Antanas Ražinskas

2020 m. birželio 4 d. 

Antanas Ražinskas
RAŽINSKAS Antanas – gamtos mokslų daktaras, geodezijos inžinierius, docentas, geofizikos vyresnysis mokslinis bendradarbis, pirmojo šalyje Geodezijos ir kartografijos muziejaus įkūrėjas. Gimė 1925 m. birželio 4 d. Armonių k. (Rokiškio r.).

1930–1934 m. mokėsi Armonių, 1937–1939 m. – Rokiškio valsčiaus pradinėse mokyklose. 1945 m. Kaune lankė matininkų kursus. 1947 m. baigė Kauno žemės ūkio technikumą, įgijo žemėtvarkos techniko specialybę, 1947–1951 m. studijavo Kauno politechnikos institute, geodezijos inžinieriaus specialybę, 1954–1957 m. – Geologijos ir geografijos instituto aspirantas, matematikos ir fizikos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaras. 1977–1985 m. – Pabaltijo neotektoninės komisijos pirmininkas.
1942–1944 m. dirbo Juodupės valsčiaus savivaldybėje raštininku, 1950–1957 m. – Kauno žemės ūkio technikumo dėstytoju, 1957–1969 m. – Geologijos ir geografijos instituto moksliniu bendradarbiu, Geofizikos sektoriaus vadovu, 1963–1984 m. – Vilniaus inžinerinio statybos instituto docentu, Geodezijos katedros vedėju, 1984–1992 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos docentu.
 
Parengė ir apgynė kandidatinę disertaciją, kurioje gravitaciniu metodu apskaičiavo geoido bangas vakarinėje Lietuvos dalyje. Šio darbo rezultatas – gravitacinis žemėlapis, kuris pasitarnavo naftos ir dujų paieškoms Lietuvoje. Docentas (1965 m.), gamtos mokslų daktaras (1993 m.). Savo sodyboje Upninkų seniūnijos Kunigiškių k. (Jonavos r.) įkūrė pirmąjį ir vienintelį šalyje privatų Geodezijos ir kartografijos muziejų, buvo šio muziejaus vadovu ir konsultantu. Muziejuje sukaupta apie 5 tūkstančius žemėlapių, išleistų įvairiais laikotarpiais, taip pat visa krašto hidroniminė medžiaga ir apie 50 geodezinių instrumentų. Eksponuojamas 0,1 mm tikslumo matavimo etalonas – metras, patikslintas pagal garsųjį Paryžiaus etaloną. Čia galima pamatyti Smetonos laikų geodezininko planšetę, surasti Lietuvą 1610 m. Europos žemėlapyje. Seniausias ir rečiausias muziejaus eksponatas – dar senovės Egipte naudota atstumo ir aukščio nustatymo lentelė.

Knygų „Reikalingiausios lentelės“ (1970 m.), „Geodezinė gravimetrija“ (1982 m.) autorius. Rašė eilėraščius, išleido eilėraščių knygą „Gyvenimo pėdos“ (2002 m.). Atsiminimų knygos „Tarp geodezijos, geofizikos ir kartografijos krantų“ (2005 m.) autorius.

​„Geodezijos darbų“ I–X tomų atsakingasis redaktorius (1963–1980 m.). Svarbiausi darbai iš geodezinės gravimetrijos. 1954–1962 m. su kitais parengė Lietuvos ištisinę gravimetrinę nuotrauką ir Lietuvos atraminį gravimetrinį tinklą. Matavimų pagrindu sudarė 1:500 000 mastelio Lietuvos teritorijos gravitacijos lauko žemėlapius. Atliko mokslinių teorinių gravimetrijos, vertikalės nuokrypio, geoido nustatymo tyrimų. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių apie Žemės formą, jos plutos judesius, geodezijos istoriją. Vadovėlio „Taikomoji geodezija“ (1979 m.) sudarytojas, knygų „Geografas profesorius Alfonsas Basalykas“ (2005 m.) bei „Juodupė. Onuškis“ (2012 m.) bendraautoris. 

​Mirė 2006 m. gruodžio 5 d. Kaune, palaidotas Vilniuje. 

​Šaltinis: Jonavos krašto žmonės. – Jonava : Linotipas, 2000. – P. 145–146;
papildyta iš spaudos ir interneto
Bibliografija:

Autorius

Reikalingiausios lentelės / Antanas Ražinskas. – Vilnius, 1970. – 83 p. 
Geodezinė gravimetrija : paskaitų konspektas / Antanas Ražinskas. – Vilnius, 1982. – 74 p. 
Gyvenimo pėdos : eilėraščiai / Antanas Ražinskas. – Kaunas : Technologija, 2002. – 276, [11] p. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 5.
Tarp geodezijos, geofizikos ir kartografijos krantų / Antanas Ražinskas. – Kaunas : UAB „Smaltijos“ leidykla, 2005. – 99 p. : iliustr., žml. – Bibliogr.: p. 79–81.

Bendraautoris
​ 
Geografas profesorius Alfonsas Basalykas / [sudarytojai Jonas Milius, Regina Prapiestienė]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – 254, [1] p., [12] iliustr. lap. : iliustr., žml. – Turinyje aut.: Antanas Ražinskas.
Juodupė. Onuškis / [vyriausiasis redaktorius Jonas Šedys] ; [sudarytojai Jonas Šedys, Venantas Mačiekus, Edita Korzonaitė]. – Vilnius : Versmė, 2012. – 2 d. : iliustr., faks., portr., žml. 
    D. 1. – 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 906, [2] p. : iliustr., faks., portr., žml. – Turinyje aut.: Antanas Ražinskas.
    D. 2. – 2012. – P. 913–1828 : iliustr., faks., nat., portr., žml. – Turinyje aut.: Antanas Ražinskas.
 
​Redaktorius, sudarytojas

​Geodezijos skyriaus darbai = Abhandlungen der geodätischen Abteilung = Труды геодезической секции / Lietuvos TSR mokslų akademija. Geologijos ir geografijos institutas, Lietuvos TSR geografinė draugija ; redaktorius Antanas Ražinskas. – [Nr.] 1 (1963). – Vilnius : LTSR MA Geologijos ir geografijos institutas, 1963. – Įvairaus dažnumo. – Toliau leidžiamas: Geodezijos darbai. 

Geodezijos darbai = Papers of geodezy = Труды по геодезии / Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas, Lietuvos TSR geografinė draugija ; redagavo Antanas Ražinskas. – [Nr.] 2–Nr. 20. – Vilnius : [Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas] : [Lietuvos TSR geografinė draugija], 1964–1994. – Įvairaus dažnumo. 
 
Taikomoji geodezija / S. Kazakevičius ; sudaryt. A. Ražinskas, A. Zakarevičius. – Vilnius : Mokslas, 1979. – 326 p. : iliustr.

​Apie Antaną Ražinską skaitykite internete:

​Biografija (www.vle.lt) [žiūrėta 2020 m. birželio 4 d.]
​Biografija (lietuvai.lt/wiki) [žiūrėta 2020 m. birželio 4 d.]
​​Biografija (www.rokiskiorvb.lt) [žiūrėta 2020 m. birželio 4 d.]
​Jonavos krašto muziejaus susikūrimo istorija (www.jonavosmuziejus.lt) [žiūrėta 2020 m. birželio 4 d.]
​JKC krašto muziejus mini 30-ąsias įkūrimo metines (www.jonavoszinios.lt) [žiūrėta 2020 m. birželio 4 d.]
​Ištrauka iš 1825 m. Rokiškio grafystės inventoriaus (www.muziejusrokiskyje.lt) [žiūrėta 2020 m. birželio 4 d.]  
© PigiosSvetaines.lt