Marius Glinskas

2020 m. vasario 21 d.

Marius Glinskas
GLINSKAS Marius – poetas, žurnalistas. Gimė 1950 m. kovo 22 d. Strebeikių kaime (Žeimių seniūnija, Jonavos r.).

19571961 m. mokėsi Strebeikių pradinėje mokykloje, 1961–1968 m. – Žeimių vidurinėje mokykloje, 1968–1971 m. Vilniaus universitete studijavo bibliotekininkystę, 1979 m. Vilniaus pedagoginiame institute įgijo istorijos ir visuomenės mokslų mokytojo specialybę.

​1973–1979 m. dirbo Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, 1974–1977 m. – Panevėžio medicinos mokykloje istorijos dėstytoju, 1979–1981 m. – Panevėžio rajoninio laikraščio „Tėvynė“ korespondentu, 1981–1992 – laikraščio „Panevėžio tiesa“ (vėliau „Panevėžio balsas“) korespondentu, 1992–1996 m. – laikraščio „Šiaulių naujienos“ korespondentu, 1997–1999 m. – žurnalo „Meisteris“ atsakinguoju sekretoriumi, korespondentu, 1999–2000 m. – Kėdainių rajoninio laikraščio „Rinkos aikštė“ korespondentu, redaktoriaus pavaduotoju leidybai, nuo 2000 m. iki laikraščio uždarymo 2019 m. – Jonavos „Naujienų“ korespondentu. 

Knygų „Panevėžys : mažasis vadovas“ (1993 m.), „Atminties nendrė“ (1993 m.), „Pagonių poteriai“ (2003 m.), „Žibintininkas“ (2011 m.), „Delčia virš deltos“ (2013 m.) autorius, „Kėdainių kalendoriaus“ sudarytojas (20002002 m.), rajono literatų knygų redaktorius, daugelio publikacijų (straipsnių, esė, eilėraščių) respublikiniuose laikraščiuose ir žurnaluose autorius. Poezijos konkurso „Lino žiedas 1986“ (Upytė, Panevėžio r.), eilėraščių, skirtų Šiauliams, konkurso (1993 m.), eilėraščių mitologinio konkurso (Šiauliai, 1996 m.), poezijos konkurso, skirto Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450-osioms metinėms (Šiauliai, 1997 m.), internetinio HAIKU konkurso, skirto paminėti Lietuvos–Japonijos diplomatinių santykių 20-metį (2011 m.) laureatas. Panevėžio jaunųjų šachmatininkų būrelio vadovas (1978–1980 m.). Kraštiečių klubo „Žeimių ainiai“, rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narys.

Gyvena Jonavoje.
Biografija paruošta pagal Mariaus Glinsko užpildytą anketą
 ​​Mariaus Glinsko 70-osioms g. m. parengta virtuali paroda ​„Žodžio prakalbinimas“

​Bibliografija:

​Knygų autorius 
Panevėžys : mažasis vadovas / Marius Glinskas ; dailininkas E. Gūzas ; fotografai: S. Saladūnas ... [et al.] ; redaktorė D. Ulčinskaitė. – Vilnius : Mintis, 1993. – 112 p. : iliustr.
Atminties nendrė : eilėraščiai / Marius Glinskas ; [dailininkė Aldona Pletaitė-Ruibienė]. – Šiauliai : Delta, 1993. – 48 p. : iliustr.
Pagonių poteriai : eilėraščiai, miniatiūros / Marius Glinskas ; [iliustravo Ramunė Palekaitė]. – [Kėdainiai : UAB „Rinkos aikštė“], 2003. – 64 p. : iliustr.
Žibintininkas : 49 haiku / Marius Glinskas. – 2011. – 100 p. : iliustr. – Įrišo „Laumės klėtis" (Anykščių r.).
Delčia virš deltos : eilėraščiai / Marius Glinskas ; [į anglų kalbą vertė Vida Bersėnienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2013. – 51, [1] p. – Dalis teksto gretut. liet., angl.
 
​​Bendraautoris

Klausantis E. Grygo [eilėraštis] / Marius Glinskas // Ošia atžalynas : mokinių kūrybos almanachas / Lietuvos TSR švietimo ministerija. – Kaunas, 1970 . – P. 43.
Bevardė naktis ; Paskutinis vasaros dangus ; Pelėsiai ; Paklydusi ; Peizažas su avele / Marius Glinskas // Poezijos pavasaris. − Vilnius : Vaga, 1996. – P. 45–47.
Miesto skrydis – tikrovė ar regimybė? / Marius Glinskas // Šiaulių krašto kalendorius. 1997 : muzikiniai Šiauliai / redaktorius Marius Glinskas. – Šiauliai : Saulės Delta, 1996, 144 p.: iliustr. – P. 18–19.
Aitvaro žarija / Marius Glinskas // Aukosena : trijų eilėraščių mitologine tematika antrojo konkurso apžvalga. – Šiauliai : Žalčio lūšna, 1996. – P. 9–11.
Vaikystės mokykla: netikra kalba kraštoetnokultūroje / Marius Glinskas. − Iliustr. // Mūsų kraštas. – Nr. 13 (2001), p. 166–173.
Prisiminimai apie Strebeikių pradinę mokyklą / Marius Glinskas // Išsaugokime kultūros paveldą : Jonavos rajono švietimo įstaigų kūrybiniai projektai / [sudarytoja Gražina Mrazauskienė]. − Jonava : Linotipas, 2006. – D. 1 (2006), p. 25–27.
„žaibas kerta pro šalį..." ; Vasaros kaitroje ; Vardas smėlyje ; Kaip išbaidei vorą ; Sausros grėsmė, II ; Akimirka be tavęs : [eilėraščiai] / Marius Glinskas ; [su prierašu apie autorių]. – Nuotr. // Lyg krintantys lašai / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“. – Kėdainiai : Spaudvita, 2006. – P. 18–21.
​Skrynia su raižiniais ; Neprijaukintas eilėraštis ; Aiškiaregis ; Po liepomis ; Vardas smėlyje ; Atodūsis ; Žodžio žolelės ; Vakaro idilė ; Šiltos Užgavėnės ; Ekspromtas : [eilėraščiai] / Marius Glinskas // Atokios stotys. – Utena : Kamonada, 2013. – P. 213–222.
Takas palei upelį ; Pasimatymas Kauno gatvėje ; Atokvėpis ant žydkapių ; Koplytėlė už miesto : [eilėraščiai] / Marius Glinskas. – Portr. // Tarp praeities ir ateities. Jonava / sudarė Irena Nagulevičienė, Kristina Lukoševičiūtė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – P. 11–12.
„medžius it šapus..." ; „už sausos nendrė..." ; „mėnuo leidžiasi..." ; „seni laikrodžiai..." : [eilėraščiai] / Marius Glinskas // Rudens preliudija. − Jonava, 2012. − P. 5.
Kelionės akimirka ; Peizažas su kalnu ir varnu ; Dienos reportažas ; Velykų paukščiai ; Joninės ; Neatitikimai ; Akimirkos grožis ; Trumpoji žinutė ; Voro maldelė ; Su tulpe : [eilėraščiai] / Marius Glinskas // Atokios stotys. – Utena : Kamonada, 2012. – P. 133–142.
Vasario pradžia ; Atsivėrimas ; Lėta akimirka ; Po karo ; Vasarvidis ; Užburtas ratas ; Vietovardžiai ; SMS ; Buvo kada neatmenu : [eilėraščiai] / Marius Glinskas // Atokios stotys. – Utena :  Kamonada, 2014. – P. 145–164.
Nieko keisto ; Buvo kada neatmenu ; Vietovardžiai ; Vasario pradžia / Marius Glinskas // Pavasario valsas. − Jonava, 2014. − P. 6–7.
Dienos reportažas : [eilėraštis] / Marius Glinskas ; [su autoriaus prierašu apie save]. – Portr. // Sušvieski, saule / Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. – Vilnius : [Lietuvos žurnalistų sąjunga], 2014. – P. 4344.
Romus ruduo ; Artėjimas tolstant ; Spalio motyvas ; Iš degėsių ; Sapnų paliestas : [eilėraščiai] / Marius Glinskas // Rudens preliudija. − Jonava, 2014. − P. 8–9.
​Trys keliai ; Rudens akvarelė ; Artėjimas tolstant ; Spalio spalvos ; Iš degėsių ; Sapnų paliestas ; Kuriantis ; Žiemos baladė ; Suskilę angelai ; Akimirka vardu gyvenimas : [eilėraščiai] / Marius Glinskas // Atokios stotys. – Utena, 2015 : Kamonada. – P. 231–240.
​Rūdijančios aistros riteris / Marius Glinskas // Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė. − Kaunas : Kauko laiptai, 2015. − P. 232.
​Keli atminties blyksniai apie poetę Eleną Mezginaitę : [apie laikotarpį, kai abu dirbo Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ / Marius Glinskas. − Iliustr. // Prie Nemunėlio. − Nr. 1 (2015), p. 63−64.
​Joninių luotas / Marius Glinskas. − Iliustr. // Taurosta. − Nr.1 (1) (2015). – P. 85.
​Naugardukas ; Autoportretas su vėjo malūnu ; Prie nesudegusios Kulautuvos bažnyčios ; Vizija grojant lietui ; Iš egzodo ; Ką tau parvežti nuo jūros ; Paskutinė atostogų diena ; Pranašystės su inkliuzu ; Mito atradimas ; Dialogas su artėjančiu / Marius Glinskas // Atokios stotys. – Utena : Kamonada, 2016. – P. 137–146.
​Jonas Nemunas ; Užmiesčio brydės ; Spalio spalvos ; Vėlyvos netektys ; Paklydėlio balsu ; Žiemos baladė ; Kiti pasauliai ; Iš egzodo ; Vizija grojant lietui : [eilėraščiai] / Marius Glinskas. − Portr. // Sielos virpesiai. − [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. − P. 13–16.
​Žaismingoji kilmingųjų palikuonė / Marius Glinskas. − Iliustr. // Taurosta. – Nr. 2 (3) (2016), p. 77–81.
​Trys kūrėjos byloja moteriškąjį pradą / Marius Glinskas ; Kęstučio Putelio nuotraukos. − Iliustr. –Sveikiname mūsų jubiliates // Taurosta. − Nr. 1 (5) (2017), p. 20–22.
​Likimo nepalaužtųjų pamokos / Marius Glinskas, Vaclovas Slivinskas. − Iliustr. // Taurosta. − Nr. 2 (6) (2017), p. 61-78.
​[Eilėraščiai] / Marius Glinskas // Atokios stotys. – Utena : Kamonada, 2017. – P. 143–148.
​„Likimo vingiuose stiprybės ieškojau savo krašte“ : Juozas Kartanas (1893–1979) / Marius Glinskas. − Iliustr. // Taurosta. − Nr. 1 (7) (2018), p. 70–90.
​Vėlyvi drugiai spalvų paletėje. – Poetui, dailininkui Apolinarui Pakalniškiui – 85 (1933 11 22 – 2018 08 30) // Taurosta. − Nr. 2 (8) (2018), p. 31–35.
​„Tėvynei esame visada skolingi“/ Ramūnas Čičelis, Vytautas Venckūnas, Marius Glinskas, Minvydas Simanaitis, Juntautė Simanaitytė-Bytautė, Indraja Simanaitytė-Lenkšienė. − Iliustr. – Lietuvos ir Jonavos visuomenės veikėjui, poetui, žurnalistui Edmundui Simanaičiui – 90 (1929-01-05–2017-02-27) // Taurosta. − Nr. 1 (9) (2019), p. 39–46. 
​Žeimių dvaras prisimena žymius brolius : [apie brolius Konstantiną (skulptorių) ir Aleksandrą (muziką) Bogdanus, gimusius ir ankstyvosios vaikystės metus praleidusius Žeimių dvare] / Marius Glinskas, Kazimieras Mackevičius. − Iliustr. – Bajorai – menininkai // Lietuvos bajoras. – Nr. 25 (2019), p. 70–75. ​
​Žeimių dvaras primena ir garbų muziką / Marius Glinskas. − Iliustr. – Aleksandrui Bogdanui – 100 // Taurosta. − Nr. 2 (10) (2019), p. 38–45.

Redaktorius, sudarytojas
​ 
2003 Kėdainių kalendorius / [sudarė Marius Glinskas]. – Kėdainiai : UAB „Rinkos aikštė", [2002]. – [740] p. – Virš. antr.: Kėdainiai. 2003 kalendorius. 
Sveiks, valio! : Panevėžio „Žalgirio“ tarybos leidinys / redaktorius Marius Glinskas. – Nr. 1–25 (1989–1991). 
2001 Kėdainių kalendorius / [sudarė Marius Glinskas]. – [Kėdainiai] : Rinkos aikštė, [2000]. – [370] p. – Virš. antr.: Kėdainiai. 2001 kalendorius. 
2002 Kėdainių kalendorius / [sudarė Marius Glinskas]. – [Kėdainiai] : Rinkos aikštė, [2001]. – [370] p. – Viršelio antr.: Kėdainiai. 2002 kalendorius.
Pabirusios šukės : eilėraščiai / Valentina Kašauskienė ; [redakcija ir korektūra Mariaus Glinsko]. − [Kėdainiai : UAB „Rinkos aikštė“], 2003. − 112 p. : iliustr.
Grojantys angelai = Spielende Engel : eilėraščiai / Raiza Užusenienė ; [sudarytojas ir redaktorius Marius Glinskas ; karpiniai pagaminti Volfgango Jahn]. – Kėdainiai : Rinkos aikštė, 2006. – 80 p. : iliustr., portr. – Dalis gretut. teksto liet., vok.
Buvome ir esame didelė šeima = Giminės kronika : atsiminimus skiriu savo giminei / Feliksa Žentelienė ; [redagavo Marius Glinskas] . − [Jonava] : [s.n.], 2012. − 385 p. : iliustr.
Tik jos liko... : apsakymai, novelės / Edvardas Dombrovickas ; [sudarytojas ir redaktorius Marius Glinskas]. – Jonava : Orglita, 2013. – 68 p. : iliustr. – Bibliogr. p. 2 (11 pavad.).
​​Vainikas bendraamžiams / Feliksa Žentelienė ; Tekstą rinko Audronė Pulkauninkienė ir Giedrė Žentelytė-Linkienė, redagavo Danutė Stankevičienė ir Marius Glinskas. − Jonava, 2016. − 294 p. : iliustr.
© PigiosSvetaines.lt