 d. Marijampolėje, ten ir palaidotas.
 Biografija paruošta pagal anketą, kurią užpildė kraštiečio brolis Marius Glinskas
Bibliografija: 

Knygų  autorius
Vaiduokliai / Edvardas Dombrovickas. – Marijampolė : UAB TeleSaTpressa, 1992. – 28 p.
Mirties paslaptys / Edvardas Dombrovickas. – Marijampolė : Suvalkietis, 1993. – 47 p. – Priedas prie: „Suvalkiečio“ laikr. neperiod. priedas. – Bibliogr.: p. 46.
Išsipildžiusios pranašystės / sudarė Edvardas Dombrovickas ; dailininkas A. Snarskis. – Kaunas : Europa, 1994. – 88, [2] p. : iliustr. – Bibliogr. : p. [89-90].
Aiškiaregiai padeda Temidei / Edvardas Dombrovickas. – Kaunas : Smaltija, 2000. – 85, [2] p.
Ženklai iš Anapus : [publicistika] / Edvardas Dombrovickas. – Marijampolė : Piko valanda, 2001. – 195, [3] p. – Bibliogr.: p. 193-195 (65 pavad.). – Kn. taip pat: Apie aut.: 4 p. (virš.).
Atpildo dėsnis : [apybraižos] / Edvardas Dombrovickas. – [Marijampolė : TeleSATpressa, 2006]. – 177 p. – Bibliogr.: p. 174-175 (30 pavad.).
Medinis arklys : [humoreskos] / Edvardas Dombrovickas. – Marijampolė : UAB TeleSATpressa, [2004]. – 91, [1] p.
Ekskursijos po dausas / Edvardas Dombrovickas. – [Marijampolė : TeleSATpressa, 2008]. – 193, [1]p.
Tik jos liko… : [apsakymai] / Edvardas Dombrovickas. – Jonava : Orglita, 2013. – 68 p.

​ * * *
Bendraautoris ir sudarytojas 

Kandžios šypsenos. – Vilnius : Lietuvos TSR kultūros ministerijos Liaudies meno rūmai, 1967–1990. – Kn. 10 : satyra ir humoras mažajai scenai / Lietuvos TSR kultūros ministerija, Lietuvos TSR mokslinis metodinis kultūros centras. – Kaunas : Šviesa, 1990. – 207, [1] p. – Turinyje aut.: ... ir Edvardas Dombrovickas.
​Trinktinė : humoras, satyra, farsas : iš visų kerčių surinko, atsisveikinimo žodį autoriams parašė ir labai nepatikimas žinias pateikė draugas Talentas / [sudarė Justinas Kubilius] ; [iliustravo Rimtautas Grabauskas]. – Vilnius : Vaga, 1991 (Vilnius : Viltis). – 285, [2] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ... ir Edvardas Dombrovickas.
​​Išsipildžiusios pranašystės / sudarė Edvardas Dombrovickas ; dailininkas A. Snarskis. – Kaunas : Europa, 1994. – 88, [2] p. : iliustr. – Bibliogr. : p. [89–90].  
* * *

Mirties paslaptys [Brailio raštas] / Edvardas Dombrovickas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 1994. – 1 kn. – Spausdinta iš: Marijampolė : Suvalkietis, 1993. 
​Aiškiaregiai padeda Temidei [Garso įrašas – WAV] / Edvardas Dombrovickas ; skaito Jūratė Doveikienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006. – 1 garso diskas (2 val. 24 min.;1 val.35 min.) : Įrašas WAV fmt ; 1 dėžutė. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Kaunas : Smaltija, 2000. – Kopijuota iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : LAB, 2002. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais. – [Originalas ]. 
 Aiškiaregiai padeda Temidei [Garso įrašas – MP3] / Edvardas Dombrovickas ; skaito Jūratė Doveikienė.  – Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka, 2006 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka). – 1 garso diskas (2 val. 24 min.; 1 val. 35 min.) : Įrašas MP3 fmt ; 1 dėžutė. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Kaunas : Smaltija, 2000. – Kopijuota iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : LAB, 2002. – Įrašyta dviem kalbėjimo tempais.
​​Aiškiaregiai padeda Temidei [Garso įrašas] / Edvardas Dombrovickas ; skaito J. Doveikienė. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2002. – 1 garso kasetė (2 val., 25 min.) : 2 cm/sek. – Įrašyta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Kaunas : Smaltija, 2000. Dangaus diktantai / Edvardas Dombrovickas. – Marijampolė : [UAB TeleSATpressa], 2002. – 151, [1] p. – Bibliogr.: p. 149–150 (42 pavad.).  

 Apie Edvardą Dombrovicką galite skaityti internete:

Edvardas Dombrovickas : [biografija] // www.lt.wikipedia.org [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
​Edvardas Dombrovickas : gimimo diena // www.15min.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
​Laikraščio „Suvalkietis“ istorija // www.suvalkietis.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
Mirė žurnalistas Edvardas Dombrovickas // www.alfa.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
​Ilgametis Marijampolės žurnalistas E. Dombrovickas knygą užbaigė, įprasto rato pėsčiomis – nespėjo // www.lrytas.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
​Mirė žinomas žurnalistas // www.santaka.info [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
​Edvardas Dombrovickas : [biografija] // www. peoplepill.com [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
Edvardo Dombrovicko apsakymų ir novelių rinktinė „Tik jos liko...“ // www.lzs.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.]
​SUVALKIETIS, Marijampolės apskrities laikraštis [žiūrėta 2020 m. gruodžio 28 d.] ​ 
  
Knygų autorius

Sudarytojas ir bendraautoris

Kiti įrašai (Edvardas Dombrovickas)
Kiti įrašai

© PigiosSvetaines.lt