Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė

2020 m. balandžio 29 d. 

Nagulevičienė-Būtėnaitė Irena – poetė, ilgametė Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ pirmininkė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė. Gimė 1950 m. gegužės 3 d. Paguriuose (Rokiškio r.).

​1968 m. aukso medaliu baigė Rokiškio rajono Pandėlio vidurinę mokyklą. 1978 m. įgijo filologės (lietuvių kalbos ir literatūros) specialybę Vilniaus valstybiniame universitete.
​ 
1968–1971 m. dirbo Pakruojo rajono „Auksinės varpos“ laikraščio redakcijoje korespondente, laiškų skyriaus vedėja, 1971–1979 m. – Vidaus reikalų ministerijos Pakruojo ir Jonavos VRS nepilnamečių reikalų inspekcijų inspektore, 1979–1999 m. – Jonavos statybininkų mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros vyr. dėstytoja, 1999–2005 m. – Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ korespondente, 2005–2007 m. – rajoninio laikraščio „Alio Jonava“ redaktore, nuo 2007 m. – laikraščio „Naujienos“ specialiąja korespondente, vėliau – atsakingąja sekretore, 2009–2014 m. – redaktorės pavaduotoja, leido priedus „Namų advokatas“ ir „Kultūra“. 2009–2011 m. buvo Jonavos rajono savivaldybės tarybos, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė, Etikos komisijos pirmininkė, 2014–2017 m. – laikraščio „Naujienų“ vyr. redaktorė. Išėjus į užtarnautą poilsį, liko dirbti laikraščio „Naujienos“ bendradarbe – pagal autorinę sutartį rašė straipsnius įvairiomis temomis. 2016 m. UAB „Naujienos“ koncerno „Achemos grupė“ valdybos sprendimu buvo prijungta prie „Lietuvos žinių“, tapo šio laikraščio padaliniu, tačiau 2019 m. to paties koncerno sprendimu panaikintos ir „Lietuvos žinios“, ir jos padalinys – „Naujienos“. Šiuo metu yra laikraščio „Alio Jonava“ bendradarbė.

​Dirbdama Statybininkų mokykloje, vadovavo mokyklos satyros teatrui. Kolektyvas tapo respublikos diplomantu. Yra parašiusi daugiau nei pusšimtį scenarijų ne tik moksleivių satyros teatrams, bet ir kitoms Jonavos įstaigoms. Nuo 1976-ųjų įsiliejo į Jonavos rajono literatų gretas. 1991 m. tapo rajono poezijos klubo „Šaltinis“ pirmininke, vadovauja jam ir dabar, nuo 1994 m. – Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.
​ 
Knygų „Laiptai“ (1998 m.), „Praeities gelmės“ (2005 m.) autorė. J. Baltušio romano „Sakmė apie Juzą“ metodinių rekomendacijų moksleiviams“ (1989 m.), rajono literatų leidinių „Provincijos balsai“ (1992 m.), „Papartyno kerai“ (1992 m.), Lietuvos mokytojų draugijos „Spindulys“ leidinio „Lėkimas virš žemės“ (2005 m.), poezijos almanacho „Atokios stotys“ (2014 m.) ir žurnalistų vieno eilėraščio knygos „Sušvieski, saule“ (2014 m.) bendraautorė. Rajono poezijos klubo „Šaltinis“ almanachų „Laiko aidas“ (2001 m.), „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.) ir „Tarp praeities ir ateities. Jonava“ (2009 m.), „Sielos virpesiai“ (2016 m. ), knygelių „Rudens preliudija“ (2012 m. , 2014 m., 2015 m.), „Pavasario valsas“ (2014 m.) sudarytoja, redaktorė ir bendraautorė. Taip pat Rimanto Ražinsko poezijos rinkinio „Pavasaris žirgus balnojo“ (2004 m.) sudarytoja ir redaktorė, Mykolo Kručo knygų „Senas ąžuolas“ (2009 m.), „Pavasario želmenys“ (2015 m.), „Giminės takais“ (2019 m.), leidinių „Upninkų kraštas“ (2014 m.) redaktorė bei „Po lietuviškos Šveicarijos dangum“ (2014 m.) rengėja. Jos poezija buvo spausdinama Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos almanachuose: „Giesmės ąžuolui“ (1995 m.), „Angelo plunksna“ (1998 m.), „Veidu į Tėvynę“ (2003 m.), „Kaimo rašytojas“ (2006 m.), „Kaimo rašytojo literatūrinis kalendorius“ (2007 m.), „Iš duonos pateka saulė“ (2008 m.), „Švenčiausias vardas“ (2008 m.), „Vagos“ (2008 m.), „Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas“ (2009 m.), „Portretai“ (2009 m.), „Laiko pašvaistės“ (2010 m.), „Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas“ (2010 m.), „Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių“ (2011 m.), „Du dešimtmečiai“ (2012 m.), „Graži tu, mano brangi tėvyne“ (2012 m.), „Kai mūsų knygnešių keliai…“ (2013 m.), „Lietuviškos knygos kelias“ (2013 m.), „Jau saulelė... “ (2014 m.), „Mūs laisvė krauju apšlakstyta…“ (2015 m.), „Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę…“ (2016 m.), „Mes laisvei gimę“ (2018 m.), „Čia, kur Nemunas…“ (2019 m.). Žurnalistė yra daugelio publikacijų rajono ir respublikos spaudoje autorė. Irena Nagulevičienė ilgametė Poezijos klubo „Šaltinis“ organizuojamų respublikinių poezijos švenčių „Kai žiedlapiais sninga“ ir „Palydėkim rudenį“ bei švenčių „Pavasario valsas“ ir „Rudens preliudija“ rengėja. „Armonikos“ ansamblis, vadovaujamas Stasio Liupkevičiaus, I. Nagulevičienės tekstais dainuoja dainas „Šulinys“ ir „Namų šiluma“.

​2000 m. kraštietė išrinkta į rajono populiariausių žmonių dešimtuką. 2005 m. Irenai Nagulevičienei suteikti Lietuvos kaimo kultūros šviesuolės bei Šveicarijos bendruomenės garbės pilietės vardai. 2007 m. apdovanota A. Brazausko tautine juosta ir padėkos raštu už aktyvią žurnalistinę veiklą, propaguojant moterų veiklą rajone. 2011 m. už įvairiapusiškumą žurnalistikoje, gražų, vaizdingą, lietuvišką žodį, už pasišventimą sunkiai, tačiau reikalingai žurnalisto profesijai ji tapo „Gintarinio parkerio“ laureate, o 2014 m. Irenai Nagulevičienei suteiktas garbingas Jonavos krašto šviesuolės vardas.

Gyvena Jonavoje.

​Biografija paruošta pagal Irenos Nagulevičienės užpildytą anketą​
​Irenos Nagulevičienės 70-osioms g. m. parengta virtuali paroda „Prasmė, jei žodį parašytą gebi skaityti širdimi...“ 
​ 
​Bibliografija:

Knygų autorė

​Laiptai : [eilėraščiai] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė. – Jonava : Linotipas, 1998. – 71, [3] p. : portr.
Praeities gelmės : [poezija] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė ; [iliustravo Valdas Venckus]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2005. – 85, [3] p. : iliustr., portr.
​* * *
Bendraautorė

​Prasmė ; Be tavęs ; Kaip niekada anksčiau... ; Metų ašara ; Vejuosi balsą ; Tiktai rudenį ; Laikas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Papartyno kerai. – Jonava : Zlatkus, 1992. – P. 40–45.
Išeina metai ; Motinai ; Namų šiluma ; Tikėjimas ; Šiandien ir visados ; Sudie ; Prie gimtojo slenksčio ; Šulinys ; Lakštingalos giesmė : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Provincijos balsai. – Jonava : Zlatkus, 1992. – P. 3–8.
Po ąžuolu senu : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Giesmės ąžuolui. − Jonava : Dobilas, 1995. − P. 13–14.
Toks pasaulis / Irena Nagulevičienė // Angelo plunksna. − Jonava : Jonava, 1998. − P. 119.
Juodasis angelas ; Ruduo ; Išėjimas ; Laikas ; Taip viskas netikra : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Lėkimas virš žemės : Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų kūrybos almanachas / [sudarytojas Juozas Žitkauskas ; redaktoriai Petras Panavas ir Leopoldas Stanevičius]. – Vilnius : Ciklonas, 2005. – P. 224–229.
Juodasis angelas ; Ties pradžia ; Kas dieną ; Laiškas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Veidu į Tėvynę. – Jonava : Jonava, 2003. – P. 162–163.
Miražas ; Šaltas sausis : [eilėraščiai] / Irena Būtėnaitė-Nagulevičienė // Kaimo rašytojas : almanachas : poezija ir proza. – [Kn. 2] (2006), p. 86.
Kurti delčia ; Biliūno ruduo : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Kaimo rašytojo literatūrinis kalendorius. – Jonava : Jonava, 2007. – P. 92–93.
Meilės miestas : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Vagos. – Jonava : [Jonava], 2008. – P. 32.
Gyvenimo ritmas ; Mamai ; Prisikėlimas ; Kurti delčia ; Biliūno ruduo ; Reikia : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Iš duonos pateka saulė. – Jonava : Dobilas, 2008. – P. 137–140.
Šulinys : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Švenčiausias vardas. – Jonava : Jonava, 2008. – P. 130. 
Laukimas tyloje ; Kvepia duona gyvenimas ; Išeinančiam mokytojui ; Prie gimtojo slenksčio ; Vakaras / Irena Nagulevičienė // Mes laisvei gimę : eilėraščiai, proza, publicistika. – Jonava : Dobilo leidykla, 2018. – P. 148–150.
Namų šiluma ; Rauda ; Nebūtis : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas. − Jonava : Dobilo leidykla, 2009. − P. 75–76.
Nostalgija : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė. – Portr. // Portretai. – Jonava : Dobilas, 2009. – P. 132–133.
Žiedlapiai, pavirtę ašaromis / Irena Nagulevičienė // Mano kaimas – vilčių ir svajonių atolas. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − P. 86−88.
Baigta diena ; Mirksnis ; Vienatvė ; Gyvenimo kelias ; Laiškas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Laiko pašvaistės. − Jonava : Dobilo leidykla, 2010. − P. 78−79.
Kelias šaukia ; Diena vakarop / Irena Nagulevičienė : [eilėraščiai] // Žydėk, obelėle, sidabru žydėk be lapelių. − Jonava : Dobilo leidykla, 2011. − P. 75−76.
„Gyvenimo ritmu…“ ; „Ant debesio krašto…“ ; „Kasdien gyvenimas atrodo vis juodesnis…“ : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Graži tu , mano brangi Tėvyne. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − P. 86–89.
Medaus skonis ; Laiko karaliai ; Suskilusi širdis ; Tolimi ; Nebūtis ; Už vartų susitingo laukimas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Du dešimtmečiai. − Jonava : Dobilo leidykla, 2012. − P. 99−100.
Prisikėlimas ; Troškimas būti ; Ten, už žolės : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Kai mūsų knygnešių keliai… − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − P. 106–107.
Žodis ; Reikia ; Nupieščiau muziką ; Poetas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Lietuviškos knygos kelias. − Jonava : Dobilo leidykla, 2013. − P. 90–91.
Toks pasaulis ; Neišsiųsti laiškai Donelaičiui : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Jau saulelė... − Jonava : Dobilo leidykla, 2014. − P. 111–112.
Baigta diena ; Kelias šaukia ; Gyvenimo kelias ; Išdainuotas ruduo ; Už vartų sustingo laukimas ; Nebūtis ; Nebeateik ; Sudie netarsiu ; Tolimi ; Atsisveikinimas : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Atokios stotys. – 2014. – P. 195–204.
Juodasis angelas : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Sušvieski, saule : žurnalistų vieno eilėraščio knyga : skiriama Lietuvos žurnalistų sąjungos 85-mečiui. – Vilnius, 2014. – P. 31–32.
Tu – mano prasmė ; Šaltas sausis ; Viltis ; Šiandien ir visados / Irena Nagulevičienė // Mūs laisvė krauju apšlakstyta… – Jonava : Dobilo leidykla, 2015. – P. 90–92. 
Poezijos klubas „Šaltinis“ : kūryba – tai sielos žydėjimas / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − Nr.1 (2) (2016), p. 126–127.
Poezijos konkursas – „Neries kuždesiai“ ; Poezijos klubas „Šaltinis“ – rajono kultūros ir istorijos dalis ; Atleisk man, žeme : [eilėraštis] / Irena Nagulevičienė // Taurosta. − Nr.1 (1) (2015), p. 51, 81–84, 85.
Atleisk man, Žeme ; Tarp kitko ; Gimtinė mano / Irena Nagulevičienė // Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę… – Jonava : Dobilo leidykla, 2016. – P. 114–115.
Poezijos klubas „Šaltinis“ : kūryba – tai sielos žydėjimas / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − Nr.1 (2) (2016), p. 126–127.
​Danutės Kuliavienės kūryboje – liūdesio ir skausmo motyvas ; Kapelionas Arnoldas Valkauskas: visas gyvenimas – prasmės ieškojimas / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − Nr. 2 (3) (2016), p. 22–24, 50–54.
​Ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio – pagoniškų laikų dvasia / Irena Nagulevičienė ; nuotraukos Danutės Kasparavičienės. − Iliustr. – 2017-ieji – Lietuvos piliakalnių metai // Taurosta. − Nr. 2 (6) (2017), p. 98–105.
​Eilėraščiui gimti reikia mėnulio šviesos ; Laikas bejėgis užgesinti muzikos aistrą / Irena Nagulevičienė. – Iliustr. // Taurosta. − Nr. 1 (5) (2017), p. 29–31, p. 37–41. 
​Ant Mažųjų Žinėnų piliakalnio – pagoniškų laikų dvasia / Irena Nagulevičienė ; nuotraukos Danutės Kasparavičienės. − Iliustr. – 2017-ieji – Lietuvos piliakalnių metai // Taurosta. − Nr. 2 (6) (2017), p. 98–105.
Troškimas būti ; Mano vizija ; Meilės naktis ; Per vėlu / Irena Nagulevičienė // Ūkininkas 2017, Nr. 1–12 (296) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui. − Jonava : Dobilas, [2017]. − P. 121–123.
​Laukimas tyloje ; Kvepia duona gyvenimas ; Išeinančiam mokytojui ; Prie gimtojo slenksčio ; Vakaras / Irena Nagulevičienė // Mes laisvei gimę. – Jonava : Dobilo leidykla, 2018. – P. 148–150.
​Okupacinio režimo pasekmė: išdraskytos šeimos gyvenimas nežinioje / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. – Nr. 1 (7), (2018), p. 56–64.
​Viską parodo ateinantis ir nueinantis laikas ; Gyvenimas – nuostabi pasaulio pažinimo kelionė / Irena Nagulevičienė // Taurosta. – Nr. 2 (8), (2018), p. 44–49, 52–60.
​Maldos fragmentas ; Kryžkelė ; Atodūsis ; Praradimai ; Amžinoji malda : [eilėraščiai] / Irena Nagulevičienė // Čia, kur Nemunas…. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – P. 109–110.
Kiekviena pragyventa diena – tai pati geriausia dovana ; Ėjimas į šviesą ir tiesą teikia egzistencinę prasmę ; Esame bejėgiai laiką atsukti atgal / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − 2019, Nr. 1 (9), p. 47–52, 55–61, 80–85.
​Vyšnialaukio stebuklas: mažos bendruomenės didelės šventės ; Žemaitis, drožiniais sužavėjęs kolumbiečius / Irena Nagulevičienė. − Iliustr. // Taurosta. − 2019, Nr. 2 (10), p. 23–27, 28–33.
​Paskutinė viltis ; Užburta giesmė ; Paskutinė data ; Ežero dugne / Irena Nagulevičienė // Ūkininkas 2018, Nr. 1–12 (308), 2019, Nr. 1–12 (320) : vienkartinis žurnalas Lietuvos kaimui ir miestui − Jonava : Dobilo leidykla, 2020. − 139 p. : iliustr. − P. 49–52.
      * * *
Sudarytoja, redaktorė, rengėja, korektorė ar įžanginių straipsnių autorė

J. Baltušio romano „Sakmė apie Juzą“ nagrinėjimas : (metodinės rekomendacijos) / LTSR valstybinis profesinio-techninio mokymo komitetas. Respublikinis mokymo metodikos kabinetas ; parengė I. Nagulevičienė, O. Viedrienė. – Vilnius : Respublikinis mokymo metodikos kabinetas, 1988. – 20 p. – Bibliogr.: p. 16.
Laiko aidas : almanachas : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 3, 43–46] / Poezijos klubas „Šaltinis“ ; [almanachą sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava : Linotipas, 2000. − 102, [1] p. : iliustr., portr. – „Skiriamas Jonavos miesto 250 metų jubiliejui“. 
Lyg krintantys lašai : [almanachas] : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 61–64] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2006. − 145, [7] p. : iliustr., portr.
Pavasaris žirgus balnojo : eilėraščiai / Rimantas Ražinskas ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. – Jonava : Linotipas, 2004. – 155, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Kn. taip pat: Pagarba nebaigtiems darbams / Irena Nagulevičienė, p. 6–7.
Tarp praeities ir ateities. Jonava : [Jonavos rajono savivaldybės ir poezijos klubo „Šaltinis“ almanachas : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 3, 27–28] / sudarė Irena Nagulevičienė, Kristina Lukoševičiūtė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. − 95, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Kūryba – tai istorijos dalis / Irena Nagulevičienė, p. 7−8.
Pensimentalė [Natos] : lyrinės dainos / Juozas Laurinaitis. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2011 (Kėdainiai : Spaudvita). – 67, [1] p. : iliustr. – Kn. taip pat: Dviejų mūzų derinys / Irena Nagulevičienė, p. 3.
Senas ąžuolas : [eilėraščiai, poema] / Mykolas Kručas ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. – 130, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Gyvenimas – tai judėjimas / Irena Nagulevičienė, p. 3–4.
Ištirpę toliuos : poezijos ir prozos rinktinė / Albina Šereikaitė-Jefimenko ; korektorė Irena Nagulevičienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2010. – 201, [1] p. : portr. – Kn. taip pat: Apie autorę / Irena Nagulevičienė, p. 5–6.
Po lietuviškos Šveicarijos dangum : [Šveicarijos kaimo bendruomenės veiklos albumas] / [Šveicarijos bendruomenė, Jonavos rajono savivaldybė, Dumsių seniūnija] ; [parengė Irena Nagulevičienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2014. – 74, [2] p. : iliustr.
Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 12] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2012. − [24] p.
Pavasario valsas [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 20-21.] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2014. − 40 p.  
Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 21–22] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2014. − [38] p.
Upninkų kraštas : [informacinis leidinys] / Upninkų bendruomenė ; sudarytojai Laimutė Alechnavičienė, Jūratė Ambraškienė, Kristina Krikščiūnienė, Laimutė Šatienė, Romas Peleckas, Dainius Pilipaitis, Vilija Vėbrienė ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Jonava : Orglita, 2014. – 56 p.
Pavasario želmenys : lyrika su pašmaikštavimais / Mykolas Kručas ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2015. – 113, [1] p. – Kn. taip pat: „Pavasario želmenys“ – ir lyrika, ir kritikos žodis / Irena Nagulevičienė, p. 5–6.
Rudens preliudija : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 14] / [sudarė Irena Nagulevičienė]. – Jonava, 2015. – 23 p.
​Sielos virpesiai : almanachas : [Irenos Nagulevičienės eilėraščiai, p. 37–40] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė Irena Nagulevičienė]. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. – 87, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Pasivaikščiokime po eilėraščių alėją / Irena Nagulevičienė, p. 3–4.
Giminės takais : dokumentinė apybraiža / Mykolas Kručas ; [redaktorė Irena Nagulevičienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2019. – 148 p. : iliustr. – Kn. taip pat: Knyga – tarsi mūsų gyvenimo atspindys / Irena Nagulevičienė, p. 146–147.
​​* * * 
Garso įrašai, natos
​Šulinys ; Namų šiluma / muzika Stasio Liupkevičiaus ; žodžiai Irenos Nagulevičienės // Kas Tėvynei nusilenks [Garso įrašas] / [atlieka] ansamblis „Armonika“. – Melodija: Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1990. – Įr. 11–12.
Imkite po snaigę ; Dainą pagaus beržai... / muzika Vilimo Malinausko ; eilės Irenos Būtėnaitės-Nagulevičienės // Skambėkite dainos [Natos]. – Baisogala : Mokslo aidai, 2007. – P. 60, 64.
Šulinys / muzika Stasio Liupkevičiaus ; žodžiai Irenos Nagulevičienės // Kaimynėli, svečias būk! [Garso įrašas ]. – Vilnius : Lietuvos Radijas : Garsų Pasaulis, [1999]. – Įr. 3.
Šulinys / muzika Stasio Liupkevičiaus ; žodžiai Irenos Nagulevičienės // Širdies šviesoj [Garso įrašas]. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka. – CD 1 (2008), įr. 24.
Kartais likimo smūgiai nepalaužia, o sustiprina : [pokalbis su Klara ir Algimantu Katiliais / užrašė] Irena Nagulevičienė // Aklieji pasaulyje : [garsinis žurnalas]. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka. – Nr. 4 (2011), p. įr. 9.
Imkite po snaigę : naujametinis valsas / muzika Vilimo Malinausko ; eilės Irenos Būtėnaitės-Nagulevičienės // Gimtinės takais [Natos]. – Vilnius : Jusida. – D. 3 : Kur žibuoklių namai (2014), p. 127–142.
Dainą pagaus beržai... ; Imkite po snaigę / muzika Vilimo Malinausko ; eilės Irenos Nagulevičienės // Mūsų jaunos dainos [Natos]. – Vilnius : Jusida, 2015. – P. 12, 18.
  
© PigiosSvetaines.lt