Violeta Neimontaitė

2020 m. balandžio 15 d.

​NEIMONTAITĖ Violeta – inžinierė matematikė, Lietuvos neįgaliųjų draugijos Jonavos skyriaus įkūrėja, ilgametė jo pirmininkė, Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos tarybos garbės narė. Gimė 1955 m. balandžio 17 d. Kaišiadoryse.

​1962–1965 m. mokėsi Kaišiadorių vidurinėje mokykloje, 1965–1973 m. – Jonavos I vidurinėje mokykloje (dab. Jeronimo Ralio gimnazija). 1973–1976 m. Vilniaus Elektromechanikos technikume lankė programavimo greitaeigėms ESM studijas, kurias baigė su pagyrimu, įgijo techniko programuotojo matematiko specialybę. 1976–1981 m. studijavo Kauno politechnikos instituto (dab. KTU) skaičiavimo technikos fakultete, įgijo inžinieriaus matematiko kvalifikaciją.

​1975–1976 m. dirbo LMA Fizikos-matematikos instituto skaičiavimo technikos laboratorijoje technike, 1976 m. – Azotinių trąšų gamyklos Amoniako ceche Nr. 3 technike, 1981–1982 m. – Jonavos gamybinio susivienijimo „Azotas“ automatizuotos valdymo sistemos skyriuje inžiniere-programuotoja, 1982–1983 m. – Jonavos rajono valstybinės statistikos informacinėje skaičiavimo stotyje operatore, 1983–1989 m. – Jonavos centrinėje bibliotekoje (skaitytojų aptarnavimo skyriuje vyr. bibliotekininke, bibliografijos skyriuje vyr. bibliografe). Nuo 1988 m. rugpjūčio 16 d. iki 2004 m. spalio 16 d. buvo Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus pirmininke. 1989–1990 m. dirbo Jonavos rajono Vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyriaus inspektore, 1991–2007 m. – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Globos ir rūpybos skyriuje inspektore, Socialinės paramos skyriuje vyresniąja specialiste darbui su neįgaliaisiais.

​Nuo 2007 metų kovo 23 dienos nebedirba dėl neįgalumo, tačiau pagal galimybes dalyvauja Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos veikloje, yra šios organizacijos tarybos garbės narė.

​Už darbą ir visuomeninę veiklą apdovanota įvairiomis padėkomis: Jonavos centrinės bibliotekos direktorės „Padėka už gerą darbą“ (1988 m.); Jonavos rajono Kultūros skyriaus „Garbės raštas“ (1989 m.); Anykščių sporto organizacijos apdovanojimas „Už dalyvavimą LID tarprajoniniame sporto renginyje „Judėjime – gyvenimas“ (1997 m.); Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Jonavos rajono organizacijos padėka LID Jonavos rajono skyriaus 10-mečio proga (1998 m.); Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Padėkos raštas už nuoširdų ir aktyvų darbą, sprendžiant negalės žmonių reabilitacijos ir integracijos į visuomenę klausimus“ (1998 m.); Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Raseinių skyriaus „Padėka už aktyvų dalyvavimą III respublikinėse žmonių su negalia sporto varžybose“ (1999 m.); LID Prienų rajono skyriaus „Padėka už medicininės, profesinės ir socialinės integracijos plėtojimą Kauno apskrityje“ (1999 m.); Ukmergės rajono savivaldybės „Padėkos raštas Lietuvos invalidų draugijos Jonavos rajono skyriaus pirmininkei Violetai Neimontaitei“ (2000 m.); Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Padėkos raštas Neįgaliųjų darbų parodos-mugės ir koncerto-šventės „Tau, Vilniau!, dalyviui“ (2004 m.); LID Kėdainių rajono skyriaus „Padėka už dalyvavimą Kauno apskrities LID skyrių sportinėse varžybose „Bočia“ (2003 m.); Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos „Padėkos raštas už neįgaliųjų literatų kūrybos antologijos „Akimirkos“ paruošimą“ (2004 m.); Kauno apskrities Viršininko administracijos „Padėka Jonavos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus specialistei darbui su neįgaliaisiais Violetai Neimontaitei už pastangas, sąžiningą ir nuoširdų darbą“ (2004 m.); Ukmergės rajono savivaldybės „Padėka Lietuvos invalidų draugijos Jonavos rajono skyriaus pirmininkei Violetai Neimontaitei už dalyvavimą respublikinėje neįgaliųjų kūrybos darbų parodoje“ (2004 m.); Jonavos rajono savivaldybės „Padėka Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus specialistei darbui su neįgaliaisiais Violetai Neimontaitei už ilgametį, nuoširdų ir pavyzdingą darbą socialinės apsaugos srityje“ (2007 m.); Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijos „Padėka Violetai Neimontaitei už ilgametę veiklą ir pagalbą, sprendžiant neįgaliųjų problemas“ (2007 m.); Jonavos rajono savivaldybės „Padėka Neįgaliųjų draugijos 20-mečio proga Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narei Violetai Neimontaitei už ilgametę veiklą ir pagalbą, sprendžiant neįgaliųjų problemas“ (2008 m.); Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos „Padėka Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos 20-mečio proga Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos įkūrėjai Violetai Neimontaitei“ (2008 m.); Lietuvos neįgaliųjų draugijos „Padėka už ilgametį darbą ir didelį indėlį į jau 25 metus draugijos vykdomą Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos programą“ (2013 m.); Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus „Padėka 60-ies metų jubiliejaus proga už svarų indėlį prisidedant prie LSDP Jonavos skyriaus veiklos“ (20015 m.); Lietuvos neįgaliųjų draugijos „Padėka už atsidavimą bei produktyvų darbą, vardan fizinę negalią turinčių asmenų gerovės“ (Lietuvos neįgaliųjų draugijos 30-mečio proga, 2018 m.)

​Violeta Neimontaitė yra leidinio „Jonaviečiai“ (1999 m.) bendraautorė, knygų „Išleiskim širdį pasivaikščiot“ (2000 m.), „Akimirkos“ (2003 m.) sudarytoja, publikacijų rajono ir respublikos spaudoje autorė.

​Nuo 1965 m. gyvena Jonavoje. Bibliografija:
„Manoji gyvybė blaškėsi...“ / Violeta Neimontaitė. – Portr. // Jonaviečiai : interviu / Kostas Fedaravičius. – Jonava : Jonava, 1999. – P. 116–129.
​Išleiskim širdį pasivaikščiot… : eilėraščiai ir proza : Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriaus literatų kūrybos almanachas / [almanachui eilėraščius ir prozą surinko Violeta Neimontaitė ; iliustracijų autorės Svajūnė Gritkuvienė, Laura Truikienė, Jūratė Urnikienė]. – Jonava : Jonava, 2000. – 123, [1] p. : iliustr., portr.
Akimirkos : Jonavos rajono neįgaliųjų literatų kūrybos antologija : eilėraščiai / [sudarytoja Violeta Neimontaitė]. – Jonava : Jonava, 2003. – 127. [1] p.: portr.
Mano žodžių karoliai : eilėraščiai / Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja ; iliustravo Gitana Žundienė. – Vilnius : InSpe, 2016. – 270 p. : iliustr. – Viršelio autorė ir maketuotoja Violeta Neimontaitė.
Pro sielos langą : eilėraščiai / Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja ; iliustravo Svajūnė Gritkuvienė ir Violeta Neimontaitė. – Vilnius : InSpe, 2017. – 270 p. : iliustr. – Viršelio autorė ir maketuotoja Violeta Neimontaitė.
Suvirpus kuždesiams nakties : eilėraščiai / Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja. – Vilnius : InSpe, 2018. – 154 p. : iliustr. – Viršelio autorė ir maketuotoja Violeta Neimontaitė.
Kai nutyla paukščiai : romanas / Stasė Krasauskienė. – Vilnius: [Vitae Litera], 2019 – 319, [1] p. – Viršelio maketuotoja Violeta Neimontaitė.
Diena, gėlėm žymėta : eiliuoti sveikinimai / Danutė Katkauskaitė-Ruseckaja. – Vilnius : [Vitae Litera], 2019. – 2 t. : iliustr. – Viršelio autorės ir maketuotojos Danutė Ruseckaja, Violeta Neimontaitė.
Apkabinkime rankom pasaulį : pasaulio lietuvių almanachas-albumas : skirtas Baltijos kelio trisdešimtmečiui ir pasaulio lietuvių metams / [idėjos autorė, sudarytoja Danutė Ruseckaja]. – Vilnius : UAB „Vitae Litera“, 2019. – 403, [1] p. : iliustr., portr. – Viršelio autorė Violeta Neimontaitė.
Kartu esame stipresni : Lietuvos neįgaliųjų draugija – 30 metų / [sudarytoja Aurelija Babinskienė, redaktorė Aldona Milieškienė]. – Vilnius : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019. – 131, [1] p. : iliustr., portr. – Violetos Neimontaitės asmeninio albumo nuotraukos, mintys, p. 18–19 ; Rajonuose steigiamos draugijos tapo viltimi visiems neįgaliesiems / Violeta Neimontaitė, p. 31–33.

Straipsniai: Violetos Neimontaitės ir apie ją:
Langas, kuriame neužgęsta šviesa / Algirdas I. Tonkūnas. – Portr. // Jonavos balsas. – 1996, liep. 11, p. 2–3.
„Dienos slysta ir dūžta“ / Irena Nagulevičienė. – Portr. – Gyvenimo prasmė // Naujienos. – 1998, rugs. 5, p. 4.
Gyvenimo geismas / Irena Nagulevičienė // Bičiulystė. – 1998, spal. 22–28 (Nr. 43).
Nepasidavusi negaliai, padeda ir kitiems / Jurgita Činkienė. – Portr. // Respublika. – 1998, spal. 28.
​Vidury šviesos : [Violeta Neimontaitė] / Virginija Pakalnytė // Ūkininkas. – 2000, Nr. 1–12 (122), p. 80-83.
Neįgaliųjų bičiulė / Alfonsas Zubreckas // XXI amžius. – 2004, rugpj. 25, p. 4.
Kad kelias į rytdieną būtų be kliūčių… / Violeta Neimontaitė // Jonavos kraštas. – 2005, gruodis (Nr. 12), p. 8.
Neįgaliųjų draugijos vadovui reikia daug išmonės ir kūrybiškumo : [pokalbis su buvusia ilgamete Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos pirmininke Violeta Neimontaite] / kalbėjosi Aldona Deltuvaitė // Bičiulystė. – 2006, geg. 18-24 (Nr. 20), p. 2.
​„Tik meile galiu atsakyti žmonėms...“ / Danutė Kuliavienė. – Iliustr. // Bičiulystė. – 2008, rugpj. 14–20 (Nr. 32), p. 1, 7.
Jonavietei įteikta vardinė dovana : [dovana skirta ir jonavietei – ilgametei rajono Invalidų draugijos pirmininkei, draugijos įkūrėjai Violetai Neimontaitei] / „Naujienų“ inf. // Naujienos. – 2008, spal. 11, p. 1.
Dėkingumas brangiausiam žmogui – mamai / Violeta Neimontaitė // Bičiulystė. - 2012, geg. 3–9, p. 2. Medikai netikėjo, kad išgyvensiu : [www.jonavoszinios.lt skaitome Jurgitos Vilčinskienės interviu su Violeta Neimontaite] // Bičiulystė. – 2015, bal. 23–29 (Nr. 16), p. 7.
Rugsėjis pakvietė į sostinę / Violeta Neimontaitė // Alio Jonava. – 2018, rugs. 12, p. 4. A. Neimontas: „Iš sesers išmokau gerumo ir tolerancijos“ / Jūratė Butkutė // Naujienos. – 2018, spal. 12, p. 5.
Viltis : [proza] / Violeta Neimontaitė // Bičiulystė. – 2018, gruod. 6–12, p. 8.​
Knygoje „Kartu esame stipresni“ – 30 metų istorija : [minima Violeta Neimontaitė] // Bičiulystė. – 2019, geg. 23.
Skausmo alchemija gydytojos Stasės Krasauskienės romane // Anykšta. – 2019, birž. 22 (Nr. 48).
Galite skaityti internete:
Violeta Neimontaitė viešina Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos veiklą Facebook‘o paskyroje: https://www.facebook.com/neigaliuju.draugija.5 [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Violeta Neimontaitė. Viltis [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Violeta Neimontaitė. Ruduo pakvietė į sostinę [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Neįgaliųjų bičiulė [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
2007 m. balandį ES žurnalistai bus įvertinti už kovą su diskriminacija (jonavietė Violeta Neimontaitė LID pavedimu yra komisijos narė) [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Violeta Neimontaitė: „Medikai netikėjo, kad gyvensiu“ [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.] Medikai netikėjo, kad išgyvensiu (p. 7) [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.] Violeta Neimontaitė. Pavasaris žadina, kurti ragina [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Violeta Neimontaitė. Rajonuose steigiamos invalidų draugijos tapo viltimi visiems neįgaliesiems (Lietuvos neįgaliųjų draugijai – 30) [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.] 
Knygoje „Kartu esame stipresni“ – 30 metų istorija [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Artūras Neimontas: „Iš sesers ligos išmokau gerumo ir tolerancijos“ [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.] Marius Glinskas. Šventėje – dešimtmečių akordai [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
Skausmo alchemija gydytojos Stasės Krasauskienės romane [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
​Violeta Neimontaitė. Jonava [nuotrauka] [žiūrėta 2020 m. balandžio 15 d.]
​Biografija paruošta pagal Violetos Neimontaitės užpildytą anketą

„Atėjau į šį pasaulį per anksti, pažymėta negalios ženklu. Pavasaris tais metais buvo atšiaurus. Ir man kovot už savo gyvybę buvo dar sudėtingiau. Paralyžius. Tai apsprendė visus mano ir mano artimųjų žingsnius. Buvau gydoma, operuojama, tačiau to meto medicina nedaug kuo galėjo man padėti. Vargu, ar ir dabar būtų kitaip... Teko prisitaikyti prie kuklios buities ir prie tų sąlygų, kurias man palengvinti siekė ir tėvai, ir artimieji, ir kiti žmonės, vienaip ar kitaip pakreipę mano gyvenimo kelią. Dėl jų įtakos, dėl mano fizinių galimybių formavosi kiek kitokios dvasinės nuostatos. Mokyklą pasiekdavau kitų į ją nešama, vėliau – bendramokslių ar tiesiog pakeleivių lydima. Savo aplinkoje tada retai matydavau neįgalius žmones. Todėl galėjau pasikliauti tik savo patirtimi. Išmokusi pati įveikti sunkumus, noriai padėdavau tokiems žmonėms, kaip aš. Juk ir man padėjo kiti, stipresni ar turėję daugiau patirties, kurios nė mokykloje neįgysi. Mokiausi gyventi, godžiai skverbdamasi į žinių pasaulį, kuriame ieškojau atsakymų. Ir lig šiol ieškau.

​Tarsi nepastebimai prabėgo metai, kai rinkausi profesiją, gyvenimo kelią. O vėliau prasidėjo Atgimimas. Jį pajuto visi. Tuomet besidarbuodama Jonavos rajono centrinės bibliotekos bibliografijos ir kraštotyros skyriuje, ruošiau darbus apie kraštiečius, dalyvavau knygos bičiulių draugijos, rajono kraštotyros organizacijos veikloje. Buvau delegate I kraštotyrininkų suvažiavime. Naujos idėjos skatino gilintis į sritį, kurioje dirbau. 1986 metais gilinau žinias Respublikiniame kultūros darbuotojų tobulinimosi institute ir sėkmingai apgyniau baigiamąjį darbą. Tada maniau, kad mano vieta čia, bibliotekoje, kur glaudus ryšys ne tik su knyga, bet ir su žmogumi. Ir viena, ir kita labai branginu. 
​Atgimimo atmosfera apgaubė visas gyvenimo sritis. Ji prasiskverbė ir į neįgaliųjų gyvenimą. 1988 metais, iki tol mažomis grupelėmis bendravę Lietuvos neįgalieji, ruošėsi susiburti į organizaciją, kad taip galėtų padėti vieni kitiems, kad aktyviau dalyvautų įvairioje veikloje. 1988 metų rugpjūčio 16 dieną įvyko pirmoji Jonavos rajone gyvenančių neįgaliųjų konferencija. Konferencijos delegatų valia tapau pirmąja Lietuvos invalidų draugijos Jonavos rajono skyriaus pirmininke, šios organizacijos steigėja. Šį visuomeninį darbą tęsiau iki 2005 metų. 
​Džiugu, kad mūsų organizacijos veiklos specifiką įvertino rajono vadovai ir pasiūlė visuomenines invalidų draugijos skyriaus pirmininkės pareigas suderinti su darbu socialinėje srityje. Taip mano inžinierės biografijoje atsirado nauja veikla – socialinis darbas. Jam atidaviau visus gebėjimus, pastangas, laiką. Buvau viena iš Lietuvos invalidų draugijos steigėjų. Teko būti Lietuvos invalidų draugijos tarybos, valdybos nare, Lietuvos invalidų draugijos Kauno apskrities tarybos nare. Dalyvavau. B. Lubio įsteigto Sveikatos fondo veikloje, R. Geštautienės kuruojamo Gailestingumo fondo darbe. Įgaliota Lietuvos invalidų draugijos valdybos, 2007 metais tapau Nacionalinės komisijos nare 5 metų informacijos kampanijoje „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“. Man buvo patikėtas neįprastas darbas – vertinti žurnalistikos darbus. Patirtis buvo nauja, įdomi, įvairialypė. Vertindama įvairius diskriminacijos aspektus, ypatingą dėmesį skyriau neįgaliųjų gyvenimo temoms. Mano supratimu, neįgalieji gali ir turi burtis pagal savo negalias, veiklos pobūdį, tačiau savo teises ginti jie turi susivieniję. Tą požiūrį skleidžiau bendradarbiaudama su visomis rajono neįgaliųjų organizacijomis, įvairiose komisijose Jonavos rajone, Kauno apskrityje ir Lietuvos socialinėje veikloje. Įsiklausydama į neįgaliųjų, jų šeimų poreikius, pasisakydama susitikimuose su įvairių sričių specialistais, spaudoje, televizijos ir radijo laidose, iš dalies formavau ir požiūrį į socialinį darbą. Jonaviečių valia tapusi judėjimo negalią turinčių asmenų organizacijos vadove, jai klojau jos veiklos pamatus. Matydama kitų neįgaliųjų atskirtį, ir juos skatinau burtis į klubus pagal susirgimo pobūdį, poreikius, pomėgius. Buvau iniciatore kuriant Jonavos rajono sutrikusio intelekto žmonių bendriją „Viltis”, suburiant į organizaciją kurčiuosius ir neprigirdinčius žmones. Ruseno viltis, kad šalia Jonavoje veikiančio sergančiųjų cukriniu diabetu klubo savarankiškai dirbs sergančiųjų bronchine astma klubas. Vėliau, to paties tikslo vedama, į tokį klubą skatinau susiburti bronchine astma sergančius vaikus, jų tėvus. Kiek vėliau susiformavo ir cerebriniu paralyžiumi sergančių vaikų ir jų tėvų organizacija. Sukūrus ir sustiprinus Jonavos rajone neįgaliųjų organizacijas, bendrauti, išgirsti, matyti poreikius ir ištiesti pagalbos ranką – daug paprasčiau. Vienas organizacijas jų nariai ir laikas sustiprino, kitos neišlaikė laiko išbandymų, bet įgijo patirties. Atstovaudama Jonavos rajono neįgaliuosius, ruošdama projektus, juos vykdydama, vertinau ne tik savo, bet ir specialistų, organizacijų patirtį. Kaip socialinio darbo praktikos ar studijų baigiamųjų darbų vadovė, stengiausi formuoti jaunų žmonių požiūrį į socialinį darbą ne tik pagal teorijos postulatus, bet ir pagal laikmečio reikalavimus, patirtį, tikslus, bendražmogiškas vertybes. 
​Visose gyvenimo srityse ieškojau vienovės. Vienovėje su visuomene regėjau ir neįgalius žmones. Siekdama įsiklausyti į jų poreikius, žinoti problemas, ieškojau spendimo būdų. Tik kartu, tik stiprioje organizacijoje galėjome ieškoti ryšio vienas su kitu, kitokio požiūrio į neįgalų žmogų, jungties su bendruomene. Visuomeninė veikla Lietuvos invalidų draugijos Jonavos skyriuje buvo tąsa darbų, kuriuos atlikau Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje. Tikėjau žmonėmis, jų pastangomis. Kolektyvinė veikla užaugino vaisius. Džiaugiausi net ir mažomis pergalėmis. Stebiu pokyčius. Daug kas džiugina, nors yra dėl ko nerimauti. Apmaudu, kad dažnai dėl perdėto dėmesio biurokratiniams dalykams nutolstama nuo žmogaus, dėmesys jam tampa epizodiniu. Tačiau esu tikra, kad niekada nebus taip sunku, kaip buvo kelio pradžioje. Net ir tamsiausią naktį keičia aušra. Toks gamtos dėsnis. Jis tinka ir žmogaus veiklai. Kiekvienas laikmetis turi savo problemas ir randa žmones, galinčius jas spręsti. Svarbu, kad išliktume jautrūs silpniausiems visuomenės nariams, skatintume juos tikėti savo jėgomis, galimybe rinktis. Į kiekvieną ir šiandien prabilčiau Algimanto Mikutos žodžiais: „Įveikęs skausmą, vienatvę ir lemtį, rinkis svajonę, iliuziją, žvaigždę. Tai, ko niekas negali nei duot nei atimti...“
Violeta Neimontaitė 
© PigiosSvetaines.lt