Juozas Kaunas

2020 m. birželio 12 d. 

Nuotrauka publikuota leidinyje „Jonavos valsčius ir miestas 1918-1940 m.“
KAUNAS Juozas – Jonavos burmistras. Gimė 1870 m. birželio 13 d. Pavilktinių k. (Sintautų valsč. Šakių apskr.).

​1890 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokėsi daugelyje pasaulio šalių: Palestinoje, Turkijoje, kai kuriose carinės Rusijos vietovėse.

Iki 1915 m. mokytojavo Ingavangyje, Klebiškyje (Marijampolės apskr.), Jaminuose, Štabine (Augustavo apskr.) ir Suvalkų mieste. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo pasitraukęs su pabėgėliais į Rusiją, gyveno Tombove. 1918 m. grįžo į Lietuvą, mokytojavo Žemutinėje Panemunėje, vėliau persikėlė į Kauną. 
1919 m. buvo paskirtas į Vidaus reikalų ministerijoje besikuriantį Savivaldybių įstaigų departamentą. 19201921 m. buvo valsčiaus skyriaus viršininkas, 19211924 m. – Savivaldybių departamento direktoriaus padėjėjas, 19241926 m. – Departamento vyriausiasis revizorius, 19241925 m. rengė valsčių savivaldybių raštvedžių ir sekretorių kursus. 19261936 m. buvo Jonavos miesto burmistru. Iš šių pareigų pasitraukė visiškai pablogėjus sveikatai.

​Daug prisidėjo prie Lietuvos savivaldos kūrimo, tvarkė ir tobulino savivaldybių veiklos pirmuosius žingsnius. Daug dirbo sudarydamas administracinius vienetus – apskritis, nustatydamas jų ribas, vėliau tvarkydamas valsčius ir jų ribas.

Mirė 1936 m. rugpjūčio 28 d. Palaidotas Skarulių kapinėse (Jonavos r.).

​ Šaltinis: Jonavos krašto žmonės. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 88.

Jonavos valsčius ir miestas 1918-1940 m. : monografija : skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui / Vytautas Venckūnas. − 2017 (Kaišiadorys : Printėja). − 191, [1] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Apie Juozą Kauną, p. 119–121.

   
  
© PigiosSvetaines.lt