Mykolas Kručas – knygų autorius ir bendraautoris

2019 m. kovo 18 d.
Šioje parodos dalyje pateikiame knygas, kurių autorius – Mykolas Kručas, taip pat leidinius, kurių jis yra bendraautoris. Mykolas Kručas – aktyvus Lietuvos kurčiųjų literatų būrelio narys. Ši organizacija yra parengusi savo narių kūrybos almanachų rankraščius, kuriuose publikuojami ir kraštiečio poezijos posmai. Parodoje neeksponuojami Lietuvos kurčiųjų draugijos 1998–2002 m., 2007–2008 m., 2011 m. ruošti Lietuvos kurčiųjų eilėraščių almanachų „Suskambusi tyla“ rankraščiai. Kiekviename jų – nuo dviejų iki devynių Mykolo Kručo eilėraščių. 2006 m. „Poezijos rudenėlio“ rankraštiniame leidinėlyje – šeši kraštiečio eilėraščiai, o 2008 m. paruoštame „Pavasario-rudens eilėraščių rinktinės“ analogiškame leidinyje – trys Mykolo Kručo eilėraščiai. 

Autorius

Giminės takais : dokumentinė apybraiža / Mykolas Kručas. − Kaišiadorys : Printėja, 2019. − 150, [1] p.

Saulėlydžiai prie Šventosios : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas. − Kėdainiai : UAB „Spaudvita“, 2002. − 102, [1] p. : portr.  Senas ąžuolas : [eilėraščiai, poema] / Mykolas Kručas. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009 . – 130, [1] p. : portr.  Paliūnės sodžius : poemos / Mykolas Kručas ; [iliustracijos Virginijos Austinskienės]. − Kaišiadorys : Printėja, 2014. − 164, [1] p. : iliustr.  Pavasario želmenys : lyrika su pašmaikštavimais / Mykolas Kručas. − Kaišiadorys : Printėja, 2015. − 113, [1] p.

Keturiese : [eilėraščiai] / Mykolas Kručas, Laimutė Šatienė, Danguolė Vasiliauskienė, Ana Aleksandravičienė ; [sudarė Ana Aleksandravičienė]. − Kaišiadorys : Printėja, 2017.− 149, [1] p. : iliustr.

Bendraautoris

Išleiskim širdį pasivaikščiot … : eilėraščiai ir proza / [almanachui eilėraščius ir prozą surinko Violeta Neimontaitė]. − Jonava : Jonava, 2000. − 123, [1] p. : iliustr., portr.  – M. Kručo eilėraščiai, p. 70−75. Akimirkos : Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologija : eilėraščiai / [sudarytoja Violeta Neimontaitė]. – Jonava : Jonava, 2003.− 124 p. – M. Kručo eilėraščiai, p. 48–53. Kai tylos per daug : kurčiųjų kūrybos almanachas / sudarytojas Jonas Mačiukevičius. – Vilnius : Andrena, [2004] – 156, [4] p. : portr. – M. Kručo eilėraščiai, p. 105−112. Ten, sidabro vingy.../ [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T. 4/5] – 2004, Marijampolė: TeleSATpressa. – 309, [1] p. : iliustr., portr. – Kasmetinis. – M. Kručo eilėraštis, p. 279.

Ten, sidabro vingy... / [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T. 6] – Marijampolė: TeleSATpressa, 2005. – 327, [1] p. : iliustr., portr.– Kasmetinis. – M. Kručo eilėraštis, p. 154.  Ilgesy, benami sielos paukšti… : neįgaliųjų kūrybos almanachas / sudarė Paulina Žemgulytė, Aldona Milieškienė. − Vilnius : Bičiulystė, 2006. − 200 p. – M. Kručo eilėraščiai, p. 118−120. Lyg krintantys lašai : [almanachas] / [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. −Kėdainiai : Spaudvita, 2006. – 145, [7] p. : iliustr., portr.– M. Kručo eilėraščiai, p. 44−49. Ten, sidabro vingy... / [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T.7] – 2006, Marijampolė : TeleSATpressa. – 323, [1] p. : iliustr., portr. – M. Kručo eilėraščiai, p. 158−159.

Ten, sidabro vingy / [Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. – [T. 8] – Marijampolė :TeleSATpressa, 2007. – 202, [1] p. : iliustr., portr. – M. Kručo eilėraštis, p. 98. Poezijos pavasaris‘2009 / VšĮ kurčiųjų reabilitacijos centras. – Šiauliai, 2009. – 96 p. : iliustr., portr. – M. Kručo eilėraščiai, p. 47–53. Tarp praeities ir ateities. Jonava / [sudarė Irena Nagulevičienė, Kristina Lukoševičiūtė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – 95, [1] p. : iliustr., portr.– M. Kručo kūryba, p. 25−26. Žodžiai – lyg duona : neįgaliųjų literatų plenero Šventojoje dalyvių kūrybos rinktinė / sudarytoja Paulina Žemgulytė. − Vilnius : Bičiulystė, 2009. – 65 p. : iliustr., portr.− M. Kručo kūryba, p. 16−17.

Rudens preliudija : saujelė Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūryba/ [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2012. – [22], [1] p. : iliustr. − M. Kručo eilėraščiai, p. 11. Pavasario valsas : pluoštelis Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūrybos. − Jonava, 2014. –[40] p. : iliustr. – M. Kručo eilėraščiai, p. 18−19. Rudens preliudija : pluoštelis Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūrybos/ [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2014. − [38], [1] p. : iliustr. − M. Kručo eilėraščiai, p. 19−20. Suskambusi tyla : kurčiųjų kūrybos almanachas / sudarytoja Aldona Gema Macionytė-Stankevičienė. – Vilnius : „AgeGroup“, 2014. – 116, [3] p. : portr. – M. Kručo kūryba, p. 69−83.

Upninkų kraštas : [informacinis leidinys] / Upninkų bendruomenė.  − Jonava : Orglita, 2014. –M. Kručo kūryba, p. 32−34. Rudens preliudija : Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2015. − 23 p.: iliustr. − M. Kručo eilėraščiai, p. 12. Taurosta : Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; redakcinė kolegija: Vytautas Venckūnas ... [et al.]. – 2015, Nr. 1(1). – Jonava : Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, [2015]. − 160 p. : iliustr. − 2 kartus per metus. – M. Kručo eilėraštis, p. 87. Aimanos brūzgynuos : eilės : literatų-poetų-humoristų konkurso „Humoro medis“ / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytojos Aldona Lavickienė ir Aldona Širvinskienė]. –[Kunigiškiai, Anykščių r.] : [Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“], 2016. – 192 p. – Mykolo Kručo kūryba, p. 106–111.

Sielos virpesiai : almanachas / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė Irena Nagulevičienė]. − [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. − 87, [1] p. : iliustr., portr. – M. Kručo kūryba, p. 29–32. Su Lietuva širdy… / sudarė Joana Dargužytė-Perednienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2016. – 99, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Bibliogr.: p. 98. – M. Kručo eilėraščiai, p. 77, 88-89. Humoro medis – 2017 : [2-ojo] konkurso „Humoro medis“ eilės / Labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“ ; [sudarytoja Aldona Širvinskienė]. – [Kunigiškiai, Anykščių r.], [2017]. - 226 p. : iliustr. – Mykolo Kručo kūryba, p. 84–88.  Tautos dvasios žadintojai : kun. A. Mackevičius, Tėvas Stanislovas / Joana Dargužytė-Perednienė. − Kaišiadorys : Printėja, 2018. − 119, [1] p. : iliustr., faks., portr. – M. Kručo eilėraštis, p. 45–46.
© PigiosSvetaines.lt