Nuotraukos iš asmeninio albumo

2020 m. kovo 19 d. 
Su kelionių organizatoriumi Gediminu Ilgūnu, klasės auklėtoja Birute Ilgūniene ir bendraklasiais ant Punios piliakalnio. M. Glinskas pirmoje eilėje antras iš kairės. 1967 m.   Žeimių vidurinės mokyklos XIII laidos abiturientų išleistuvės. M. Glinskas trečioje eilėje ketvirtas iš kairės. 1968 m.   Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studentai prie filologų berželio. „Trys muškietininkai“ iš kairės į dešinę: E. Malcas, Juozas Šikšnelis, Marius Glinskas. 1968 m.   Vilniaus universiteto II-ojo kurso studentai. Iš kairės į dešinę: bibliotekininkai Henrikas Vaitiekūnas, Marius Glinskas ir žurnalistikos studentas Algirdas Steponavičius. 1969 m.
Marių Glinską, antrąkart tapusį Lietuvos žurnalistų šachmatų čempionu, sveikina tuometinis LŽS pirmininkas Ipolitas Skridla. 1988 m.   Su žurnalo „Meisteris“ redakcijos kolektyvu. 1998 m.   „Poezijos ruduo“ kareiviams. 2003 m.	   Su kraštotyrininku Artūru Narkevičiumi Žeimių mokyklos etnografijos seklyčioje. 2004 m.
Po kūrybos vakaro Kaune prie paminklo Maironiui. 2004 m.   Prie laikraščio „Naujienos“ redakcijos. 2004 m.    Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 10-mečio renginyje. Iš kairės į dešinę: E. Simanaitis, N. Smolina ir M. Glinskas. 2004 m.   Jonavos krašto muziejuje su Vaclovu Lape prof. Konstantino Bogdano parodos atidarymo metu. 2004 m.
 „Poezijos pavasario“ renginyje. Jonava, 2005 m.	   Su profesoriumi Konstantinu Bogdanu ir jonaviečiu poetu Mindaugu Švėgžda Kaimo rašytojų šventėje. 2005 m.   Vaizdas nuo Punios piliakalnio. 2005 m.   Autografas bendraklasiui Žeimių mokyklos 410-osioms įkūrimo metinėms skirtame renginyje. 2006 m.
Jonavos viešojoje bibliotekoje Raizos Užusenienės knygos „Grojantys angelai“ pristatymo metu. 2006 m.   Vilniuje. 2007 m.   Susimąstęs prie šachmatų lentos. 2008 m.     Šventojoje. 2008 m.
   ​Prie paminklo M. Mažvydui Birštone. 2008 m.   Keramikos muziejuje, Kauno rotušėje. 2008 m.   Marius ir Mykolas Glinskai Jonavoje, švenčiant Mariaus gimtadienį. 2009 m.    Vilniuje. 2009 m.

Su sūnumi Karoliu prie Vilniaus paveikslų galerijos. 2010 m.   Su tėčiu Mykolu Glinsku. Mimaliai (Žeimių seniūnija). 2009 m.    „Naujienų“  korespondentas atidarant J. Vareikio m-klos stadioną. 2013 m.   


© PigiosSvetaines.lt