Galaunė Paulius

2020 m. sausio 10 d. 
​Pauliaus Galaunės portretas

​Pauliaus Galaunės portretas. 1928 // Lietuvos valstybės kūrėjai. – T. 2, p. 52.​​
​​
GALAUNĖ Paulius – dailėtyrininkas, muziejininkas, dailininkas, grafikas. Gimė 1890 m. sausio 25 d. Pageležiuose (buvusiame Jonavos rajone, dabar – Ukmergės rajonas).
1910–1913 m. Peterburge studijavo Psichoneurologinio instituto humanitarinių mokslų fakultete, 1910–1912 m. lankė Dailei skatinti draugijos mokyklą, mokėsi privačiose dailės studijose. 1923–1924 m. gilino studijas Paryžiaus Luvro mokykloje.
1918–1919 m. dirbo Vilniuje, 1919–1923 m. – pedagogu ir muziejininku Kaune, dalyvavo Lietuvių meno kūrėjų draugijos veikloje. 1923–1924 m. gyveno Paryžiuje, studijavo Luvro mokykloje. Grįžęs į Lietuvą rūpinosi Čiurlionio galerijos įsteigimu, jos rūmų statyba; 1924–1936 m. buvo šios galerijos vedėjas, 1936–1949 m. – Čiurlionio dailės muziejaus direktorius. 1925–1940 m. – Kauno universiteto, 1945–1950 m. – Vilniaus dailės instituto dėstytojas; docentas (1925 m.). 1935–1940 m. – TSRS tautų kultūrai pažinti draugijos narys. 1940–1951 m. – Vilniaus universiteto Muzeologijos katedros vedėjas.
 LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1960 m.), LTSR liaudies dailininkas (1970 m.), LTSR respublikinės premijos laureatas (1970 m.).
Sukaupė, ištyrė ir susistemino daug lietuvių liaudies ir profesionaliosios dailės kūrinių, parašė dailės istorijos veikalų, mokslinių straipsnių, recenzijų, išleido katalogų, sukūrė ekslibrių, apipavidalino knygų. Išleista: „Senosios tapybos katalogas“ (1926 m.), „Ex-librisas Lietuvoje“ (1926 m.), „Lietuvių liaudies raižinių katalogas“ (1927 m.), „Tapytojas Juozas Oleškevičius“ (1927 m.), „M. K. Čiurlionio kūrinių katalogas“ (1927 m.), „Vilniaus meno mokykla“ (1928 m.), „Lietuvių liaudies menas“ (1930 m.), „Lietuvių liaudies skulptūros problemos“ (1932 m.), „Muziejininko novelės“ (1967 m.), „Dailės ir kultūros baruose“ (1970 m.), „Lietuvių liaudies menas“ (1988 m.), „Likimo duota“ (muziejininko novelės, 1998 m.). Sudarė „Lietuvių liaudies meno“albumus: medžio dirbinių (2 kn., 1956–1958 m.), keramikos (1959 m. ), skulptūros (2 kn., 1963–1965 m.), grafikos ir tapybos (1968 m.). Rūpinosi istorijos, archeologijos ir architektūros paminklų apsauga, organizavo lietuvių liaudies meno parodas užsienyje. Daugelio straipsnių knygose ir periodiniuose leidiniuose autorius.
Mirė 1988 m. spalio 18 d. Kaune.
 1990 m. sausio 27 d. Pauliaus Galaunės 100-ųjų gimimo metinių proga Pageležiuose, prie kelio Jonava–Ukmergė, kairiajame kelio kelkraštyje pastatytas paminklas. Stogastulpis pagamintas iš ąžuolo. Jį pastatė liaudies meistras R. Zinkevičius.
Bibliografija: 

​Lietuvos kultūros turtų palikimas / Paulius Galaunė. – [Kaunas] : [s.n.], [1922]. – 106 p. – Atspausdinta iš leidinio „Mūsų žinynas“ 1922 m. Nr 8 ; 1923 m. Nr 9, 10. 
​Lietuvių kryžiai : (prie jų fotografinių nuotraukų Čiurlionies galerijoje atidarytos parodos; 1926.VIII.26) / Paulius Galaunė. – Kaunas : [Čiurlionies galerija], 1926. – 10 p. – (Čiurlionies galerijos leidinys ; nr. 1). 
​Ex-librisas Lietuvoje : (XVI–XX šimtmečiai) / Paulius Galaunė. – Kaunas : [b.l.], 1926 (Kaunas : Valstybinė spaustuvė). – 25 p., XXV iliustr. lap. : iliustr. – Atsp.: iš „Tautos žodžio“, 1926, kn. 4. – Bibliogr. išnašose. 
​Senosios tapybos katalogas / sudarė Paulius Galaunė [įvadas taip pat jo]. – Kaunas : Valstybinė spaustuvė, 1926. – 16 p. su 9 iliustr. – M. K. Čiurlionies galerija ; Leid Nr. 2.
Vytauto portretai : kelios pastabos dėl Vytauto Didžiojo vaizdavimo prototipų autentiškumo / Paulius Galaunė. – Kaunas, 1931. – 15 p., [6] iliustr. lap.
Lietuvių liaudies raižinių katalogas / Paulius Galaunė. – Kaunas, 1927. 
​Tapytojas Juozas Oleškevičius (1777–1830) / Paulius Galaunė. – Kaunas : Valstybės spaustuvė, 1927. – 22 p., [6] iliustr. lap. : iliustr. 
​Vilniaus meno mokykla (1793–1831) : jos istorija, profesoriai ir mokiniai / Paulius Galaunė. – Kaunas : L. U. Humanitarinių mokslų fakultetas, 1928. – 130 p., [45] iliustr. lap. – Bibliogr. išnašose. – Vardų r–klė: p. 117–121. 
​Lietuvių liaudies menas : jo meninių formų plėtojimosi pagrindai : 131 pieš. tekste, 43 ant atskirų lapų ir XXX lentelių / Paulius Galaunė. – Kaunas : L.U. Humanitarinių mokslų fakultetas, 1930. - 301 p., 43 iliustr. lap. : iliustr. 
​Lietuvių liaudies menas : straipsnis / Paulius Galaunė ; į prancūzų k. vertė J. Urbšys. – , [1930]. – 23 lap. – J. Urbšio vertimą taisė Oskaras Milašius. 
​M. K. Čiurlionies galerija 1925-XII-13-1930 : penkerių metų darbo apyskaita / sudarė Paulius Galaunė. – Kaunas, 1931. – 93 p. – (M. K. Čiurlionies galerijos leid. ; nr. 7).
Litauens konst / en översikt i bilder med inledande text av P. Galaunė och J. Vienožinskis. – Malmö : John Kroon, 1931. – 168, [3] p. : iliustr. 
​Lietuvių liaudies skulptūros problemos / Paulius Galaunė. – Kaunas : [b.l.], 1932. – 31 p. 
​L'art lithuanien : un recueil d'images avec une introduction / par P. Galaunė ; editeur John Kroon. – Malmo : A.-B. Malmo Ljustrycksanstalt, 1934. – 180 p. : iliustr.
Galaunė, Paulius. M. K. Čiurlionis / Paulius Galaunė. – Kaunas, 1936. – 8 p. 
​Lietuvos knygos meno raidos metmenys XVI-XVII amžiuose : 4 iliustracijų lentelės (XLV-XLVIII) / Paulius Galaunė. – Kaunas : Spindulio spaustuvė, 1941. – 10 p., [4] iliustr. lap. – Atsp. iš: Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus metraščio 1941 metams. 
​Lietuvių liaudies menas = Lithuanian folk art : jo meninių formų plėtojimosi pagrindai : 131 pieš. tekste, 43 ant atskirų lapų ir XXX lentelių / Paulius Galaunė. – 2-asis leid. – Čikaga : J. Karvelis, 1956 (Chicago, Ill. : Litho Art Studio). – 301 p., [45] iliustr. lap. : iliustr. – Virš. aut. nenurodytas. – Turinys liet., angl. – Bibliogr. išnašose ir prierašuose: p. 275–287.
Muziejininko novelės / Paulius Galaunė. – Vilnius : Vaga, 1967. – 163 p., [6] iliustr. lap. : iliustr. 
​Dailės ir kultūros baruose : straipsnių rinkinys / Paulius Galaunė. – Vilnius : Vaga, 1970. – 312, [1] p. : portr. – Bibliogr. : p. 281–310. 
​Lietuvos kultūros turtų palikimas / Paulius Galaunė. – Chicago : [b.l.], 1982. – 107 p. 
​Lietuvių liaudies menas : jo meninių formų plėtojimosi pagrindai / Paulius Galaunė. – Fotogr. leid. – Vilnius : Mokslas, 1988. – 301 p., [43] iliustr. lap. : iliustr. + 2 iliustr. lap. – Orig. išl.: Kaunas : L.U. Humanitarinių mokslų fakultetas, 1930. – Bibliogr.: p. 275-287. 
​Tapytojas Juozas Oleškevičius (1777-1830) / Paulius Galaunė. – Vilnius : Dailės akademijos leidykla, 1994. – 22 p., [5] iliustr. lap., t. 3, 2 sąs. – Perspaudas: Orig. duom. : Kaunas, 1927. 
Lauras Gucevičius : arkitektoris, arkitektūros, topografijos ir žemėlapių profesoris Vyriausioje Lietuviškoj Mokykloj ir prie jos Inžinierių Lietuviško korpuso Mokykloje Vilniuje : (1753-1798) : medžiaga monografijai / Paulius Galaunė. – Kaunas : Rezistencijos paveldo archyvas „Atmintis“, 1995. – 28 p.
Likimo duota : muziejininko novelės / Paulius Galaunė ; [sudarytoja Zita Žemaitytė; dailininkas Gediminas Pempė]. – Kaunas : Varpas, 1998. – 167, [3] p., [8] iliustr. lap. : iliustr.​
    Šaltinis: Jonavos krašto žmonės. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 45–47.
 
(Bibliografija papildyta)

​Apie Paulių Galaunę skaitykite internete:

​Paulius Galaunė : [biografija] (www. wikipedia.org) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
​Paulius Galaunė : [biografija] (www.vle.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
​Virtuali paroda „Paulius Galaunė – dailėtyrininkas, muziejininkas, grafikas“ (www.silutevb.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
Žymūs Kauno žmonės : atminimo įamžinimas (www.kvb.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
​Kaune – A. ir P. Galaunių jubiliejui skirta paroda (www.kaunodiena.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
Apie Paulių Galaunę (www.istorijatau.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].​
​Muziejuje – jo puoselėtojus primenanti paroda (www.15min.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
​Gimė Paulius Galaunė (www.15min.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.]. 
Muziejaus trečiadienis. Prijaukinti šešėliai Galaunių namuose (www.kaunas.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.].
Konferencija muziejininkams: Pauliaus Galaunės skaitymai‘ 2020 (www.pilotas.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
Galaunių namai – primirštas modernizmo perlas Ąžuolyne (www.kaunas.kasvykstakaune.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
Išskirtinėje ekspozicijoje – art deco stiliaus Kauno interjerai (www.kaunas.kasvykstakaune.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].​ ​ 
​Pauliaus Galaunės portretas su autografu (www.archyvai.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].​  ​
Tautodailės metai – pagerbti kraštiečio nuopelnus (www.gzeme.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
​A. ir P. Galaunių namai-muziejus (www.turizmas.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
​P. Galaunės gyvenimas ir darbai – ištisa mūsų kultūros epocha (www.etaplius.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
K.Galaunienė: džiaugiuosi galėjusi būti savo vyro bendražyge (www.delfi.lt)  [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
Paulius Galaunė: minima 130 metų sukaktis (www.ukzinios.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].

​Pauliaus Galaunės darbai: Paulius Galaunė: „Kryžiai“ (www.tradicija.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.].
Paulius Galaunė. Atsiminsime jo šviesų giedrą veidą (www.tekstai.lt) [žiūrėta 2020 m. vasario 17 d.]. ​
  
© PigiosSvetaines.lt