Petro Vaičiūno atminimo įamžinimas Jonavos krašte

2020 m. liepos 1 d.

​  Petro Vaičiūno gimtinė-muziejus Piliakalnių kaime    Paminklinio biusto atidengimo iškilmėse kalba Arvydas Juozaitis. 1990 m. liepos 11 d.
1990 m. liepos 11 d. buvo minimos kraštiečio Petro Vaičiūno 100-osios gimimo metinės. Ta proga Jonavoje, Žeimių gatvėje, prie Meno mokyklos, Ramybės skvere atidengtas architekto Vlado Vildžiūno ir skulptoriaus Rimanto Dičiaus sukurtas paminklinis biustas Petrui Vaičiūnui. Tą pačią dieną Chemikų mikrorajone jo vardu pavadinta gatvė ir ant namo Nr. 2 a pritvirtinta atminimo lenta, kurią pagamino tautodailininkas Kazys Šimkus. P. Vaičiūno gimtinėje-muziejuje (Piliakalnių kaime, Šilų seniūnijoje) atidengtas bareljefas „P. Vaičiūnui–100“, kurį padovanojo tautodailininkė Janina Listvina. Šis Petro Vaičiūno gimtinės vaizdas išlietas iš bronzos, įkomponuotas ir pritvirtintas gatvės pavadinimo lentoje.

Jonavos kraštas=Land of Jonava = Land of Jonava : [informacinis leidinys]. − [Klaipėda : Druka], 1996. − 23 p. : iliustr. – Minimas iškilus kraštietis Petras Vaičiūnas bei paminklas jam, p. 22–23.    Jonavos krašto kapai ir paminklai / [medžiagą rinko ir sudarė Regina Karaliūnienė]. − [Jonava], 1998. − 31, [1] p. : iliustr. – Apie Petro Vaičiūno atminimo įamžinimą, p. 11, 24.    Išsaugokime kultūros paveldą : Jonavos rajono švietimo įstaigų kūrybiniai projektai / [sudarytoja Gražina Mrazauskienė]. − D. 1 (2006). – Pristatoma viena Panoterių krašto lankytinų vietų – P. Vaičiūno gimtinė-sodyba, p. 84 ; Panoterių vidurinei mokyklai suteiktas P. Vaičiūno vardas, p. 94–95.    Jonavos krašto kryždirbystė ir kryždirbiai : Atgimimo paminklai / Regina Kasperavičiūtė-Karaliūnienė. − Jonava : Linotipas, 2006. − 68 p. : iliustr. – Apie Janinos Listvinos išdrožtą bareljefą „P. Vaičiūnui-100“, padovanotą Petro Vaičiūno gimtinėje Piliakalnių kaime, Šilų seniūnijoje, p. 45.
1990 m. liepos 11 d. Jonavos Panoterių vidurinei mokyklai suteiktas poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno vardas. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla reorganizavimo prijungimo būdu prijungta prie Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos. 

​Knygoje „Panoterių mokyklai–100“ (2009 m.) rašoma, jog mokykloje didelis dėmesys buvo „skiriamas kraštiečio, poeto ir dramaturgo, kilusio iš gretimo Piliakalnių kaimo, atminimui. Kasmet nuo 1967 m. organizuojami poeto gimtadienio paminėjimai jo gimtojoje sodyboje. Direktoriaus Vytauto Umbraso iniciatyva 1968 m. įrengtas poeto muziejus Piliakalniuose. Suvažiuodavo rašytojai iš Vilniaus, dalyvaudavo rajono laikraščio redakcijos darbuotojai, rašytojo žmona Teofilija Vaičiūnienė. Būdavo apdovanojami jaunieji literatai, konkurso, skirto P. Vaičiūno atminimui, laureatai. Šis konkursas išliko iki šių dienų. Tik rengiamas mokyklos iniciatyva kartu su Jonavos švietimo ir kultūros skyriumi. Vyksta gegužės mėnesiais“. Šio konkurso rengėjai išleidžia moksleivių, konkurso dalyvių, knygeles. Parodoje pateikiame dalį šių leidinėlių. Knygelės „Žydintis mano pasaulis“ (2005 m.) pratarmėje konkurso rengėjai rašo: „Jaunieji kūrėjai konkursui pateikė įvairių žanrų kūrinėlių: eilėraščių, miniatiūrų, vaizdelių, novelių... Jų vertę ir svarbą geriausiai apibūdintų Petro Vaičiūno žodžiai: „Didelio čia daikto, jeigu kas pasako „amžinas“ ar „neamžinas“. Juk ir neamžini kūriniai turi amžinos vertės, jeigu jie verčia skaitytoją bei žiūrovą siekti gyvenime – kas gera, kas gražu, kas amžina“. 

Panoterių mokyklai – 100 / Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla. − Jonava : Linotipas, 2009. − 147, [1] p. : iliustr. – Apie 1968 m. įrengtą poeto memorialinį muziejų Piliakalnių kaime bei jo gimtadienio švenčių paminėjimus, p. 20.   Žydintis mano pasaulis / medžiagą spaudai paruošė Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla. − Jonava, 2005. − 24 p.    Pasiekti saulę trokštu : Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas P. Vaičiūno atminimui / medžiagą spaudai paruošė, maketavo ir spausdino Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla. − Panoteriai, 2007. − 42 p.

Kai mūzos prabyla : Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Petro Vaičiūno atminimui / medžiagą spaudai paruošė, maketavo ir spausdino Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla.. − Panoteriai, 2008. − 38, [4] p.    Ir supasi žodžiai : Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Petro Vaičiūno atminimui / medžiagą spaudai paruošė, maketavo ir spausdino Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla. − Panoteriai, 2010. − 27 p.    Pražydo žodžiai : Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybos konkursas, skirtas Petro Vaičiūno atminimui / medžiagą spaudai parengė, maketavo ir spausdino Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla. − Panoteriai, 2011. − 41, [6] p.
 

​Kviečiame susipažinti su leidiniais, kuriuose pagerbiamas kraštietis Petras Vaičiūnas.

Jonava  / Vincas Judrys. − Vilnius : Mintis, 1972. − 127 p. : iliustr. – Apie Petrą Vaičiūną ir 1968 m. atidengtą memorialinę lentą bei atidarytą memorialinį muziejų, p. 110–113.   Jonavos rajono lankytini ir saugotini istorijos ir kultūros paminklai. − Jonava : Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Jonavos skyrius, 1980. − 27 p. : iliustr. – Sodybos (muziejaus), rašytojo Petro Vaičiūno (1890–1959) gimtinės nuotrauka, p. 2.    Kraštiečiai : [lankstinys] / paruošė Danutė Snitkienė ir Kostas Fedaravičius.  – Jonava: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Jonavos rajono skyriaus taryba, 1988. – Petro Vaičiūno biografija, kūryba.   Jonavos rajonas / Julius Lenčiauskas. − Vilnius, 1990. − 58, [2] p. − Apie Petrą Vaičiūną ir jo atminimui atidengtą memorialinę lentą bei gimtajame name įrengtą ekspoziciją jo atminimui, p. 39–40.

Jonava – Lietavos kraštas / Regina Karaliūnienė. − Vilnius : Trys žvaigždutės, 1999. − 63, [1] p. : iliustr. – Apie Petrą Vaičiūną, p. 14; apie Petro Vaičiūno gimtojoje sodyboje įkurtą Krašto muziejaus filialą, p. 51.   Jonavos krašto žmonės : Jonavos įkūrimo 250 metų jubiliejui / Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarė Regina Lukoševičienė, Nijolė Šaparavičienė]. − Jonava : Linotipas, 2000. − 198, [1] p. : iliustr. – Petro Vaičiūno biografija, p. 179–182.    Jonavos kraštas : [informacinis leidinys]. − Kaunas : UAB „Artivija“, 2002. − 40 p. : iliustr., žml. ; –Minimas Piliakalniuose gimęs rašytojas, dramaturgas Petras Vaičiūnas ir ten esantis memorialinis muziejus, p. 35.   Jonavos rajono savivaldybė : informacija svečiui. − mastelis nenustatytas. − Jonava : Jonavos rajono savivaldybė, 2004. − 1 lap. sulankstytas į [10] p.:iliustr. – Minimas kraštietis Petras Vaičiūnas ir jo paminklas ramybės skvere.

Ten, kur žydi dobilas : [almanachas-albumas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos dešimtmečiui] / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. − Jonava : Jonava, 2005. − 191, [1] p. : iliustr., portr. – Minimas paminklas Petrui Vaičiūnui, p. 7.vos rajono savivaldybė : informacija svečiui. − mastelis nenustatytas. − Jonava : Jonavos rajono savivaldybė, 2004. − 1 lap. sulankstytas į [10] p.:iliustr. – Minimas kraštietis Petras Vaičiūnas ir jo paminklas ramybės skvere.   Jonavos kraštas : ten, kur teka Lietava… : [fotoalbumas]. − Kaunas : V3 studija, 2008. − 96 p. : iliustr. – Dramaturgo Petro Vaičiūno gimtinė Piliakalnių kaime, p. 76.    Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai : Jonava / [vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė]. − Kaunas : Neolitas, [2009]. − 216 p. : iliustr., portr. – P. Vaičiūno biografija, p. 99–100.    Tarp praeities ir ateities. Jonava : [Jonavos rajono savivaldybės ir poezijos klubo „Šaltinis“ almanachas / sudarė Irena Nagulevičienė, Kristina Lukoševičiūtė]. − Kėdainiai : Spaudvita, 2009. − 95, [1] p. : iliustr., portr. – Paminklo Petrui Vaičiūnui nuotrauka, p. 57.

Jonava: jaunai, organizuotai, ne (pa)prastai – apie viską atvirai! / sudarytoja Monika Sinkevičiūtė. − Kaunas : V3 studija, 2012. − 20 p. : iliustr. – Minimas P. Vaičiūnas, gimęs ir gyvenę Piliakalnių kaime p. 1 ; paminklinis biustas poetui, vertėjui ir tarpukario Lietuvos dramaturgui Petrui Vaičiūnui, p. 5    Jonavos kraštas iš paukščio skrydžio : [fotoalbumas / nuotraukų autoriai Kęstutis Fedirka, Kęstutis Urbonas ir Valerijus Buklajevas]. − [Kaunas] : K. Fedirka, 2012. − [84] p. : iliustr. – Petro Vaičiūno paminklas ramybės skvere, p. 20.     Jonavos kraštas / Jonavos turizmo ir verslo informacijos centras. − Kaunas : V3 studija, 2012. − 1 žml. – Tarp miesto lankytinų objektų minimas paminklas rašytojui Petrui Vaičiūnui.

Mano gimtasis kraštas : [Jonava] / Ričardas Adamonis. − Kaunas : [R. Adamonis], 2013. − 140, [3] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Minimas poetas ir dramaturgas Petras Vaičiūnas, p. 99 ; publikuojama kraštiečio nuotrauka, p. 100.   Jonava : [informacinis leidinys] / [tekstas: Renata Kilinskaitė]. − [Jonava] : Jonavos krašto muziejus, 2016. − 93, [1] p. : iliustr. – Paminklas Petrui Vaičiūnui (1890–1959), p. 25.    Pažinkime Jonavą aktyviai! : sužinok. atrask. laimėk / Jonavos turizmo informacijos centras. – [Jonava], [2018]. – Minimas Petras Vaičiūnas bei jo paminklas.

Jonava : Turistinis žemėlapis / Jonavos kultūros centras. − Jonava, [2019]. − 1 žml. ir planas : dvipusis spalvotas ; sulankstomas. – Paminklas Petrui Vaičiūnui (1890–1959).   Jonavos kraštas : turistinis žemėlapis / Jonavos krašto muziejus ir turizmo informacijos centras. − Jonava : [s.n.], [s.a.]. − 1 žml. : iliustr. – Paminklas Petrui Vaičiūnui.   Jonavos rajonas : lankytinos vietos / Jonavos krašto muziejus ir turizmo informacijos centras. − Jonava : [s.n.], [s.a.]. − Biusto Petrui Vaičiūnui nuotrauka žiemą.
© PigiosSvetaines.lt