Jonas Sirvydis

2021 m. vasario 2 d.

Jonas Sirvydis
Sirvydis Jonas – Jonavos rajono garbės pilietis (2006 m.), Jonavos krašto šviesuolis (2012 m.), Jonų respublikos prezidentas (2006 m.), ilgametis AB „Achema“ generalinis direktorius, Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacijos prezidentas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas pramonės reikalams, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos viceprezidentas, Lietuvos pramoninkų konfederacijos komiteto, Kauno technologijos universiteto komiteto narys, Lietuvai pagražinti draugijos Jonavos skyriaus pirmininkas. Gimė 1936 m. vasario 4 d. Barkiškio kaime, Rokiškio rajone.

1943–1951 m. mokėsi Obelių mokykloje, jos nebaigęs, 1951 m., buvo ištremtas į Sibirą. Ten, 1951–1958 m., dirbo Nebeginsko miškų ūkyje markiruotoju, traktorininku, vairuotoju. 1958 m. grįžo Į Lietuvą. 1958–1961 m. tarnavo tarybinėje kariuomenėje.

1961–1966 m. mokėsi Kauno politechnikume Automobilių remonto ir eksploatacijos fakultete ir įgijo techniko specialybę, 1966–1972 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Mašinų gamybos fakultete ir įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę.

1961–1964 m. dirbo Rokiškio autotransporto kontoros vairuotoju, meistru, mechaniku. 1964 m. vedė ir su žmona Jūrate atvyko į Jonavą. 1964–1968 m. dirbo Jonavos azotinių trąšų gamyklos Transporto skyriaus mechaniku, 1968–1972 m. – g/s „Azotas“ Amoniako gamybos oro skaidymo cecho deguonies pripildymo stoties viršininku, 1972 m. – Angliarūgštės cecho viršininko pavaduotoju, 1972–1975 m. – Centralizuoto remonto cecho gamybinio dispečerinio biuro viršininku, 1975–1986 m. – Remonto mechaninės gamybos viršininko pavaduotoju gamybai, 1986–1990 m. – Remonto mechaninės gamybos viršininku, 1990–1992 m. – vyriausiuoju inžinieriumi, 1992–1994 – generaliniu direktoriumi, 19941999 m. – viceprezidentu, 1999–2012 m. – generaliniu direktoriumi.

Jonas Sirvydis 48-rius metus išdirbo įmonėje, kuri vadinosi Jonavos azotinių trąšų gamykla, po to – gamybinis susivienijimas „Azotas“, vėliau – AB „Achema“. Per tą laikotarpį nueitas ilgas kelias nuo cecho mechaniko iki generalinio direktoriaus pareigų. Pasiekti tikslą padėjo nuolatinis žinių gilinimas: 1991 m. baigė darbo saugos kursus Los Andžele (JAV), 1993 m. – ekonomikos kursus Kazik bercike (Vengrija) ir 2000 m. Ciele mieste (Vokietija), 1997 m. – vokiečių kalbos kursus Frankfurte prie Maino ir Heidelberge (Vokietija), 1997 m. – aplinkosaugos kursus „World endiroment center“ (JAV), 1998 m. „Vadovų rezervo ugdymas“ ir 2002 m. „Bendrovių valdymas“ (Lietuvoje).

Jono Sirvydžio įvairiapusė veikla įvertinta daugeliu apdovanojimų. 2005 m. suteiktas Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Lietuvos kultūros šviesuolio vardas, 2006 m. – Jonavos rajono garbės piliečio vardas ir Profesijos riterio titulas, taip pat 2006 m. inauguruotas Jonų respublikos prezidentu, 2012 m. išrinktas Jonavos krašto šviesuoliu, 2013 m. suteiktas Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos garbės nario vardas bei apdovanotas šios asociacijos Garbės ženklu (2008 m.). Lietuvos pramoninkų konfederacija Joną Sirvydį apdovanojo Auksiniu atminimo ženklu (1996 m.), o Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir Lietuvos pramoninkų konfederacija – Petro Vileišio aukso medaliu ir Petro Vileišio skulptūriniu biustu (2007 m.), Lietuvos Respublikos ūkio ministerija – medaliu „Už viso gyvenimo indėlį į verslą“ (2008 m.) Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje – Darbo žvaigžde (2012 m.), o Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – Ambasadoriaus raktu ir diplomu (2012 m.), Padėkos ženklo diplomu (2014 m.), koncernas „Achemos grupė“ – Aukso žvaigžde (2012 m.). Jonas Sirvydis apdovanotas padėkomis: Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko (2005 m.), Švietimo ir mokslo (2007 m.), Kultūros ministerijų (2009 m.), Vilniaus apskrities administracijos (2004 m.), Lietuvai pagražinti draugijos (2000 ir 2014 m.), Lietuvos politinių kalinių sąjungos prezidiumo (2007 m.), Žemės ūkio rūmų (2003 m.) bei kitų įstaigų ir organizacijų.

​Gyvena Jonavoje.

​Biografija parengta pagal Jono Sirvydžio užpildytą anketą

​Kraštiečio Jono Sirvydžio 85-ajam gimtadieniui parengta virtuali paroda „Žmogiškumas neleidžia būti išdidžiam...“

​Bibliografija:

„Achema“ – ekonomikos lyderių gretose / Jonas Sirvydis. – Iliustr. // Atgimusi Lietuva, 1990–2000. – Vilnius : R. Šlajaus firma „Baltijos pranešimai“, 2001. – P. 260–261.
Patikimus darbuotojus auginamės patys / Jonas Sirvydis. – Iliustr. // Žalioji „Achemos“ šviesa. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2005. – P. 86–89.
Nuo Neries ir Baltijos krantų – po šalis plačiausias iki pat Australijos / Jonas Sirvydis. – Iliustr. // Kur žemė, jūra ir dangus. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2009. – P. 29–41.
 
Biografija paruošta pagal Jono Sirvydžio užpildytą anketą
© PigiosSvetaines.lt