Dėmesio! Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. lankytojų patogumui keičiasi Jonavos viešosios bibliotekos ir bibliotekos Rimkų filialo darbo laikas. 
Darbo dienomis lauksime Jūsų 10:00-19:00, o šeštadieniais 10:00-16:00.
​Jonavos viešoji biblioteka nedirba valstybinių švenčių dienomis. ​Bibliotekos nedarbo laiku leidinius prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį prie pagrindinio įėjimo.​

Korupcijos prevencija

Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Apie Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:

  • ​bibliotekos direktorei Skirmutei Gajauskaitei el. paštu: skirmute.gajauskaite@jonbiblioteka.lt, telefonu (8 349) 53 160; 
  • direktorės pavaduotojai Daliai Plaktonienei, atsakingai už korupcijos prevenciją ​Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, el. paštu: biblioteka@jonbiblioteka.lt, telefonu (8 349) 52972. 
Jonavos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa (pdf)

​Asmuo, atsakingas už LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę
Atitikties pareigūnas – atsakingas už LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais: 

  • ​direktorės pavaduotoja Dalia Plaktonienė, tel. (8 349) 52972., el. paštas: biblioteka@jonbiblioteka.lt.

​Pareigybių sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus:
  • Direktoriaus pavaduotojas; 
  • Skyrių vadovai;
  • Metodikos ir informacinių išteklių skyriaus informacinių sistemų inžinierius;
  • Ūkvedys;
  • Projektų vadovai ir vykdytojai;
  • Darbuotojai, Viešosios bibliotekos direktoriaus paskirti atlikti supaprastintus pirkimus.

​Teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija
Paskutinis atnaujinimas: 2021–09–15
© PigiosSvetaines.lt