Kazimieras Mackevičius

​2020 m. sausio 24 d. 

Kazimieras Mackevičius

MACKEVIČIUS Kazimieras – Lietuvos technikos bibliotekos direktorius, Lietuvos mokslinių bibliotekų susivienijimo pirmininkas, Patentinės informacijos centro įkūrėjas, Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos, Šiaurės kraštų asociacijos, Lietuvos informacijos verslo asociacijos valdybos, čekų šv. Vaitiekaus ordino narys, Lietuvos bajorų karališkos sąjungos vado pavaduotojas, Vilniaus krašto vadas, senato narys, Vilniaus pypkorių kolegijos prezidentas. Gimė 1950 m. sausio 22 d. Juciūnų k. (buv. Kėdainių r., dab. Jonavos r.).

​1968–1973 m. studijavo Vilniaus universitete ir įsigijo bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę, 1974–1988 m. – Liaudies ūkio tobulinimosi institute, Maskvos informacijos darbuotojų tobulinimosi institute.
 
1973–1975 m. dirbo Lietuvos informacijos instituto inžinieriumi, 1975–1981 m. – šio instituto jaunesniuoju moksliniu darbuotoju, 1981–1988 m. – Respublikinės mokslinės-techninės bibliotekos direktoriaus pavaduotoju mokslui. 1988–2016 m. – Lietuvos technikos bibliotekos direktorius. Dirbdamas šiose pareigose, K. Mackevičius buvo LTB darbų ir projektų iniciatorius. Rūpinosi Jėzuitų noviciato infrastruktūros pritaikymu Lietuvos technikos bibliotekai, tame tarpe LTB pritaikymu žmonių su fiziniais trūkumais lankymui, Lietuvos integralios bibliotekinės sistemos (LIBIS) diegimo darbais, Patentinės informacijos centro (PIC) kūrimo darbais. Įgyvendino Šiaurės ir Baltijos šalių regionų projektą „Pramonės paveldo praktika“, Socrates-Gruntvig bei „Amerikos personaliniai kompiuteriai Lietuvos bibliotekoms“ projektus.

​Dalyvavo kvalifikacijos kėlimo programoje „Nordinfo“, ekonominėje mokymo programoje „Menas spręsti“. Buvo programų ir seminarų: Bibliotekų valdymas ir organizavimas, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų mokymas, Konfliktų valdymas, Sutarčių teisė, Streso įveikimas, Pozityvus mąstymas, Darbo teisė, Asmenybės pažinimas, Emocinis intelektas, Viešoji biblioteka – funkcijos, pokyčiai, aktualijos, Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimo stiprinimas bei Europos patentų žinybos dalyvis. Dalyvavo konferencijose JAV, Suomijoje, Bulgarijoje, Kanadoje, Moldovoje, Uzbekistane, Ukrainoje, Gruzijoje, Ispanijoje, Kirgizijoje, Liuksemburge, Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje.
 
Parengė leidinius: „Respublikinė mokslinė techninė biblioteka“ (1982 m.), „Atmena skaitytojui“ (1988 m.). Yra nuotraukų albumo „Tarpukario bajorai fotografijose“ (2008 m.) sudarytojas. Straipsnių bibliotekų darbo organizavimo klausimais autorius. Fotografijos parodų turizmo tema dalyvis (turi apdovanojimų). Motociklu apkeliavo visą buvusią TSRS teritoriją, pėsčiomis – Kamčiatką, dviračiais – Lietuvą, Lenkiją, Kaliningrado sritį. 2006-2010 m. organizavo Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos paveldo fotografijos parodą „Tarpukario bajorai“.

K. Mackevičius aktyviai dalyvauja įvairių visuomeninių organizacijų veikloje. 1968–1973 m. – Vilniaus universiteto žygeivių klubo, studentų mokslinės draugijos, liaudies dainų ir šokių ansamblio narys; 1988–1990 m. – Pabaltijo respublikų ir Kaliningrado srities mokslinių techninių bibliotekų zoninės metodinės tarybos pirmininkas; 1988 m. – Lietuvos bibliotekų tarybos narys; 1999 m. – Patentinės informacijos centro įkūrėjas; 2006–2010 m. – Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininko pavaduotojas, Tarybos narys.

​K. Mackevičius yra Lietuvos bajorų karališkos sąjungos vado pavaduotojas, Vilniaus krašto vadas, senato narys, čekų šv. Vaitiekaus ordino narys, Vilniaus pypkorių kolegijos prezidentas.

Apdovanotas Tarptautinių organizacijų padėkomis, LR Seimo pirmininko, Vilniaus miesto mero, Kultūros ir Teisingumo ministrų, Lietuvos bajorų karališkos sąjungos, kitų valstybinių bei visuomeninių organizacijų padėkomis.

​​Gyvena Vilniuje.  

​ Biografija paruošta pagal Kazimiero Mackevičiaus užpildytą anketą

​ Bibliografija: 

​Atmena skaitytojui / Kazimieras Mackevičius. – Vilnius, 1988. – 27, [3] p.
Respublikinė mokslinė techninė biblioteka / Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas (LIMTI) ; parengė K. Mackevičius ; nuotraukos R. Vilavičiaus, A. Veserio. – Vilnius : LIMTI, 1982. – 23, [2] p. įsk. virš. : iliustr., portr. – Santr. angl., rus., vok.
Tarpukario bajorai fotografijose : [nuotraukų albumas] / sudarytojai Kazimieras Mackevičius, Rimas Vilavičius ; [į anglų kalbą vertė Ignė Aidukaitė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008. – 173, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS) / Kazys Mackevičius, p. 3–4.
Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) veikla, 1994-2008 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė Marija Brantienė. – Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2009. – 47, [1] p. – Viršelio antr.: Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veikla. – Kn. taip pat: Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga / Kazys Mackevičius, p. 3.
Lietuvos didikų istorinis, kultūrinis palikimas ir Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos veikla, 1994-2014 : bibliografijos rodyklė / Lietuvos technikos biblioteka ; sudarė Ina Reivytienė, Marija Brantienė. − Vilnius : Lietuvos technikos biblioteka, 2014. − 112 p. – Kn. taip pat: Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga (LBKS) / Kazimieras Mackevičius, p. 3–4.


Apie K. Mackevičių skaitykite internete:

​Seimūnė pristato fotografijų parodą „Tarpukario bajorai“ [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
​Ordinas pasipildė naujais nariais, dama ir šeima [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
Kazys Mackevičius grįžta prie „žirgo“ [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
​Pypkoriai teigia, kad rūkymo nepropaguoja [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
Šv.Kazimiero ordino iškilmės [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
​Ignalinos krašto muziejuje – bajoriško gyvenimo atspindžiai [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
​Prieškario bajorų gyvenimo atspindžiai Krašto muziejuje [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
​Paroda „Tarpukario bajorai“ Nalšios muziejuje  [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].
​Susitikimas su Lietuvos Karališkosios Bajorų Sąjungos atstovais [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].

​K. Mackevičiaus straipsniai internete: K. Mackevičius. Architektas (architektą, inžinierių Vaclovą Michnevičių prisimenant)  [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.]. 
​Kazimieras Mackevičius. ARCHITEKTAS : architektą, inžinierių Vaclovą Michnevičių prisimenant  [žiūrėta 2020 m. vasario 13 d.].   
© PigiosSvetaines.lt