Mykolas Kručas

2019 m. kovo 14 d. 

​​
Poetas, satyrikas, pasakorius, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos (nuo 2007 m.), Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“, kurčiųjų literatų būrelio, Lietuvos poezijos ir kitų menų mėgėjų „Branduma“ Jonavos rajono Upninkų skyriaus „Sodžiaus aidas“  narys. Gimė 1929 m. kovo 23 d. Mackonių kaime, Krekenavos seniūnijoje, Panevėžio rajone. Kaime gimęs, kaime augęs pasirinko ir specialybę, artimą žemei ir valstietiškos sielos žmogui – 1962 m. tapo agronomu.

Dirbo agronomu, brigadininku ir skyriaus valdytoju Panevėžio ir Raseinių rajonų įvairiuose tarybiniuose ūkiuose ir kolūkiuose. 1980 m., pablogėjus sveikatai, susilpnėjus klausai, pradėjo dirbti statybose laisvai samdomu darbininku ir dirbo šį darbą iki pensijos. 1989 m. išėjo į užtarnautą poilsį. Tačiau ilsėtis jam dar nesinorėjo, todėl pradėjo rašyti eiles. Iš pradžių – eiliuotus sveikinimus draugams, giminėms, vėliau gimė ir kitų minčių. Ir vis eiliuotų.

M. Kručas savo kūryboje nevengia satyros, rašo apie gyvenimą tokį, kokį mato, jaučia, kokį bando jį apdainuoti, pritardamas armonika, kanklėmis ar smuiku. 2007 m. Jonavos rajono laikraštis „Naujienos“ M. Kručą nominavo Kaimo šviesuoliu. 2008 m. jam suteikta Upninkų krašto dainiaus, o 2011 m. – „Už nuopelnus kaimo kultūrai“ nominacijos. 2013 m. – Jonavos rajono savivaldybės Kultūros ir meno taryba jo kandidatūrą pasiūlė į Jonavos krašto šviesuolių rinkimus. 2014 metais, 85-ojo gimtadienio proga, Mykolui Kručui suteiktas Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos Garbės nario vardas. 2013 m., minint Tarmių metus, M. Kručui suteiktas Pasakorių pasakoriaus titulas. 2015 m. Etnografinių regionų metams skirtame respublikiniame pasakotojų konkurse „Žodis žodį gena“ – pripažintas „Glauniausiu pasakoriumi 2015“.

​Mykolas Kručas – Jonavos neįgaliųjų draugijos satyros teatro „Rykštė“ įkūrėjas ir buvęs vadovas, 2008 m. subūrė kapelą „Trys diedukai“ (Mykolas Kručas – kanklės,  Antanas Kirvelevičius – armonika, Antanas Jasiulevičius – pjūklas).
 
M. Kručas yra knygų: „Saulėlydžiai prie Šventosios“ (2002 m.), „Senas ąžuolas“ (2009 m.) ir „Paliūnės sodžius“ (2014 m. ), „Pavasario želmenys“ (2015 m.) autorius. Taip pat Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus literatų kūrybos almanacho „Išleiskim širdį pasivaikščiot...“ (2000 m.), Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologijos „Akimirkos“ (2003 m.), kurčiųjų kūrybos almanachų „Kai tylos per daug“ (2004 m.), „Suskambusi tyla“ (2014 m.), Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ almanachų: „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.), „Tarp praeities ir ateities“ (2009 m.), šio klubo leidinėlių „Rudens preliudija“ (2012 m., 2014 m., 2015 m.) bei „Pavasario valsas“ (2014 m.),  Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos poezijos almanachų „Ten, sidabro vingy...“ (2004-2008 m.), Lietuvos neįgaliųjų kūrybos almanacho „Ilgesy, benami sielos paukšti...“ (2006 m.), neįgaliųjų literatų plenero Šventojoje dalyvių kūrybos rinktinės „Žodžiai - lyg duona“ (2009 m.) bendraautoris. 2017 m. kartu su Upninkų krašto literatėmis Laimute Šatiene, Danguole Vasiliauskiene, Ana Aleksandravičiene išleido knygą „Keturiese“. Jo kūryba spausdinama rajoniniuose laikraščiuose „Alio Jonava“ ir „Naujienos“ bei Lietuvos neįgaliųjų draugijos savaitraštyje „Bičiulystė“.

M. Kručas dalyvauja Upninkų kultūros centro saviveikloje: groja kaimo kapeloje, šoka liaudiškus šokius. Pasigamino kankles, išmoko groti armonika. Rašo romansus, dainuoja, groja armonika, smuiku. Dalyvauja poezijos renginiuose. Skaito eiles.

„Be poezijos būtų sunku gyventi“, – sako M. Kručas. Didžiausias pasiekimas jo gyvenime – kanklių gaminimas, kaip jis pats teigia, šis užsiėmimas jam yra tarsi vaistai. Yra pagaminęs šešis instrumentus. Visi jie skirtingų tonacijų. Parduoti jų neketina, nes gamina jas, norėdamas įparsminti savo gyvenimą. Štai kur visa esmė – jis nori, kad tai būtų dovana ir atminimas vaikams, anūkams, kitiems artimiems žmonėms.

​Aktyvus skaitytojas M. Kručas Upninkų filialo bibliotekoje išmoko naudotis kompiuteriu. Bibliotekininkė Jūratė Ambraškienė projektui „Bibliotekos pažangai“ aprašė senjoro sėkmės istoriją. Tekstus savo antrąjai poezijos knygai „Senas ąžuolas“ (2009 m.) M. Kručas jau surinko pats. LTV laidos „Labas rytas“ kūrybinė grupė parengė reportažą, kurį transliavo Lietuvos televizija (2011-02-25). 

​Šiuo metu M. Kručas gyvena Upninkuose (Jonavos r.). 

​Biografija paruošta pagal Mykolo Kručo užpildytą anketą
Mykolo Kručo 90-osioms g. m. parengta virtuali paroda ​„Gyvenimas – tai judėjimas“

Bibliografija:

​Knygų autorius
Saulėlydžiai prie Šventosios : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. – Kėdainiai : Spaudvita, 2002. – 102, [1] p. : portr.
Paliūnės sodžius : poemos / Mykolas Kručas ; [iliustracijos Virginijos Austinskienės]. – Kaišiadorys : Printėja, 2014. – 164, [1] p. : iliustr.
Senas ąžuolas : [eilėraščiai, poema] / Mykolas Kručas. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – 130, [1] p. – Turinyje poema: Metai senovės kaime. – Kn. taip pat: Gyvenimas – tai judėjimas / Irena Nagulevičienė, p. 3-4.
Pavasario želmenys : lyrika su pašmaikštavimais / Mykolas Kručas. − Kaišiadorys : Printėja, 2015. − 113, [1] p.
 
Bendraautoris

​Likimas ; Kanklės skambėjo ; Toksimanai ; Nežinau ; Aguona : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. – Iliustr. – [Su prierašu apie autorių] // Išleiskim širdį pasivaikščiot … – Jonava : Jonava, 2000. – P. 70-75.
​Nežinau ; Saulėlydžiai prie Šventosios ; Senis ; Neviltis ; Būsiu prezidentas ; Vienišius : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. – Portr. – [Su prierašu apie autorių] // Akimirkos. – Jonava : Jonava, 2003. – P. 48-53.
Spygliai be rožės : pasakėčia ; Lietuvaitės ; Aš nežinau ; Daina – svajonė : [eilėraščiai ir pasakėčia] / Mykolas Kručas. – Portr. – [Trumpos žinios apie autorių] // Kai tylos per daug. – Vilnius : Andrena, [2004]. – P. 105-112.
Nežinau / Mykolas Kručas // Ten, sidabro vingy / [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T. 4/5] – Marijampolė : TeleSATpressa, 2004. – P. 279.
„Joninių naktį laužas liepsnoja...“ : [eilėraštis] / Mykolas Kručas. – Portr. – [su prierašu apie autorių] // Ten, sidabro vingy / [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T. 6] – Marijampolė : TeleSATpressa, 2005. – 327, [1] p. : iliustr., portr. – P. 154.
Mano pasas ; Šuo užu stalo ; Žemės grumstelis : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. – Portr. // Ilgesy, benami sielos paukšti… – Vilnius : Bičiulystė, 2006. – P. 118-121.
Gulbė ; Alyvos žydės ; Ugninis vanduo ; Peklos reforma : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas // Rudens preliudija. − Jonava, 2014. − P. 19-20.
Kanklės, skambėkit ; Pavasaris ; Aš nežinau : [eilėraščiai] ; Mano pasas : humoreska ; Spygliai be rožės : pasakėčia ; Lauksiu tavęs : daina / Mykolas Kručas. – Portr. – [Su prierašu apie autorių] // Lyg krintantys lašai. – Kėdainiai : Spaudvita, 2006. – P. 44-49.
Rugiapjūtė : (ištrauka iš poemos „Metai senovės kaime“) / Mykolas Kručas. – Portr. // Žodžiai – lyg duona. – Vilnius : Bičiulystė, 2009. – P. 16-17.
Kiaulių gripas ; Asmens kodas : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas // Rudens preliudija : saujelė Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūryba / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2012. – P. 11.
Žemės grumstelis ; Senas ąžuolas ; Likimas : skiriu kurtiesiems ; Rudens naktis : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. – Portr. // Tarp praeities ir ateities. Jonava. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – P. 25-26.
„Vienišas esu sodžiaus poetas...“ ; Akmuo ; Pūga ; Lietuvai – 1000 ; Gulbė ; Rudens naktis ; Skambėkit kanklės ; Diena ; Raudonas dobilas ; Akcija  / Mykolas Kručas // Suskambusi tyla : kurčiųjų kūrybos almanachas / sudarytoja Aldona Gema Macionytė-Stankevičienė. – Vilnius, 2014. – P. 69-83.
Krizė ; „Esu vienišas sodžiaus poetas“ / Mykolas Kručas // Pavasario valsas. − Jonava, 2014. − P. 18-19.
Pavasaris ; Senjorų maršas ; (Ne) linksmos kiaulystės ; Meilė : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas // Rudens preliudija. − Jonava, 2015. − P. 12.
Dobilas raudonas ; Krizė ; Senjorų maršas ; Pražūtingos mados ; „Tauta turi sielą…“ ; Iš poemos „Paliūnės sodžius“ : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. − Portr. // Sielos virpesiai. − [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. − P. 29–32.
​Birutei – 80 ; Tremtiniams atminti / Mykolas Kručas. – Portr., iliustr. // Su Lietuva širdy… / sudarė Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2016. – P. 77, 88-89.
Paberžės titanas : kun. Antanui Mackevičiui atminti. – Portr., iliustr. / Mykolas Kručas // Tautos dvasios žadintojai : kun. A. Mackevičius, Tėvas Stanislovas / Joana Dargužytė-Perednienė. − Kaišiadorys : Printėja, 2018. − 119, [1] p. : iliustr., faks., portr. − Bibliogr.: p. 118 (9 pavad.). – P. 45–46.  
© PigiosSvetaines.lt