Grigorijus Kanovičius – knygų autorius

2019 m. birželio 12 d.
Linksmos akys : parodijos, epigramos, šaržai / Grigorijus Kanovičius. − Vilnius : Inter Se, 2018. − 152 p. : iliustr. Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. − T. 1 / [iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas]. − Vilnius : Tyto alba, 2014. – 586, [2] p. : iliustr., portr. Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. − T. 2 / [iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas]. − Vilnius : Tyto alba, 2014. − 570, [2] p. : iliustr., portr. Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. − T. 3 / [iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas]. − Vilnius : Tyto alba, 2014. − 586, [2] p. : iliustr., portr.
Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – T. 4 / [iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė ir Feliksas Vaitiekūnas]. − Vilnius : Tyto alba, 2014. − 650, [2] p. : iliustr., portr. Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – T. 5. / [iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė]. − Vilnius : Tyto alba, 2014. − 546, [2] p. : iliustr., portr. Miestelio romansas : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. − Vilnius : Tyto alba, 2014. − 429, [2] p. : iliustr.  Debesis, vardu Lietuva : apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė, Feliksas Vaitiekūnas ; [apipavidalinimui panaudoti Marko Kanovičiaus piešiniai]. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. − 351, [1] p. : iliustr.
Šėtono apžavai : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. − 238, [2] p.  Našlių kelionės : apysakos ir nepramanyti apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. − 294, [2] p.  Nukirstų medžių šlamėjimas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. − Vilnius : Leidybos sistemos, 2000. − 271, [3] p.  Žydų parkas : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. − Vilnius : Tyto alba, 1998. − 301, [1] p.
Ir nėra vergams rojaus : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų  k. vertė Feliksas Vaitiekūnas ; iliustr. Faina Magaram. − Vilnius : Vaga, 1990. − 299, [1] p. : iliustr. Žvakės vėjyje : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. − 2-as leid. − Vilnius : Vyturys, 1989. − 525, [2] p. Nenusigręžki nuo mirties : [romanas] / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. − Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992. − 260, [1] p. − Versta iš: Не отврати лица от смерти. – Вильнюс : Vaga, 1992.  Kvailių ašaros ir maldos : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. − Vilnius : Vaga, 1985. − 269 p.   ​ 

​      Lopšinė seniui besmegeniui : „Paukščiai virš kapinių“ ir „Palaimink ir lapus ir ugnį“ tęsinys / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. − Vilnius : Vaga, 1982. − 302 p.     Nuogi Olimpe : parodijos ir epigramos / Grigorijus Kanovičius. − Vilnius, 1981. − 56 p.      Palaimink ir lapus, ir ugnį : romano „Paukščiai virš kapinių“ tęsinys / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. − Vilnius : Vaga, 1980. − 270 p.
​     Slaptažodis „Mūza“ : 2-jų d. drama / Grigorijus Kanovičius. − Vilnius : Vaga, 1979. − 91 p.      Paukščiai virš kapinių : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė F. Vaitiekūnas. − Vilnius : Vaga, 1977. − 183 p.     Akvariumas ; [Sudie ir sveiks, kalėjime] : pjesės. − Vilnius, 1975. − 157 p.
​     Ričardas plius Monika : trijų veiksmų, devynių paveikslų lyrinė komedija / Grigorijus Kanovičius. − Vilnius : Vaga, 1969. − 94 p.     Skausmas : trijų veiksmų pjesė / Grigorijus Kanovičius. − Vilnius : Vaga, 1967. − 92 p.     Tegul išeina : (kaip jums sekasi, pramušgalviai) : 3-jų veiksmų pjesė. − Vilnius, 1965. − 95 p.

​Knygos rusų  kalba

   ​  Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. − Т. 2. − Вильнюс : Tyto alba, [2014]. − 627, [2] p. : iliustr., portr.     Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. − Т. 3. − Вильнюс : Tyto alba, [2014]. − 652, [2] p. : iliustr., portr.    Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. − Т. 4. − Вильнюс : Tyto alba, [2014]. − 737, [2] p. : iliustr., portr.

   ​Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. − Т. 5. − Вильнюс : Tyto alba, [2014]. − 652, [2] p. : iliustr., portr.     Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. − Т. 5. − Вильнюс : Tyto alba, [2014]. − 652, [2] p. : iliustr., portr.    Улыбнись нам, господи : вторая часть романа «Казленок за два гроша» / Грогорий Канович. − Вильнюс : Vaga, 1991. − 284 p.

​     Козленок за два гроша : роман / Григорий Канович. − Вильнюс : Vaga, 1989. − 319 p.      Слезы и молитвы дураков : роман / Григорий Канович. − Москва : Советский писатель, 1988. − 251, [4] p.     И нет рабам рая : роман / Григорий Канович. − Москва : Советский писатель, 1989. − 272 p.

Слезы и молитвы дураков : роман / Григорий Канович. − Вильнюс : Vaga, 1983. − 279 p. – Tęsinys: romanas «И нет рабам рая». Свечи на ветру : роман / Григорий Канович ; художник Елена Борщаговская. − Москва : Советский писатель, 1982. − 509, [2] p. Апельсиновый лес : повести / Григорий Канович, Исаак Фридберг. − Вильнюс : Vaga, 1980. − 248 p. Свечи на ветру : роман / Григорий Канович. − Вильнюс : Vaga, 1979. − 557, [2] p.
© PigiosSvetaines.lt