„Gyvenimo grožį į žiedą sudėsiu...“
​Poetui Vaclovui Volkui – 95-eri

2022 m. birželio 17 d.

Vaclovas Volkus    Nužėrus laiko dulkes nuo dienoraščio / Vaclovas Volkus. – Kėdainiai, 2010. – Priedas, Nr.   148.

​Vaclovas Volkus – poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Gimė Jonavoje. Yra nemažai žmonių, gimusių XX a. pirmoje pusėje, kurių yra nurodomos netikslios gimimo datos. Tai įregistruojama krikšto, o ne gimimo diena,  ​tai dėl tarnavimo kariuomenėje sąmoningai keičiamas žmonių amžius ar tiesiog neteisingai užrašoma oficialiuose dokumentuose. Tikrąją tokių žmonių gimimo datą dažniausiai būna užfiksavusios mamos ir pasakiusios savo vaikams, bet, kaip sako daugelis: dokumentuose įrašyta, o kas patikės mamos pasakojimu, tad taip ir gyvena žmonės su netikra savo gimimo data. Kitaip atsitiko su Vaclovu Volkumi – jis atstatė savo tikrąją gimimo datą. Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje turime dvi kraštiečio Vaclovo Volkaus anketas. Vienoje jo paties ranka įrašyta gimimo data: 1929 m. liepos 20 d., kitoje – 1927 m. liepos 20 d. Turime ir paso kopiją, su įrašyta gimimo data: 1927 m. liepos 20 d. Parengėme virtualią parodą „Gyvenimo grožį į žiedą sudėsiu...“, skirtą kraštiečio, šiuo metu gyvenančio Kėdainiuose, 95-ajam gimtadieniui. 

​Šia paroda norime padėkoti kraštiečiui Vaclovui Volkui už prasmingą jo veiklą, pristatyti jo knygas bei pakviesti virtualius šios parodos lankytojus apsilankyti Jonavos viešojoje bibliotekoje, kur galėsite realiai paskaityti V. Volkaus knygas bei straipsnius, publikuotus respublikinėje spaudoje (ilgą laiką V. Volkus dirbo laikraščio „Lietuvos aidas“ korespondentu Kėdainiuose). Džiaugiamės Jūsų, mielas kraštieti, visuomeniškumu, tvirta pilietine pozicija bei kūrybiškumu. Linkime neblėstančios sveikatos, neišsenkančios energijos ir naujų kūrybinių sumanymų.
Vaclovo Volkaus biografija Vaclovas Volkus – knygų autorius Leidinių bendraautoris Vaclovo Volkaus autografai ir išskirtiniai puslapiai Nuotraukos iš kraštiečio asmeninio albumo
​Dokumentai iš Vaclovo Volkaus asmeninio archyvo
Apie Vaclovą Volkų leidiniuose Apie Vaclovą Volkų ir jo straipsniai internete    
Virtualią parodą paruošė Informacijos ir kraštotyros skyriaus
 vyriausioji bibliografė Rimantė Tarasevičienė, 2022 m.
   
© PigiosSvetaines.lt