Jonavos viešoji biblioteka dalyvauja paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo projekte

2019 m. gegužės 17 d.


​Projektas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-21-0002
PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE IR JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

​Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės administracijoje“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.

​Projektu siekiama pagerinti visuomenės pasitenkinimą teikiamomis Jonavos rajono savivaldybės įstaigų paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

​Projekto eigoje vykdomos/įvykdytos šios veiklos:
- parengti Jonavos rajono savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo procesų brandos tyrimas, gyventojų pasitenkinimo Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugomis tyrimas bei Jonavos rajono savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo pasitenkinimo tyrimas; 
- diegiamas Bendrojo vertinimo modelis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje ir jos seniūnijose bei apmokomi darbuotojai jį taikyti;
- bus rengiama Jonavos rajono savivaldybės piliečių paslaugų Chartiją;
- atliekama Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų teikiamų paslaugų procesų analizė ir jų tobulinimas bei apmokomi darbuotojai; 
- diegiama Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema.

​Bendra projekto vertė yra 314 259,98 Eur, iš jų Europos socialinio fondo lėšos 246 423,56 Eur, Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos 67 836,42 Eur.
  

2019 metų kovo 25 dienos mokymų akimirkos bibliotekoje

© PigiosSvetaines.lt