Edmundas Simanaitis

2019 m. vasario 4 d. 

SIMANAITIS Edmundas – poetas, publicistas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministras, Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos, Lietuvos žurnalistų draugijos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, Vilniaus ekslibriso klubo, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. Gimė 1929 m. sausio 5 d. Marijampolėje.

​1936–1940 m. mokėsi Marijampolės P. Armino pradinėje mokykloje, vėliau – Rygiškių Jono gimnazijoje. 1955–1957 m. studijavo Kauno politechnikos institute, 1957–1960 m. – Leningrado Šiaurės Vakarų politechnikos institute, įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę.
 
1946 m. buvo „Tauro“ partizanų apygardos „Vytenio“ būrio narys, 1947–1954 m. – Karlago, Steplago (Kazachstanas), Žezkazgano ir kitų lagerių kalinys. 1954 m. E. Simanaitis grįžo į Lietuvą. 1954–1955 m. ir 1957–1960 m. jis dirbo Kapsuko (dab. Marijampolės) tarprajoninės elektromontažo kontoros elektromonteriu, 1960–1963 m. – Kapsuko maisto pramonės automatų gamyklos vyr. energetiku, 1963–1967 m. – Jonavos azoto trąšų gamyklos vyresniuoju inžinieriumi, 1968–1969 m. – automatikos ir prietaisų cecho viršininku, 1970–1976 m. – vyriausiuoju prietaisininku, 1977–1990 m. – automatizuotų valdymo sistemų skyriaus viršininku, 1987–1990 m. – Kauno politechnikos instituto dėstytoju. 1988–1999 m. E. Simanaitis įsijungė į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio veiklą, 1990–1992 m. buvo LR Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo nario padėjėjas ir sekretorius, 1992–1995 m. – savaitraščio „Tremtinys“ neetatinis korespondentas, 1995–1997 m. – Jonavos rajono savivaldybės meras, 1997–2000 m. – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministras, 2005–2009 – Lietuvos Respublikos Prezidento konsultantas.

E. Simanaitis yra knygų: „Technologinio proceso automatizuoto valdymo sistema“ (1980 m.), „Mes apie save“ (1987 m.), „Automatizuotas darbo kokybės valdymas“ (1987 m.), „Kolektyvo bendravimo kultūra“ (1988 m.), „Skolos našta“ (I-II t., 1991 m.), „Uosinis kryžius“ (1993 m.), „Tėvynės ginti išėjo broliai“ (1994 m.), „Tuskulėnų varpas pradeda gausti“ (1997 m.), „Nesugrįžusiems iš Tuskulėnų“ (1997 m.), „Gedimino stulpų šviesa : sąjūdžio publicistika 1989-1991“ (1998 m.), „Likimo galia“ (1999 m.), „Užgesusių griaustinių aidas“ (2001 m.), „Nelikę nuošalyje“ (2003 m.), „Taurosta teka į Nerį“ (2005 m.), „Privalome būti stiprūs“ (2005 m.), „Tėvynė neatleistų man...“ (2007 m.), „Amžių krivulė“ (2008 m.), „Beribė erdvė“ (2011 m.) autorius.
 
E. Simanaitis publikacijų laikraščiuose „Tremtinys“, „Voruta“, „Jonavos balsas“, „Taurosta“, „Chemikas“, „Draugas“ (JAV), „Tėviškės aidai“ (Australija), „Trimitas“, „Karys“, „Savanoris“, „Lietuvos aidas“ ir kituose autorius. Jis už straipsnį „Teisingumas neturėjo būti pamirštas“ pelnė prozos ir publicistikos konkurso „XXI amžius“ III premiją (1995 m.); už lyrikos knygą „Nesugrįžusiems iš Tuskulėnų“ pelnė respublikinio dr. Vinco Kudirkos konkurso „Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą...“ Abraomo Kulviečio „Gulbės“ premijos laureato vardą (1997 m.).

​E. Simanaitis yra išradimo „Amoniako sintezės proceso valdymo būdas“ (1981 m.) bei leidinių: „Dialogas tęsiasi“ (1992 m.), „Lietuvos kariuomenės vadai ir Krašto apsaugos ministrai“ (2000 m.), „Tebesitęsianti akistata“ (2002 m.), „Pažinkime Lietuvos šalį“ (2007 m.) bendraautoris. Jo poezija publikuota Lietuvos neįgaliųjų draugijos kūrybos almanachuose: „Išleiskim širdį pasivaikščiot...“ (2000 m.), „Akimirkos“ (2003 m.), „Ilgesy, benami sielos paukšti“ (2006 m.), Įsižiūrėjimai“ (2007 m.). E. Simanaičio kūryba spausdinama Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos leidiniuose: „Kaimo rašytojas“ (1996 m.), „Veidu į Tėvynę“ (2003 m.), „Vilties žarija“ (2003 m.), „Vyšnios kauliukas“ (2004 m.), „Vagos“ (2008 m.), „Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas“ (2009 m.), „Portreta“ (2009 m.), „Laiko pašvaistės“ (2010 m.), „Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas“ (2010 m.), „Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių“ (2011 m.).

​E. Simanaitis apdovanotas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu (1990 m.), AB „Achema“ auksiniu atminimo ženklu (1996 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000 m.), Lenkijos Respublikos Nuopelnų ordino Kavalieriaus kryžiumi (2001 m.), Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos „Trijų kalavijų kryžiumi“ (2002 m.), Lietuvos laisvės Kovos sąjūdžio Tarybos I laipsnio Partizanų žvaigžde (2008 m.). 2005 m. Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga E. Simanaičiui suteikė Lietuvos kultūros šviesuolio vardą, 2009 m. jis tapo dvyliktuoju Lietuvos žurnalistų draugijos premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatu, 2012 m. E. Simanaičiui suteiktas Jonavos krašto šviesuolio vardas.

​Mirė 2017 m. vasario 27 d. Jonavoje.

Kraštiečio Edmundo Simanaičio 90-osioms g. m. parengta virtuali paroda „Edmundas Simanaitis: Tėvynei esame visada skolingi“

​Bibliografija:

Knygų autorius

Technologinio proceso automatizuoto valdymo sistema : Jonavos gamybinio susivienijimo „Azotas“ patirtis / Edmundas Simanaitis. – Vilnius : Mokslas, 1980. – 77, [3] p. : 1schem. lap. – Bibliogr.: p. 78 (11pavad.)
Automatizuotas darbo kokybės valdymas : Jonavos „Azoto“ gamybinio susivienijimo patirtis / Edmundas Simanaitis. – Vilnius : Mokslas, 1987. – 76, [2] p. : iliustr. – (Mokslas-gamybai). – Bibliogr.: p. 76-77.
Kolektyvo bendravimo kultūra / Edmundas Simanaitis. – Vilnius: Mintis, 1988. – 91, [2] p. – (Populiarioji biblioteka. Pokalbiai apie ekonomiką)
Skolos našta : 40-ties metų neskelbtų eilėraščių ir pafilosofavimų rinktinė / Edmundas Simanaitis. – Jonava : Šanti, 1991. – D. 1. – 115 p ; D. 2. – 115 [1] p.
Pogrindžio spauda Steplago valdose / Edmundas Simanaitis. – [Vilnius], [1992]. – 4 p. – Kopija. – Atsp. iš 1992 m. bal. 15 d. „Nepriklausomos Lietuvos“ Nr. 15(34).
Tėvynės ginti išėjo broliai : iš Sūduvos krašto kovų istorijos : dokumentinė apybraiža / Edmundas Simanaitis. – Jonava : Dobilas, 1994. –103 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 101-102.
Uosinis kryžius : [eilėraščiai] / Edmundas Simanaitis ; dail. L. Simanaitis. – Trakai ; Vilnius : Voruta, 1993. – 140 p. : iliustr.
Tuskulėnų varpas pradeda gausti : reportažai, publicistika / Edmundas Simanaitis ; [nuotraukos autoriaus]. – Klaipėda : Druka, 1997. – 54 p. : iliustr.
Nesugrįžusiems iš Tuskulėnų / Edmundas Simanaitis. – Klaipėda : Druka, 1997. – 172 p. : iliustr., portr.
Užgesusių griaustinių aidas : [eilėraščiai] / Edmundas Simanaitis ; [iliustracijos Lemturio Simanaičio]. – Jonava : [E. Simanaitis], 2001. – 70, [1] p. : iliustr.
Gedimino stulpų šviesa : sąjūdžio publicistika, 1989-1991 / Edmundas Simanaitis. – Vilnius : E. Simanaitis, 1998. – 189, [1] p. : iliustr.
Likimo galia / Edmundas Simanaitis. – Vilnius : E. Simanaitis, 1999. – 145, [1] p. : iliustr.
Nelikę nuošalyje : dokumentinė apybraiža / Edmundas Simanaitis ; [portretus piešė L. Simanaitis ir D. Simanaitis]. – Jonava, [i.e. Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba], 2003. – 235, [1] p. : iliustr., portr. – Bibliogr.: p. 233-235.
Privalome išlikti stiprūs / Edmundas Simanaitis. – Kaunas : [Arx Baltica], 2004. – 116, [1] p. : iliustr., portr.
Taurosta teka į Nerį... : [publicistika] / Edmundas Simanaitis. – Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2005. –181, [2] p.
Tėvynė neatleistų man... : [poezija] : Tauro apygardos Vytenio būrio žuvusiųjų ir gyvųjų laisvės kovotojų vakartis pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį / Edmundas Simanaitis. – Jonava : [E. Simanaitis], 2007. – 93, [1] p. : iliustr.
​ Amžių krivulė : [poezija] / Edmundas Simanaitis. – Jonava [i.e. Kaunas : Arx Baltica], 2008. – 94, [4] p.
 Beribė erdvė : poezija / Edmundas Simanaitis. – Jonava, 2011. – 95 p.

Leidinių sudarytojas 

​Jevgenijaus Bliumkino mažosios grafikos ir ekslibrisų paroda = Евгений Блюмкин каталог выставки малой графики и экслибрисов : katalogas, Jonava, 1987 lapkritis, gruodis / [sudarė ir redagavo Edmundas Simanaitis] ; Jonavos „Azoto“ gamybinis susivienijimas inžinierių klubas „Masta“, Vilniaus ekslibriso klubas. – Jonava : [Vilniaus ekslibriso klubas], 1987. – [4] p. : iliustr. 
Mes apie save : Marijampolės 1 ir 11 gimnazijų 1947 metų laidos abiturientų susitikimo atgarsiai / [sudarytojas Edmundas Simanaitis]. − Kapsukas, 1987. − 40 p.
Nuskriek dangum į mano tėviškėlę : [atsiminimai, poezija, eilėraščiai vaikams] / Liuda Gelgotaitė-Puniškienė ; [knygos sudarytojas Edmundas Simanaitis]. – Jonava [i.e. Kaunas] : „Arx Baltica“ spaudos namai, 2007. – 116, [4] p. : iliustr., faks., portr. – Kn. taip pat: Vėl neabejodama eičiau su tais... / Edmundas Simanaitis, p. 4-6.
Leidinių bendraautoris
​ 
Jonavos kraštas = Land of Jonava : [informacinis leidinys / tekstas R. Karaliūnienės, D. Simanaičio ; vertimas į anglų kalbą N. Kasperiūnienės]. – [Klaipėda : Druka], 1996. – 23 p. : iliustr. – Gretut. tekstas angl. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 4-5.
Išleiskim širdį pasivaikščiot … : eilėraščiai ir proza : Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus literatų kūrybos almanachas / [almanachui eilėraščius ir prozą surinko Violeta Neimontaitė ; iliustracijų autorės Svajūnė Gritkuvienė, Laura Truikienė, Jūratė Urnikienė]. − Jonava : Jonava, 2000. − 123, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 107–115.
Lietuvos kariuomenės vadai ir krašto apsaugos ministrai = Army commanders & ministers of national defence of Lithuania : 1918-2000 : portretai su asmens biografija lietuvių ir anglų kalbomis / portretus pagal nuotraukas nupiešė Darius Simanaitis ; biografijas parengė Edmundas Simanaitis. – Vilnius ; Klaipėda, 2000-. – 20 aplankų. - [1] aplankas. – 2000-. – 29 portretai.
Tebesitęsianti akistata arba atgyja, kas ir nebuvo numirę : [straipsniai, interviu, autentiški archyviniai dokumentai apie atsargos karininkų pilietinę poziciją, laisvės kovų istoriją ir kt.] / sudarytojai ir pagrindinių interviu bei dalies straipsnių autoriai Leonardas Demikis, Edmundas Simanaitis. – Vilnius ; Jonava, 2002. – 314 p. – Bibliogr. p. 312-314.
Akimirkos : Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologija / sudarytoja Violeta Neimontaitė. − Jonava : Jonava, 2003. − 124 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 89–95.
Veidu į Tėvynę : poezijos antologija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2003. − 291, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 210–211.
​Vilties žarija : politinių kalinių ir tremtinių poezija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2003. − 191, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 129–135. 
Vyšnios kauliukas : prozos antologija : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos dešimtmečiui : Lietuvos vardo tūkstantmečio sukakčiai / [Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2004. − 231, [1] p. : portr. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 179–185.
Musninkai. Kernavė. Čiobiškis / [sudarytojai Stanislovas Buchaveckas, Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas ; vyriausiasis redaktorius Stanislovas Buchaveckas]. − Vilnius : Versmė, 2005. − 1292, [11] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 1214-1220.
Ilgesy, benami sielos paukšti… : neįgaliųjų kūrybos almanachas / sudarė Paulina Žemgulytė, Aldona Milieškienė. − Vilnius : Bičiulystė, 2006. − 200 p. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 156–159.
Kaimo rašytojas / [sudarytojas ir] redaktorius Kostas Fedaravičius. – [Kn. 2] : almanachas : poezija ir proza.− Jonava : Dobilas, 2006. − 155, [1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraštis, p. 111.
​Įsižiūrėjimai : Kauno apskrities neįgaliųjų kūrybos almanachas / sudarė ir redagavo Rasa Stankevičienė, Nijolė Pocienė, Eugenija Kranauskienė. − Kėdainiai : Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija, 2007. − 127 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 87–92.
​Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune : nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. − Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. − 115, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 38–41.
Pažinkime Lietuvos šalį / Leonardas Demikis ir Edmundas Simanaitis. – Jonava [Kaunas] : V3 studija, 2007. – 107, [1] p. : iliustr. – Vertimai: Знакомьтесь – страна Литва. Йонава [Каунас] : V3 studija, 2007 ; Get acquainted with Lithuanian land. Jonava [Kaunas] : V3 studija, 2007. – Bibliogr.: p. 107 (26 pavad.).
Iš duonos pateka saulė : poezijos ir prozos antologija / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2008. − 239, [1] p. : portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 183–185.
Švenčiausias vardas : poezijos rinktinė / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2008. − 247, [1] p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 170–172.
Vagos : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūryba apie kaimą / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : [Jonava], 2008. − 35, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraštis, p. 3.
Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2009. − 127, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 107–108.
Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą : [straipsnių rinkinys] / spaudai parengė Artūras Flikaitis, Vytas Miliauskas, Albina Baranauskienė]. – Vilnius : Jusida, 2009. – 182, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Bibliogr.: p. 174–176 (48 pavad.).
​​Portretai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilas, 2009. − 236 p. : portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 168–169.
Laiko pašvaistės : eilėraščiai, proza, publicistika / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − 148 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 110–112.
Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − 143, [1] p. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 106–108.
Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / sudarė Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė ; [redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.) … [et al.]. − Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. − 245, [2] p., [8] iliustr. lap. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 53–60. 
Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių : eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2011. − 128 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 102–103.
Du dešimtmečiai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijos Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − 159, [1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 127–128.
Graži tu, mano brangi Tėvyne : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; sudarytojas Kostas Fedaravičius. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − 139,[1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 116.
Kai mūsų knygnešių keliai… : eilėraščiai, proza : [antologija skirta 1863-1864 m. sukilimui ir knygnešių gadynei pažymėti] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − 157, [1] p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 127–128.
Lietuviškos knygos kelias : eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − 140 p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 114–116.
Sušvieski, saule : žurnalistų vieno eilėraščio knyga : skiriama Lietuvos žurnalistų sąjungos 85-mečiui / Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ; [redaktorius sudarytojas Vytautas Žeimantas]. – Vilnius : [Lietuvos žurnalistų sąjunga], 2014. – 176 p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraštis, p. 130–131.

* * *

Gyvenimas skrydžiui : skiriama lėktuvų konstruktoriaus, lakūno, Lietuvos karo aviacijos viršininko, brigados generolo Antano Gustaičio šimtosioms gimimo metinėms / [Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; kūrybinė grupė: Jonas Stankūnas, Marė Baublytė, Algirdas Gamziukas, Gediminas Zemlickas ; vertimai: Nijolė Bičiūnienė – į anglų kalbą, Stasė Banionytė – į prancūzų kalbą, Kazimieras Rukšėnas – į vokiečių kalbą]. – Vilnius : VGTU, 1999. – 264, [1] p. : iliustr., faks. – Kn. taip pat: Talentingos asmenybės šviesa Tėvynės istorijoje / Edmundas Simanaitis, p. 7-8.

Lietuvių tauta ir pasaulis / [redakcinė kolegija: Arimantas Dumčius (redaktorius ir sudarytojas) ... et al.]. – Kaunas, 2000-. – t. : iliustr.
[T.] 1 : Lietuvių tautos savimonė ir tautiškumas: dabarties vaizdas ir perspektyva. – 2000 – 83, [1] p. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Bibliogr. str. gale.
[T.] 2 : Lietuvos dabarties mokykla: pilietinis ir tautinis ugdymas : [teminių straipsnių rinkinys pagal 2001 m. balandžio 21 d. Kaune vykusios konferencijos-seminaro pranešimus]. – 2001. – 128, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Bibliogr. str. gale.
​[T.] 6 : Lietuvos sąjūdis Kaune / [sudarytojai Arimantas Dumčius, Arvydas Kšanavičius]. – Kaunas : Kauno medicinos universiteto leidykla, 2004. – 233, [1] p. : iliustr., faks., portr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Bibliogr. str. gale.
  
1941 m. Birželio sukilimas – tautos valios vykdymas : reportažai ir pranešimai iš 1941 m. birželio sukilimo 60-mečio minėjimų / Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga ; [sudarė ir redagavo Jonas Algirdas Antanaitis, Alfonsas Žaldokas]. – Kaunas : Atmintis, 2002. – 135, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.:  ir Edmundas Simanaitis.
Karinis rengimas ir ugdymas Lietuvoje = Military training and development in Lithuania : mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys, skirtas karo pedagogikos pradininkų plk. ltn. Vaclovo Biržiškos ir plk. Konstantino Žuko 120-osioms gimimo metinėms / Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija ; [sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Nijolė Janulaitienė, Bronius Puzinavičius]. – Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2007. – 327, [1] p. : iliustr., diagr., portr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Santr. angl., vok. – Bibliogr. str. gale.
Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą : [straipsnių rinkinys] / spaudai parengė Artūras Flikaitis, Vytas Miliauskas, Albina Baranauskienė]. – Vilnius : Jusida, 2009. – 182, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Bibliogr.: p. 174–176 (48 pavad.).
Pūtėme prieš vėją / Edvardas Burokas. - Vilnius : Valstybės žinios, 1998–2008. – 2 d. : iliustr., faks., portr.
 D. 4 : Krauju rašyta istorija = [История писаная кровью = L'Histoire en lettres de sang = History written with blood]. – Vilnius : Petro ofsetas : Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 2010. – 495 p. : iliustr., faks., portr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Gretut. tekstas liet., angl., pranc., rus. – Pavardžių r-klė: p. 491–493.
1000 „Tremtinio“ numerių : [„Tremtinio“ laikraščio leidybos apžvalga / sudarytoja ir redaktorė Jolita Navickienė]. – Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, [2012] ([Kaunas] : RD). – 95, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Pilna antr.: Tūkstantis „Tremtinio“ numerių.  
​Kova dar nebaigta… : [politologo tarptautininko, antikomunisto ir antiglobalisto V. Bražėno feljetonai, straipsniai, kalbos, atgarsiai spaudoje apie jo publicistiką : monografija / sudarytoja Ona Voverienė]. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2013. – 495, [1] p. : iliustr., portr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Santr. angl. – Bibliogr. r-klė: p. 440-479 (510 pavad.). – Pavardžių r-klė: p. 484-495. 
​Turėjau dvi Tėvynes : ([lietuvių tautos ambasadoriui Vengrijoje, Lietuvos ir Vengrijos bičiulių kultūros draugijos pirmininkui] dr. Vytautui Griniui atminti) / [sudarytojai Vytautas Grinius, Ona Voverienė] ; [ats. redaktorius Mykolas Usonis]. - Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2014. – 367, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Turinyje aut.: ir Edmundas Simanaitis. – Santr. angl., vengr. – Pavardžių r-klė: p. 357-367.  ​

​* * *

Žingsniai dainoje [Garso įrašas] : albumas / Vladas Bagdonas ; sudarytojas Arūnas Peškaitis ; projekto koordinatorė Vilija Grigonytė ; redaktorė Zina Nutautaitė ; – Įrašyta 1982–1994 m. Lietuvos radijuje. – Pax et Bonum APCD-004 – Girgždantis sniegas / Tado Šumsko muzika ; Edmundo Simanaičio eilės.
​​Sidabrinės dulkės [Natos] / Valentino Bagdono muzika ; Edmundo Simanaičio eilės ; [virš. iliustr. Lemturio Simanaičio]. – Vilnius : D. Simanaitis, 1998. - [4] p. : portr.
Mes, Lietuvos kareivėliai [Garso įrašas] / atlieka: Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, meno vadovas, aranžuotojas ir dirigentas Tadas Šumskas. – [Vilnius] : Sutaras, 2016. – 1 garso diskas. – Įrašyta: 2015-2016 m. Lietuvos liaudies kultūros centro įrašų studijoje. – Sutaras SMF 3-005 – Girgždantis sniegas /  Tado Šumsko muzika ; Edmundo Simanaičio žodžiai.  

Biografija paruošta pagal Edmundo Simanaičio užpildytą anketą​
© PigiosSvetaines.lt