Stanislovas Gediminas Ilgūnas

2021 m. kovo 18 d.
Stanislovas Gediminas Ilgūnas (1936–2010 m.)
ILGŪNAS Stanislovas Gediminas – Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos direktorius, LRT tarybos pirmininkas, Jonavos rajono garbės pilietis. Gimė 1936 m. kovo 29 d. Kantališkių kaime, Sasnavos valsčiuje, Marijampolės apskrityje.

1942–1946 m. mokėsi Surgučių kaimo pradžios mokykloje, 1946–1950 m. – Sasnavos progimnazijoje, kuri buvo reorganizuota į septynmetę mokyklą, 1950–1952 m. – Marijampolės vidurinėje mokykloje, 1965–1967 m. – Kauno ekonomikos technikume įgijo ekonomisto-planuotojo specialybę, 1967–1976 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką.

​1953–1957 m. dirbo įvairų fizinį darbą Viatlago (Viatkos lagerių) priverčiamojo darbo stovyklose. 1957–1962 m. – Marijampolės autotransporto kontoros techniku, 1962–1966 m. – Marijampolės maisto pramonės automatų gamyklos inžinieriumi, 1966–1968 m. – Jonavos statybos valdybos meistru, 1968–1990 m. – Jonavos statybos tresto skyriaus viršininku, 1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatu, Švietimo, mokslo ir kultūros komisijos pirmininku, 1993–1997 m. – Lietuvos archyvų generalinės direkcijos, Lietuvos archyvų departamento generaliniu direktoriumi, 1997–1998 m. – LR Prezidento patarėju, 1998–2010 m. – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos direktoriumi, 2008–2010 m. – Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininku.

​1953 m. už antitarybinės jaunimo organizacijos kūrimą ir veiklą suimtas ir Vilniuje nuteistas 25 m. laisvės atėmimo. 1953–1957 m. kalėjo Gulage. 1960–1966 m. buvo Marijampolės turistinio sąjūdžio organizatorius, rajono turistų klubo pirmininkas. 1991 m. – Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas. 1960–2010 m. Lietuvių kultūros ir mokslo istorijos tiriamųjų ir medžiagos rinkimo ekspedicijų organizatorius ir vadovas. 1988 m. vienas Sąjūdžio kūrėjų Jonavoje, 1988–1990 m. Sąjūdžio Seimo narys, Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos pirmininkas.
Knygų: „Jonas Čerskis“ (1983 m. ), „Vincas Pietaris“ (1987 m.), „Prie Sasnos ir Šešupės“ (1995 m.), „Kazys Grinius“ (2000 m.), „Šaknys“ (2001 m.), „Steponas Kairys“ (2002 m.), „Česlovas Kudaba“ (2003 m.), „Sąjūdis Jonavoje. 1988–1990“ (2004 m.), „Lietuvos Respublikos XII Vyriausybė“ (2004 m.), „Knygnešių keliais“ (2005 m.), „Sasnava. Kraštas ir žmonės“ (2005 m.), „Antanas Mackevičius. Sukilimo žygiai ir kovos“ (2007 m.), „Nuo Neries iki Kolymos“ (2008 m.), „Lietuvos Respublikos I Vyriausybė“ (2008 m.), „Antroji Vyriausybė. Premjero paslaptis“ (2008 m.), „Algirdas Brazauskas“ (2009 m.) autorius. Leidinio „Jonavos statybos trestas : prospektas“ (1990 m.) ir albumo „Algirdas Brazauskas“ (1998 m.) sudarytojas. Taip pat knygų „Jokūbas Minkevičius“ (2003 m.) bei „Gintaras Ramonas“ (2003 m.) redakcinės kolegijos pirmininkas.

​Knygų: „Lietuvos respublikos prezidentai“ (1995 m., 1997 m.), „Akademikas Paulius Slavėnas“ (2001 m.), „Atgimusi Lietuva, 1990–2000“ (2001 m.), „Nemunaitis ir jo parapija : Nemunaičio parapijos 380-osioms metinėms : monografija“ (Kn. 1, 2002 m.), „Antanas Poška“ (2003 m.), „Ką šiandien pasakytų profesorius Česlovas Kudaba?“ (2003 m.), „Apsisprendimas, 1988–1991“ (2004 m.), „Lietuvių raštijos istorijos studijos“ (T. 1, 2005 m.), „Socialdemokratai Lietuvos Respublikos seimuose“ (2006 m.), „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinis žodynas“ (2006 m.), „Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas“ (2007 m.), „Kovo 11-oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena“ (2008 m.), „Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai“ (T. 1, 2008 m.), „Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse“ (2009 m.), „Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.)“ (2009 m.), taip pat fotoalbumo „Raitelis saugo Lietuvą“ (2010 m.) bendraautoris. Paskelbė apie 500 straipsnių lietuvių istorijos, kultūros, mokslo ir politikos temomis.
Apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1996 m.), Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1996 m.), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.), Signatarų klubo medaliais (2006, 2011 m.). Sporto garbės komandorų ženklu (2006 m.), Šv. Jurgio Marijampolės globėjo medaliu (2009 m.), Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio medaliu (2010 m.).

​2000 m. literatui, kraštotyrininkui-istorikui, Jonavos rajono persitvarkymo Sąjūdžio organizatoriui, pirmajam jo tarybos pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signatarui, Jonavos rajono garbės kraštotyrininkui, surinkusiam vertingą kraštotyrinę medžiagą apie Jonavos kraštą, jo žmones, istorijos ir kultūros paminklus ir šią medžiagą padovanojusiam Krašto muziejui, parengusiam nemažai kraštotyrinių ir mokslinių straipsnių apie Jonavos kraštą suteiktas Jonavos rajono garbės piliečio vardas.

​Mirė 2010 metų gegužės 8 dieną Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

​Biografija paruošta pagal Gedimino Ilgūno užpildytą anketą, ​papildyta iš interneto ir spaudos 
Bibliografija: Knygų autorius
Jonas Čerskis / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Mokslas, 1983. – 144 p., [8] iliustr. lap. : žml.
Vincas Pietaris / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Mokslas, 1987. –  184, [2] p., [8] iliustr. lap.
Prie Sasnos ir Šešupės : [Surgučių, Sasnavos ir Kantališkių kaimų istorijos ir etnografijos bruožai] / Gediminas Ilgūnas ; redaktoriai Antanas Šulga, Jolita Dimbelytė ; daillininkės Vida Kuraitė ; Birutė Grabauskienė. – Vilnius : Lietuvos archyvų departamentas, 1995. – 335 p., [12] iliustr. lap.
Kazys Grinius / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Pradai, 2000. – 627, [1] p. : iliustr.
​Šaknys : tėvų ir protėvių pėdsakai / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Pradai, 2000. – 217, [1] p., [20] iliustr. lap. : faks., schem.
Steponas Kairys / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Vaga, 2002. – 454, [1] p., [32] iliustr. lap. Česlovas Kudaba / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Valstybės žinios, 2003. – 184, [2] p. : iliustr. Sąjūdis Jonavoje, 1988–1990 / Gediminas Ilgūnas. – Kaunas : AB spaustuvė „Aušra“, 2004. – 266, [2] p. : iliustr., faks. Lietuvos Respublikos XII Vyriausybė, 2001–2004 / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Lodvila, 2004. – 293, [1] p. : iliustr., portr.
Knygnešių keliais : 1983 m. ekspedicija minint „Aušros“ 100-ąsias metines / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Vaga, [2005]. – 159, [1] p. : iliustr., portr., žml. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 158–159.
Sasnava : kraštas ir žmonės / Gediminas Ilgūnas. – Marijampolė : Piko valanda, 2005. – 438, [2] p. : iliustr., portr., faks. – Bibliogr.: p. 404–408. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 410–436. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 437–438.
​Antanas Mackevičius : sukilimo žygiai ir kovos / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Versus aureus, 2007. – 303, [1] p. : iliustr., portr. – Santr. angl., lenk., rus. – Bibliogr.: p. 276– 281. –  Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 290– 301. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 302.
Nuo Neries iki Kolymos : Jonas Čerskis, Vilnius-Sibiras / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Versus aureus, [2008]. – 278, [2] p. : iliustr., portr., faks., žml. – Santr. angl. –  Bibliogr.: p. 255– 260. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 261– 274. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 278. 
​Antroji Vyriausybė. Premjero paslaptis : 1991 m. sausio 10-13 d. / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Versus aureus, [2008]. –  221, [2] p. : iliustr., faks. –  Santr. angl., rus. –  Bibliogr., p. 205– 211, ir išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 213– 218. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 219– 220. 
Lietuvos Respublikos I Vyriausybė, 1990-1991 m. / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Petro ofsetas, 2008. – 460 p. : iliustr., portr. – Santr. angl., rus. - Bibliogr.: p. 431– 437. – Pavardžių r-klė: p. 439– 450. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 456. 
​Algirdas Brazauskas : [politinė biografija] / Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Versus aureus, 2009. – 542, [2] p. : iliustr., faks., portr. – Santr. angl., rus., vok. – Bibliogr.: p. 509– 517. – Pavardžių ir vietovardžių r-klės: p. 519– 530. – Kn. taip pat: Apie autorių: p. 540–541.
Bendraautoris
Atsiminimai apie Juozą Urbšį / Gediminas Ilgūnas // Dabar ir visados. – Kaunas : Spindulys, 1993. – P. 203–208.
Kazys Grinius : [biografija] / Gediminas Ilgūnas. – Iliustr., portr. // Lietuvos Respublikos prezidentai. – Vilnius : Valst. leidybos centras, 1995. − P. 257–378.
Antanas Mackevičius / Gediminas Ilgūnas // Tėvas Stanislovas. – Vilnius : Džiugas, 1995. – P. 125–128, 151, 191, 216–217.
Lietuvos kelias į Nepriklausomybę / Gediminas Ilgūnas. – Iliustr. // Signatarai. – Vilnius : Džiugas, 1996. − P. 7–28, 391–402.
Kelialapis į Jakutiją / Gediminas Ilgūnas // Akademikas Paulius Slavėnas. – [Vilnius] : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. – P. 145–148.
Ketvirtas Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas / Gediminas Ilgūnas. – Iliustr. // Atgimusi Lietuva, 1990–2000. − Vilnius : R. Šlajaus firma „Baltijos pranešimai“, 2001. – P. 94–105.
Antano Poškos kelionės / Gediminas Ilgūnas // Nuo Baltijos iki Bengalijos. – [D.] 1 : Su gervėmis į Pietus (2002), p. 7–13.
Motociklu į Kaukazą / Gediminas Ilgūnas // Antanas Poška. – Vilnius : Mintis, 2003. − P. 177–188.
Apsisprendimo genezė / Gediminas Ilgūnas // Apsisprendimas, 1988–1991 / Algirdas Brazauskas. – Vilnius : Vaga, 2004. – 262, [2] p. : iliustr., faks.
Kas yra nepriklausomybė : atsakymai į tris klausimus / Gediminas Ilgūnas // 2004-ieji: Lietuva. – Vilnius : Mintis, [2005]. – P. 168–170.
Vincas Pietaris draudžiamoje lietuviškoje spaudoje / Gediminas Ilgūnas // Lietuvių raštijos istorijos studijos. – 2005. – T. 1 (2005), p. 98–105.
Kazimieras Brazauskas (1906–1997) / Gediminas Ilgūnas, Jonas Laurinavičius. – Vilnius : Versus aureus, [2006]. – 107, [1] p. : iliustr., faks., portr.
Grinius Kazys ; Kairys Steponas / Gediminas Ilgūnas. – Portr. // Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. − P. 161–164, 179–182.
Galinis Vincas ; Kairys Steponas / Gediminas Ilgūnas. – Portr. – Bibliogr.: 6 pavad. // Socialdemokratai Lietuvos Respublikos seimuose. – Vilnius : Petro ofsetas, [2006]. − P. 127–130, 136–140.
Bacevičius Feliksas ; Galinis Vincas ; Grinius Kazys ; Kairys Steponas / Gediminas Ilgūnas. – Portr. // Lietuvos Respublikos Seimų I (1922–1923), II (1923–1926), III (1926–1927), IV (1936–1940) narių biografinis žodynas. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. – P. 202–203, 260–262, 274–278, 304–307.
Esminis lūžis ; Lietuvos kelias į 1990 m. kovo 11-ąją (1940–1990) / Ilgūnas Gediminas // Kovo 11–oji – Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo diena. − Vilnius : Žaltvykslė, [2008]. − P. 217–220, 221–254.
Kapitonas Zigmantas Sierakauskas ; Kunigas Antanas Mackevičius / Gediminas Ilgūnas. – Iliustr., portr. // Lietuvos krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. – Vilnius : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. – T. 1 (2008) , p. 265–274, 275–285.
Sukilimo vadas Antanas Mackevičius ir jo santykiai su vyskupu Motiejumi Valančiumi / Gediminas Ilgūnas. – Iliustr. // Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų Respublikos žemėse. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. − P. 191–202.
Sąjūdis Jonavoje / Gediminas Ilgūnas // Sąjūdis Lietuvos periferijoje (1988–1993 m.). – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. – P. 301–308.    
​Sudarytojas 
​Jonavos statybos trestas : prospektas / sudarė Gediminas Ilgūnas ; asociacija „Lietuvos statyba“. – Vilnius : EMKB, 1990. – 32 p. : iliustr.
Algirdas Brazauskas : Lietuvos Respublikos Prezidentas, 1993-1998 : [fotoalbumas] / sudarytojas Gediminas Ilgūnas. – Vilnius : Baltos lankos, 1998. – 275 p. : iliustr.
Redakcinės komisijos pirmininkas
 
Jokūbas Minkevičius / Bronius Genzelis. – Vilnius : Valstybės žinios, 2003. – 112, [2] p. – (1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai / redakcinė kolegija: Gediminas Ilgūnas (pirmininkas) … [et al.]). – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 103–106. – Pavardžių r-klė: p. 107–109.
Gintaras Ramonas / Regina Montvilaitė-Staniulienė. – Vilnius : Valstybės žinios, 2003. – 148, [2] p. : iliustr., faks. – (1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarai / redakcinė kolegija: Gediminas Ilgūnas … [et al.]). – Pavardžių r-klė: p. 145–148.

​***
 
Garso įrašai
​Nuo Baltijos iki Bengalijos [Garso įrašas] : [aštuonerių metų kelionė po Europą, Afriką ir Aziją] / Antanas Poška. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka. – [D.] 1 : Su gervėmis į Pietus / skaito Juozas Šalkauskas. – 2003 (Vilnius : Lietuvos aklųjų b-ka). – 1 garso diskas (CD) (8 val.10 min.) : (MP3). – Garso įraše taip pat: Antano Poškos kelionės / Gediminas Ilgūnas. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Klaipėda: Vilko takas, 2002. – Išleista taip pat garso kasetė.
Antanas Mackevičius [Garso įrašas] : sukilimo žygiai ir kovos / Gediminas Ilgūnas ; skaito Algimantas Bružas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008. – 1 garso diskas (12 val. 8 min.) : (MP3). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. - Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : Versus aureus, 2007.
Antanas Mackevičius [Garso įrašas] : sukilimo žygiai ir kovos / Gediminas Ilgūnas ; skaito Algimantas Bružas. – Vilnius : Lietuvos aklųjų biblioteka, 2008. – 3 garso diskai (12 val. 8 min.) : (WAV). – Antr. įd. lape taip pat Brailio raštu. – Įgarsinta iš to paties pavad. knygos, išleistos: Vilnius : Versus aureus, 2007. – [Originalas].
   
© PigiosSvetaines.lt