Dėmesio! Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. lankytojų patogumui keičiasi Jonavos viešosios bibliotekos ir bibliotekos Rimkų filialo darbo laikas. 
Darbo dienomis lauksime Jūsų 10:00-19:00, o šeštadieniais 10:00-16:00.
​Jonavos viešoji biblioteka nedirba valstybinių švenčių dienomis. ​Bibliotekos nedarbo laiku leidinius prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį prie pagrindinio įėjimo.​

Jonavos krašto jubiliejinės datos 2018-aisiais metais

Sausis
1913 m. sausio 1 d. Batėgaloje (Jonavos r.) gimė tautodailininkė, medžio drožėja, tapytoja Aldona MAČIULYTĖ. Sukūrė daug drožybos ir tapybos darbų, kurie yra išsibarstę po Lietuvos bažnyčias. Jos drožiniais išpuošta Kulvos bažnyčia. Dalyvavo rajoninėse parodose. 1997 m. Jonavos krašto muziejuje buvo organizuota visos Mačiulių šeimos paroda, kurioje eksponuoti ir Aldonos Mačiulytės darbai. Mirė 1989 m. rugsėjo 13 d. Palaidota Kulvos kapinėse.
Sukanka 105 metai.
​1933 m. sausio 3 d. Linksmėnų k. (Joniškio r.) gimė poetas, istorikas, dėstytojas Algimantas KATILIUS. Eilėraščių knygos „Kelias“ (2006 m.) ir kompaktinio disko „Riedėk mano gyvenimo marguti" (2009 m.) autorius, daugelio knygų bendraautoris. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 85 metai.
​1963 m. sausio 6 d. Jonavoje gimė akrobatinio skraidymo pilotas instruktorius, sporto meistras, Lietuvos akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas (1997 m.) Aloyzas CIBARAUSKAS. 1984 m. jis tapo Lietuvos čempionato prizininku, R. Pivnicko prizo laimėtoju, transatlantinių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno taurės varžybų prizininku. Sumanė spalvinimo knygelę vaikams aviacijos tematika „Nuspalvink senelio pasaką“, kuri buvo išleista ir dalinama keleiviniuose lėktuvuose vaikams skrydžių metu. Žuvo 1997 m. rugpjūčio 29 d. Kaune.
Sukanka 55 metai. 
​1923 m. sausio 7 d. Laboje (Radviliškio r.) gimė kunigas, monsinjoras, Jonavos dekanato Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras ir altarista, Jonavos rajono Garbės pilietis Vincas Algirdas PRANCKIETIS. Knygų: „Baikalo žvejys" (1998 m.), „Ne vien duona..." (1999 m.), „Vynmedis ir jo šakelės" (2005 m.), „Padraugaukime" (2008 m.), straipsnių rajoninėje spaudoje autorius, knygos „Requiem : broliai kunigai – aukos dvasia" (2001 m.) bendraautoris. Parengė fotografijų parodą „Tremtis“ (Jonavos krašto muziejuje, 1998 m.). Mirė 2016 m. gegužės 3 d. Jonavoje. 
Sukanka 95 metai. 
​1943 m. sausio 15 d. Jonavoje gimė mokytoja ekspertė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė Vita MACKIALAITĖ-KIVILIENĖ. Vadovėlio „Nėrimo pradmenys” (5–7 klasei, 1998 m., 2001 m.) autorė, kitų vadovėlių bei pratybų sąsiuvinių bendraautorė. Gyvena Kaune.
Sukanka 75 metai. 
​1933 m. sausio 24 d. Kaune gimė biomedicinos mokslų daktarė, gydytoja, Jonavos rajono Garbės pilietė Teresė ŽIŽIENĖ. Ji įsteigė ir vadovavo Maltos ordino pagalbos tarnybos Bukonių filialui (1991–2004 m.), jos iniciatyva Jonavos rajone įgyvendintas kaimo mokyklų kompiuterizacijos projektas, gauta parama įrengiant senelių pensionatą, neįgaliųjų veiklos centrą „Gyvenimo namai“, vaikų dienos centrą Bukonyse, renovuojant slaugos skyrių Jonavoje. Apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, ordinu „Maltos kryžius“, kitais apdovanojimais. Gyvena Birštone.
Sukanka 85 metai.
  
Vasaris

1923 m. vasario 5 d. Butkūnų k. (Jonavos r.) gimė gydytojas chirurgas, biomedicinos mokslų, medicinos daktaras, profesorius Jonas GRADAUSKAS. Jis vienas iš vaikų chirurgijos pradininkų Lietuvoje, Respublikinio vaikų chirurgijos centro steigėjas bei ilgametis jo vadovas (1978–1994 m.), pirmasis vaikų chirurgijos dėstytojas Vilniaus universitete. Jam suteikti LTSR nusipelniusio gydytojo (1984 m.) bei liaudies gydytojo (1989 m.) vardai. Leidinių „Mokėk teikti pirmąją pagalbą“ (1961 m.), „Vaikų ūminiai chirurginiai susirgimai“ (1973 m.), „Naujagimių chirurgija“ (1982 m.), „Vaikų chirurginių ligų semiotika ir diagnostika“ (1988 m.) ir kitų autorius. Mirė 2018 m. sausio 2 d. Vilniuje.
Sukanka 95 metai. 
​Kovas

​1938 m. kovo 1 d. Čiūdų k. (Jonavos r.) gimė liaudies menininkė, tautodailininkė, medžio drožėja, akmens tašytoja Janina LISTVINA. Drožia skulptūras, kryžius, koplytstulpius, stogastulpius, tašo skulptūras iš akmens, tapo paveikslus. Meno parodose dalyvauja nuo 1965 m. Gyvena Jonavoje. 
Sukanka 80 metų.
 
1973 m. kovo 9 d. Kaune gimė tautodailininkas, Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės kraštotyrininkas, konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2007“ „Kaimo amatų meistro“ nominacijos laureatas, kraštiečių klubo „Žeimių ainiai“ įkūrėjas ir pirmininkas Artūras NARKEVIČIUS. Nuo 1999 m. A. Narkevičius dalyvauja parodose ir pleneruose. Leidinio „Žeimiai – 650“ sudarytojas, daugelio leidinių apie Jonavos kraštą bendraautoris. Gyvena Žeimiuose.
Sukanka 45 metai.
 
1963 m. kovo 11 d. Jonavoje gimė dailininkas modernistas Virginijus RUSECKAS. Dalyvavo parodose: „AL galerijoje“ (kartu su V. Butu, R. Reznikovu, 1990 m.), galerijoje „Arka“ (Vilniuje), „Rotušės“ galerijoje (Kėdainiuose), galerijoje „Kauno langas“ (Kaune), Čiurlionio meno galerijoje (Čikagoje), taip pat parodose Jonavoje, forume „HOMO LUDENS“ (Jonavoje) ir kitur. Gyvena Kaune.
Sukanka 55 metai.
 
1738 m. kovo 16 d. Šiluose (Jonavos r.) gimė vyskupas, Jonavos bažnyčios fundatorius, lenkų publicistas, politinis veikėjas, bajoras Juozapas Kazimieras KOSAKOVSKIS. Trečiasis Domininko Kosakovskio ir Marijos Zabielaitės sūnus. Dalyvavo Ketverių metų seime (1788–1792 m.). Reformatų ir Gegužės 3 d. konstitucijos (1791 m.) priešininkas. Vienas Targovicos konfederacijos vadų Lietuvoje. Parašė satyrinių komedijų: „Ponaitis ūkininkas” (1786 m.), „Lenkas gudrus po laiko” (1786 m.), publicistinių apysakų, politinių brošiūrų. Mirė 1794 m. gegužės 9 d. Varšuvoje. Pervežtas ir palaidotas Jonavos bažnyčios požemiuose.
Sukanka 280 metų.
 
1908 m. kovo 24 d. Žynių k. (Vilkaviškio apskr.) gimė kunigas, krikščioniškosios archeologijos mokslo daktaras, ilgametis Jonavos bažnyčios klebonas Pijus ČIŽAUSKAS. Nuo 1950 m. iki 1990 m. pabaigos dirbo Jonavoje: 1950–1952 m. – Jonavos parapijos klebonu, 1952–1974 m. – Jonavos katalikų bažnyčios ir jos Skarulių filijos klebonu, 1974–1990 m. – altarista vikaro teisėmis, Skarulių parapijos administratoriumi. Mirė 2000 m. spalio 8 d. Vilniuje. Palaidotas Jonavos bažnyčios šventoriuje.
Sukanka 110 metų.
 
Balandis

​1958 m. balandžio 13 d. Kaune gimė dailininkė, pedagogė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė (nuo 2009 m.) Janina CELIEŠIENĖ. Ji yra knygos „Meno istorijos ir dailės pagrindai“ (2000 m.) autorė, vadovėlių: „Dailė : vadovėlis 7 [klasei]“ (2010 m., 2011 m., 2015 m.), „Dailė : mokytojo knyga 7 [klasei]“ (2010 m.) bendraautorė. Nuo 1994 m. surengė daugiau nei dešimt autorinių tapybos parodų, dalyvavo daugelyje bendrųjų parodų. 2013 m. išrinkta Jonavos krašto šviesuole. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 60 metų.

​Gegužė
  
1928 m. gegužės 6 d. Balanėlių k. (Pakruojo r.) gimė gydytojas onkologas, Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordininkas Antanas GABUŽIS. Buvo karys-savanoris, Sausio 13-osios brolijos Jonavos skyriaus pirmininkas, LPKTS tarybos ir valdybos, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio revizijos komisijos narys, ilgametis VšĮ Jonavos ligoninės gydytojas onkologas, turėjęs I-ąją kvalifikacinę kategoriją. Apdovanotas žymenimis „Už nuopelnus Lietuvai“ (1991 m.), LPKTS I-ojo laipsnio partizanų žvaigžde (1999 m.), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus diplomu už nemokamai 14 kartų duotą kraują (1995 m.), Vyčio Kryžiaus ordinu (2001 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.) ir kitais apdovanojimais. Mirė 2008 m. rugpjūčio 29 dieną Jonavoje. Palaidotas Jonavos kapinėse.
Sukanka 90 metų.
 
1948 m. gegužės 10 d. Jonavoje gimė estrados dainininkė, nusipelniusi artistė Janina MIŠČIUKAITĖ-BRAZAITIENĖ. Išleido muzikinių įrašų: plokštelių, garsajuosčių, kompaktinių plokštelių, buvo televizijos laidų dalyvė. Pirmoji lietuviškos estradinės dainos jaunųjų atlikėjų konkurso „Vilniaus bokštai-68“ laureatė, pirmoji Lietuvoje Antano Šabaniausko premijos laureatė. Apdovanota V-ojo laipsnio Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu (1998 m.), agentūros „Faktum“ diplomu (1998 m.) kaip daugiausia kartų nugalėjusi respublikiniuose ir tarptautiniuose pramoginės muzikos konkursuose bei festivaliuose (tapo 8 konkursų Lietuvoje ir 5 užsienyje laureate). Pelnė aukščiausius apdovanojimus pasaulinio garso tarptautiniuose estradinės dainos atlikėjų konkursuose „Auksinis Orfėjas-82“, ir „Gala-84“ (kuriame tapo ir Didžiojo prizo laimėtoja). Mirė 2008 m. vasario 20 d. Vilniuje, palaidota Antakalnio kapinėse.
Sukanka 70 metų.
 
1948 m. gegužės 28 d. Truskavoje (Panevėžio r.) gimė pedagogė, poetė Stasė BILIENĖ. Eilėraščių knygos „Sielos veidrodis“ (1998 m.) autorė, Jonavos literatų leidinio „Provincijos balsai“ (1992 m.) bendraautorė. S. Bilienės publikacijas spausdintos laikraštyje „Dialogas“, rajoninėje spaudoje. Mirė 2012 m. lapkričio 15 d. Panevėžyje.
Sukanka 70 metų.
Birželis

1963 m. birželio 7 d. Vilniuje gimė publicistas, vienas iš klubo „Taurosta“ ir Sąjūdžio Jonavoje įkūrėjų Vygaudas JUKNELIS. 1988 m. įsteigė neformalų kultūros klubą „Taurosta” (su Vidmantu Jankausku ir Valdemaru Bačiausku), buvo išrinktas klubo pirmininku. 1988 m. su Vidmantu Jankausku išleido pirmąjį nelegalų laikraštį „Taurosta”, buvo jo redaktorius (iki 1990 m.). Rašė noveles, pjeses, vėliau dirbo Oskaro Koršunovo teatre. Gyvena Utenos rajone.
Sukanka 55 metai.
 
1893 m. birželio 12 d. Koncepto dvare (Jonavos r.) gimė pulkininkas leitenantas, Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjas Juozas KARTANAS. Nuo 1919 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Už sąžiningą tarnybą apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu, Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliu, Latvijos Nepriklausomybės 10 metų sukakties medaliu. Mirė 1979 m. kovo 31 d. JAV.
Sukanka 125 metai.
 
1903 m. birželio 21 d. Gaisrių k. (Vilkaviškio r.) gimė profesorius, kunigas Juozas GRIGAITIS. Klebonaujant Pijui Čižauskui 20 metų gyveno Jonavoje. Čia rašė ir leido asketinę literatūrą kunigams, vienuoliams ir vienuolėms. Svarbiausi iš jų: „Kas esi, kunige“ (1968 m.), „Kunigas gyvenime“ (1969 m.), „Per Kristų, su Juo, ir Jame“ (1968 m.), „Aukime visais atžvilgiais Kristuje“ ir kt. Mirė 1974 m. liepos 24 d.
Sukanka 115 metų.
Liepa

1963 m. liepos 2 d. Jonavoje gimė poetas, kolekcininkas Arvydas JURKAITIS. Poezijos knygos „Kai dienos prausias...“ autorius, daugelio poezijos almanachų bendraautoris, leidinių „...Iki pirmųjų gaidžių… arba Provincijos poezija“, „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia…“ sudarytojas, Utenos kolekcionierių klubo pirmininkas. Gyvena Utenoje.
Sukanka 55 metai.
 
1903 m. liepos 14 d. Liepojos m. (Latvija) gimė Jonavos pradžios mokyklos mokytoja Elena Marija SMETONAITĖ-RAŠTIKIENĖ. Jonavoje dirbo 1923–1927 m. Ruošė žydų mokytojus lietuvių kalbos egzaminui, statė saviveiklinius spektaklius Jonavoje ir pati juose vaidino. Apdovanota Lietuvos Nepriklausomybės medaliu už darbą per pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos 10-metį. Mirė 1990 m. sausio 14 d. Los Andžele, Kalifornijoje (JAV). 1993 m. lapkričio 22 d. perlaidota Kaune, Petrašiūnų kapinių panteone.
Sukanka 115 metų.
 
1933 m. liepos 18 d. Kaune gimė šachmatininkas, kandidatas į sporto meistrus, šachmatų treneris, pedagogas Richardas BANAITIS. 1975–1995 m. dirbo Jonavos vaikų ir jaunimo sporto mokyklos šachmatų treneriu. Mirė 1997 m. sausio 14 d. Jonavoje, palaidotas Karmėlavos kapinėse. Nuo 1999 m. Jonavoje kasmet vyksta šachmatų turnyrai, skirti R. Banaičiui atminti.
Sukanka 85 metai.
 
1733 m. liepos 23 d. Karaliaučiuje gimė LDK politinis veikėjas, bajoras Mykolas KOSAKOVSKIS. Jis buvo vyriausiasis iš keturių Domininko Kosakovskio sūnų, kaip ir tėvas, rūpinosi ūkiniais reikalais, laivyba Nemunu, Šventąja, Nerimi. Politinę karjerą pradėjo 1776 m. LDK iždo raštininku. Buvo Lietuvos iždo komisijos narys ir komisaras. 1767–1774 m. prižiūrėjo Nemuno pritaikymo laivybai darbus, 1787 m. pritaikė laivybai Šventąją. Mirė 1798 m. sausio 18 d. Vaitkuškyje (Ukmergės r.).
Sukanka 285 metai.
  
Rugpjūtis

1963 m. rugpjūčio 4 d. Jonavoje gimė kunigas, Kauno I dekanato dekanas, Kauno Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) bažnyčios klebonas Vytautas GRIGARAVIČIUS. 1997–2002 m. buvo Jonavos ir Ruklos parapijos klebonu ir dekanu. Buvo renkamas Jonavos rajono metų žmogumi (1997 m., 1998 m., 1999 m., 2000 m., 2001 m.). Yra Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos laikraščio „Prisikėlimas“ redaktorius. Apdovanotas „Lietuvos II Eucharistinio kongreso“ (2000 m.), „Šventosios Romos Bažnyčios kardinolui Vincentui Sladkevičiui atminti“ (2001 m.), „Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Šiluvoje“ (2005 m.) medaliais ir kitais apdovanojimais. Gyvena Kaune.
Sukanka 55 metai.
 
​1978 m. rugpjūčio 10 d. Rūdaičiuose (Plungės r.) gimė Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos klebonas ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų kapelionas Audrius MIKITIUKAS. 2003–2005 m. – Žeimių parapijos klebonas, 2007–2018 m. – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas, 2008–2018 m. – Jonavos dekanato dekanas, Jonavos dekanato Šeimos centro lektorius.  Apdovanotas Šiluvos Dievo Motinos medaliu. Gyvena Kaune.
Sukanka 40 metų.
 
1928 m. rugpjūčio 13 d. Paliečiuose (Pakruojo r.) gimė poetė Onutė BURŽAITĖ-NOVIKIENĖ. Eilėraščių knygų „Praeities šešėliai“ (1998 m.), „Balti svajonių tiltai“ (2005 m.), „Sidabrinės laiko gijos“ (2008 m.) autorė. Mirė 2018 m. lapkričio 14 d.
Sukanka 90 metų.
 
1943 m. rugpjūčio 15 d. Jonavoje gimė tarptautinės kategorijos regbio teisėjas, Tarptautinės regbio federacijos viceprezidentas Alfonsas GRUMBINAS. Knygos „Tarptautinės regbio taisyklės”, vadovėlių „Darbo apsauga radiotechnikos įmonėse”, „Radijo siųstuvų generatoriai” ir kitų autorius. Gyvena Vilniuje.
Sukanka 75 metai.
 
1883 m. rugpjūčio 19 d. Palolyčio viensėdyje (Tauragės apskr.) gimė vaistininkas, visuomenės veikėjas, lietuvybės skleidėjas Jonavoje Steponas NASVYTIS. 1919 m. jis įsigijo vaistinę Jonavoje ir čia dalyvavo savivaldybės veikloje. 1920–1925 m. buvo Jonavos miesto valdybos pirmininku, dalyvavo Tautininkų sąjungos veikloje, 1923–1927 m. ir 1930–1933 m. vadovavo Lietuvos vaistininkų draugijai, buvo „Farmacijos žinių“ redaktorius. Nasvyčių namai tapo savotiška lietuviškumo tvirtove Jonavos miestelyje, jų dvare Barborlaukyje lankydavosi ne tik žymūs politikai, visuomenės veikėjai, bet ir menininkai. Mirė 1976 m. vasario 26 d. Klyvlende (JAV). 
Sukanka 135 metai.
 
1948 m. rugpjūčio 20 d. Kirovograde (Ukraina) gimė fotomenininkas, Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ fotokorespondentas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Valerijus BUKLAJEVAS. 2000 m. išleistas jo atvirukų komplektas „Jonavai – 250“, yra daugumos Jonavos krašto muziejaus bei Kultūros centro reklaminių lankstinukų nuotraukų autorius. V. Buklajevo nuotraukos spausdinamos fotoalbumuose „Jonavos kraštas“ (2005 m.), „Jonavos kraštas : ten, kur teka Lietava…“ (2008 m.), poezijos almanachuose „Laiko aidas“ (2000 m.) bei „Tarp praeities ir ateities. Jonava“ (2009 m.). Autorius yra surengęs fotomenines parodas AB „Achema“, Jonavos krašto muziejuje, Jonavos kultūros centre. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 70 metų.
 
1943 m. rugpjūčio 23 d. Kaune gimė žurnalistas, jūrininkas, apybraižų autorius Romualdas Vytautas ZBORMIRSKAS. 1992 m. išleido knygą „Laivai stabdžių neturi : jūrininko pasakojimai“, kelionių reportažus, apybraižas, rašinius 1969–1980 m. spausdino tuometėje spaudoje. 1999–2009 m. dirbo Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ vyriausiuoju redaktoriumi. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 75 metai.
 
1963 m. rugpjūčio 26 d. Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė populiarios muzikos dainininkas, laidų vedėjas, politikas, LR Seimo narys (2008–2012 m.) Ligitas KERNAGIS. Išleido muzikinių įrašų: garsajuosčių, albumų, kompaktinių plokštelių. Kauno „AR TV“ kūrė tiesioginę televizijos laidą „Džemas“, kitų televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 55 metai.

​Spalis

​1938 m. spalio 8 d. Plungėje gimė technikos mokslų daktaras, LR Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, AB „Achema“ valdybos pirmininkas, Jonavos rajono Garbės pilietis Bronislovas LUBYS. Buvo chemikas, KTU docentas, KTU ir Klaipėdos universiteto garbės daktaras, Lietuvos verslininkas, pramonininkas, mecenatas, koncerno „Achemos grupė“ vadovas. Mirė 2011 metų spalio 23 dieną Druskininkuose. Palaidotas Plungės miesto kapinėse.
Sukanka 80 metų.
 
1943 m. spalio 16 d. Čiūdų k. (Jonavos r.) gimė habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius Romualdas GUDONAVIČIUS. Apgynė technikos mokslų habilituoto daktaro disertaciją „Atsitiktinių signalų fazinių trajektorijų atskyrimas“ (išleista 1996 m.). Išvertė iš vokiečių kalbos: J. Giunther „Marketingas ir telekomunikacijos“ (1996 m.), J. Giunther „Telemokymas“ (1997 m.), A. Badach „ISDN technologijos“ (1999 m.). 70 mokslo darbų, spausdintų šalies ir užsienio mokslo žurnaluose, 14 išradimų autorius. Mirė 2002 m. vasario 9 d. Kaune. Palaidotas Jonavos kapinėse.
Sukanka 75 metai.

1963 m. spalio 21 d. gimė Jonavoje poetė, menininkė Svajūnė GRITKUVIENĖ. Eilėraščių knygų „Iš toli“ (1998 m.), „Ilgesio krantinė“ (2002 m.), „Skardis“ (2014 m.) autorė. Kūryba publikuota rinkiniuose, almanachuose. Kuria grafikos darbus, jais iliustruojamos knygos. Gyvena Mažeikiuose.
Sukanka 55 metai.
 
1938 m. spalio 25 d. Sklėriškyje (Biržų r.) gimė poetas, žurnalistas, knygų autorius, sudarytojas ir redaktorius, UAB „Dobilo leidykla“ direktorius, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas Konstantinas FEDARAVIČIUS. 15 knygų autorius, daugelio almanachų, rinktinių ir kitų leidinių bendraautoris, taip pat daugelio eilėraščių, apysakų, apybraižų, pjesių knygų redaktorius, sudarytojas. Daugelio literatūrinių konkursų laureatas ir prizininkas, Jonavos krašto šviesuolis (vardas suteiktas 2014 m.). Gyvena Jonavoje.
Sukanka 80 metų.
  
Lapkritis

1933 m. lapkričio 22 d. Užlieknio k. (Plungės r.) gimė dailininkas, poetas Apolinaras PAKALNIŠKIS. 2011 m. surengė personalinę dailės darbų parodą Jonavos viešojoje bibliotekoje. Išleido eilėraščių knygą „Vėlyvi drugiai“ (2015 m.), jo eilėraščiai publikuoti almanache „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.), rajoninėje spaudoje. Mirė 2018 m. rugpjūčio 30 d. Jonavoje.
Sukanka 85 metai.
 
1948 m. lapkričio 23 d. Jonavoje gimė sportinės gimnastikos trenerė ir choreografė, sporto meistrė Irena KULIŠAUSKIENĖ. TSRS sporto meistrė (1966 m.). Išleido (su bendraautore) metodinę mokymo priemonę „Ritminė gimnastika moksleiviams” (1988 m.). Su Lietuvos rinktine dalyvavo TSRS tautų spartakiadose, Lietuvos rinktinės narė, Lietuvos tautinės olimpiados ir VI pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo, uždarymo parodomųjų programų režisierė, sportinės dalies vyresnioji baletmeisterė (1988 m.). Gyvena Kaune.
Sukanka 70 metų.
 
1948 m. lapkričio 27 d. Kaune gimė technikos mokslų daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius, dailininkas Jonas BUTKEVIČIUS. 2017 m. Jonavos krašto muziejuje surengė personalinę tapybos darbų parodą. Savo tapyboje remiasi arsininkų, ekspresionistų ir abstrakcionistų tradicijomis. Jam suteiktas Šveicarijos gyvenvietės bendruomenės Garbės piliečio vardas. Gyvena Vilniuje. 
Sukanka 70 metų.
  
Kitos datos
Sukanka 655 metai, kai (1363 m.) pirmą kartą „Livonijos Kronikoje“ minimi Žeimiai. Istoriniuose šaltiniuose Žeimiai minimi ir 1384 m. bei 1402 m. 
Prieš 645 metai (1373 m.) Jonavos vietovės paminėtos „Livonijos kronikoje“.
Sukanka 225 metai, kai (1793 m.) Jonavoje pastatyta šv. Jokūbo bažnyčia. Architektas – L. Stuoka-Gucevičius.
Sukanka 180 metų, kai (1838 m.) per Jonavą nutiesta viena pirmųjų carinėje Rusijoje optinio telegrafo linijų. 
Sukanka 95 metai, kai (1923 m.) įkurta Kuigalių pradinė mokykla. Dabar – Jonavos rajono Barupės mokykla.
Prieš 90 metų (1928 m.) prie kelio Jonava-Ukmergė buvo pastatytas Šaulių kryžius. Autorius – D. Leparskis. (1951 m. buvo nugriautas, 1990 m. kryžius atstatytas. Atstatyto Šaulių kryžiaus autoriai – tautodailininkai V. Kazlauskas ir J. Listvina).
Sukanka 70 metų, kai (1948 m.) įsteigta Batėgalos biblioteka.
Sukanka 25 metai, kai (1988 m. rugsėjo 1-ąją) duris atvėrė Jonavos 6-oji vidurinė mokykla. Dabar – Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija.
 
​Jei pastebėjote klaidą ar turite pasiūlymų, rašykite elektroniniu paštu: info@jonbiblioteka.lt
 
© PigiosSvetaines.lt