Felicijonas Konstantinas ​Fedaravičius 

2018 m. rugsėjo  27 d.
Poetas, žurnalistas, UAB „Dobilo leidykla“ direktorius, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas. Gimė 1938 m. spalio 25 d. Sklėriškio k. (Biržų r.).
​1958 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą, 1967 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dab. – Lietuvos edukologijos universitetas), įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.
​1961–1963 m. dirbo Kiemėnų (Pasvalio r.) aštuonmetės mokyklos mokytoju, 1963–1969 m. – Biržų neakivaizdinės mokyklos metodininku, 1965–1966 m. – šios mokyklos mokytoju, laikraščio „Biržiečių žodis“ korespondentu, 1969–1974 m. – Krinčino (Pasvalio r.) aštuonmetės mokyklos mokytoju, 1974–1975 m. – Pasvalio r. laikraščio „Darbas“ Kultūros skyriaus vedėju, 1975–1989 m. – Jonavos r. laikraščio „Jonavos balsas“ Kultūros skyriaus vedėju, 1985–1989 m. – šio laikraščio redaktoriaus pavaduotoju, 1989–1998 m. – Valstybinės leidybos įmonės direktoriumi, nuo 1989 m. – žurnalo „Ūkininkas“ vyriausiuoju redaktoriumi, nuo 1995 m. – UAB „Dobilo leidykla“ direktorius.
​1989 m. Jonavoje atkūrė dr. Vinco Kudirkos ir jo bendražygių leistą žurnalą „Ūkininkas“, 1994 m. įkūrė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą, jos kasmetinių respublikinių švenčių „Mes atėjome ir einame“ organizatorius ir vadovas. 
​Aukštaitijos žurnalistų susivienijimo apybraižos konkurso premijos laureatas, Aukštaitijos poezijos konkurso „Lino žiedas“ laureatas, Radviliškio r. apybraižos konkurso premijos laureatas, Biržų, Pasvalio, Jonavos rajonų poezijos konkursų laureatas ir prizininkas, Jonavos rajono apybraižos konkursų prizininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos publicistikos konkurso prizininkas, Lietuvos žurnalistų sąjungos V. Kapsuko premijos (1985 m.) laureatas.
​Knygų: „Man reikia tavęs“ (1992 m.), „Tu – moteris“ (1992 m.), „Ateik“ (1993 m.), „Vilniaus sonetai“ (1993 m.), „Atsisveikinimas gruody“ (1994 m.), „Mano tėviškė – rojaus kampelis“ (1998 m.), „Mielas bičiuli ir broli…“ (1998 m.), „Jonaviečiai“ (1999 m.), „Pasvalio molio grumstas“ (2005 m.), „Sklėriškio sonatos“ (2006 m.), „Tu – moteris“ (2007 m.), „Iš vasaros“ (2008 m.), „Abraomas Kulvietis“ (2010 m.), „Sklėriškio atžalos“ (2011 m.), „Martynas Mažvydas“ (2013 m.), „Stanislovas Rapolionis“ (2015 m.) autorius. 
F. ​K. Fedaravičiaus kūryba spausdinta almanachuose, rinktinėse ir kituose leidiniuose: „Angelo plunksna“ (Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių kūrybos almanachas, 1998 m.), „Paversmių versmių šviesoj“ (Krinčino poezijos antologija, 2002 m., 2003 m.), „Tauragės rajono klubas „Vakarutė“ (2005 m.), „Ilgesy, benami sielos paukšti…“ (neįgaliųjų kūrybos almanachas, 2006 m.), „Poezijos sparno paliesti“ (eilėraščių apie Biržus ir Biržų kraštą rinktinė, 2008 m.), „Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas“ (2009 m.), „Endriejavas“ (2010 m.), „Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas“ (eilėraščiai, proza, 2010 m.), „Širdimi apkabinu metų tekėjimą...“ (atsiminimai, eilėraščiai, laiškai, 2010) ir kituose.
​Daugelio eilėraščių, apysakų, apybraižų, pjesių knygų redaktorius, sudarytojas: V. Talačkos „Mantas“ (1991 m.), S. Kuzerytės „Tiesos ilgesys“ (1991 m.), V. Mizaro „Kirminas“ (1991 m.), E. Matuzevičiaus „Jau sparno nenumes“ (1992 m.), Z. Pavilonio „Sužvarbusi sniegena“ (1993 m.), „Lašai“ (1994 m.), R. Palekaitės „Po diezo ženklu“ (1994 m.), I. Vaičiakauskaitės „Sėlių krašto legenda“ (1994 m.), J. Ardzijausko „Vilties erškėtis“ (1994 m.), V. Korsako „Liūdna pasaka“ (1994 m.), B. Kelpšaitės „Ilgas šauksmas tyloje“ (1994 m.), B. Lukauskaitės „Nerimo upė“ (1994 m.), E. Simanaičio „Tėvynės gint išėjo broliai“ (1994 m.), M. Macijauskienės „Žaidimas su ugnimi“ (1994 m.), „Lyg anglys pelenuos“ (1995 m.), V. Volkaus „Ateik nors per sapną“ (1995 m.), I. Drevinskaitės „Sūpuoklėse“ (1995 m.), E. Dekaminavičienės „Miegok, mažyti“ (1995 m.), V. Garbačiauskaitės „Neši širdy“ (1995 m.), S. Daunio „Kur beržai žali“ (1995 m.), P. Zablocko „Sekmadienių prieklėčiai“ (1995 m.), „Krintantis lapas-93“ ir „Krintantis lapas-94“, „Giesmės ąžuolui“ (1995 m.), „Girių versmė“ (1995 m.), „Kaimo rašytojas“ (kn. 1, 1996 m., kn. 2, 2006 m.), „Esame dzūkai“ (1997 m.), „Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą …“ (2 d., 1997 m.), V. Bučienės „Širdies šerkšnas“ (1998 m.), R. Kasmausko „Sudeginti tiltai“ (1998 m.), Z. Urbonaitės „Laiko dulkes nužėrus“ (1998 m.), V. Norkevičiūtės „Žemę apglėbia dangus“ (1999 m.), R. Palekaitės „Esu“ (1999 m.), „Biografijos“ (2000 m., 2006 m.), B. Lengvenienės „Ančių ginčas“ (2000 m.), P. Zablocko „Pakeliui“ (2001 m.), „Kaip grumstas, kaip šiltas vakaras“ (2002 m.), K. Naginsko „Juodoji ugnis“ (2002 m.), L. Matuzevičiaus „Rinktiniai raštai“ (2 t., 2003 m.), „Veidu į Tėvynę“ (2003 m.), „Vilties žarija“ (2003 m.), I. Viržinto „Rinktiniai raštai“ (3 t., 2004 m.), „Vyšnios kauliukas“ (2004 m.), „Pavasario ženklai“ (2005 m.), „Ten, kur žydi dobilas“ (2005 m.), St. Gentvilo „Keliai, kurie nesibaigia“ (2006 m.), L. Žitkevičiaus „Rinktiniai raštai“ (2007 m.), „Kaimo rašytojo literatūrinis kalendorius“ (2007 m.), „Iš duonos pateka saulė“ (2008 m.), „Vagos“ (2008 m.), „Švenčiausias vardas“ (2008 m.), „Portretai“ (2009 m.), „Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas“ (2010 m.), „Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių“ (2011 m.), „Du dešimtmečiai“ (2012 m.), „Graži tu, mano brangi Tėvyne“ (2012 m.), „Lietuviškos knygos kelias“ (2013 m.) ir kitų leidinių sudarytojas bei redaktorius. Skaitykite išsamiau

​Taip pat straipsnių knygose autorius: „Nebijok atsigerti iš stirnos pėdos...“ (1996 m.), „Ilgi nerimo metai“ (1996 m.), „Atmink ir nuramink“ (1997 m.), „Kas netilpo širdy...“ (1999 m.), „Susitikimas per Jonines“ (1999 m.), „Gyvenimo trupiniai“ (1999 m.), „Dalgis prieš patranką “ (1999 m.), „Pajauskim stebuklą“ (1999 m.), „Baltasis Pasvalio šaltinis“ (2000 m.), „Gyvenimo keliu“ (2001 m.), „Širdies prakalbinimas“ (2001 m.), „Įkvėpimo šaltinis – Tauragė“ (2001 m.), „Pajūrio tautodailininkai (1966-1999)“ (2001 m.)... Apie tai skaitykite plačiau.
F. ​K. Fedaravičiui 2014 m. suteiktas Jonavos krašto šviesuolio vardas. 

​Gyvena Jonavoje.


Felicijono Konstantino Fedaravičiaus 80-osioms g. m. parengta virtuali paroda ​„Gyvenimas – amžina kūryba, o kūryba – amžinas gyvenimas“
2018 m. rugpjūčio 29 d.
Knygų autorius


Knygų sudarytojas bei redaktorius


Straipsnių knygose autorius


Eilių autorius


Kiti įrašai


UAB „Dobilo leidykla“ (vadovas F. K. Fedaravičius) išleistos knygos 


© PigiosSvetaines.lt