Grigorijus Kanovičius

2019 m. birželio 14 d., papildyta 2023 m. sausio 20 d.
​​

Prozininkas, dramaturgas, poetas, vertėjas, kino scenarijų autorius, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, Lietuvos žydų bendruomenės garbės pirmininkas, Jonavos rajono Garbės pilietis, Rusijos ir Izraelio PEN klubų narys. Gimė 1929 m. birželio 18 d. Jonavoje.

Rašytojo vaikystė prabėgo Jonavoje, o prasidėjus Antrajam pasauliniam karui Kanovičių šeima pasitraukė į Kazachstaną. 1945 metais šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. 1993 m. išvyko gyventi į Izraelį.

1953 m. Vilniaus universitete baigė rusų kalbos ir literatūros studijas. 1953–1956 m. G. Kanovičius dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1962–1972 m. – Lietuvos kino studijoje. Aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvoje žydų bendruomenės veiklą.

​Rašo rusų ir lietuvių kalba (daugelis kūrinių pirmąkart skelbiami išversti į lietuvių kalbą). Paskelbė pjesių, apysakų, romanų, kino scenarijų, poezijos, epigramų, išleisti „Rinktiniai raštai“ lietuvių ir rusų kalbomis.
 
Vėliau kūrė kino ir teatro dramaturgiją bei stambiąją prozą. Tai pjesės: „Ričardas plius Monika“ (pastatyta 1967 m., išleista 1969 m.), „Niekas nepasibels“ (pastatyta 1968 m.), „Ilgas mirusiųjų gyvenimas“ (pastatyta 1971 m.), „Ugnis užantyje“ (pastatyta 1972 m., išleista 1973 m.), „Akvariumas“ (rusų k. 1974 m., lietuvių k. 1975 m.), „Niekada nesakyk sudie“ (pastatyta 1976 m.), „Slaptažodis „Mūza“ (pastatyta 1978 m., išleista 1979 m.), „Katė už durų“ (pastatyta 1980 m.) ir kt. Pjesės statytos Lietuvos, Rusijos, Latvijos, Estijos, Armėnijos ir kituose teatruose.

Spaudoje debiutavo 1948 m., o pirmąjį eilėraščių rinkinį „Labas rytas“ (rusų k.) išleido 1955 m. Lietuvių kalba parašė epigramų, literatūrinių parodijų rinkinių: „Linksma akim“ (1964 m.), „Nuogi Olimpe“ (1981 m.). Parašė kūrinių vaikams: apysaką „Dukart du“ (1962 m.), pjesę „Tegul išeina“ (1965 m.).

Kita produktyvi G. Kanovičiaus kūrybos sritis – kino scenarijai Lietuvos, Rygos, Talino kino studijoms. Tai įvairių žanrų kūriniai – komedijos, dramos, istoriniai paveikslai: „Marš, marš, tratata“ (1964 m.), „Ave, vita“ (1969 m.), „Žaizdos žemės mūsų“ (1972 m.), „Už stiklo durų“ (1979 m.), „Palinkėk man blogo oro“ (1980 m.), „Ilgiausias šiaudelis...“ (1983 m.) ir kt.
 
Reikšmingame kūrinyje – romanų trilogijoje „Žvakės vėjyje“ (d. 1 – „Paukščiai virš kapinių“, rusų k. 1974 m., lietuvių k. 1977 m., d. 2 – „Palaimink ir lapus, ir ugnį“, rusų k. 1977 m., lietuvių k. 1980 m., d. 3 – „Lopšinė seniui besmegeniui“, lietuvių 1982 m.; visa trilogija rusų k. išleista 1979 m.) vaizduojamas miestelio žydų bendruomenės gyvenimas prieškario Lietuvoje ir hitlerinės okupacijos laikotarpiu, reiškiama tautų lygybės idėja. Romane „Kvailių ašaros ir maldos“ (rusų k. 1983 m., lietuvių k. 1985 m.) parodyta Lietuvos žydų bendruomenės buitis XIX a. pabaigoje. Šiuose romanuose pasakojamos savitų, keistokų žmonių likimo istorijos; buities etnografijos detalių konkretumas derinamas su parabolinėmis konstrukcijomis, stiliaus lyrizmas – su ironija, aforistine fraze. Stipriausias, humanistinis prozos bruožas – rašytojas pirmiausia mato gyvus žmones. „Ir nėra vergams rojaus“ (romanas, rusų k. išleistas 1985 m.), „Ožiukas už du skatikus“ (romanas, rusų k., 1989 m.), „Nusišypsok mums, Viešpatie“ (romano „Ožiukas už du skatikus“ antroji dalis, rusų k., 1991 m.), „Nenusigręžki nuo mirties“ (romanas, 1992 m.). Į rusų kalbą išvertė Balio Sruogos („Dievų miškas“, su T. Šuravinu, 1958 m.; „Apyaušrio dalia“, 1968 m.), Teofilio Tilvyčio („Dičius“, 1958 m.), Juozo Grušo („Barbora Radvilaitė“, 1974 m.), Alekso Baltrūno ir kitų rašytojų kūrinių. Daugelį G. Kanovičiaus prozos kūrinių į lietuvių kalbą išvertė Feliksas Vaitiekūnas.

​G. Kanovičius atsisako būti priskiriamas kuriai nors literatūrai: „Aš nepriklausau nė vienai iš literatūrų, egzistuoju šiame areale. Nei rusų, nes esu žydas, nei žydų, nes rašau rusiškai, nei lietuvių – ir dėl vienos, ir dėl kitos priežasties“.

Su I. Fridbergu parašė scenarijų Lietuvos kino studijos filmui „Ilga kelionė prie jūros“ (1975 m.), Rygos kino studijos filmams „Už stiklo durų“ (1979 m.) ir „Palinkėk man blogo oro“ (1980 m.), „Talinfilmo“ filmams „Lizdas vėjyje“ (1979 m.) ir „Miško žibuoklės“ (1980 m.), su kitais autoriais – scenarijus Lietuvos kino studijos filmams „Marš, marš, tratata" (1964 m.), „Ave, vita“ (1969 m.), „Žaizdos žemės mūsų“ (1972 m.), „Ties riba“ (1972 m.) ir kitiems, Rygos kino studijos filmui „Ilgiausias šiaudelis...“ (1983 m.).
G. Kanovičiaus pjesių, be lietuvių teatrų, pastatyta Vilniaus rusų dramos teatre („Protu ir širdimi“, su O. Chanejevu, 1959 m.; „Akvariumas“, 1976 m.), Latvijos, Estijos, Armėnijos, Rusijos teatruose. Vilniaus Mažojo teatro spektaklis pagal rašytojo kūrinius „Nusišypsok mums, Viešpatie“ pelnė nemažai apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje.
 
G. Kanovičius – LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1979 m.), aktyvus Atgimimo meto publicistas. 1989 m. Lietuvos Sąjūdis iškėlė rašytoją kandidatu į paskutiniosios TSRS AT deputatus. Būdamas deputatu, G. Kanovičius inicijavo 200 kitų deputatų pasirašytą laišką dėl rasizmo ir antisemitizmo grėsmės Sovietų Sąjungoje, kurį įteikė M. Gorbačiovui. G. Kanovičius skaitė paskaitų ciklą JAV ir Kanadoje, propaguodamas Lietuvos nepriklausomybės idėją.

​​G. Kanovičiaus romanų išversta į vengrų, vokiečių, hebrajų, čekų ir daugelį kitų kalbų.

1993 m. G. Kanovičius išvyko gyventi į Izraelį. Rusų kalba Izraelyje išleistas romanas „Kvailių ašaros ir maldos“, „Nukirstų medžių šlamėjimas“ (apysaka „Sapnų pardavėjas“ ir autobiografinis pasakojimas „Nukirstų medžių šlamėjimas“), „Žydų parkas“ (romanas „Žydų parkas“ lietuvių k. išleistas 1998 m.). Romanas „Žydų parkas“ pelnė Izraelio literatūros premiją už geriausią rusų kalba šioje šalyje išleistą kūrinį.

​Didelio dėmesio ir pripažinimo sulaukė naujausias rašytojo G. Kanovičiaus autentiškų prisiminimų romanas „Miestelio romansas“ (2013 m.). Ypatingas dėmesys čia skiriamas Jonavai. Ši knyga tarsi paminklas, įamžinantis tarpukario Jonavos žydų gyvenimą, o taip pat ir Jonavos istorijos tarpsnį. Knygą galima vadinti meilės Jonavai knyga. „Nereikia man jokio Paryžiaus su jo karaliais ir rotšildais. Mano Paryžius – čia, šitas miestelis, kur gimiau ir kur, nepaisant mano bjauraus būdo, kai kas mane mylėjo...“, – prisimena senelės žodžius autorius savo knygoje. ​„Žmogus gyvas tol, kol prisimena tai, ko niekada neturi pamiršti“, – knygoje skamba autoriaus mamos žodžiai, kurie gali būti laikomi ir pagrindiniu viso kūrinio moto. Tai – meilės gimtajai Jonavai ir artimiesiems inspiruota knyga. Kartu tai ir knyga, galinti padėti įveikti mums savo ribotumą, ir bent per žodį prisiliesti prie to buvusio gyvenimo su savais džiaugsmais ir rūpesčiais“, – D. Puslys.

Knyga „Miestelio romansas“ dalyvavo akcijoje „Metų knygos rinkimai 2013“. Valstybinė kalbos inspekcija patikrino akcijoje „Metų knygos rinkimai 2013“ nominuotas knygas, išrinko parašytas taisyklingiausia kalba ir apdovanojo jų autorius, redaktorius, vertėją ir leidėjus. Diplomas buvo įteiktas ir romano „Miestelio romansas“ autoriui Grigorijui Kanovičiui. 

​2014 m. už romaną „Miestelio romansas“ G. Kanovičiui paskirta ir Liudo Dovydėno premija.

Už romanus „Kvailių ašaros ir maldos“, „Ir nebus vergams rojaus“ apdovanotas Lietuvos nacionaline premija, o už nuopelnus Lietuvos kultūrai – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu (1995 m.). Už geriausią Izraelyje 1997 m. sukurtą literatūrinį kūrinį rusų kalba – romaną „Žydų parkas“ paskirta Izraelio rašytojų sąjungos premija. Autoriaus knygos buvo kelis kartus pristatomos tarptautinei Bookerio premijai. 

​Už nuopelnus puoselėjant santarvę tarp tautų ir ugdant humanistines vertybes G. Kanovičius 2014 m. apdovanotas garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

2014 m. G. Kanovičiui įteiktas Vilniaus visuomeninių organizacijų įsteigtas apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“.

​2014 m. rugsėjo 25 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje suteiktas Garbės piliečio vardas.

​2020 m. knyga „Šėtono apžavai“ laimėjo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) literatūrinę premiją.
 
​2013 m. G. Kanovičiaus šeimos iniciatyva Jonavos rajono savivaldybėje įsteigta Grigorijaus Kanovičiaus premija. Ši premija yra skiriama Jonavos rajono gimnazijų moksleiviams, dalyvaujantiems skelbiamo rašinio, atspindinčio Jonavos tautinių mažumų gyvenimo pėdsakus, konkurse. ​​„Konkursas skirtas ne tam, kad nuolat kalbėtume apie žydus ar apie praeitį. Jo akcentas visos tautinės mažumos, kad nebūtų pamirštas jų indėlis į Lietuvos kultūros ir ekonomikos plėtrą“, – teigė G. Kanovičiaus sūnus Dmitrijus Kanovičius.
 
„Jaučiuosi esąs Lietuvos kultūros dalis, galbūt net daugiau negu Lietuvos kultūra laiko mane savo dalimi. Dvidešimt metų atidaviau Lietuvos kinui, manau, kad tariau su režisieriais ir savo žodį Lietuvos teatre, parašiau ir teberašau Lietuvos žydų gyvenimo sagą, išverčiau didesnę lietuvių literatūros klasikų kūrybos dalį į rusų kalbą. Viliuosi, kad Lietuvos kultūroje esu kiekvienąsyk, kai rankose turiu plunksną. Kartą, grįžus į Lietuvą, buvau paklaustas Eimunto Nekrošiaus: „Kaip jaučiatės grįžęs į Tėvynę?“ Atsakiau, kad grįžti galima tik ten, iš kur esi išvažiavęs. Kol rankoje turiu plunksną, nesu niekur išvažiavęs. Esu čia ir dabar“, – Grigorijus Kanovičius.

​Mirė 2023 m. sausio 20 d. Tel Avive (Izraelis). 

​Biografija paruošta pagal Grigorijaus Kanovičiaus užpildytą anketą, papildyta iš spaudos

Grigorijaus Kanovičiaus 90-osioms g. m. parengta virtuali paroda „Grigorijui Kanovičiui–90“
 Bibliografija:

Aš žiūriu į žvaigždes : apysaka / Grigorijus Kanovičius ; [iš rusų k. vertė D. Urbas ; iliustr. A. Skliutauskaitės]. – Vilnius: Valst. grož. lit. l–kla, 1959. – 126 p.: iliustr.
​Dukart du : [apsakymas] / Grigorijus Kanovičius ; [iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas]. – Vilnius: Valst. grož. lit. l–kla, 1962. – 130 p., [1] iliustr. lap.
Linksma akim : šaržai ir epigramos / Stasys Krasauskas, Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1964. – 71 p.: iliustr.
Tegul išeina : (kaip jums sekasi, pramuštgalviai) : trijų veiksmų pjesė / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1965. – 94, [1] p.
Skausmas : trijų veiksmų pjesė / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1967. – 90, [1] p.
Ričardas plius Monika : (trijų veiksmų, devynių paveikslų lyrinė komedija) / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1969. – 92, [1] p.
Ugnis užantyje : dviejų dalių pjesė / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1973. – 70 p.
Akvariumas : pjesės / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1975. – 155, [2] p.
Paukščiai virš kapinių : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1977. – 183 p.
​Slaptažodis „Mūza“ : 2–jų d. drama / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Vaga, 1979. – 91 p.
Palaimink ir lapus, ir ugnį : romano „Paukščiai virš kapinių“ tęsinys / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1980. – 270 p.
Nuogi Olimpe : parodijos ir epigramos / Grigorijus Kanovičius ; iliustr. A. Cvirka. – Vilnius: Vaga, 1981. – 56 p.: iliustr.
Lopšinė seniui besmegeniui : „Paukščiai virš kapinių“ ir „Palaimink ir lapus ir ugnį“ tęsinys / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1982. – 302 p.
Świece na wietrze / Grigorij Kanowicz ; przeł. Aleksander Bogdanski. – Warszawa: Panstw. inst. Wydaw, 1983. – 543 p. – (Współczesna proza światowa). – Lenk.
Gyertyák a szélben : regény / Grigorij Kanovicz ; ford. Árvay Jánas. – Budapest: Europa, 1983. – 687 p. – Veng.
Kerzen im Wind : roman / Grigori Kanowitsch ; Deutsch. von Waltraud Ahrndt. – Berlin; Weimar: Aufbau, 1984. – 637 p. – Vok.
Kvailių ašaros ir maldos : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Vaga, 1985. – 269 p.
Tränen und Gebete der Einfältigen: hist. Roman / Grigori Kanowitsch ; aus dem Russ. von Waltraud Ahrndt – Berlin: Volk u. Welt, 1985. – 339 p. – Vok.
Sly a modlitby bláznu / Kanovič Grigorij ; přel. J. Mertinova. – Praha; Lid. nahl., 1987. – 309 p. – Čekų
Świece na wietrze / Grigorij Kanowicz ; przeł. Aleksander Bogdanski. – 2–e wyd. – Warszawa: Panstw. inst. Wydaw, 1987. – 541 [2] p. – (Współczesna proza światowa). – Lenk.
Sklaven winkt kein Paradies : hist. roman / Grigori Kanowitsch ; aus dem Russ. von Waltraund Ahrndt. – Berlin: Volk u. Welt, 1987. – 338, [1] p. – Vok.
Łzy i modlitwy głupcόw / Grigorij Kanowicz ; przeł. A. Bogdanski. – Warszawa: Ksiąžka i Wiedza, 1989. – 326, [1] p. – Lenk.
Žvakės vėjyje : romanas : vyresn. mokykl. amž. / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – 2–as leid. – Vilnius: Vyturys, 1989. – 525, [2] p.
Ir nėra vergams rojaus : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas; iliustr. Faina Magaram. – Vilnius: Vaga, 1990. – 299, [1] p.: iliustr.
A bolondok konneyei es imai / Grigorij Kanovicz ; ford. Arvay Janos; III. Bencsik Janos. – Budapest: Europ. kvk.; Uzshorod: Karpati kiado, 1990. – 315, [2] p. – Veng.
Nenusigręžki nuo mirties : [romanas] / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s–ga, 1992. – 260, [1] p.
Tränen und Gebete der Einfältigen : hist. roman / Grigori Kanowitsch ; Deutsch von Waltraud Ahrndt. – Berlin: Aufbau Taschenbuch Verl., 1992. – 338, [1] p. – Versta iš: Слезы и молитвы дураков, 1983. – Vok.
Kerzen im Wind : [roman] / Grigori Kanowitsch ; aus dem Russ. von Waltraud Ahrndt. – Berlin: Aufbau Taschenbuch Verl., 1993. – 635, [1] p. – Versta iš: Свечи на ветру. – Vok.
Ein Zieglein für zwei Groschen : roman / Grigori Kanowitsch ; Deutsch von Waltraud Ahrndt. – Berlin: Aufbau, 1993. – 538, [1] p. – Versta iš: Козленок за два гроша. – Vok.
Koziołek za dwa grosze / Grigorij Kanowicz ; przeł. A. Bogdanski. – Sejny: Pogranicze, 1994. – 615, [4] p. – (Biblioteka Krasnogrudy). – Lenk.
Félpénzen vett gödölye / Grigorij Kanovics. – Budapest: Századvég, 1994. – 488, [1] p. – ( Arany közép Európa). – Veng.
Ožiukas už porą skatikų; Nusišypsok mums, Viešpatie : romanai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Tyto alba, 1996. – 517 p. – Versta iš: Козленок за два гроша, 1989. – Versta iš: Улыбнись нам, Господи, 1991.
Žydų parkas : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius: Tyto alba, 1998. – 301, [1] p.
Nukirstų medžių šlamėjimas : [romanas] / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius: Leidyb. sistemos, 2000. – 271, [3] p.
Veidai sutemose : apysaka ir nepramanyti apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – 287, [1] p.
Našlių kelionės : apysakos ir nepramanyti apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Feliksas Vaitiekūnas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004. – 294, [2] p.
Šėtono apžavai : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 238, [2] p.
Debesis, vardu Lietuva : apsakymai / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų k. vertė Aldona Paulauskienė, Feliksas Vaitiekūnas ; [apipavidalinimui panaudoti Marko Kanovičiaus piešiniai]. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 351, [1] p. : iliustr.
Miestelio romansas : romanas / Grigorijus Kanovičius ; iš rusų kalbos vertė Aldona Paulauskienė ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – Vilnius : Tyto alba, 2013. – 429, [2] p. : iliustr. 
Rinktiniai raštai : 5 tomai / Grigorijus Kanovičius ; [sudarytoja Olga Kanovičienė] ; [iliustracijų autorius Markas Kanovičius]. – Vilnius : Tyto alba, 2014. – 5 t. : iliustr., portr.
Linksmos akys : parodijos, epigramos, šaržai / Grigorijus Kanovičius. – [Vilnius] : Inter Se, [2018]. – 152 p.
Shtetl love song / Grigory Kanovich. – [Nottingham?] : Noir Press, [2018]. – 521 p.
​Романса во малото гратче / Григориj Канович. – Скопjе : Прозарт медиа, 2018. – 471, [1] p.
Devilspel / Grigory Kanovich. – [Nottingam?] : Noir Press, 2019. – 282 p.
Dream about the vanished Jerusalem : [essay] / by Grigory Kanovich. – Vilnius : Inter Se, 2020. – 46, [2] p.
Šėtono apžavai : romanas / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius : Tyto alba, 2020. – 214p.
​Miestelio romansas : romanas / Grigorijus Kanovičius. – Vilnius : Tyto alba, 2020. – 429, [2] p.
​​
 Rusų kalba
 
Свечи на ветру : роман / Григорий Канович. – Вильнюс : Vaga, 1979. – 563 p. 
​Апельсиновый лес : повести / Григорий Канович, Исаак Фридберг. – Вильнюс : Vaga, 1980. – 246, [1] p. 
Слезы и молитвы дураков : роман / Григорий Канович. – Вильнюс : Vaga, 1983. – 279 p. – Tęsinys: romanas «И нет рабам рая». 
 И нет рабам рая : роман / Григорий Канович. – Вильнюс : Vaga, 1985. – 309 p. – Romano  «Слезы и молитвы дураков» tęsinys. 
Свечи на ветру : роман / Григорий Канович. – 3–е изд. – Вильнюс : Vaga, 1986. – 546 p. 
Слезы и молитвы дураков : роман / Григорий Канович. – 2–е изд. – Вильнюс : Vaga, 1987. – 280 p. 
Слезы и молитвы дураков : роман / Григорий Канович. – Москва : Советский писатель, 1988. – 251, [4] p. 
Козлёнок за два гроша : роман / Григорий Канович. – Вильнюс : Вага, 1989. – 320, [1] p.​
Козлёнок за два гроша : роман / Григорий Канович. – Москва : Известия, 1990. – 542, [2] p.: iliustr. – (Библиотека «Дружбы народов»). 
Улыбнись нам, господи : вторая часть «Козленок за два гроша» / Григорий Канович. – Вильнюс : Vaga, 1991. – 284, [1] p. 
Не отврати лица от смерти : pоман / Григорий Канович. – Вильнюс : Vaga, 1992. – 277,[2] p. 
Продавец снов : повести и рассказы / Григорий Канович. – Москва : Знание, 2005. – 351, [3] p., [1] portr. lap. : iliustr.
Свечи на ветру : 25 лет со дня первого российского издания / Григорий Канович ; [художник Ада Склютаускайте]. – Москва : Дом надежды, 2007. – 551, [1] p. : iliustr., portr.
Очарованье сатаны : роман / Григорий Канович. – Москва : Текст : Книжники, 2009. – 318, [2] p.
Избранные сочинения в пяти томах / Григорий Канович ; [составитель и редактор Ольга Макаровна Канович] ; [автор иллюстраций Марк Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, [2014]. – 5 t. : iliustr., portr.

Apie Grigorijų Kanovičių skaitykite internete:

Prezidentas pareiškė užuojautą dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus mirties // www.jonavoszinios.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Mirė rašytojas, Jonavos Garbės pilietis G.Kanovičius // www.jonava.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas, Jonavos Garbės pilietis G.Kanovičius // www.jonavosnaujienos.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas, Jonavos Garbės pilietis G. Kanovičius // www.etaplius.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius // www.lrt.lt // [žiūrėta 2023-01-23]
Mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius // www.bernardinai.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Izraelyje mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius // www.delfi.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Grigorijus Kanovičius // www.15min.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Netektis – mirė rašytojas, litvakas Grigorijus Kanovičius // www.lzb.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Mirė rašytojas G. Kanovičius, Maskvoje uždraudęs rodyti spektaklį pagal jo kūrybą // www.lrytas.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Į amžinybę iškeliavęs sapnų pardavėjas buvo ir žydų kapinių Lietuvoje sargas // www.lrytas.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Šalies vadovai išreiškė užuojautą dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus mirties // www.lrytas.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Mirus rašytojui G. Kanovičiui, šalies vadovai reiškia užuojautą // www.vz.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius – vienas žinomiausių šiuolaikinių žydų rašytojų // www.zmones.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Kanovičius Grigorijus // www.rasytojai.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius // www.laikmetis.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Netektis: mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius (1929-2023) // www.menufaktura.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Kultūros ministro užuojauta dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus mirties // www.lrkm.lrv.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė Kaune gimęs rašytojas G. Kanovičius // www.kasvyksta.lt [žiūrėta 2023-01-23]
​Mirė rašytojas Grigorijus Kanovičius // www.tv3.lt [žiūrėta 2023-01-23]
Miša Jakobas. In memoriam Grigorijui Kanovičiui // www.lrt.lt [žiūrėta 2023-01-25]
​Prezidentas pareiškė užuojautą dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus mirties // www.lrp.lt [žiūrėta 2023-01-27]
​Premjerė reiškia užuojautą dėl rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus mirties // www.lrv.lt [žiūrėta 2023-01-27]
​In memoriam Grigorijui Kanovičiui // www.menufaktura.lt [žiūrėta 2023-01-27]
​Vitalijus Portnikovas. Nusišypsok mums, Viešpatie. Rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus atminimui // www.lrt.lt [žiūrėta 2023-01-27]
​Literatūros kritikas Sventickas apie Kanovičių: turime apie jį kalbėti kaip apie vieną reikšmingiausių Lietuvos rašytojų // www.lrt.lt [žiūrėta 2023-01-27]
Tiesa gydo. Rašytoją Grigorijų Kanovičių kalbino sūnus Sergejus // www.lrt.lt [žiūrėta 2023-01-27]
Mirė rašytojas, Jonavos Garbės pilietis G.Kanovičius // www.aliojonava.lt [žiūrėta 2023-01-27]
​Sūnus apie rašytoją Grigorijų Kanovičių: mano tėvas teigė gyvenimą, net Holokaustą perteikė per meilę // www.lrt.lt [žiūrėta 2023-05-16]

© PigiosSvetaines.lt