Korupcijos prevencija

Paskutinis atnaujinimas: 2023–02–09
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Apie Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  • ​bibliotekos direktorei Skirmutei Gajauskaitei el. paštu: Skirmute.Gajauskaite@jonbiblioteka.lt, telefonu (8 349) 53 160; 
  • direktorės pavaduotojai Daliai Plaktonienei, atsakingai už korupcijos prevenciją ​Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, el. paštu: biblioteka@jonbiblioteka.lt, telefonu (8 349) 52972. 
Jonavos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa (pdf)
​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos antikorupcinio elgesio taisyklės (pdf)
​ 
​Asmuo, atsakingas už LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę
Atitikties pareigūnas – atsakingas už LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais: 

  • ​direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė, tel. (8 349) 52972., el. paštas: biblioteka@jonbiblioteka.lt.

​Pareigybių sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus:
  • Direktoriaus pavaduotojas; 
  • Skyrių vadovai;
  • Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus informacinių sistemų inžinierius;
  • Ūkvedys;
  • Projektų vadovai ir vykdytojai;
  • Darbuotojai, Viešosios bibliotekos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus.
Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį (pdf)

​Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija

© PigiosSvetaines.lt