Nuotraukos iš Mykolo Kručo veiklos

2019 m. kovo 21 d. 
Mykolas Kručas, ruošdamasis minėti garbingą 90-metį, atrinko svarbiausias savo kūrybinės veiklos nuotraukas ir įvardijo jas. Pasigrožėkime aktyvaus žmogaus veikla. Nuotraukos iš Mykolo Kručo asmeninio archyvo.
Aštuoniolikmetis Mykolas Kručas. 1947 m. Kručų šeimos Stasio ir Mykolo kaimo kapela. Iš kairės: Stasys, jo dukra Elena ir sūnus Antanas. Mykolo sūnūs Julius ir Jonas. Dešinėj Mykolas. Gėluvos kultūros namai, Raseinių raj. 1968 m. Mykolas su aktoriumi Laimonu Noreika Šventojoje. 2006 m. Mykolui Kručui – 80 metų. 2009 m.

Mykolą sveikina Irena Nagulevičienė, Jonavos poezijos klubo „Šaltinis“ pirmininkė. 2009 m. Mykolą sveikina Rimantas Sinkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys ir jo padėjėja Laima Slovikienė. 2009 m. Mykolą sveikina poezijos klubo „Šaltinis“ nariai, poetai Ana Aleksandravičienė ir Petras Zlatkus. 2009 m.  Gimtadienio proga Mykolą sveikina vaikai, anūkai ir giminės. 2009 m.

Jubiliejinis koncertas. Kankliuoja Panevėžio kanklininkių ansamblis „Sigutė“. 2009 m.  Jonavai – 260 metų. Mykolas – žydas Joškė, prekiaujantis gatvėje. 2010 m. Mykolas Kručas su Broniumi Sedlecku dainuoja regioninėje humoro šventėje Kėdainiuose. 2011 m. Vasario 16-osios šventė Upninkų mokykloje. Dainuoja Mykolas Kručas ir Bronius Sedleckas. 2012 m.

Vasario 16-osios minėjimas Upninkų mokykloje. Šokio sūkuryje Mykolas Kručas su Irena Lukšiene. 2012 m. Poezijos pavasaris Panevėžyje. Edmundo Kučinsko dainos „Saulutė teka rytuose“ parodiją atlieka Mykolas Kručas. 2013 m. Senjorų šventė Upninkuose. Dainuoja Mykolas Kručas ir Bronius Sedleckas. 2013 m. Sudie vasara. Šventė Upninkų KC. Šoka Mykolas Kručas su Aldona Žagūniene. 2013 m.

Mykolui padėką per Mykolines įteikia Valerijonas Šemeta, Upninkų seniūnijos bendruomenės pirmininkas. 2013 m. Trys Karaliai Upninkų vaikų darželyje. Kasparas – Mykolas Kručas, Merkelis – Justinas Diržinskas, Baltazaras – Bronius Sedleckas. 2014 m. Mykolui Kručui – 85-eri metai. Jubiliejinė šventė ir naujos poezijos knygos „Paliūnės sodžius“ pristatymas Upninkų bendruomenės salėje. 2014 m. Mykolui Kručui suteikiamas Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos Garbes nario vardas. 2014 m.

Jubiliatą sveikinti atvyko būrys Upninkų kultūros centro saviveiklininkų. 2014 m. Jubiliatą atvyko pasveikinti vaikai, anūkai ir giminės. 2014 m. Meno kolektyvų apžiūra Jonavos kultūros centre. Humoristinį pasakojimą pasakoja Mykolas Kručas. 2014 m.  Literatų seminaras Šventojoje. Pokalbis su rašytoja Gintare Adomaityte. 2014 m.

Upninkų folkloro ansamblio pasirodymas Dainų šventėje Vilniuje. Pasakoja Mykolas. 2014 m. Mykolo pokalbis su žiūrovais po pasirodymo Vilniuje. 2014 m. Derliaus šventė Jonavoje. Upninkiečiai – šventės dalyviai. 2014 m.  2014 m.  Derliaus šventė Jonavoje. Ūkininkas Jonas (Mykolas Kručas) pasakoja. 2014 m.

Derliaus šventė Jonavoje. 2014 m.  Vasario 16-osios minėjimas Upninkų mokykloje. Ratelį šoka Mykolas su Rita. 2015 m.  Mykolas – Respublikinio pasakotojų konkurso nugalėtojas. Druskininkai. 2015 m. Derliaus šventė Jonavoje. Groja Mykolas. 2015 m.

Derliaus šventė Jonavoje. Pasakoja Mykolas. 2015 m. Mykolo Kručo poezijos knygos „Pavasario želmenys“ pristatymas Upninkuose. Atvyko svečias Napaleonas Skeiveris. iš Miežiškių kaimo (Panevėžio raj.). 2015 m. Intermedija „Senbernio piršlybos“. Senbernį vaidina Mykolas. 2015 m. Edmundo Kučinsko dainos „Saulutė teka rytuose“ parodija. Dainuoja Mykolas. 2015 m.

Krekenavos biblioteka. Mykolo Kručo kūrybos pristatymas. 2015 m. Mykolas su bibliotekos vedėja Irma Pažemeckiene ir poete Saulute – Genovaite Markauskaite. 2015 m. Koncertas. Groja Mykolas Kručas ir Antanas Kirvelevičius. Šalia sėdi Bronius Sedleckas. 2015 m. Kraštiečių dovana Mykolui – vardinis albumas. 2015 m.

Kraštiečiai klauso kankliavimo. Skambina Mykolas. 2015 m. Mykolas su kraštiečiais Krekenavos bažnyčioje. Klebono Gedimino Jankūno kunigavimo Krekenavoje 5-erių metų paminėjimas. 2016 m. Kultūros dienos Čičinų kultūros centre. Pasakotojas Mykolas. 2016 m. Užgavėnės Upninkuose. Šoka Lašininis – Mykolas. 2017 m.

 Mykolas su konkurso „Humoro medis“ vadove Aldona Širvinskiene (ji vaidino Ancę iš Vaižganto kūrybos) 2017 m. Skapiškis. Mykolas humoristų konkurse užėmęs pirmą vietą, su dovana statulėle. Skapiškis 2017 m. Velykos Upninkuose 2017 m. Mykolas skaito savo eiles. Šv. Velykų šventės svečiai: Mykolas, Eugenijus Sabutis Jonavos savivaldybės meras, Bronius Sedleckas. 2017 m.

Joninių šventė Upninkuose. Liaudiškus šokius šoka Mykolas ir Rita. 2017 m. Vasara Vyšnialauky. Sodybos šeimininkai ir literatai svečiai. 2017 m. Knygos „Keturiese“ pristatymas Upninkų kultūros centre. Autoriai: Laima Šatienė, Danguolė Vasiliauskienė, Mykolas Kručas ir Ana Aleksandravičienė. 2017 m. Autorius Mykolas pristato knygos „Keturiese“ savo kūrybos dalį. 2017 m.

Poezijos autorių sveikina Alma ir Elytė. 2017 m. Bendra knygos „Keturiese“ pristatymo šventės dalyvių nuotrauka. 2017 m. Su svečiais iš Jonavos savivaldybės. Viduryje meras Eugenijus Sabutis. 2017 m.  Dainų šventė Vilniuje 2018 m. liepos 3d. (Folkloro diena). Šventės pradžia, sėdi Justinas, Bronius ir Mykolas. 

Upninkiečių folkloro pasirodymas Bernardinų parke. 2018 m. Mykolas pasakorius Bernardinų parke 2018 m.             Susitikimas su miežiškiečiais, Napaleonu Skeiveriu ir kt. Po pasakojimo Bernardinų parke. 2018 m.        Štai jau ir 90. 2019 m.
© PigiosSvetaines.lt