Jonavos krašto šviesuolis

2018 m. spalio 19 d.
2014 m. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos įkūrėjas ir pirmininkas, UAB „Dobilo leidykla“ vadovas Konstantinas Felicijonas Fedaravičius išrinktas Jonavos krašto šviesuoliu. Krašto šviesuoliai buvo pagerbti miesto šventės „Mes mylim Jonavą“ metu. Pateikiame straipsnius apie 2014 m. Jonavos krašto šviesuolius, taip pat – nuotraukas iš minėtos šventės bei internetines nuorodas su informacija ta tema.

Straipsniai
Nuotraukos iš miesto šventės „Mes mylim Jonavą

Apie Jonavos krašto šviesuolius 2014 skaitykite internete:

​​Išrinkti Jonavos krašto šviesuoliai [žiūrėta, 2018-10-12].
​Jonava paminėjo savo gimtadienį (pagerbtas K. Fedaravičius – Jonavos krašto šviesuolis) [žiūrėta, 2018-10-12].
Meilė Jonavai gyva mūsų širdyse / Birutė Silevičienė [žiūrėta, 2018-10-12].
​Šviesuolis Felicijonas Konstantinas Fedaravičius [žiūrėta, 2018-10-12].
© PigiosSvetaines.lt