Jonavos krašto jubiliejinės datos 2019-aisiais metais

1704 m. (kitų šaltinių liudijimu – 1711 m.) gimė Jonavos miestelio įkūrėja, bajorė, Domininko Kosakovskio žmona Marija ZABIELAITĖ-KOSAKOVSKIENĖ. Mirė 1769 m. rugpjūčio 9 d. Palaidota Jonavos bažnyčios požemiuose. Apie tai liudija bažnyčioje esanti atminimo lenta. 
Sukanka 315 metų.
1769 m. Martyniškyje gimė archeologas, bajoras, Kosakovskių giminės Martyniškių šakos atstovas, Juozapo Antano vyresnysis brolis Mykolas KOSAKOVSKIS. Mirė 1839 m. Žeimiuose (Jonavos r.), čia ir palaidotas.
Sukanka 250 metų. 

Sausis
1934 m. sausio 1 d. Svilonėlių k. (Jonavos r.) gimė pedagogas, prozininkas Bronislavas KMITAS. Knygų „Rūtų žiedai“ (1994 m.), „Žydinčios obelys“ (1995 m.), „Baltosios alyvos“ (1996 m.), „Žmonių takas“ (1999 m.) autorius, prisidėjo prie „Tarybinės lietuviškosios enciklopedijos“ (13 tomų) ir „Tarybų Lietuvos enciklopedija“ (4 tomai) išleidimo. 
Sukanka 85 metai.
1944 m. sausio 3 d. Pavėkių k. (Šiaulių r.) gimė tautodailininkas, medžio drožėjas Andrejus KAZLAUSKAS. Drožia kryžius, koplytstulpius, stogastulpius, skulptūras ir kt. Dalyvavo liaudies dailės parodose. Nuo 1974 m. gyvena Jonavoje. 
Sukanka 75 metai.
1929 m. sausio 3 d. Dumsių k. (Jonavos r.) gimė plaukikas, vandensvydininkas, Vladas KUPSTYS. Lietuvos plaukimo čempionas (1947–1953 m.), Lietuvos vandensvydžio čempionas (1949 m., 1951 m., 1952 m.), plaukimo sporto organizatorius, plaukimo sporto veteranas, Lietuvos plaukimo federacijos vykdomojo komiteto garbės narys (nuo 2001 m.), LTOK garbės narys (nuo 2004 m.). Gyvena Vilniuje.
Sukanka 90 metų.
1929 m. sausio 5 d. Marijampolėje gimė poetas, publicistas, Lietuvos ir Jonavos rajono politikos bei visuomenės veikėjas, Jonavos krašto šviesuolis (2012 m.) Edmundas SIMANAITIS. Knygų „Technologinio proceso automatizuoto valdymo sistema“ (1980 m.), „Mes apie save“ (1987 m.), „Automatizuotas darbo kokybės valdymas“ (1987 m.), „Kolektyvo bendravimo kultūra“ (1988 m.), „Skolos našta“ (I-II t., 1991 m.), „Uosinis kryžius“ (1993 m.), „Tėvynės ginti išėjo broliai“ (1994 m.), „Tuskulėnų varpas pradeda gausti“ (1997 m.), „Nesugrįžusiems iš Tuskulėnų“ (1997 m.), „Gedimino stulpų šviesa : sąjūdžio publicistika 1989-1991“ (1998 m.), „Likimo galia“ (1999 m.), „Užgesusių griaustinių aidas“ (2001 m.), „Nelikę nuošalyje“ (2003 m.), „Taurosta teka į Nerį“ (2005 m.), „Privalome būti stiprūs“ (2005 m.), „Tėvynė neatleistų man...“ (2007 m.), „Amžių krivulė“ (2008 m.), „Beribė erdvė“ (2011 m.) autorius, daugelio leidinių bendraautoris, įvairių konkursų premijų laureatas. Mirė 2017 m. vasario 27 d. Jonavoje.
Sukanka 90 metų.
1944 m. sausio 7 d. Graužų k. (Kėdainių r.) gimė važnyčiotoja, tarptautinės klasės žirginio sporto meistrė (1985 m.), daugkartinė tradicinių žirgų lenktynių „Sartai“ nugalėtoja ir prizininkė, tarptautinių varžybų dalyvė, populiariausia Jonavos rajono sportininkė (1999 m.) Vanda JUKNEVIČIŪTĖ-ŽEMAITIENĖ. 1967–2003 m. gyveno Jonavoje. Važnyčioti ir atstovauti Jonavos rajonui, Lietuvai žirginio sporto varžybose pradėjo 1980 m. Apdovanota 226 medaliais, iš jų: 175 aukso, 29 – sidabro, 22 – bronzos. Mirė 2015 m. spalio 5 d. Kėdainiuose.
Sukanka 75 metai.
1929 m. sausio 13 d. Viršilų k. (Rokiškio r.) gimė poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Alfonsas KALNIETIS. Poezijos knygų „Nematytos dienos“ (1996 m.), „Prisiminimų šventėje“ (1999 m.), „Gilus ruduo“ (2000 m.), „Pro juodus akinius“ (2002 m.), „Du kirveliai“ (2006 m.) autorius. Eilėraščius publikavo rajono literatų almanachuose, Lietuvos ir rajono spaudoje. Mirė 2007 m. spalio 4 d. Jonavoje.
Sukanka 90 metų.
1949 m. sausio 15 d. Grinkiškio k. (Radviliškio r.) gimė nacionalinės kategorijos regbio teisėjas, Lietuvos regbio federacijos teisėjų kolegijos narys Mečys RABIKAUSKAS.  Daugkartinis regbio čempionatų prizininkas,.Nuo 1975 m. gyvena Jonavoje. 
Sukanka 70 metų.
1874 m. sausio 31 d. Kaune gimė Lietuvos kariuomenės pulkininkas Petras PAGIRSKIS. Apdovanotas įvairiais ordinais ir medaliais (1900–1913 m.). Mirė 1940 m. Barsukynės k. (Jonavos r.), ten buvo palaidotas, o 2016 m. perlaidotas Žeimių miestelio kapinėse.
Sukanka 145 metai. 

​Vasaris
1954 m. vasario 20 d. Kelmų k. (Ukmergės r.) gimė poetas, pedagogas, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narys Albinas PAVASARIS. Knygų „Praradimų turtas“ (2000 m.) ir „Ženklai“ (2014 m.) autorius, poezijos rinkinių bendraautoris. Savo kūrybą publikuoja Lietuvos ir rajono spaudoje. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 65 metai. Kovas
1934 m. kovo 4 d. Užupių k. (Jonavos r.) gimė profesorius, technologijos mokslų daktaras, mokslininkas, nusipelnęs mokslų daktaras Justinas Algimantas PALAIMA. Monografijos „Nevienarūšių tekstilinių sistemų elgsenos tempiant modeliavimas“ (rusų k., 1989 m.), mokymo priemonės aukštosioms mokykloms „Polimerinių tekstilės medžiagų perdirbimo pagrindai“ (rusų k, 1989 m.; lietuvių k., 1991 m.), 3 išradimų autorius, vadovėlių bendraautoris, paskelbė per 70 mokslinių ir mokslinių metodinių darbų. Mirė 2012 m. spalio 30 d. Kaune.
Sukanka 85 metai.
1964 m. kovo 10 d. Jonavoje gimė baleto solistas Raimundas MASKALIŪNAS. Nuo 1982 m. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre atliko daug pagrindinių vaidmenų baleto spektakliuose: „Spragtukas“ (Princas), „A Proba“ (Jėzus), „Kaligula“ (Kaligula), „Zorba“ (Džonas), „Tuščias atsargumas“ (Kolehas), „Žizel“ (Hancas), „Romeo ir Džiuljeta“ (Benvolio), „Don Kichotas“ (Espada), „Gulbių ežeras“, „Snieguolė ir 7 nykštukai“ (Karalaitis) ir kt. Gyvena Vilniuje.
Sukanka 55 metai.
1929 m. kovo 23 d. Mackonių k. (Panevėžio r.) gimė poetas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narys Mykolas KRUČAS. Poezijos knygų „Saulėlydžiai prie Šventosios“ (2002 m.), „Senas ąžuolas“ (2009 m.), „Paliūnės sodžius“ (2014 m. ), „Pavasario želmenys“ (2015 m.) autorius, daugelio almanachų bendraautoris. Gyvena Upninkuose (Jonavos r.).
Sukanka 90 metų.
1949 m. kovo 23 d. Skarulių k. (Jonavos r.) gimė biomedicinos mokslų, medicinos daktarė, docentė, gydytoja endodontologė Anastazija TUTKUVIENĖ. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų tarybos pirmininkė (2004–2012 m.), narė (nuo 2013 m.), nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja. Gyvena Vilniuje.  
Sukanka 70 metų.
1944 m. kovo 24 d. Vinkšnupių k. (Vilkaviškio r.) gimė žurnalistas, redaktorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Julius LENČIAUSKAS. Knygų „Prisėskim ir pamąstykim“ (1988 m.), „Jonavos rajonas“ (1990 m.) autorius, kelių žurnalistų konkursų nugalėtojas bei prizininkas. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 75 metai. Balandis
1929 m. balandžio 5 d. Jonavoje gimė poetė Vilija ŠULCAITĖ. Eilėraščių rinkinių „Kalba moteris“ (1956 m.), „Sauja kmynų“ (1970 m.), „Laukinės vynuogės“ (1973 m.), „Volungė jaučia lietų“ (1974 m.), „Kraitis“ (1976 m.), „Tu ir dangus“(1982 m.), „Duona ir liepsna“ (1985 m.), „Gulbine, krentantis…“ (1985 m.), „Paguoda“ (1989 m.), poemos „Raudonas sniegas“ (1967 m.), poezijos rinktinės „Norėčiau būti žuvėdra“ (1979 m.), poemų rinkinių „Svirtis“ (1980 m.), „Žaibas gimdo griaustinį“ (1986 m.), „Sielos atšilimas“ (2004 m.), eilėraščių vaikams rinkinio „Piešiniai ant asfalto“ (1983 m.) autorė, nusipelniusi kultūros veikėja (1979 m.). Mirė 1992 m. balandžio 18 d. Vilniuje.
Sukanka 90 metų.
1924 m. balandžio 9 d. Varnutės k. (Jonavos r.) gimė menininkė, tautodailininkė Regina EIMONTAITĖ-ŠILIENĖ. Tapė įvairia technika (pieštukas, akvarelė, aliejiniai dažai), kūrė paveikslus iš augmenijos, sieninius kilimus, papuošalus iš gamtinių medžiagų, karpinius ir kt. Surengė tris asmenines parodas, dalyvavo bendrose meno parodose. Mirė 1988 m. spalio 13 d. Palaidota Jonavos kapinėse.
Sukanka 95 metai.
1949 m. balandžio 16 d. Jonavoje gimė Jonavos krašto muziejaus įkūrėja, ilgametė jo direktorė Regina KARALIŪNIENĖ. Knygų „Jonava – Lietavos kraštas” (1999 m.), „Mano gimtinė gyva atmintyje: sunaikinto Skarulių kaimo atminimui“ (2005 m.), „Jonavos krašto kryždirbystė ir kryždirbiai“ (2006 m.) autorė, kitų leidinių apie Jonavos kraštą bendraautorė. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 70 metų.
1944 m. balandžio 20 d. Šakiuose gimė tautodailininkas, medžio drožėjas, pedagogas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys Vytautas ILONIS. Knygų „Mokytojo duona“ (2003 m.), „Sudie, žirgai“ (2005 m.), „Verslininkai“ (2008 m.) autorius, „Girių pavilioti“ (2013 m.) bendraautoris. Drožia virtuvės reikmenis: įrankius, druskines, duonines, rankšluostines, juostines, juos meniškai išraižo. Iš viso yra išdrožęs per 1000 darbų. Dalyvauja liaudies meno parodose. Gyvena Jonavoje. 
Sukanka 75 metai.
1929 m. balandžio 23 d. Lieplaukės k. (Telšių r.) gimė viena iš Azotinių trąšų gamyklos Jonavoje įkūrėjų, buvusi ilgametė Azotinių trąšų gamyklos (dab. AB „Achema“) Centrinės chemijos laboratorijos viršininkė Domicėlė KITRIENĖ. Knygų „Pėdos Skarulių smėlyje“ (1997 m.), „Permainų metai“ (2002 m.), „Kelionė į nežinią“ (2003 m.), „Chemijos mokslas ir pramonė Lietuvoje“ (2004 m.) autorė, leidinio „Chemija Lietuvoje“ (1996 m.), „Žalioji „Achemos“ šviesa = The green light of Achema“ (2005 m.), „Bronislovas Lubys“ (2008 m.), „KTU Cheminės technologijos fakultetas, katedros, absolventai : darbo ir biografijų žinynas, 1947-2009“ (2009 m.), „Lietuvos chemijos istorija : nuo seniausių laikų iki 2008 metų“ (2014 m.) bendraautorė. Gyvena Kaune. 
Sukanka 90 metų. 

Gegužė
1959 m. gegužės 7 d. Krasausiškių k. (Prienų r.) gimė Jonavos rajono savivaldybės teatro įkūrėjas, meno vadovas, režisierius, kultūros veikėjas, teatro pedagogas Jonas ANDRIULEVIČIUS. Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentas (2009–2017 m.), Jonavos meno mokyklos Teatro skyriaus įkūrėjas ir vedėjas, teatro mokytojas ekspertas. Įvairių premijų ir nominacijų laureatas. Gyvena Jonavoje. 
Sukanka 60 metų.
1949 m. gegužės 9 d. Jonavoje gimė Lietuvos mokslo ir karinis veikėjas, technologijos mokslų daktaras (1985 m.), nuo 1993 m. LR kariuomenės atsargos pulkininkas, vyresnysis mokslo darbuotojas Algirdas CHALADAUSKAS. Apie 70 mokslinių straipsnių, mokslo darbų ir monografijų pagrindinių aviacijos plėtros krypčių, aviacijos apginklavimo programų, karo aviacijos bazavimo organizavimo, karinių objektų priešlėktuvinės gynybos, karinių dalinių organizacinės struktūros ir kitais mokslinės prognozės bei praktinio naudojimo klausimais, autorius. Gyvena Kaune.
Sukanka 70 metų.
1929 m. gegužės 24 d. Laikiškių k. (Jonavos r.) gimė tarptautinės kategorijos futbolo teisėjas, žurnalistas Kęstutis ANDZIULIS. Knygų „Futbolo teisėjas“ (1976 m.), „Su kamuoliu ir švilpuku“ (1986 m., 1990 m.), daugelio straipsnių sporto tema įvairiuose Lietuvos periodiniuose leidiniuose autorius, knygos „Sporto taisyklės ir sportinės aistros“ (1964 m.) bendraautoris. Apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1998 m.). Mirė 2007 m. gegužės 8 d. Kaune.
Sukanka 90 metų.
1944 m. gegužės 30 d. Milagainių k. (Jonavos r.) gimė menininkė Jadvyga MACKEVIČIENĖ. Leidinio „Džordžas Bondžovanis Lietuvoje“ sudarytoja, straipsnių periodiniuose leidiniuose autorė. Surengė personalines dailės darbų parodas. Dokumentinių filmų „Lietuvos muzika“, „Vietomis trumpalaikis lietus“, TV laidų „Gamta ir mes“, „Šeimininkės rytmetis“ ir kitų režisierė. Gyvena Vilniuje.
Sukanka 75 metai. Birželis
1899 m. birželio 3 d. Puišių k. (Raseinių r.) gimė dailininkas, tapytojas Antanas SAMUOLIS (Samulevičius). Nutapė raiškių socialinei tematikai figūrinių kompozicijų, peizažų, portretų, natiurmortų. 1937–1939 m. gyveno ir kūrė Prauliuose (Jonavos r., 1994 m. čia įkurta memorialinė Samulevičių sodyba). Mirė 1942 m. vasario 9 d. Leisine (Šveicarija).
Sukanka 120 metų.
1924 m. birželio 8 d. Kačiūniškių k. (Kauno r.) gimė vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS. Užaugo Čičinų kaime (Jonavos r.), mokėsi Laikiškių ir Rimkų (Jonavos r.) pradžios mokyklose. Buvo teologijos licenciatas, docentas, titulinis Tapso vyskupas, Kauno arkivyskupo augziliaras ir generalinis vikaras. Mirė 2008 m. lapkričio 12 d. Kaune. Palaidotas prie Kauno arkikatedros bazilikos.
Sukanka 95 metai.
1929 m. birželio 10 d. Butkūnų k. (Jonavos r.) gimė gydytojas radiologas, biomedicinos mokslų daktaras, profesorius Liubomiras GRADAUSKAS. Daugelio mokymo priemonių, vadovėlių, metodinių rekomendacijų radiologijos tema autorius ir bendraautoris. Mirė 2012 m. gegužės 28 d.
Sukanka 90 metų.
1969 m. birželio 14 d. Kaišiadoryse gimė žirginio sporto klubo „Pasaga“ trenerė, sporto klubo „Jonavos žirgai“ prezidentė Erika GRENDAITĖ. Vasaros ir žiemos lenktynėse yra iškovojusi daugiau kaip 50 prizinių vietų, iš jų – 30 pirmų. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 50 metų.
1929 m. birželio 18 d. Jonavoje gimė prozininkas, dramaturgas, poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Grigorijus Jakovas KANOVIČIUS. Nusipelnęs kultūros veikėjas (1979 m.), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius (1995 m.), Jonavos rajono Garbės pilietis (2014 m.), daugelio valstybinių apdovanojimų ir premijų laureatas. Rašo rusų ir lietuvių kalba, paskelbė pjesių, apysakų, 11 romanų, kino scenarijų, poezijos, epigramų, išleisti „Rinktiniai raštai“ lietuvių ir rusų kalbomis. Nuo 1993 m. gyvena Izraelyje.
Sukanka 90 metų. 

Liepa
1949 m. liepos 24 d. Margių k. (Panevėžio r.) gimė poetė Ramutė IRBINSKIENĖ. Išleido poezijos knygą „Giedokite, laukiniai paukščiai“ (2007 m.), eilėraščiai publikuoti rajono literatų almanachuose, periodinėje spaudoje. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 70 metų.
1949 m. liepos 26 d. Kazlų Rūdoje gimė Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraščio „Taurosta“ redaktorius, politikos veikėjas Vytautas Venckūnas. Knygų „Jonavos valsčius ir miestas 1918-1940 m.“ (2017 m.), „Jonavos krašto karžygiai 1919-1920 m.“ (2017 m.) autorius, „Prikeltas laikas : Jonava žemėlapiuose ir fotografijose“ (2015 m.) bendraautoris. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 70 metų. Rugpjūtis
1944 m. rugpjūčio 5 d. Oranienburgo (Vokietija) priverstinių darbų stovykloje gimė poetė Raiza UŽUSENIENĖ. Knygų „Fortsetzung folgt“ (2002 m.), „Grojantys angelai = Spielende Engel“ (2006 m.) autorė. Kūrybą publikuoja Lietuvos ir rajono periodinėje spaudoje. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 75 metai.
1939 m. rugpjūčio 18 d. Daukšaičių kaime (Vilkaviškio r.) gimė knygų redaktorė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Jonavos rajono garbės piliečio Gedimino Ilgūno žmona ir bendražygė Birutė ILGŪNIENĖ. 1966–1994 m. gyveno ir dirbo Jonavoje. Knygos „Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.“ (2017 m.) bendraautorė. Gyvena Vilniuje.
Sukanka 80 metų. 

​1954 m. rugpjūčio mėn. 20 d. Igarkoje (Krasnojarsko sritis, Rusija) gimė socialinių mokslų daktarė Valentina ŠEREIKIENĖ. Jaunimo verslumo projektų ekspertė, akredituotų programų, knygų „Tėvo Stanislovo saulė“ (2016 m.), „Gerontologijos pamokos pagal tėvą Stanislovą“ (2017 m.), „Paskutinis pamokslas: Tėvas Stanislovas“ (2018 m.) autorė, leidinių „Ortopedijos amato raida Lietuvoje : apybraižos ir atsiminimai“ (2011 m.), „Tėvo Roko paslaptis“ (2016 m.) bendraautorė. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 65 metai.
 
1974 m. rugpjūčio 29 d. Jonavoje gimė poetė, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narė Lina ŽUVININKAITĖ. Poezijos knygų „Minčių labirinte" (2000 m.), „Link saulėlydžio kiekvienas savuoju keliu“ (2016 m.) autorė, Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ almanachų „Laiko aidas“ (2000 m.), „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.), „Sielos virpesiai“ (2016 m.) bendraautorė. Eilėraščius publikuoja rajono spaudoje, internete. Gyvena Jonavoje.
Sukanka 45 metai.
​Rugsėjis
1944 m. rugsėjo 8 d. Rimkų k. (Jonavos r.) gimė sporto meistras, nusipelnęs treneris Jonas BURAKOVAS. Daugkartinis Lietuvos aklųjų draugijos sunkiosios ir lengvosios atletikos čempionas (1962-1991 m.), daugkartinis Baltijos šalių čempionas, Niujorko maratono dalyvis (1988 m.), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos sporto federacijos narys. Gyvena Kaune.
Sukanka 75 metai.
  
1939 m. rugsėjo 13 d. Tauragėje gimė medžio drožėjas, tautodailininkas Tomas JONČAS. Lietuvos tautodailės sąjungos „Saulutė” narys (nuo 1988 m.), įvairių parodų dalyvis. 1992 m. įkūrė personalinį muziejų Užusaliuose. Jame eksponuojami tautodailininko kūrybos darbai. Išdrožė kryžių 1863 m. sukilimo atminimui Užusaliuose (1999 m.). Gyvena Veseluvkos k. (Jonavos r.).
Sukanka 80 metų.

Spalis
1914 m. spalio 18 d. Aukštakaimio k. (Jonavos r.) gimė psichologas, socialinių mokslų daktaras, profesorius Jurgis PALAIMA. Knygų „Krepšininkų iniciatyvumo, savarankiškumo ir ryžtingumo ugdymo sportinėje treniruotėje klausimu“ (1960 m.), „Sportininkų psichologinio ruošimo klausimai“ (1971 m.), daugiau nei 100 mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio spaudoje autorius. Leidinių „Žaidimai pradinėms ir vidurinėms mokykloms“ (1964 m.), „Sportinė treniruotė“ (1965 m.), „Psichologija ir šiuolaikinis sportas“ (1973 m.), „Psichologija“ (1974 m.), „Lengvoji atletika“ (1976 m.), „Bendrosios psichologijos paskaitos“ (1980 m.), „Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorijos problemos“ (1991 m.) bendraautoris. Mokymo priemonių bendrais sporto psichologijos teorijos bei istorijos, psichologiniais fizinių pratimų mokymo, sportininkų fizinio, techninio, taktinio rengimo varžyboms, valios ugdymo klausimais, bendrosios ir sporto psichologijos praktikos darbų organizavimo ir vykdymo aprašymų autorius.
Sukanka 105 metai.
  
1884 m. spalio 25 d. Kaune gimė dailininkas Juozas IGNATAVIČIUS. 1927–1935 m. gyveno Jonavoje. Čia nepaprastai daug tapė. Nutapė J. Mateikos „Žalgirio mūšio“ 3 kopijas, prezidento A. Smetonos portretą ir daugybę kitų darbų, kurių likimas šiandien nežinomas. Jonavos bažnyčioje yra išlikę kunigaikščio Vytauto ir Šv. Kazimiero portretai bei kompozicija „Paskutinė vakarienė“. Dekoravo Jonavos kleboniją, tačiau šis pastatas neišliko. Po Lietuvos bažnyčias išbarsčiusi nemaža dalis Juozo Ignatavičiaus kūrybinio palikimo. Mirė 1940 m. spalio 16 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse, kapas neišlikęs. 
Sukanka 135 metai. 
Lapkritis
1919 m. lapkričio 24 d. Žeimiuose gimė dirigentas, muzikos pedagogas Aleksandras BOGDANAS. J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos simfoninio orkestro vadovas (1949–1969 m.), Kauno miesto simfoninio orkestro įkūrėjas. Mirė 1973 m. sausio 20 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
Sukanka 100 metų.

Gruodis
1909 m. gruodžio 1 d. Vyželių k. (Zarasų r.) gimė mokytojas, Žeimių pradžios mokyklos vedėjas Jonas GARBŠYS. Nužudytas 1941 m. birželio 14 d. Žeimiuose. Palaidotas Švedriškių kapinėse (Ignalinos r.).
Sukanka 110 metų.
  
1939 m. gruodžio 1 d. Kaupinų k. (Jonavos r.) gimė biomedicinos mokslų daktarė, docentė Halina POGIRSKAITĖ-MEDEKŠIENĖ. Parašė apie 60 mokslinių straipsnių, 14 išradimų autorė. Mokslinės veiklos sritis – biologiškai aktyvių junginių – priešvėžinių preparatų – sintetinimas. Gyvena Kaune.
Sukanka 80 metų.

Kitos datos:
Sukanka 700 metų, kai (1319 m.) prie Žeimių įvyko didelis lietuvių mūšis su kryžiuočiais.
Sukanka 125 metai, kai (1894 m. balandžio mėn.) Jonavoje įvyko labai didelis gaisras.
Sukanka 120 metų, kai (1899 m.) buvo parengtas Jonavos miesto atstatymo planas.
Sukanka 110 metų, kai (1909 m.) pradėjo važiuoti pirmieji keleiviniai autobusai tarp Kauno ir Ukmergės pro Jonavą.
Sukanka 110 metų, kai (1909 m.) įkurta Mankūnų pradžios mokykla Pasodos kaime, Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos pirmtakė. 
Sukanka 105 metai, kai (1914 m.) buvo pastatytas tiltas per Nerį.
Sukanka 80 metų, kai (1939 m.) buvo įsteigta Jonavos viešoji biblioteka. 
Sukanka 65 metai, kai (1954 m.) buvo įsteigta Šveicarijos biblioteka.
Sukanka 65 metai, kai (1954 m.) buvo įsteigta Juškonių biblioteka.
Sukanka 65 metai, kai (1954 m.) buvo įsteigta Upninkų biblioteka. Sukanka 60 metų, kai (1959 m.) buvo įsteigta Čičinų biblioteka.
Sukanka 55 metai, kai (1964 m.) buvo įsteigta Liepių biblioteka.
Sukanka 60 metų, kai (1959 m.) buvo įsteigta Jonavos miškų urėdija (dabar – Valstybinių miškų urėdijos Jonavos regioninis padalinys).
Sukanka 50 metų, kai (1969 m.) buvo įsteigta Ruklos biblioteka. Sukanka 45 metai, kai (1974 m.) buvo atidaryta Jonavos 4-oji vidurinė mokykla (dabar – Jonavos Senamiesčio gimnazija).
Sukanka 30 metų, kai (1989 m.) atstatyti kryžiai sušaudytiems kunigams. Kryžiai pastatyti kelyje Jonava–Skaruliai–Rukla.
Sukanka 30 metų, kai (1989-03-20) g/s „Azotas“ (dabar – AB „Achema“) įvyko avarija. Sukanka 30 metų, kai (1989 m.) buvo atidarytas Jonavos krašto muziejus. Sukanka 30 metų, kai (1989-06-13) geležinkelio stotyje atidengta memorialinė lenta Lietuvos tremtiniams.
Sukanka 25 metai, kai (1994 m.) pastatytas memorialas laisvės kovotojams (architektas Vytautas Juraška).
Jei pastebėjote klaidą ar turite pasiūlymų, rašykite elektroniniu paštu: info@jonbiblioteka.lt   
© PigiosSvetaines.lt