Edvardas Prichodskis

2021 m. balandžio 12 d.

Edvardas Prichodskis (1936–2012 m.)
PRICHODSKIS Edvardas – Jonavos rajono garbės pilietis (2000 m.). Gimė 1936 m. vasario 29 d. Naškūnų kaime, Varėnos rajone. Kadangi jo pase buvo nurodyta kita gimimo data – 1936 m. balandžio 13 d., tai skirtinguose šaltiniuose nurodoma nevienoda gimimo data. Pats Edvardas Prichodskis rašė: „Gimiau 1936 m. vasario 29 d. Gimimo metrikose lenkiškai (Varėnos rajonas tuo metu buvo okupuotas lenkų) įrašyta kita data – 1936 m. kovo 1 d. Rašyti vasario 29 d. neva negalėjo, nes gimtadienio sulaukčiau tik kas ketverius metus. Pase pažymėta, kad gimiau ne vasario 29 d., bet balandžio 13-ąją, kai buvau pakrikštytas Rudnios bažnyčioje. Ši data metrikose įrašyta skaitmenimis. Išrašiusieji man pasą nežiūrėjo į dokumento tekstą ir skaitmenimis įrašė balandžio 13-ąją vietoj tikrosios gimimo datos“.

1943 m. pradėjo lankyti Marijampolės vidurinę mokyklą. 1950 m., baigęs septynias klases, įstojo mokytis į Marijampolės Onos Žemaitytės-Sukackienės vardo mokytojų seminariją, kurią baigė 1954 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Lazdijų rajono Verstamienų septynmetėje mokykloje. 1955 m. buvo pašauktas į Tarybinę armiją. Atlikęs karinę tarnybą, vėl dirbo mokytoju Lazdijų rajone Metelių, o vėliau Seiliūnų septynmetėse mokyklose. 1960 m. buvo išrinktas LLKJS Lazdijų RK antruoju, o 1961–1964 m. – LLKJS Lazdijų RK pirmuoju sekretoriumi. Po to dirbo Lazdijų RK propagandos-agitacijos skyriaus vedėju, 19711972 m. – Eišiškių rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, 1972–1975 m. – Eišiškių, vėliau rajono centrą perkėlus į Šalčininkus, Šalčininkų rajono partijos komiteto antruoju sekretoriumi, 1976 m. vasario mėn.–1977 m. liepos mėn. – Lietuvos komunistų partijos centro komiteto (LKP CK) Partinio-organizacinio darbo skyriaus inspektoriumi. 1977 m. atvyko į Jonavą. Nuo 1977 m. rugsėjo 1 d. iki 1989 m. sausio 16 d. dirbo Jonavos rajono partijos komiteto pirmuoju sekretoriumi, 1993–1994 m. – UAB „Taurosta“ direktoriumi.

1986 m. E. Prichodskiui buvo suteiktas Nusipelniusio kultūros veikėjo garbės vardas, o 2000 m. nusipelniusiam kultūros veikėjui, ilgamečiui Jonavos rajono vadovui, nenuilstančiam Jonavos miesto ir kaimo ūkio kūrėjui suteiktas Jonavos rajono garbės piliečio vardas. Jo dėka Jonavos mieste pastatytos užtvankos, stadionas, aikštės ir restauruotos gatvės, rajono kaimuose – visi būtiniausi infrastruktūros ir ūkiniai objektai. Edvardas Prichodskis apdovanotas reikšmingais tuomečiais apdovanojimais: „Garbės ženklo“ ordinu (1975 m.), „Tautų draugystės“ ordinu (1980 m.), „Darbo raudonosios vėliavos“ ordinu (1986 m.).

​​Edvardas Prichodskis mirė 2012 m. spalio 2 d.

„Edvardas Prichodskis buvo nenuilstantis aplinkos, žemės ūkio tradicijų puoselėtojas, kurio atminimas įamžintas daugybėje vietų mūsų rajone. Šviesus atminimas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusiųjų atmintyje. Edvardas Prichodskis buvo pareigingas ir stropus žmogus, bet kartu paprastas ir nuoširdus, mokantis išklausyti, padėti ir pradžiuginti, turintis stiprią valią ir kantrybę, sugebantis kurti ir puoselėti grožį,“ – rašoma Jonavos rajono savivaldybės tarybos ir administracijos nekrologe.

  
Biografija paruošta pagal Edvardo Prichodskio autobiografiją ir papildyta iš spaudos
  
© PigiosSvetaines.lt