Netektis Viešosios bibliotekos bendruomenėje

2020 m. lapkričio 12 d.​


Lapkričio 11 d., eidamas 69-uosius metus, netikėtai mirė Viešosios bibliotekos darbuotojas Valdemaras Terebeiza. Jis beveik trečdalį savo gyvenimo kelio dirbo Viešojoje bibliotekoje. Tai buvo atsakingas, nuoširdus, linksmas, mylintis žmones ir gyvenimą žmogus, bendruomenės švenčių siela, personažas, įvairių iniciatyvų įgyvendintojas. Skubantis, susirūpinęs, bet visada su šypsena veide, pilnas energijos... Tokį jį matome prieš savo akis, toks išliks mūsų atmintyje. 

Nuoširdžiai užjaučiame bendruomenės narę Marytę Terebeizienę, artimuosius, visus tuos, kuriems Valdemaras buvo brangus. 

Mes nesumažinsime neišmatuojamo netekties skausmo, neužpildysime spengiančios tylos, tačiau mūsų bendruomenės širdys atviros – pasidalinkime skausmu...
 
Ilsėkis ramybėje, mielas Valdemarai, mums trūks Tavęs! 
  

© PigiosSvetaines.lt