Veronika Gabužienė

2020 m. gruodžio 29 d.
GABUŽIENĖ Veronika – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Jonavos rajono komisijos pirmininkė, ilgametė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Jonavos filialo pirmininkė, Jonavos rajono Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinio režimo metu, palaikų perkėlimo ir kraštiečių atminimo įamžinimo komisijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos frakcijos narė. Gimė 1931 m. sausio 4 d. Knipų kaime (Bukonių sen., Jonavos r.).

1942–1949 m. mokėsi Jonavos gimnazijoje, 1949–1950 m. – Irkutsko srities Bajandajaus vidurinėje mokykloje. 1954 m. baigė Irkutsko vakarinę vidurinę mokyklą. 1954–1956 m. studijavo Maskvos ekonomikos instituto Irkutsko filiale, 1956–1959 m. – Irkutsko finansinio ekonominio instituto neakivaizdiniame skyriuje ir įgijo ekonomistės specialybę.
 
1949–1967 m. buvo ištremta į Irkutsko sritį. 1949–1950 m. dirbo Konevo kolūkyje (Irkutsko sr.), 1951–1952 m. – Invalidų artelėje „Derevoobdeločnik“ sąskaitininke, 1952–1956 m. – tresto „Irkutskstroj“ sąskaitininke, buhaltere, 1956–1957 m. – SV-5 ekonomiste, 1957–1960 m. – tresto „Bratskstroj“ ekonomiste ir Bratsko „GES stroj“ vyr. ekonomiste, 1960 m. – Irkutsko srities statybos banko ekonomiste, 1960–1962 m. – tresto „Irkutskstroj“ SV-2 planavimo skyriaus ekonomiste, 1962–1964 m.  – Statomų bazių direkcijos vyr. ekonomiste, 1964–1967 m. – tresto „Irkutskpromstroj“ SV-2 planavimo skyriaus vyr. ekonomiste. Grįžusi iš tremties, 1967–1973 m. dirbo Jonavos statybos tresto (ST) SV-2 planavimo skyriaus viršininke, 1973–1980 m. – Jonavos ST aikštelės planavimo skyriaus vyr. ekonomiste, viršininko pavaduotoja, 1980–1986 m. – Jonavos ST Ekonominės analizės laboratorijos viršininke.

​Atgimimo laikotarpiu V. Gabužienė buvo Jonavos rajono Sąjūdžio sekretorė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių skyriaus sekretorė, nuo 1998 m. iki 2017 m.  – LPKTS Jonavos filialo pirmininkė. Ji derino projektą, rinko aukas ir rūpinosi paminklo statyba žuvusių Jonavos apylinkėse partizanų atminimui (Panerių gatvėje, 1994 m.). Vėliau pagal V. Gabužienės surinktą medžiagą ir jos iniciatyva buvo įamžintos partizanų žuvimo vietos: Upninkuose (1995 m.), Vareikių miške (Upninkų seniūnija,1995 m.), Vanagiškių k. (Kulvos seniūnija) paskutiniųjų Žilvičio būrio partizanų žuvimo vietoje (1999 m.), Bazilionių kaime (Šilų seniūnija) (2002 m.), Karaliūnų kaime (Bukonių seniūnija, 2004 m.) ir Svilonių kaime (Užusalių seniūnija, 2007m.).
 
V. Gabužienė išleido knygą „Būki versme“ (kartu su E. Mockaitiene ir R. Karaliūniene, 1999 m.). Rinko medžiagą apie partizaninį pasipriešinimą Jonavos rajone ir tikslino duomenis saugumo archyvuose. Medžiaga buvo išspausdinta laikraščiuose „Jonavos balsas“, „Tremtinys“ ir istorijos žurnalo „Laisvės kovų archyvas“ 22 tome (1997 m.), Lietuvos kraštotyros leidinyje „Mūsų kraštas“ (2001 m., Nr. 13). Pagal jos surinktą medžiagą parengtas straipsnis „Jonavos-Veprių-Panoterių-Žeimių partizanai“ knygoje „Didžiosios kovos apygardos partizanai“ (2007 m.). V. Gabužienė yra knygų „Didžioji kova“ (1999 m.), „Sibiro Alma Mater : dimicandum!“ (2007 m.) bei „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ D. 10 : Laisvės kovotojų prisiminimai (2016 m.) bendraautorė.

​Nuo 1989 m. V. Gabužienė buvo Jonavos rajono Rezistentų ir kitų asmenų, nužudytų okupacinio režimo metu, palaikų perkėlimo ir kraštiečių atminimo įamžinimo komisijos narė. Laisvalaikiu dainuoja Jonavos kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chore „Viltis“. Ji yra LGGRT (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo) centro atstovė Jonavoje. Ruošia dokumentus nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų atitinkamam statusui gauti. Kasmet dalyvauja moksleivių konkursuose „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ ir „Laisvės kovų bei netekčių istorija“. Dalyvauja vertinimo komisijos darbe, dovanoja knygas apie laisvės kovas bei tremtį geriausiems dalyviams bei juos ruošusiems mokytojams. Šiuo metu vis dar aktyviai dalyvauja LPKTS Jonavos filialo veikloje. 
 
Apdovanota LPKTS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ (1991 m.), LPKTS I-ojo laipsnio žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ (1998 m.), Sąjūdžio jubiliejiniu žymeniu „Lietuvos Sąjūdžiui 10 metų“ (1998 m.), LLKS I-ojo laipsnio partizanų žvaigžde (2007 m.). 1998 m. V. Gabužienei suteiktas Laisvės kovų dalyvės statusas. Ji už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Seimo pirmininko, LPKTS, Tėvynės Sąjungos, Jonavos rajono savivaldybės, Mokomojo pulko, Jonavos parapijos, Jonavos krašto muziejaus, Kultūros centro ir kitų institucijų padėkomis. 2015 m. Veronikai Gabužienei už meilę Jonavos kraštui, jo istorinės atminties puoselėjimą, už rūpinimąsi buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais, už įvairių renginių ir išvykų organizavimą suteikta nominacija „Jonavos krašto šviesuolė“ . 2016 m. apdovanota Lietuvos apgintos laisvės jubiliejiniu 25-erių metų auksiniu ženklu „Lietuvos ąžuolai“.

​Gyvena Jonavoje.
​Biografija paruošta pagal Veronikos Gabužienės užpildytą anketą
Veronikos Gabužienės 90-osioms g. m. parengta virtuali paroda ​„Veronika Gabužienė – Jonavos krašto šviesuolė“

​​Bibliografija: Bendraautorė
Būki versme! / Veronika Gabužienė, Eugenija Mockaitienė, Regina Karaliūnienė. – [Jonava] : Jonavos rajono savivaldybės rezistencijos komisija, 1999. – 62, [2] p. : iliustr., portr.
Pasipriešinimo sąjūdžio Jonavos rajone istorijos puslapiai / Veronika Gabužienė. – Iliustr., portr. // Laisvės kovų archyvas / Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Istorijos sekcija ; redakcinė kolegija: Balys Gajauskas. – T. 22. – Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1997. – P. 75–115.
Jonavos partizanai / Veronika Gabužienė. – Iliustr., portr. // Didžioji Kova / Stanislovas Abromavičius. – Kaunas : Lietuvos polit. kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. – P. 138–152.
Pasipriešinimo sąjūdžio Jonavos rajone istorijos puslapiai / Veronika Gabužienė. – Iliustr., portr. // Mūsų kraštas : Lietuvos kraštotyros draugijos leidinys. – Nr. 13 (2001) – Vilnius, 2001. – P. 75–98.
Iš gimnazijos suolo į Sibiro kančias / Veronika Gabužienė. – Iliustr., portr. // Sibiro Alma Mater : dimicandum! / Šiaulių universitetas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ; [sudarytojas Romualdas Baltutis]. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. – P. 81–85.
Jonavos-Veprių-Panoterių-Žeimių partizanai : Okupantų piktadarybės / Veronika Gabužienė // Didžiosios Kovos apygardos partizanai. − Kaunas : Naujasis lankas : Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Didžiosios Kovos apygarda, 2007. − P. 236–251.
Antano gyvenimas – kelionė į šviesą Gulag‘o labirintais. – Iliustr., portr. / Veronika Gabužienė // Taurosta. – Nr. 1 (7) (2018), p. 29–34.
Aukštaitijos partizanų prisiminimai / [sudarė Romas Kaunietis]. – D. 10 : Laisvės kovotojų prisiminimai : (knygos „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“ tęsinys). – Vilnius : Margi raštai, 2016. – 994, [6] p., [36] iliustr. lap. – Turinyje aut.: ... ir Veronika Gabužienė-Vasiliauskaitė.
  

​    
© PigiosSvetaines.lt