Danutė Mačiulytė-Dambrauskienė 

2020 m. gruodžio 2 d.

Seserys Mačiulytės – Danutė, Lidija, Genovaitė. Nuotrauka iš krašto muziejaus fondo // Taurosta. – Nr. 2 (3) (2016), p. 15.
MAČIULYTĖ-DAMBRAUSKIENĖ Danutė – drožėja, tautodailininkė, tapytoja. Gimė 1930 m. gruodžio 2 d. Bešių k. (Jonavos r.).
​Baigė Kulvos pradinę mokyklą.
​Tautodailininkės drožiniai, įvairios skulptūros puošia Kulvos bažnyčią, taip pat daug drožinių yra įsigiję Lietuvos gyventojai. 1954 m. dalyvavo Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje, Jonavos r. tautodailininkų parodose (1984 m., 1985 m., 1986 m.). 1997 m. Mačiulių šeimos parodoje buvo eksponuojami Danutės Dambrauskienės tapybos darbai.
​Mirė 1987 m. kovo 21 d. Palaidota Karveliškių kapinėse (Vilniaus r.).
​ 
Šaltinis: Jonavos krašto žmonės. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 113.

Apie Danutę Dambrauskienę-Mačiulytę skaitykite internete:  

Kryždirbystė Jonavos krašte // lt.wikipedia.org [žiūrėta 2020 m. gruodžio 2 d.]
​Dailininkų šeima / Alfonsas Zubreckas // www.xxiamzius.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 2 d.]
Tautodailininkų darbų kolekcija / Jonavos krašto muziejus // www.muziejai.lt [žiūrėta 2020 m. gruodžio 2 d.]
​Lietuvos kryždirbystė // www.lietuvai.lt/wiki [žiūrėta 2020 m. gruodžio 2 d.] ​ 
© PigiosSvetaines.lt