Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ veikla peržengus XXI-ojo amžiaus slenkstį

2020 m. balandžio 20 d. 
„Šaltinio“ klubo tikslas – puoselėti literatūrinį žodį, Jonavos visuomenei rengti dvasines šventes, kurių metu jonaviečiai iš arčiau susipažintų su mūsų šalies aktoriais, Lietuvos rašytojų sąjungos nariais, kitų rajonų kūrėjais ir, žinoma, įsiklausytų į poezijos žodį“, – sako Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ ilgametė vadovė (nuo 1991 m.) Irena Nagulevičienė. Jos vadovaujami Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ nariai rengia įvairias respublikines šventes. Pradžioje vykusias pavasarį „Kai žiedlapiais sninga“ bei rudenį „Palydėkim rudenį“, organizuojamą spalio mėnesį, vėliau pakeitė „Pavasario valsas“ ir „Rudens preliudija“. Organizuojamose šventėse įvairių poetų ir jonaviečių kūrybą ne kartą skaitė aktorius Petras Venslovas, kuris yra klubo garbės narys. Šventėse dažnai dalyvavo Virginija Kochanskytė, Dalia Michelevičiūtė, Henrikas Kurauskas, Undinė Nasvytytė. Jonaviečiai turėjo progą išgirsti poetų Rimgaudo Graibaus, Petro Keidošiaus, Vytauto Kazielos, kadaise Jonavoje baigusio profesinę mokyklą, Kęstučio Navako, Alfo Pakėno, Vlado Vaitkevičiaus, kitų Lietuvoje žinomų poetų eilių.

​Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“, pradėjęs draugystę su kaimyninių rajonų – Ukmergės, Kėdainių, Kauno – panašaus pobūdžio sambūriais, paskutinį dešimtmetį susibičiuliavo su Vilniaus, Elektrėnų, Šiaulių, Kupiškio, Raseinių, Kelmės, Pakruojo, Rozalimo, Kaišiadorių, Marijampolės ir kitų kraštų literatais. 

Dvi mūzos – poezija ir muzika – nuolat persipina. Kiekvienoje šventėje nuolat koncertuodavo vis kiti kolektyvai iš įvairių Lietuvos vietovių, taip pat bendradarbiaujama ir su vietos saviveiklininkais. Respublikinėse šventėse savo programas parodė Kulvos, Dumsių muzikantai, Šveicarijos bibliotekos klubo „Prie kavos“ artistai, dainomis linksmino Panoterių kultūros centro ansamblis „Pianissimo“ ir solistė Leonora Veselkienė. 

​Šiuo laikotarpiu yra išleisti keturi klubo almanachai: „Laiko aidas“ (2000 m.), „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.), „Tarp praeities ir ateities. Jonava“ (2009 m.), „Sielos virpesiai“ (2016 m.).  ​​Šiuo metu Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ vadovė Irena Nagulevičienė rūpinasi naujos klubo narių kūrybos knygos paruošimu ir išleidimu.

Laiko aidas : almanachas / Poezijos klubas „Šaltinis“ ; [almanachą sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava : Linotipas, 2000. − 102, [1] p. : iliustr., portr. –„Skiriamas Jonavos miesto 250 metų jubiliejui“.   Lyg krintantys lašai : [almanachas] / Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė ir redagavo Irena Nagulevičienė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2006. − 145, [7] p. : iliustr., portr.   Tarp praeities ir ateities. Jonava : [Jonavos rajono savivaldybės ir poezijos klubo „Šaltinis“ almanachas / sudarė Irena Nagulevičienė, Kristina Lukoševičiūtė]. – Kėdainiai : Spaudvita, 2009. − 95, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Kūryba – tai istorijos dalis / Irena Nagulevičienė, p. 7−8.   Sielos virpesiai : almanachas/ Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“ ; [sudarė Irena Nagulevičienė]. – [Kėdainiai] : Spaudvita, 2016. –87, [1] p. : iliustr., portr. – Kn. taip pat: Pasivaikščiokime po eilėraščių alėją / Irena Nagulevičienė, p. 3–4.


​Taip pat buvo išleistos ir rajono poezijos klubo „Šaltinis“ proginės knygelės „Rudens preliudija“ (2012, 2014, 2015 m.) bei „Pavasario valsas“ (2014 m.) renginiams prieš pavasario ir rudens šventes.

Rudens preliudija : saujelė Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūryba / [sudarė Irena Nagulevičienė]. − Jonava, 2012. − [24] p.   Pavasario valsas : pluoštelis Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūrybos. – Jonava, 2014. – 40 p.   Rudens preliudija : pluoštelis Jonavos rajono poezijos klubo „Šaltinis“ narių kūrybos. – Jonava, 2014. – [38] p.   Rudens preliudija : Jonavos rajono poezijos klubas „Šaltinis“. – Jonava, 2015. – 23 p.

​Klubas šiuo metu vienija per 20 kūrėjų. Irena Nagulevičienė prisimena į Amžinybę iškeliavusius narius: Stasę Bilienę, Viktorą Junkaitį, Alfonsą Kalnietį, Stasę Kuzerytę-Ragelienę, Zigmą Pavilonį, Ireną Rakauskaitę ir Stasį Saldūną. Taip pat dėkoja ilgamečiams, ištikimiesiems klubo nariams ir džiaugiasi paskutiniaisiais, įsiliejusiais į klubo veiklą pedagogėmis Ingrida Gedviliene ir Danguole Vasiliauskiene bei Aloyzu Vaznaičiu. 
 ​

​Pozityvių emocijų. 
  
© PigiosSvetaines.lt