Prasmė, jei žodį parašytą gebi skaityti širdimi...

2020 m. balandžio 29 d. 
 Irenos Nagulevičienės jubiliejiniam gimtadieniui paminėti

Irena Nagulevičienė

​Kiekvienas žodis turi savo prasmę.
Jo šerdyje – kūryba, meilė, viltys.
 Jo viduje – stebuklą gali rasti
Arba sparnus tikėjimo nusvilti.
Gali sudegt arba apsamanoti,
 Akimirką prie jo pabūti tiltu...
Taip norisi surasti tokį žodį,
​Kuris visus pakviestų mus sušilti.
                                               Irena Nagulevičienė
  
Irena Nagulevičienė – poetė, žurnalistė, rajono poezijos klubo „Šaltinis“ pirmininkė. Ji yra poezijos knygų „Laiptai“ (1998 m.) ir „Praeities gelmės“ (2005 m.) autorė bei Jonavos krašto poezijos almanachų „Laiko aidas“ (2000 m.), „Lyg krintantys lašai“ (2006 m.), „Tarp praeities ir ateities. Jonava“ (2009 m.), „Sielos virpesiai“ (2016 m.) sudarytoja, daugelio Lietuvos kaimo rašytojų leidinių bendraautorė. 2005 m. Irenai Nagulevičienei suteikti Lietuvos kaimo kultūros šviesuolės bei Šveicarijos bendruomenės garbės pilietės vardai. 2011 m. už įvairiapusiškumą žurnalistikoje, gražų, vaizdingą, lietuvišką žodį, už pasišventimą sunkiai, tačiau reikalingai žurnalisto profesijai Irena Nagulevičienė tapo „Gintarinio parkerio“ laureate, o 2014 m. jai suteiktas garbingas Jonavos krašto šviesuolės vardas.

Biografija
Mokyklinis laikotarpis
Kūryba leidiniuose 
​Jonavos krašto šviesuolė
​Jonavos poezijos klubo „Šaltinis“ vadovė
​Apie Ireną Nagulevičienę knygose
Spaudoje apie Ireną Nagulevičienę
Apie Ireną Nagulevičienę internete
Apdovanojimai, diplomai, nominacijos, padėkos, vardai
Nuotraukos iš asmeninio albumo
  ​Virtualią parodą parengė Informacijos ir kraštotyros skyriaus
 ​vyriausioji  bibliografė Rimantė Tarasevičienė, 2020 m.
© PigiosSvetaines.lt