Vykdomi projektai

 •  2023 m. įgyvendinamas projektas „Atostogos Knygų terasoje. Vasaroju su pasaka“. Projektu siekiama didinti atostogaujančių vaikų įsitraukimą į kultūrines veiklas, skatinančias kūrybiškumą, pažinimą, domėjimąsi literatūra ir skaitymu. 13 edukacinio pobūdžio renginių ir teatrų pasirodymų metu vaikai patirs terapinį, ugdomąjį pasakų poveikį, susipažins su įvairiomis teatro formomis ir pasakų pateikimo būdais, dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse. Projekte dalyvaus teatro trupės iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Alytaus, Klaipėdos. Renginiai vyks bibliotekos Knygų terasoje. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.
   
 • 2023 m. įgyvendinamas projektas „Terapinis rašymas kaip priemonė savipagalbai ir saviugdai“. Projekto metu 7 savaičių trukmės nuotoliniuose rašymo terapijos užsiėmimuose dalyvaus Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) ir Onkologinių ligonių asociacijos „Škac“ nariai. Pagal specialiai paruoštą programą užsiėmimus ves psichologė-psichoterapeutė Inga Juodkūnė. Projekto pabaigoje bus surengtas gyvas susitikimas su dalyviais Jonavos viešojoje bibliotekoje, bei rašymo maratonas visiems norintiems. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.

 • Jonavos viešoji biblioteka 2023 m. įgyvendina projektą „Ugdymas literatūra: augu su knygų kūrėjais“. Projekto tikslas – skatinti socialiai pažeidžiamų vaikų kūrybinę saviraišką ir įsitraukimą į kultūrines veiklas, pasitelkiant šiuolaikiškas literatūros pažinimo priemones. Įgyvendinus projektą, socialinės rizikos šeimose ir be tėvų globos augantys vaikai gyvai susipažins su 10 šių dienų Lietuvos rašytojų, vaikų knygų kūrėjų, pažins jų kūrybą kartu gvildendami aktualias gyvenimo temas. Surengus 10 susitikimų bibliotekoje, vaikai įgis dalyvavimo kultūrinėje veikloje praktikos, edukacinių ir kūrybinių dirbtuvių metu galės išbandyti savo kūrybiškumą. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.

 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atvirasis jaunimo centras įgyvendina projektą „Susikurk save“, kuris skirtas 14-29 metų jaunimui. Jo tikslas – kurti galimybes jaunimui, pozityvų, tvarų santykį su visuomenę, pačiu savimi, bei socialine aplinka. Didžiausias dėmesys atkreipiamas į socialinę atskirtį patiriančius, galimybių stokojančius ir ukrainiečių pilietybę turinčius jaunuolius. Projektinių veiklų pagalba ugdomos socialinės, asmeninės, komunikavimo, pažinimo, dalykinės, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo problemos. Paskaitų, pokalbių, diskusijų, metodinių užsiėmimų, situacijų analizių, individualių konsultacijų, praktinių ir kūrybinių dirbtuvių/stovyklų metu, jaunuoliams suteikiama galimybė įgyti žinių apie savęs pažinimą, emocijų suvokimą, pasitikėjimą savimi ir kitais, motyvacijos, savirealizacijos ir savitvardos svarbą bei empatijos reikšmę kasdienybėje. Projektą finansuoja Jaunimo reikalų agentūra.
 • ​Jonavos viešoji biblioteka dalyvauja projekte „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Projekto tikslas – sukurti inovatyvią skaitymo skatinimo priemonę, kuri formuotų moksleivių įprotį skaityti, gilintų žinias ir padėtų skaitymo patirtis pritaikyti socialinių santykių kūrimui su aplinka (bendraamžiais, tėvais, mokytojais, etc.), problemų sprendimui ir kūrybinei saviraiškai. Tikslinės grupės: 5–8 klasių moksleiviai (10–15 m. amžiaus jaunuoliai) gyvenantys ir besimokantys Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos regionuose. Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo priemonės „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ lėšomis. Įgyvendinimo laikotarpis 2021 m. rugpjūtis – 2023 m. birželis.​​

Įgyvendinti projektai

2022 m.

 • ​​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atvirasis jaunimo centras įgyvendino projektą „365 dienos kitaip“. Projekto tikslas – padėti socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams integruotis į visuomeninį gyvenimą, siekti užsibrėžtų tikslų, taip pat gerinti jaunuolių prisitaikymą socialinėje aplinkoje, siekti užsibrėžtų tikslų, taip pat gerinti jaunuolių prisitaikymą socialinėje aplinkoje, suteikti žinių apie joje vykstančius procesus, prisidėti ugdant socialinius, kultūrinius įgūdžius ir gebėjimus, bei suteikti verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Projektą finansavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 • ​​Jonavos viešoji biblioteka vykdė projektą „Vasarotojų akademija Knygų terasoje“. Projekto tikslas – vasaros atostogų metu sudaryti sąlygas vaikų įsitraukimui į kūrybiškumą bei pažinimą skatinančias veiklas, kartu didinančias susidomėjimą literatūra ir skaitymu. Projektas skirtas vaikams, kurie atostogauja mieste. Įgyvendinant projektą, bibliotekoje buvo suorganizuota 13 edukacinių renginių, kurių metu vaikai ugdė savo gebėjimus 3 srityse: stipri emocinė ir fizinė sveikata, auganti pasaulėžiūra ir atsakomybė, išlaisvintas kūrybiškumas. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.
 • Respublikinė poezijos šventė Jonavoje „Kur rimas?“ Projekto tikslas – didinti gyventojų kūrybinių raiškų įvairovę ir skatinti domėjimąsi literatūra įsitraukiant į respublikinės poezijos šventės Jonavoje „Kur rimas?“ veiklas. Įgyvendinus projektą, Kauno apskrityje atsirado nauja kūrybiško laisvalaikio leidimo forma. Surengta 2 dienų poezijos šventė, 10 skirtingų renginių Jonavos mieste ir rajone, užmegztas bendradarbiavimas su Kauno menininkų namais, palaikomas bendradarbiavimas su poezijos klubais iš Pakruojo, Kėdainių, Šiaulių ir kitų rajonų. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.
2021 m.

 • ​​Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavo Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atvirojo jaunimo centro projektą „Įkirsk pozityvo“. Projekto tikslas – gerinti jaunuolių prisitaikymą visuomenėje ir suteikti žinių apie joje vykstančius procesus, ugdyti socialinius įgūdžius ir gebėjimus, padėsiančius mažiau galimybių turintiems jaunuoliams integruotis į visuomenę ir siekti gyvenimo tikslų. Projektui gautas 16 tūkst. eurų finansavimas, jis buvo vykdomas nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. ​​

 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Rašymo gydymo galia. Rašymo terapija: ekspresyvus rašymas ir terapiniai laiškai“. Projekto tikslas – didinti kultūrinių paslaugų pasiekiamumą onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, skatinti jų įsitraukimą į kūrybines veiklas kartu gerinant psichologinę savijautą. Projekto metu buvo surengtas 8 savaičių trukmės rašymo terapijos užsiėmimų ciklas, apimantis ekspresyvaus rašymo ir laiškų rašymo metodus. Suorganizuotas baigiamasis projekto renginys su meditacinės muzikos koncertu-dirbtuvėmis, skirtas projekto užbaigimui, viešinimui, rezultatų aptarimui. Užsiėmimuose dalyvavo 24 tikslinės grupės asmenys.
  Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.

 • ​​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2020–2021 m. įgyvendino projektą „Tarptautinė dailės rezidentūra“, kurio metu į Jonavą atvyko 5 užsienio menininkai iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Lenkijos. Jonavoje menininkai kūrė paveikslus tema „Skaitantis žmogus“, susitiko su miesto moksleiviais bei vietos menininkais. Rezidentūros metu sukurti paveikslai buvo eksponuoti Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos erdvėse. 
  ​Rezidentūros tikslai: 
  - ​pradėti Jonavoje naują kultūrinę veiklą, skatinti į ją įsitraukti vietos bendruomenę; ​- eksperimentuoti bei kurti paveikslus tema „Skaitantis žmogus“, kurie taps kaupiamos meno kūrinių kolekcijos dalimi; ​- dalintis patirtimi ir pagyvinti kultūrinį gyvenimą Jonavos mieste, susiduriančiame su šiuolaikiniais iššūkiais. ​Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.

 • ​​​Jonavos viešoji biblioteka 2019–2021 m. dalyvavo projekte „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė” („Prisijungusi Lietuva“), kurio tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. ​​​​
 • ​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo projekte Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“. Projekto tikslas – plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose.
 • ​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, kurio metu vyko biblioterapijos užsiėmimai. Užsiėmimų dalyviai – Jonavos onkologinių ligoninių asociacijos „Škac“ nariai. Biblioterapijos užsiėmimų vedėjas – Vidas Dusevičius.
 • ​Lietuvos kultūros tarybos ir Jonavos rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Miesto skaitiniai“ pavertė Jonavą miestu, kurį galima skaityti! 10-yje skirtingų miesto vietų sudarytos galimybės gyventojams, pasinaudojant savo išmaniaisiais telefonais, atsiversti miesto skaitinių knygą ir atrasti čia „paslėptus“ unikalius niekur nepublikuotus tekstus. Konkurso būdu tekstus išrinko komisija. Interaktyvų skaitinių žemėlapį galima rasti Jonavos viešosios bibliotekos tinklapyje www.jonbiblioteka.lt, o pačius tekstus – tik nuvykus į konkrečia miesto vietą.
 ​​​
 • Projektas „Pasaulis Knygų terasoje“ kiekvieną 2021 m. vasaros trečiadienį kvietė Jonavos mieste atostogaujančius vaikus ir šeimas leistis į kelionę po literatūros, muzikos, teatro pažinimo pasaulį Jonavos viešosios bibliotekos Knygų terasoje. 13-oje edukacinių renginių dalyvavo VšĮ „Teatro ir muzikos idėjos“ aktoriai, literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ kūrėjai rašytojai ir knygų iliustratoriai bei multiinstrumentalistas Saulius Petreikis. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Jonavos rajono savivaldybė.

2020 m.

 • ​​​​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo projekte „Nemokama teisinė pagalba Lietuvos regionuose“. iš anksto užsiregistravę bibliotekos bei jos filialų lankytojai galėjo neatlygintinai naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir prisijungti prie virtualaus pokalbių kambario su VU Teisės klinika. Nuotolinės konsultacijos metu gyventojai turėjo galimybę matyti ir girdėti Teisės klinikos teisininkus, konfidencialiai gauti jiems parengtus dokumentus, išsiaiškinti rūpimus teisinius klausimus.​

 • ​​​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atvirasis jaunimo centras įgyvendino projektą „Tu gali rinktis ir Judėti kartu“. Projektas finansuotas iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Įgyvendinti jaunimo politikai skirtas priemones“ priemonė „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus, kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse“. Projekto tikslas – suteikti jaunimui prasmingo, sveiko laisvalaikio, užimtumo galimybes ir praplėsti savo galimybių ribas. Projektinėms veikloms įgyvendinti gautas finansavimas per 8 tūkst. eurų. Į projektą įtraukti 169 jaunuoliai. Įvyko 13 užsiėmimų, skirtų programų ir projektų veikloms įgyvendinti (apie 100 val.). Suorganizuotų veiklų pagalba Atvirasis jaunimo centras tapo populiaresnė ir paklausesnė jaunimo laisvalaikio erdvė, kurioje jaunas žmogus gali būti, bendrauti, pažinti, užsiimti savo mėgstama veikla, tobulėti ir gauti pagalbą. Užsimezgusi draugystė tarp jaunimo darbuotojų motyvuoja dirbti atvirąjį darbą, teikti pagalbą jaunuoliams, kurti veiklas, skatinančias jaunimą integruotis į saugią ir darnią visuomenę, teikti pagalba ir spręsti problemas.​​​

 • ​​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą projektą „Kūrybinis-terapinis rašymas – nuo dirbtuvių iki maratonų“. Projekto įgyvendinimo metu Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (rugsėjo mėnesį), Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje (spalio mėnesį) ir Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (lapkričio mėnesį) buvo vykdomos nuotolinės kūrybinio-terapinio rašymo dirbtuves. Rašymo dirbtuvės užbaigtos Šakių, Raseinių ir Jonavos bibliotekose surengiant rašymo maratonus. Projekto tikslas – skatinti gyventojų kūrybingumą, saviraišką ir įsitraukimą į turiningą veiklą, pasitelkiant kultūros paslaugas, teikiamas skaitmeninėmis technologijomis. Projekto įgyvendinimo metu užtikrintas projekte dalyvaujančių bibliotekų veiklų tęstinumas susidūrus su COVID-19 pandemijos iššūkiais, sudarytos galimybės gyventojams aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, nepriklausomai nuo susiklosčiusios situacijos dėl karantino įvedimo ar nutraukimo. Taip pat skatintas bibliotekų tarpusavio bendradarbiavimas, veiklas padėjo įgyvendinti profesionali psichologė-psichoterapeutė, rašymo maratonų Lietuvoje pradininkė, knygos „Rytoj vėl patekės saulė“ autorė Inga Juodkūnė.

 • ​Sėkmingai įgyvendintas Jonavos viešosios bibliotekos parengtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jonavos rajono savivaldybės bendrai finansuotas projektas Nr. 08,6,1-ESFA-T-927-01-0046 „Biblioteka – tai Jūs ir mes“. Projekto tikslas – sukurti meninės edukacijos renginių ciklą kaip paslaugų kompleksą, kuris motyvuotų darbingus socialinės rizikos šeimų tėvus ir vaikus gerinti savo socialinius įgūdžius. Taip pat siekta pagerinti socialinės rizikos šeimų gyvenimo sąlygas, sumažinti jų atskirtį, plėsti šių šeimų meninius gebėjimus kaip socialumo pagrindą. Projekto uždavinys – plečiant esamas ir įdiegiant naujas socialines paslaugas, sumažinti dalies miesto gyventojų socialinę atskirtį, kurią dėl nelygių galimybių patiria socialinės rizikos šeimų tėvai ir vaikai. Projekto dalyviai ugdė komunikacinius įgūdžius dalyvaudami biblioterapijos, kovos menų užsiėmimuose, Žaidimų klubo veikloje. Taip pat ugdė motyvaciją dalyvauti socialiniame gyvenime susitikdami su žymiais daug pasiekusiais žmonėmis, įsitraukdami į socialinę savanorystę. Dalyvių meniniai gebėjimai buvo ugdomi meno terapijos užsiėmimuose, o įsitraukimas į socialinį gyvenimą skatintas teatralizuotų susitikimų, integruotos literatūros pamokų metu. Projektu buvo siekiama pagerinti socialinės rizikos šeimų komunikacinius įgūdžius, planuojant, kad dalis užsiėmimų lankytojų vėliau galėtų lengviau integruotis į visuomenę. Taip pat labiau išplėtotos esamos bibliotekos sociokultūrinės paslaugos, skirtos vaikams ir jaunimui. Projekto partneriai – Jonavos rajono socialinių paslaugų centras, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras, LPF „Iššūkis jaunimui“.

 •  ​​​​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ vykdomame Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje“, kuris įgyvendinamas Vokietijoje, Slovėnijoje, Graikijoje ir Lietuvoje. Plačiau apie projektą: http://www.e4w.eu/. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko mokymai moterims pagal sukurtą naują 25 val. trukmės programą „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“.

​​2019 m.
 • ​Lietuvos kultūros taryba parėmė Jonavos viešosios bibliotekos projektą „Ekskursijų ciklas „Literatūrinė Jonava“. 2019 m. rugsėjo – spalio mėnesiais biblioteka miesto ir rajono moksleiviams, Kauno regiono turizmo dalyviams organizavo ekskursijas po Jonavos miesto literatūrinei tapatybei svarbius objektus. Nauja paslauga – ekskursijos „Literatūrinė Jonava“ audiogidas – jau laukia Jūsų! Nuo šiol, atėję į Jonavos viešąją biblioteką, galėsite skolintis garso grotuvus, belaides ausines ir žemėlapius bei nueiti ekskursijos maršrutą savarankiškai, klausydamiesi gido teksto. Audiogidas yra įrašytas trimis kalbomis – lietuviškai, angliškai ir rusiškai, tad šią paslaugą taip pat rekomenduojame svečiams iš kitų šalių.
 • ​Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka įgyvendino projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės administracijoje“ pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas" Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse". 2018 m. gegužės 22 d. su Europos socialinio fondo agentūra buvo pasirašyta projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Jonavos rajono savivaldybės administracijoje“ finansavimo sutartį.​
 • Lapkričio 11 – 17 d. visose Šiaurės ir Baltijos šalyse vyksta projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ literatūros skaitymai. Kai metų laikas mūsų kraštuose pats tamsiausias, mes užsidegame žvakę ir atsiverčiame knygą. Tokia yra pagrindinė Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja, kurios šių metų tema „Šventės Šiaurės šalyse“. Šiaurės šalių savaitei skirti renginiai vyko Jonavos viešosios bibliotekos Išorų, Juškonių, Kuigalių, Kulvos, Panoterių, Rimkų, Ruklos, Šilų, Šveicarijos Upninkų ir Žeimių filialuose.
  ​​
 • ​​​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) projekte „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“. Projekto metu buvo įgyvendinama Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimo programa darbovietėse, taikant kompleksines priemones ir siekiant šių tikslų:
  suteikti žinių sveikatos stiprinimo tema Kauno regiono ir kitų Lietuvos bibliotekų darbuotojams, organizuojant paskaitas ir skleidžiant aktualią informaciją;
  sudaryti sąlygas KAVB ir Kauno regiono bibliotekų darbuotojų sveikatos sutrikimų, susijusių su jų darbo specifika, prevencijai, gerinant bibliotekų fizinę aplinką;
  ugdyti KAVB ir Kauno regiono bibliotekų darbuotojų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius.

 • ​Jonavos viešoji biblioteka vykdė projektą „Nuo žaidimų iki rinkimų“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto tikslai: švęsti Europos dieną kartu su Jonavos miesto bendruomene ir stiprinti bendrystės jausmą; skatinti bendruomenės narius būti aktyviais, domėtis Europos Parlamento rinkimais ir juose dalyvauti; pažymėti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15 metų jubiliejų ir diskutuoti apie ES ateitį; pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą ir Europos Parlamento rinkimus. Renginiai  vyko Jonavos mieste ir rajone.

​​​​2018 m.

 • Gegužės 9 d. Jonavos viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą „Kas mus jungia“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto metu veikė kūrybinės dirbtuvės „Palankaus vėjo malūnėliai“, koncertavo Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos muzikos skyriaus moksleiviai, darželinukai. Projektą dalinai finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.​
​2017 m.
 • Sėkmingai įgyvendintas projektas Skype seminarų ciklas „Išeivijos literatūra – mūsų bibliotekoje“. Projekto įgyvendinimui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. Įvyko 4 nuotoliniai pokalbiai su rašytojais: Antanu Šileika iš Kanados, Dalia Staponkute iš Kipro, Agne Žagrakalyte iš Belgijos ir Rūta Mataityte iš Norvegijos.

 • ​„Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje“ (lapkričio 13-19 d.), kurios tema – „Salos“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius, Išorų, Kuigalių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Upninkų, Šveicarijos ir Žeimių filialai.
 • ​Gegužės 9 d. Jonavos viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą „Žingsnis po žingsnio – į švaresnę Europą“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto metu veikė kūrybinės dirbtuvės „Europiečių batai“. Įvairios įstaigos bei bibliotekos darbuotojai iš antrinių žaliavų gamino skirtingas Europos šalis atspindinčius batus. Šie batai buvo eksponuojami ne tik Knygų terasoje bet ir Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Projektą dalinai finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.
 
2016 m.

 • Lapkričio 14 – 20 dienomis vyko 20 – oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, tema – Ateitis Šiaurės šalyse“. Šiaurės šalių savaitei skirti renginiai vyko Jonavos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, Išorų, Juškonių, Kuigalių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Šveicarijos, Upninkų bei Žeimių filialuose.
  
 • ​Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Bilo ir Melindos Geitsų fondu Lietuvoje įgyvendino projektą „Bibliotekos pažangai 2“. Šiame projekte dalyvavo ir Jonavos viešoji biblioteka. Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ tikslas – sustiprinti Lietuvos bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę. 

Šiame projekte Jonavos viešoji biblioteka laimėjo dalinį Nacionalinės bibliotekos ir Kultūros ministerijos finansavimą projektui „Mokomės įdomiau“. Jis skirtas Jonavos rajono 15 – 19 metų jaunuoliams. Projekto tikslas – sustiprinti Jonavos rajono jaunimo lietuvių kalbos žinias, pritaikant inovatyvius mokymosi metodus. Projektas vyko 18 mėnesių: nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2016 m. lapkričio mėn. Bendradarbiaudami su projekto partneriu UAB „E.mokykla“, organizavome jaunimo edukacinius užsiėmimus, pasitelkdami nuotolinio lietuvių kalbos mokymo/-si kursą, žinių pasitikrinimo žaidimus http://play.egzaminatorius.lt, taip pat kitus laisvai internete prieinamus šaltinius lietuvių kalbos žinių stiprinimui. Edukaciniai užsiėmimai vyko Jonavos viešojoje bibliotekoje, Rimkų, Ruklos ir Žeimių filialuose.
 
 • ​Europos komisijos atstovybė Lietuvoje dalinai finansavo Jonavos viešosios bibliotekos paruoštą projektą, skirtą Europos dienai paminėti. Gegužės 6 d. Viešoji biblioteka organizavo renginių ciklą „Jonava Europoje – Europa Jonavoje“. Renginiai vyko ir Bukonių, Čičinų, Išorų, Liepų, Rimkų, Ruklos, Panoterių, Šilų, Upninkų, Užusalių, Žeimių filialuose.
 
 • ​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Coder Dojo projekte. Coder Dojo ambasadorius Lietuvoje – europarlamentaras Antanas Guoga. Coder Dojo yra pasaulinis savanorių vedamas judėjimas, kuris skatina 7 – 17 m. vaikus/jaunimą ir jų tėvelius mokytis programuoti, kurti tinklapius, žaidimus ir kitais įdomiais metodais sužinoti daugiau apie technologijų pasaulį. Pirmasis Coder Dojo užsiėmimas Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko 2016 m. vasario 5 d.
  
2015 m.
 • ​Projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ (lapkričio 9 – 15 d.), kurios 2015 metų tema – „Draugystė“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius, Išorų, Kuigalių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Upninkų, Šveicarijos ir Žeimių filialai.

 • ​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“. Konkursą „Saugus eismas bendruomenėse“ kasmet skelbia Lietuvos automobilių kelių direkcija, projekto pagrindinis organizatorius – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. 2015 m. lapkričio 30 d. Jonavos viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“ baigiamasis renginys.  

 • ​Viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su asociacija „Langas į ateitį“, vykdė Lietuvos darbo biržos socialinį projektą „Pasitikėk savimi“, kuris skirtas niekur nedirbantiems, nesimokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems ir socialinių įgūdžių stokojantiems 16 – 25 metų jaunuoliams. Biblioteka suteikė jauniems žmonėms galimybę ugdyti jų darbui reikalingus kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 
 
 • ​Jonavos viešoji biblioteka paruošė projektą, skirtą Europos dienos paminėjimui, kurį parėmė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto tikslas – informuoti piliečius apie Europos Sąjungos vystomąjį bendradarbiavimą, jo naudą, Europos Sąjungos ateities perspektyvas. Renginiai vyko gegužės 6 – 9 dienomis.
  
2014 m. 

 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kvietimu dalyvavome projekte „Europeana 1989“. Europos skaitmeninė biblioteka, muziejus ir archyvas Europeana 2013 m. pradėjo vykdyti projektą „Europeana 1989“, skirtą Geležinės uždangos žlugimui 1989 m. paminėti. Tų metų įvykiai Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Baltijos šalyse visiems laikams pakeitė Europos veidą. Šioms šalims atstovaujančios atminties organizacijos, dalyvaudamos projekte, sukūrė unikalų atviros prieigos skaitmeninį archyvą, kuriame kaupiami žmonių asmeninių dokumentų ar daiktų skaitmeniniai vaizdai, liudijantys jų išsaugotus prisiminimus apie svarbiausius politinius ir socialinius praėjusio amžiaus 9 – 10 dešimtmečių sandūros virsmus Rytų Europoje. Viena ryškiausių 1989 m. gairių – Baltijos kelias. Specialiai šiam įvykiui pažymėti yra sukurta svetainė www.europeana1989.eu, kurios tikslas – sukurti ir išsaugoti skaitmeninį Baltijos kelio ir kitų 1989 metų įvykių Europoje atsiminimų archyvą. 
 
 • ​Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos organizuotame projekte „Išnykę, bet nepamiršti“. Pateikėme medžiagą bei nuotraukas apie Jonavos krašto žymius pastatus (Jonavos geležinkelio stotis) bei išnykusius Jonavos krašto dvarus: Skarulių, Markutiškių bei Strebeikių, kurių šiuo metu nebėra, bet jie buvo reikšmingi mūsų krašto istorijoje. 

 • ​Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ (lapkričio 10 – 16 d.) tema „Troliai Šiaurėje“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Išorų, Kuigalių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Upninkų, Šveicarijos bei Žeimių filialai.
 • 2014 – ieji metai tęsia 2013 – ųjų, paskelbtų Europos piliečių metais, veiklas, skirtas skatinti ES piliečių aktyvumą, bendruomeniškumą, plačiau informuoti ES piliečius apie jų teises. Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje parėmė Viešosios bibliotekos parengtą projektą „Lietuva & Europa – 10 metų kartu“, skirtą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmečiui, bei Europos dienai paminėti. Projekte taip pat dalyvavo Čičinų, Kuigalių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Upninkų, Užusalių bei Žeimių filialai. Vyko įvairūs renginiai.

 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekte „Inovacijų laboratorija „ILaB". Projekto tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo (12 – 29 m. amžiaus) kūrybiškumą, verslumą ir užimtumą, suburiant juos kurti inovacijomis ir informacinėmis technologijomis paremtus kūrybinius produktus ir projektus. Dalyviai buvo mokomi naujo, šiuolaikiško, išradingo požiūrio į informacines ir komunikacines technologijas (IKT) bei jų teikiamas galimybes. Veiklos buvo susijusios su inovacijomis paremtais kūrybos produktais, paslaugomis ar projektais. Šiuo projektu KAVB prisidėjo prie Kauno regiono jaunimo saviraiškos, iniciatyvos skatinimo, suteikė savirealizacijos galimybes, padidino užimtumą, sudarė sąlygas turiningai leisti laisvalaikį.
     
 • ​Jonavos viešoji biblioteka 2013 – 2014 m. dalyvavo VšĮ „Vilties žiedas“ projekte „Kompiuterinio raštingumo mokymai Jonavos, Kauno bei Vilniaus regionų gyventojams“. Organizavome grupinius kompiuterinio raštingumo e-Citizen programos mokymus Jonavos gyventojams (virš 45 metų amžiaus). Baigusiems mokymus buvo išduodami pažymėjimai. 
2013 m. 
 • ​2012-2013 m. Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos projekte „Auksinis laureatų ruduo“, kurio tikslas Kauno mieste ir regione kartu su partneriais populiarinti lietuvių autorių kūrybą, ugdyti rašytinės ir literatūrinės diskusijos kultūrą. Renginiuose dalyvavo žinomi, geriausiai įvertinti ir apdovanoti įvairiomis premijomis autoriai. 

 • ​Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ (lapkričio 11 – 17 d.) tema „Žiema Šiaurėje“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir bibliotekos filialai.
  
 • Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje parėmė Viešosios bibliotekos parengtą projektą „AŠ – EUROPOS SĄJUNGOS PILIETIS“, skirtą 2013 metų Europos dienai paminėti. Projekto renginiai skirti Europos piliečių metams. Projekte dalyvavo Viešoji biblioteka ir Čičinų, Kuigalių, Ruklos, Šveicarijos, Upninkų, Užusalių, Žeimių filialai. Buvo organizuoti įvairūs renginiai.  
​2012 m.
 • Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ (lapkričio 12 – 18 d.) tema „Įvairialypė Šiaurė“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Liepių, Panoterių, Ruklos, Šilų, Upninkų bei Žeimių filialai.

 • ​Projekte „Bibliotekos pažangai“, kuris užtikrino visiems gyventojams galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas Lietuvos viešosiose bibliotekose, dalyvavo Viešoji biblioteka ir 16 filialų. Įgyvendinant šį projektą 2010 m. mūsų rajono 10 kaimo filialų (Batėgalos, Bukonių, Išorų, Juškonių, Kuigalių, Kulvos, Liepių, Šilų, Upninkų, Žeimių) buvo įdiegti 32 nauji kompiuteriai. Tai 22 stacionarūs kompiuteriai lankytojams ir 10 nešiojamų kompiuterių bibliotekininkams. Taip pat kiekvienoje bibliotekoje pastatyta po naują multifunkcinį įrenginį. Išorų bibliotekoje buvo įvestas interneto ryšys, kitose bibliotekose interneto ryšys pagerintas, Kuigalių bibliotekoje interneto ryšys įvestas. 7 Viešosios bibliotekos ir 10 filialų bibliotekininkių dalyvavo projekto organizuojamose mokymuose. Bibliotekininkų mokymo programą sudarė bazinės kompiuterinio raštingumo žinios (pagal Lietuvos Respublikos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto kompiuterinio raštingumo programos dalis ir Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo START programos 5.0 versijos reikalavimus). Visi norintieji galėjo laikyti testus ECDL pradmenų pažymėjimui gauti. Žymiai sustiprėjo bibliotekininkų kompetencija informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje ir bibliotekos tapo stipria jėga, padedančia žmonėms įsisavinti ir naudoti informacinių technologijų galimybes. Bibliotekininkės lankytojams teikia konsultacijas ir moko kompiuterinio raštingumo ir interneto pagrindų.
 
 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai 2012 – 2013 m. vykdė gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus pagal Baltijos kompiuterių akademijos projektą „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui“. 20 akademinių val. programa suderinama su e-Citizen (kompiuterinis raštingumas piliečiams) mokymo programa bei papildyta išplėstine e.paslaugų dalimi.
 
 • ​2011 m. lapkričio – 2012 m. spalio mėn. Jonavos viešoji biblioteka dalyvavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos vykdytame projekte „BiblioHealth“. Projekto tikslas – patikimos sveikatos informacijos sklaida vyresnio amžiaus žmonėms. Kauno apskrities viešoji biblioteka bendradarbiaudama su medikais, psichologais, žiniasklaidos atstovais ir jogos specialistais siekė pagerinti patikimos sveikatos informacijos, aktualios vyresnio amžiaus žmonėms, prieinamumą Kauno apskrities ir Kauno regiono bibliotekose, siekė paskatinti vyresnius žmones propaguoti sveiką gyvenseną, domėtis netradicine medicina, naudotis patikimais sveikatos informacijos šaltiniais (knygomis, elektroniniais išteklias).

 • ​Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje parėmė Viešosios bibliotekos parengtą projektą „Jaunystė – galinga, senatvė – išmintinga, kartu – jėga“, skirtą 2012 m. Europos dienai paminėti. Projekto renginiai buvo skirti metų temai – Europos vyresnių žmonių aktyvumui ir kartų solidarumui. Projekte dalyvavo Viešoji biblioteka ir Išorų, Kuigalių, Liepių, Ruklos, Šveicarijos, Upninkų, Užusalių filialai. Buvo organizuoti įvairūs renginiai.

2011 m.

 • Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro kasmetiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ (lapkričio 14 – 20 d.), kurios tema „Humoras Šiaurėje“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Liepių, Šilų, Ruklos, Upninkų bei Žeimių filialai.

 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, dalyvaudama Kauno technologijos universiteto vykdomame projekte „Kompiuterinis raštingumas bendruomenėms – geresnės kokybės garantas“, vykdė gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus. 40 akademinių val. programa suderinama su e-Citizen (kompiuterinis raštingumas piliečiams) mokymo programa bei papildyta išplėstine e. paslaugų dalimi.

 • ​Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje parėmė Viešosios bibliotekos parengtą projektą „Neatrastas Lietuvos lobis: Savanoriai“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto renginiai buvo skirti pagrindinei Europos metų temai – savanorystei. Projekte dalyvavo Viešoji biblioteka ir Panoterių, Rimkų, Ruklos, Upninkų filialai. Buvo organizuoti įvairūs renginiai: Viešojoje bibliotekoje surengtas vakaras „Pagalba be atlygio džiugina širdį“, pristatyta fotografijų paroda „Padėdami kitiems, padedame patys sau“, surengta viktorina „Ką žinai apie Europos Sąjungą“, Vaikų literatūros skyriuje įvyko popietė „Prašau manęs neskriausti...“, Meno ir muzikos skaitykloje vyko filmo ,,Misija Sibiras“ peržiūra ir aptarimas. Panoterių bibliotekoje vyko diskusija jaunimui „Geri darbai šiandien“, Ruklos biblioteka savo bendruomenės narius pakvietė į diskusiją prie arbatos „Žmogus – aukščiausia vertybė žmogui“, Rimkų filiale diskusijoje „Puoselėjame gerumą“ dalyvavo bibliotekos senjorų klubas „Pilnatvė“, Upninkų filiale vyko plakatų konkurso „Europa šalia mūsų“ parodos pristatymas.

​  2010 m.
 • „Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje“ (lapkričio 8 – 14 d.), kurios tema – „Magiškoji Šiaurė“, dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Liepių, Šilų, Ruklos, Upninkų bei Žeimių filialai.

 • ​Viešojoje bibliotekoje įgyvendintas ES struktūrinių fondų paramos projektas Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose“. Pagal šį projektą birželio mėnesį bibliotekoje buvo įdiegta nauja savitarnos (knygų grąžinimo) įranga. Prie bibliotekos pastato pastatyta nauja knygų grąžinimo dėžė. Bibliotekos skaitytojai gali knygas grąžinti nedarbo valandomis, poilsio dienomis ar tiesiog neužėję net į biblioteką. Įrenginys stebimas vaizdo stebėjimo kamera.
  
 • ​Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje parėmė Viešosios bibliotekos parengtą projektą „Nutieskime tolerancijos tiltą“, skirtą Europos dienai paminėti. Projekto tikslas – populiariomis ir moderniomis formomis pristatyti Jonavos bendruomenei ES vykstančius procesus, skatinti norą bendrauti, kartu veikti ir daugiau sužinoti apie ES. Renginiai vyko gegužės 3 – 11 dienomis. Projekte dalyvavo Viešoji biblioteka ir Liepių, Panoterių, Ruklos, Šveicarijos filialai.
  
 • Viešoji biblioteka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“. Bibliotekoje įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT) su trim kompiuterizuotom darbo vietom bei kita technika, taip pat profesiniam informavimui skirtais spaudiniais. 
​2009 m.
 • ​Kauno apskrities viršininko administracijos finansuotas kultūros ir meno projektas „Skaitantis vaikas“. Projekte dalyvavo Viešoji biblioteka ir Šilų, Panoterių, Upninkų, Ruklos bei Žeimių filialai. Projekto metu filialuose vyko pasakų valandos „Vesk mane į pasakų šalį“ ir garsiniai skaitymai „Išrinkime skaitomiausią knygą“. Vaikų literatūros skyriaus darbuotojos pasakų knygeles skaitė patiems mažiausiems vaikams lopšeliuose darželiuose „Dobilas“, „Lakštingalėlė“, „Pakalnutė“. Viešosios bibliotekos skaitytojai galėjo susitikti su dailininke, pasakų kūrėja Sigute Ach renginyje „Šviesiųjų svajonių žydintys sodai“. 

 • ​Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro kasmetiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, kurios tema buvo „Karas ir taika Šiaurės šalyse“, dalyvavo Viešoji biblioteka ir Juškonių, Šilų, Ruklos, Upninkų, Žeimių filialai. 

​​2008 m.
 • ​ Viešoji biblioteka paruošė projektą, skirtą Skaitymo metams ir Skaitymo skatinimo programai įgyvendinti „Viešieji skaitymai netradicinėse erdvėse“. Garsiniai skaitymai „Saulutės aukso jums pripilsiu į baltas baltas rieškutes...“ vyko Jonavos Vaikų globos namuose. M. Vainilaičio poeziją skaitė aktorė Inesa Pauliulytė.

 • ​Viešoji biblioteka paruošė projektą „Ekologiška aplinka  ateities Europa“, skirtą Europos dienos šventei. Europos diena Jonavoje buvo švenčiama gegužės 15 d. Atplaukus ekologiniam plaustui „Bliūškiui“ į Jonavą, vyko Europos dienos renginiai.
  
 • Projektu „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Panoterių, Ruklos, Šveicarijos ir Užusalių filialuose buvo įsteigti viešieji interneto prieigos taškai ir modernizuotas Žeimių filiale esantis viešasis interneto centras. 
​2007 m.
 • ​Gegužės – birželio mėnesiais Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Upninkų ir Žeimių filialuose vyko mokymai pagal projektą Ekonomiškai aktyvių gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas Kauno regione“

 • ​Projektu „Jaunųjų menininkų sklaida Jonavoje“ Viešojoje bibliotekoje populiariomis formomis bendruomenei buvo pristatyti jaunieji menininkai . 
2006 m.
 • ​Kultūros ministerija parėmė projektą, skirtą renginių ciklui Jeronimo Ralio 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Viešojoje bibliotekoje veikė spaudinių paroda „Tokiame mažame kūne – tokia didelė siela...“; skaitykloje buvo eksponuojami J. Ralio vidurinės mokyklos moksleivių dailės darbai; vyko literatūros ir muzikos vakaras „Vyrą pagarbinki, mūza...“, kuriame dalyvavo aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venclovas.

 • ​Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje kasmetiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ tema „Kvapą gniaužiančios Šiaurės šalių istorijos“, dalyvavo Vaikų literatūros skyrius, miesto Rimkų filialas, Šilų, Panoterių, Ruklos, Upninkų ir Žeimių filialai. Ruklos filialas gavo finansinę paramą. 
​2005 m.
 • ​Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR vyriausybės projekte „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse“ dalyvavo 8 kaimo bibliotekos. Finansavimas gautas Batėgalos, Juškonių, Kulvos ir Upninkų bibliotekoms. Šiose bibliotekose įkurti Viešieji interneto centrai „Langas į ateitį“.

 • ​Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro organizuojamoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje „Keliaujant po Šiaurės šalis“ dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Ruklos, Upninkų, Žeimių filialai. 
​2004 m.
 • ​Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje skelbtas projektas, norint suaktyvinti šviečiamąją veiklą apie ES. Paremtas Viešosios bibliotekos projektas „Euralijos ir Eurinuko kelionė po Europą“. Viešoji biblioteka ir Rimkų, Ruklos, Panoterių, Šveicarijos, Upninkų, Užusalių, Žeimių filialai organizavo įvairius renginius, skirtus ES.

 • ​Lietuvos regioninių tyrimų instituto ir Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos projekte „Biblioteka – viešasis bendruomenės informacinis centras“ dalyvavo Viešoji biblioteka ir 4 kaimo filialai (Ruklos, Upninkų, Užusalių ir Žeimių). Darbuotojos išklausė kompiuterinio raštingumo, vadybos kursus. Ruklos, Upninkų ir Užusalių bibliotekoms padovanoti kompiuteriai ir įvestas internetas.

 • ​Švietimo ir kaitos fondo ir leidyklos Alma littera skelbtame konkurse „Knygos kaimo bendruomenei“ dalyvavo 10 kaimo bibliotekų. Kulvos, Panoterių, Šveicarijos ir Užusalių filialai papildė savo knygų fondus už 3,4 tūkstančius litų.
  
 • Šiaurės Ministrų Tarybos informacinio biuro organizuojamoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje „Seku, seku pasaką“ dalyvavo Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius ir Šilų, Panoterių, Rimkų, Ruklos, Upninkų, Užusalių, Žeimių filialai. 
​2003 m.
 • ​Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje skelbtame projekte „ES informacijos tinklas Lietuvoje“ Viešoji biblioteka laimėjo projektą eurosavaitė Jonavos mieste „Kas neturi informacijos, tas nevaldo situacijos“.

 • ​Jonavos rajono savivaldybė parėmė projektą „Vaikų biblioteka – vaikų ir paauglių iš socialiai remtinų, asocialių ir daugiavaikių šeimų užimtumo centras“. Biblioteka pasipildė naujais žaislais, organizavo įvairius renginius.

 • ​VRM ir aljansas „Langas į ateitį” parėmė projektus ir įkūrė Viešuosius interneto centrus (VIC) Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje ir Žeimių filiale. Šiose bibliotekose lankytojai turi galimybę nemokamai naudotis internetu. 
​2002 m.
 • ​Europos Komisijos delegacija Lietuvoje:
  parėmė projektą, skirtą Europos dienai „Kurkime Europą kartu“. Buvo suorganizuotas Viešosios bibliotekos ir kitų bibliotekų darbuotojų seminaras;
  pagal projektą „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“ padovanojo Viešajai bibliotekai kompiuterį ir spausdintuvą.
  
 • Švietimo ir mokslo ministerija ir Jonavos rajono savivaldybė pagal vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programą finansavo projektą „Vaikų biblioteka – vaikų ir paauglių iš socialiai remtinų, asocialių ir daugiavaikių šeimų užimtumo centras”. 
​2001 m.
 • ​Atviros Lietuvos fondo konkurse „Paslaugų bendruomenei plėtra Lietuvos viešosiose bibliotekose“ paremtas projektas „Atverkime duris vaikų ateičiai“. Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriui nupirkti: vaizdo magnetofonas, muzikinis centras, televizorius, vaizdo ir garso įrašai, nauji žaislai.

 • Kultūros ministerijos ir Jonavos rajono savivaldybės paremtas projektas „Informacija kiekvienam pagal poreikius“. Jonavos viešojoje bibliotekoje buvo įrengta interneto skaitykla, gauti 3 kompiuteriai ir spausdintuvas, nupirkti nauji baldai.
​2000 m.
 • ​Atviros Lietuvos fondo konkurse „Mažų miestelių ir kaimų bibliotekos – vaikams ir jaunimui“ finansuotas projektas „Investicija į vaikų ir jaunimo turiningą laisvalaikį šiandien – investicija į mūsų visų šviesesnę ateitį“. Ruklos biblioteka praturtėjo audio ir video aparatūra, pasikeitė bibliotekos įvaizdis, išsiplėtė vartotojams teikiamos paslaugos. 
1999 m.
 • ​Atviros Lietuvos fondo konkurse „Muzika ir audioinformacija viešojoje bibliotekoje“ laimėjo Viešosios bibliotekos projektas „Jaunimo centras „Vizija“. Modernizuota ir pertvarkyta Viešosios bibliotekos meno ir muzikos skaitykla.
© PigiosSvetaines.lt