​Kūryba leidiniuose

2020 m. balandžio 29 d. 
Irena Nagulevičienė yra išleidusi dvi autorines knygas „Laiptai“ (1998 m.) ir „Praeities gelmės“ (2005 m.). 

​Kraštietė yra ilgametė Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ vadovė (nuo 1991 m.). Todėl šiame parodos skyriuje pateikiame ir knygas, kurių ji yra bendraautorė, taip pat sudarytoja, redaktorė, rengėja, korektorė ar įžanginių straipsnių autorė. Bandyta leidinius suskirstyti, tačiau kartais tai atlikti sunku, nes aktyvios literatės sudarytose knygose yra publikuojama ir jos kūryba. Tad tokių knygų ji ne tik sudarytoja, bet ir bendraautorė arba gali būti redaktorė ir įžanginio straipsnio autorė. Leidiniai atskirose grupėse išdėstyti chronologiškai. Pasigrožėkite leidinių gausa, o paskaityti kraštietės kūrybos kviečiame užsukti į biblioteką arba ieškokite šių leidinių savo asmeninėse bibliotekose (karantino laikotarpiu). 

Knygų autorė

Laiptai : [eilėraščiai] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė. – Jonava : Linotipas, 1998. – 71, [3] p. : portr.    Praeities gelmės : eilėraščiai / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė ; iliustracijos Valdo Venskaus. – Kėdainiai : Spaudvita, 2005. – 88 p. : iliustr.

​Bendraautorė

Prasmė ; Be tavęs ; Kaip niekada anksčiau... ; Metų ašara ; Vejuosi balsą ; Tiktai rudenį ; Laikas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Papartyno kerai. – Jonava : Zlatkus, 1992. – P. 40–45.   Išeina metai ; Motinai ; Namų šiluma ; Tikėjimas ; Šiandien ir visados ; Sudie ; Prie gimtojo slenksčio ; Šulinys ; Lakštingalos giesmė : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Provincijos balsai. – Jonava : Zlatkus, 1992. – P. 3–8.   Po ąžuolu senu : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Giesmės ąžuolui. − Jonava : Dobilas, 1995. − P. 13–14.    Toks pasaulis / Irena Nagulevičienė // Angelo plunksna. − Jonava : Jonava, 1998. − P. 119.  

 Juodasis angelas ; Ties pradžia ; Kas dieną ; Laiškas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Veidu į Tėvynę. – Jonava : Jonava, 2003. – P. 162–163.    Juodasis angelas ; Ruduo ; Išėjimas ; Laikas ; Taip viskas netikra : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Lėkimas virš žemės : Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų kūrybos almanachas / [sudarytojas Juozas Žitkauskas ; redaktoriai Petras Panavas ir Leopoldas Stanevičius]. – Vilnius : Ciklonas, 2005. – P. 224–229.   Miražas ; Šaltas sausis : [eilėraščiai] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė // Kaimo rašytojas : almanachas : poezija ir proza. – [Kn. 2] (2006), p. 86.   Kurti delčia ; Biliūno ruduo : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Kaimo rašytojo literatūrinis kalendorius. – Jonava : Jonava, 2007. – P. 92–93.   

Gyvenimo ritmas ; Mamai ; Prisikėlimas ; Kurti delčia ; Biliūno ruduo ; Reikia : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Iš duonos pateka saulė. – Jonava : Dobilas, 2008. – P. 137–140.  Šulinys : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Švenčiausias vardas. – Jonava : Jonava, 2008. – P. 130.   Meilės miestas : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Vagos. – Jonava : [Jonava], 2008. – P. 32.   Namų šiluma ; Rauda ; Nebūtis : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas. − Jonava : Dobilo leidykla, 2009. − P. 75–76. 

Nostalgija : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Portretai. – Jonava : Dobilas, 2009. – P. 132–133.   Baigta diena ; Mirksnis ; Vienatvė ; Gyvenimo kelias ; Laiškas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Laiko pašvaistės. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − P. 78−79.   Žiedlapiai, pavirtę ašaromis / Irena Nagulevičienė // Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − P. 86−88.   Pensimentalė [Natos] : lyrinės dainos / Juozas Laurinaitis. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2011 (Kėdainiai : Spaudvita). – 67, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Dviejų mūzų derinys / Irena Nagulevičienė, p. 3.   

Kelias šaukia ; Diena vakarop / Irena Nagulevičienė : [eilėraščiai] // Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių. − Jonava : Dobilo leidykla, 2011. − P. 75−76.   Medaus skonis ; Laiko karaliai ; Suskilusi širdis ; Tolimi ; Nebūtis ; Už vartų susitingo laukimas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Du dešimtmečiai. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − P. 99−100.   „Gyvenimo ritmu…“ ; „Ant debesio krašto…“ ; „Kasdien gyvenimas atrodo vis juodesnis…“ : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Graži tu , mano brangi Tėvyne. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − P. 86–89.   Prisikėlimas ; Troškimas būti ; Ten, už žolės : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Kai mūsų knygnešių keliai…. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − P. 106-107.   

 Žodis ; Reikia ; Nupieščiau muziką ; Poetas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Lietuviškos knygos kelias. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − P. 90–91.   Baigta diena ; Kelias šaukia ; Gyvenimo kelias ; Išdainuotas ruduo ; Už vartų sustingo laukimas ; Nebūtis ; Nebeateik ; Sudie netarsiu ; Tolimi ; Atsisveikinimas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Atokios stotys. – 2014. – P. 195–204.    Toks pasaulis ; Neišsiųsti laiškai Donelaičiui : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Jau saulelė... − Jonava : Dobilo leidykla, 2014. − P. 111–112.   Juodasis angelas : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Sušvieski, saule : žurnalistų vieno eilėraščio knyga : skiriama Lietuvos žurnalistų sąjungos 85-mečiui. – Vilnius, 2014. – P. 31–32.   

Tu – mano prasmė ; Šaltas sausis ; Viltis ; Šiandien ir visados / Irena Nagulevičienė // Mūs laisvė krauju apšlakstyta… – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – P. 90–92.    Poezijos konkursas – „Neries kuždesiai“ ; Poezijos klubas „Šaltinis“ – rajono kultūros ir istorijos dalis ; Atleisk man, žeme : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Taurosta. − Nr.1 (1) (2015), p. 51, 81–84, 85.   Atleisk man, Žeme ; Tarp kitko ; Gimtinė mano / Irena Nagulevičienė // Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – P. 114–115.   Poezijos klubas „Šaltinis“ : kūryba – tai sielos žydėjimas / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − Nr.1 (2) (2016), p. 126–127.    

Danutės Kuliavienės kūryboje – liūdesio ir skausmo motyvas ; Kapelionas Arnoldas Valkauskas: visas gyvenimas – prasmės ieškojimas / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. – Pedagogei, poetei – 80 // Taurosta. − Nr. 2 (3) (2016), p. 22–24, 50–54.   Mykolo sėkmės užtaisas – gebėjimas kasdienybę paversti šventėmis / Irena Nagulevičienė // Mackonių sodžiaus ąžuolas : [apie poetą Mykolą Kručą] / Joana Perednienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2017. – P. 103 – 106.    Eilėraščiui gimti reikia mėnulio šviesos ; Laikas bejėgis užgesinti muzikos aistrą / Irena Nagulevičienė. – Iliustr. – // Taurosta. − Nr. 1 (5) (2017), p. 29–31, 37–41.   ​​Ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio – pagoniškų laikų dvasia / Irena Nagulevičienė ; nuotraukos Danutės Kasparavičienės. − Iliustr. – 2017-ieji – Lietuvos piliakalnių metai // Taurosta. − Nr. 2 (6) (2017), p. 98–105.   

Troškimas būti ; Mano vizija ; Meilės naktis ; Per vėlu / Irena Nagulevičienė // Ūkininkas 2017, Nr. 1–12 (296) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilas, [2017]. – P. 121–123.   Laukimas tyloje ; Kvepia duona gyvenimas ; Išeinančiam mokytojui ; Prie gimtojo slenksčio ; Vakaras / Irena Nagulevičienė // Mes laisvei gimę. – Jonava : Dobilo leidykla, 2018. – P. 148–150.   Okupacinio režimo pasekmė: išdraskytos šeimos gyvenimas nežinioje / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. – Elenai Smetonaitei–Raštikienei – 115 metų // Taurosta. – Nr. 1 (7), (2018), p. 56–64.   Viską parodo ateinantis ir nueinantis laikas ; Gyvenimas – nuostabi pasaulio pažinimo kelionė / Irena Nagulevičienė // Taurosta. – Nr. 2 (8), (2018), p. 44–49, 52–60.   

 ​​Maldos fragmentas ; Kryžkelė ; Atodūsis ; Praradimai ; Amžinoji malda : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Čia, kur Nemunas…. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – P. 109–110.    Kiekviena pragyventa diena – tai pati geriausia dovana ; Ėjimas į šviesą ir tiesą teikia egzistencinę prasmę ; Esame bejėgiai laiką atsukti atgal / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − 2019, Nr. 1 (9), p. 47–52, 55–61, 80–85.  Vyšnialaukio stebuklas: mažos bendruomenės didelės šventės ; Žemaitis, drožiniais sužavėjęs kolumbiečius / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − 2019, Nr. 2 (10), p. 23–27, 28–33.   Paskutinė viltis ; Užburta giesmė ; Paskutinė data ; Ežero dugne / Irena Nagulevičienė // Ūkininkas 2018, Nr. 1–12 (308), 2019, Nr. 1–12 (320) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilo leidykla, 2020. − 139 p. : iliustr., p. 49–52.   

​Sudarytoja, redaktorė, rengėja, korektorė ar įžanginių straipsnių autorė

J. Baltušio romano „Sakmė apie Juzą“ nagrinėjimas : (metodinės rekomendacijos) / LTSR valstybinis profesinio-techninio mokymo komitetas. Respublikinis mokymo metodikos kabinetas ; parengė I. Nagulevičienė, O. Viedrienė. – Vilnius : Respublikinis mokymo metodikos kabinetas, 1988. – 20 p. – Bibliogr.: p. 16.   Laiko aidas : almanachas : [Irenos Nagulevičienės kūryba, p. 3, 43–46.] / Poezijos klubas „Šaltinis“ ; [almanachą sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava : Linotipas, 2000. − 102, [1] p. : iliustr., portr. –„Skiriamas Jonavos miesto 250 metų jubiliejui“.    Pavasaris žirgus balnojo : eilėraščiai / Rimantas Ražinskas ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. – Jonava : Linotipas, 2004. – 155, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Kn. taip pat: Pagarba nebaigtiems darbams / Irena Nagulevičienė, p. 6–7.  Lyg krintantys lašai : [almanachas] : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 61–64] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2006. − 145, [7] p. : iliustr., portr.

Senas ąžuolas : [eilėraščiai, poema] / Mykolas Kručas ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – 130, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Gyvenimas – tai judėjimas / Irena Nagulevičienė, p. 3–4.  Tarp praeities ir ateities. Jonava : [Jonavos rajono savivaldybės ir poezijos klubo „Šaltinis“ almanachas] : [Irenos Nagulevičienės kūryba, p. 3, 27–28] / sudarė Irena Nagulevičienė, Kristina Lukoševičiūtė. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. − 95, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Kūryba – tai istorijos dalis / Irena Nagulevičienė, p. 7−8.    Ištirpę toliuos : poezijos ir prozos rinktinė / Albina Šereikaitė-Jefimenko ; korektorė Irena Nagulevičienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2010. – 201, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Apie autorę / Irena Nagulevičienė, p. 5–6.     Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 12] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2012. − [24] p.

Pavasario valsas : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 20–21] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2014. − 40 p.    Upninkų kraštas : [informacinis leidinys] / Upninkų bendruomenė ; sudarytojai Laimutė Alechnavičienė, Jūratė Ambraškienė, Kristina Krikščiūnienė, Laimutė Šatienė, Romas Peleckas, Dainius Pilipaitis, Vilija Vėbrienė ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Jonava : Orglita, 2014. – 56 p.    Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 20–21] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2014. − [38] p.    Upninkų kraštas : [informacinis leidinys] / Upninkų bendruomenė ; sudarytojai Laimutė Alechnavičienė, Jūratė Ambraškienė, Kristina Krikščiūnienė, Laimutė Šatienė, Romas Peleckas, Dainius Pilipaitis, Vilija Vėbrienė ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Jonava : Orglita, 2014. – 56 p. Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 20–21] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2014. − [38] p.

Pavasario želmenys : lyrika su pašmaikštavimais / Mykolas Kručas ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2015. – 113, [1] p. – Kn. taip pat: „Pavasario želmenys“ – ir lyrika, ir kritikos žodis / Irena Nagulevičienė, p. 5–6.  Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 14] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. – Jonava, 2015. – 23 p.   Sielos virpesiai : almanachas : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 37–40] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė Irena Nagulevičienė]. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. – 87, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Pasivaikščiokime po eilėraščių alėją / Irena Nagulevičienė, p. 3–4.   Giminės takais : dokumentinė apybraiža / Mykolas Kručas ; [redaktorė Irena Nagulevičienė].  – Kaišiadorys : Printėja, 2019. – 148 p. : iliustr. – Kn. taip pat: Knyga – tarsi mūsų gyvenimo atspindys / Irena Nagulevičienė, p. 146–147.
​​
​​

​   
© PigiosSvetaines.lt