Edmundas Simanaitis – leidinių bendraautoris

2019 m. vasario 12 d. 
Jonavos kraštas = Land of Jonava : [informacinis leidinys / tekstas R. Karaliūnienės, D. Simanaičio ; vertimas į anglų kalbą N. Kasperiūnienės]. – [Klaipėda : Druka], 1996. – 23 p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 4–5.  Išleiskim širdį pasivaikščiot … : eilėraščiai ir proza : Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus literatų kūrybos almanachas / [almanachui eilėraščius ir prozą surinko Violeta Neimontaitė ; iliustracijų autorės Svajūnė Gritkuvienė, Laura Truikienė, Jūratė Urnikienė]. − Jonava : Jonava, 2000. − 123, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 107–115.  Lietuvos kariuomenės vadai ir krašto apsaugos ministrai = Army commanders & ministers of national defence of Lithuania : 1918-2000 : portretai su asmens biografija lietuvių ir anglų kalbomis / portretus pagal nuotraukas nupiešė Darius Simanaitis ; biografijas parengė Edmundas Simanaitis. − Vilnius ; Klaipėda, 2000.  Tebesitęsianti akistata, arba Atgyja tai, kas ir nebuvo numirę / [sudarytojai ir pagrindinių interviu bei dalies straipsnių autoriai Leonardas Demikis ir Edmundas Simanaitis]. − Vilnius ; Jonava [i.e. Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.], 2002 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). − 313, [1] p. : iliustr., faks. − Bibliogr.: p. 313-314 (76 pavad.).

Akimirkos : Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologija / sudarytoja Violeta Neimontaitė. − Jonava : Jonava, 2003. − 124 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 89–95.  Veidu į Tėvynę : poezijos antologija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2003. − 291, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 210–211.  Vilties žarija : politinių kalinių ir tremtinių poezija / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2003. − 191, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 129–135.  Vyšnios kauliukas : prozos antologija : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos dešimtmečiui : Lietuvo vardo tūkstantmečio sukakčiai / [Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2004. − 231, [1] p. : portr. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 179–185.

Musninkai. Kernavė. Čiobiškis / [sudarytojai Stanislovas Buchaveckas, Jadvyga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas ; vyriausiasis redaktorius Stanislovas Buchaveckas]. − Vilnius : Versmė, 2005. − 1292, [11] p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 1214-1220.  Ilgesy, benami sielos paukšti… : neįgaliųjų kūrybos almanachas / sudarė Paulina Žemgulytė, Aldona Milieškienė. − Vilnius : Bičiulystė, 2006. − 200 p. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 156–159.   Kaimo rašytojas / [sudarytojas ir] redaktorius Kostas Fedaravičius. – [Kn. 2] : almanachas : poezija ir proza.− Jonava : Dobilas, 2006. − 155, [1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 111.  Įsižiūrėjimai : Kauno apskrities neįgaliųjų kūrybos almanachas / sudarė ir redagavo Rasa Stankevičienė, Nijolė Pocienė, Eugenija Kranauskienė. − Kėdainiai : Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija, 2007. − 127 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 87–92.

Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune : nuo slapto pogrindžio iki atviro protesto / [sudarytoja ir projekto vadovė Rimantė Tamoliūnienė]. − Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. − 115, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 38–41.  Pažinkime Lietuvos šalį / Leonardas Demikis ir Edmundas Simanaitis. – Jonava [Kaunas] : V3 studija, 2007. – 107, [1] p. : iliustr. – Vertimai: Знакомьтесь – страна Литва. Йонава [Каунас] : V3 studija, 2007 ; Get acquainted with Lithuanian land. Jonava [Kaunas] : V3 studija, 2007. – Bibliogr.: p. 107 (26 pavad.).  Iš duonos pateka saulė : poezijos ir prozos antologija / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2008. − 239, [1] p. : portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 183–185.  Švenčiausias vardas : poezijos rinktinė / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2008. − 247, [1] p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 170–172.

Vagos : Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūryba apie kaimą / [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : [Jonava], 2008. − 35, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraštis, p. 3.  Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2009. − 127, [1] p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 107–108.  Komunizmą – į Tarptautinį tribunolą : [straipsnių rinkinys] / spaudai parengė Artūras Flikaitis, Vytas Miliauskas, Albina Baranauskienė]. – Vilnius : Jusida, 2009. – 182, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr., portr. – Bibliogr.: p. 174–176 (48 pavad.). – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 74–81.  Portretai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilas, 2009. − 236 p. : portr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 168–169.

Laiko pašvaistės : eilėraščiai, proza, publicistika / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − 148 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 110–112.  Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − 143, [1] p. – Edmundo Simanaičio kūryba, p. 106–108.  Vaclovas Aliulis : bibliografijos rodyklė / sudarė Vaida Juodėnienė, Bronislava Kisielienė ; [redaktorių kolegija: Juozas Marcinkevičius (pirm.) … [et al.]. − Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011. − 245, [2] p., [8] iliustr. lap. – Edmundo Simanaičio straipsnis, p. 53–60.

Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių : eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2011. − 128 p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 102–103. Du dešimtmečiai : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius ; iliustracijos Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − 159, [1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 127–128.  Graži tu, mano brangi Tėvyne : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; sudarytojas Kostas Fedaravičius. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − 139,[1] p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 116.

Kai mūsų knygnešių keliai… : eilėraščiai, proza : [antologija skirta 1863-1864 m. sukilimui ir knygnešių gadynei pažymėti] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − 157, [1] p. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 127–128.  Lietuviškos knygos kelias : eilėraščiai ir proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − 140 p. : iliustr. – Edmundo Simanaičio eilėraščiai, p. 114–116.  Sušvieski, saule : žurnalistų vieno eilėraščio knyga : skiriama Lietuvos žurnalistų sąjungos 85-mečiui / Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ; [redaktorius sudarytojas Vytautas Žeimantas]. – Vilnius : [Lietuvos žurnalistų sąjunga], 2014. – 176 p. : iliustr., portr. – Edmundo Simanaičio eilėraštis, p. 130–131.
                                                                                                              
Natos

Sidabrinės dulkės [Natos] / Valentino Bagdono muzika ; Edmundo Simanaičio eilės ; [virš. iliustr. Lemturio Simanaičio]. – Vilnius : D. Simanaitis, 1998. – [4] p. : portr.

​       
© PigiosSvetaines.lt