Svečio žvilgsniu į Ispanijos bibliotekas

2019 m. spalio 21 d.
Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Skirmutė Gajauskaitė kartu su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija spalio 1-9 dienomis dalyvavo tarptautinėse tarpinstitucinėse praktikose Ispanijos viešosiose bibliotekose. Šios praktikos organizuotos įgyvendinant projektą "Tarptautinės tarpinstitucinės žinių dalijimosi praktikos LT – ESP" pagal Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos veiklos strategijos 2019-2021 metams V tikslo "Užtikrinti vidinį ir išorinį asociacijos ir jos narių bendradarbiavimą" 7 priemonę "Plėsti tarptautinius ryšius su kitų šalių bibliotekomis, kitomis institucijomis“.

​Tarptautinių tarpinstitucinių praktikų tikslai – plėtojant tarptautines partnerystes stiprinti bibliotekų bendruomenės atvirumo ir mobilumo strategines kompetencijas, dalintis tarpinstitucine kultūros, mokslo ir socialinės srities gerąja patirtimi, gerinti bibliotekų srities darbuotojų komunikaciją ir skatinti inovatyvių paslaugų plėtrą. Praktikos organizuotos kartu su Ispanijos kultūros ir sporto ministerija. Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nariai, atsižvelgdami į ministerijos atstovų rekomendacijas, aplankė ir dalijosi patirtimi Madrido Eugenio Trias ir Puente Vallecas Miguel Hernandez viešosiose bibliotekose, Valensijos Nicolau Primitiu ir Pilar Faus bibliotekose, Barselonos viešosiose bibliotekose, lankėsi Lietuvos konsulate Valensijoje, dalyvavo vienoje iš Valensijos bibliotekų vykusioje diskusijoje su lietuvių bendruomenių atstovais.
​Sakoma, kad Madrido veidrodis yra El Retiro parkas – tikra laisvalaikio oazė miesto centre. Iki pat XIX a. pabaigos šis parkas priklausė Ispanijos karališkajai šeimai. El Retiro parke, karaliaus buvusio žvėryno pastate, kuris veikė dar iki 1975 m., įsikūrusi Eugenio Trías viešoji biblioteka. Ji pavadinta filosofo,  garsaus estetikos, etikos, religijos ir politikos mąstytojo Eugenio Trías vardu. Tai pavyzdinė biblioteka,  parodanti kur link eina visos kitos 32 Madrido viešosios bibliotekos. Šios bibliotekos devizai- smalsumas, tyrinėjimas, bendrystė, idėjų kūrimas, lanksti erdvė, stimuliavimas, gera nuotaika, kitų kultūrų pažinimas ir ,svarbiausia, artinti kultūrą prie žmogaus, kuris čia neateitų. Todėl ir gimsta tokie originalūs renginiai, kaip "Fotelis muzikai", "Kava su mokslininkais", „Svingo šokių diena“, „Menas, kuris maitina“ ir kt. ​Smalsu buvo susipažinti su įgyvendintais projektais šeimoms ir vaikams nuo 0 iki 6 metų, Socialinės bibliotekos apdovanojimą pelniusiu projektu "Skaitymai, kurie dovanoja gyvenimą", bibliotekos bendradarbiavimo su socialinėmis įstaigomis patirtimi. 

Kaip bibliotekos darbuotojai minėjo, konkurencija jaučiama tarp įvairių organizacijų, siūlančių įvairiapusiškus renginius. Pvz., Madride per dieną vyksta apie 500 renginių, todėl bibliotekininkams tenka labai pasistengti, norint į biblioteką pritraukti lankytojus. Ir tai jiems sekasi, nes Eugenio Trías viešosios bibliotekos darbuotojai trykšte trykšta kūrybinėmis idėjomis, išmone ir meile darbui, į bibliotekos veiklą aktyviai įtraukiami įvairaus amžiaus savanoriai, o graži, patogi, betarpiška bibliotekos aplinka skatina lankytojus čia turiningai leisti laisvalaikį. Mylėti, puoselėti ką darai – tai gero darbo, pasiektų rezultatų paslaptis. Tai nuolat pabrėžė kolegos Eugenio Trías viešosios bibliotekos darbuotojai.
Biblioteka įsikūrusi El Retiro parke

Eugenio Trias viešoji biblioteka

S. Gajauskaitė pilnoje bibliotekoje žmonių

Žavios ir patogios bibliotekos erdvės

Interjero detalės bibliotekoje

Mažųjų skaitytojų skyrius

Eugenio Trias bibliotekos lauko terasa

​Moderniame pastate esanti Puente Vallecas Miguel Hernandez viešoji biblioteka, pavadinta garsaus Ispanijos poeto Miguel Hernandez vardu, yra viena didžiausių Madrido viešųjų bibliotekų ir išsiskiria įdomiomis, įvairiomis darbo formomis su žmonėmis, turinčiais negalią. Bibliotekos erdvės paskirstytos pagal atliekamas funkcijas ir aptarnaujamų lankytojų amžiaus grupes. Fonduose kaupiamos knygos forma ir turiniu pritaikytos skaitytojams, turintiems psichinę negalią. O viena iš svarbiausių šios bibliotekos, įsikūrusios darbininkų, emigrantų ir romų kvartale, funkcijų – kultūrą priartinti prie šių žmonių, formuoti jų skaitymo ir kompiuterinius įgūdžius. Bibliotekininkams dirbti su buvusiais kaliniais, politiniais pabėgėliais, narkomanais ir kitais visuomenės atstumtais žmonėmis padeda savanoriai.
Modernios erdvės

Bibliotekos skaitykla

Žavingos bibliotekos interjero detalės patraukė S. Gajauskaitės dėmesį

Salė renginiams

Mažųjų skaitytojų erdvė

Mažųjų skaitytojų  knygų išdavimo vieta – laivas

Mažųjų skaitytojų erdvė

Mažųjų skaitytojų erdvė

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos delegacija prie bibliotekos

Valensijos Nicolau Primitiu biblioteka funkcionuoja kaip Valensijos regiono nacionalinė biblioteka. Ji įsikūrusi didingame 16 amžiaus gotikiniame pastate, kuriame nuo jo įsikūrimo pradžios veikė 2 vienuolynai, kalėjimas, o dabar – Kultūros departamentas ir biblioteka. Bibliotekoje yra saugojama beveik milijonas dokumentų.Ši didelė kolekcija, kurią sudaro labai įvairūs dokumentai nuo pergamento ir popieriaus iki moderniausių elektroninių formatų, apima dokumentus nuo XIII amžiaus iki XXI amžiaus.  Pagrindinė šios bibliotekos paskirtis- knygų saugojimas, jų restauravimas  ir  skaitmeninimas. Anksčiau veikusioje bažnyčioje dabar yra įrengta erdvė susitikimams su rašytojais, istorikais, knygų leidėjais. Vidinis buvusio vienuolyno kiemelis taip pat išnaudojamas įvairiems renginiams organizuoti. Bibliotekoje aptarnaujami vyresni nei 18 metų lankytojai, kurie čia atvyksta tyrinėjimo, kultūrinių ir literatūrinių ieškojimų vedami.
Nicolau Primitiu biblioteka

Bibliotekos renginių salė

Buvusi vienuolių susirinkimo salė, kurios lubos išlikusios originalios

Didelis dėmesys skiriamas dokumentų apsaugai

Mistinė bibliotekos erdvė

Vidinis bibliotekos kiemas

Lietuvos konsulate Valensijoje susitikome ir diskutavome apie knygų reikšmę tautinėms bendruomenėms užsienyje, jos ateitį lietuvių bendruomenėje ir besikeičiančią bibliotekų misiją su Lietuvos konsulu Valensijoje Dainiumi Šriubša ir Valensijos lietuvių bendruomene. Malonu buvo susipažinti ir užmegzti kontaktus su bendruomenės pirmininke Daiva Sruogiene ir jau daugiau kaip dešimtmetį gyvenančia Valensijoje Nele Butnoriute. Džiaugėmės, kad susitikti su mumis atskrido Tenerifėje gyvenanti bei Knygų namams vadovaujanti Goda Koriznaitė. Būtent jos paskatinti Tenerifėje gyvenantys lietuvaičiai šiais metais įsijungė į mūsų šalyje organizuojamą akciją „Vasara su knyga“. Valensijos ir Tenerifės lietuvių bendruomenėms perdavėme vizite dalyvaujančių kolegų atsivežtas lietuviškas knygas, vaikams skirtus pratybų sąsiuvinius. Lietuvos konsulas Valensijoje Dainius Šriubša padėkojo lietuvybę puoselėjantiems tautiečiams, o mus supažindino su Konsulato veikla, su jiems kylančiais iššūkiais ir kasdieniais darbais. Nauji kontaktai - naujos galimybės, tik bendraujant ir dalijantis patirtimi, galima pasiekti rezultatų.
Susitikimas Pilar Faus bibliotekoje su Lietuvos konsulu ir lietuvių bendruomene Valensijoje

​Valensijos Pilar Faus viešosios bibliotekos aplinka (gėlynai, sodas ir romėnų palikimo ženklai) viliote vilioja įžengti į bibliotekos pastatą, kuris anksčiau funkcionavo kaip psichiatrinė ligoninė. Įdomu, kad patalpos išdėstytos kryžiaus principu. Biblioteka, norėdama susilieti su ja supančia aplinka, bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis ir asociacijomis. Bibliotekos direktorius pristatė neįgalių asmenų integracijos projektus bei čia rengiamus muzikos, šokių festivalius, skaitytojų klubus, kurių yra net 5, įvairias organizuojamas dirbtuves, supažindino su tarpbibliotekiniu tinklu, kuris labai plačiai išvystytas. Lankytojai vaikai šurmuliuoja bibliotekoje nuo ankstaus ryto, nes Ispanijos mokyklose bibliotekų nėra.

Pilar Faus bibliotekos darbuotojai nuolat ieško įvairiapusiškų darbo formų su skaitytojais, žengia koja kojon su gyvenimu. Šiuo metu Valensijoje labai madinga- eko daržas mieste. Šiuolaikinis daržas mieste, tai puiki erdvė naujiems susitikimams bei bendravimui. Ši iniciatyva buria bendruomenę ir skleidžia ne tik edukacines, bet ir ekologines bei gamtosaugines idėjas. Tad ir bibliotekininkai aktyviai prisideda prie šios iniciatyvos. 

​Lietuvos konsulatas Valensijoje ir Pilar Faus biblioteka yra sudarę sutartį, kad bibliotekoje būtų saugoma ir nuolat atnaujinama (pačių skaitytojų, konsulato darbuotojų dėka) ir skaitytojams išduodama lietuviška literatūra. Labai buvo malonu pamatyti Pilar Faus bibliotekoje lietuviškų knygų lentyną.
Pilar Faus bibliotekos erdvės

Romėnų palikimo ženklai atsispindi ir bibliotekos viduje

Biblioteka yra prisitaikyta žmonėms su judėjimo negalia

Lietuviškų knygų lentyna

Savivaldybių viešųjų bibliotekų delegacija prie Pilar Faus bibliotekos

Romėnų palikimo ženklai bibliotekos kieme

Montserrato Abelló biblioteka – tai pavyzdinė erdvė, sukurta žmonėms su negalia. Būtent dėl to ši biblioteka sulaukia daug lankytojų iš viso pasaulio pasisemti patirties. Šioje bibliotekoje lankytojai savarankiškai gali grąžinti leidinius iš išorės  ir vidaus. Tai vienintelė biblioteka Ispanijoje, teikianti šią paslaugą. Estetiška, patogi aplinka ir įvairiapusiška, įdomi veikla vilioja gyventojus leisti čia laisvalaikį. Ši biblioteka įkurta tik prieš 1,5 metų. Nesitiki, kad čia anksčiau veikė tekstilės ir stiklo gamykla.​
Bibliotekos interjero detalės

Rezervuotos knygos

Bibliotekos interjero detalės

Bibliotekos terasa

Bibliotekos skaitykla

Bibliotekos erdvės

Montserrato Abelló bibliotekos erdvės

Bibliotekos skaitykla

Bibliotekos erdvės

Bibliotekos erdvės

Vaikų erdvė bibliotekoje

Barselonos bohemiškame ir daugiakultūriniame El Ravalio rajone, buvusios ligoninės 17 a. patalpose, įsikūrusi Katalonijos biblioteka, atliekanti nacionalinės bibliotekos funkciją. Svarbiausia iš turimų kolekcijų – Migelio de Servanteso dokumentų kolekcija, kurioje priskaičiuojama virš 10 tūkst. dokumentų, išleistų ne vien katalonų kalba. Šioje bibliotekoje didelis dėmesys skiriamas dokumentų tyrinėjimams ir mokslinių darbų rengimams. Čia nuolat vykdomi įvairūs skaitmeninimo projektai. Buvo įdomu pamatyti jau suskaitmenintą anksčiau čia buvusios Šventojo Kryžiaus ligoninės 600 metų kauptą archyvą. Bibliotekoje yra 200 darbo vietų lankytojams, tad čia mielai lankosi akademinis jaunimas ir mokslo žmonės, rašytinių šaltinių tyrinėtojai. Katalonijos biblioteka turi lauko terasą, kurioje lankytojai gali keistis knygomis ir skaityti laikraščius. Ji primena mūsų Knygų terasą, tačiau ir daug kuo skiriasi. Čia erdvę nuolat prižiūri bibliotekos darbuotojas, vakarais ir žiemos laikotarpiu ji neveikia. Sužavėjo Katalonijos bibliotekoje esanti Knygos evoliucijos erdvė. Beje, šioje patalpoje, tuometinėje benamiais ir elgetomis besirūpinančioje Šv. Kryžiaus ligoninėje mirė vienas garsiausių pasaulio architektų Antoni Gaudi.
Įspūdingos erdvės

Įspūdingos erdvės

Knygos evoliucijos erdvė

Knygos evoliucijos erdvė, kurioje prieš daugelį metų mirė A.Gaudi

Senieji katalogai. Ir tai tik eksponatai

Lauko terasa

Vizito Ispanijoje pabaigoje susipažinome su Barselonos mobilių bibliotekų tinklu Granollers Carrer, aptarnaujančiu mažesnius provincijų miestelius. Net 3 proc. šalies gyventojų knygas skaitymui gauna per mobilias bibliotekas. Šis mobilių bibliotekų tinklas buvo baigtas kurti tik 2016 metais, nors pradėjo veikti jau senokai. Mūsų lankyta biblioteka turi net 10 bibliobusų. Mes apžiūrėjome senesnio modelio (2002 m.) bibliobusą. Visi kiti tądien buvo išvykę į savo aptarnaujamus mikrorajonus. Ko gero, bene daugiausia klausimų mūsų kolegos uždavinėjo būtent šioje bibliotekoje. Kataloniečių patirtis šioje srityje išties yra labai didelė ir mums buvo įdomu sužinoti net menkiausias darbo specifikos smulkmenas. ​Mažytė mobili biblioteka, bet joje – platus paslaugų spektras kaip įprastos viešosios bibliotekos. Mobili biblioteka – geriausiai kataloniečių vertinama paslauga. Galbūt, mažėjant gyventojų skaičiui Jonavoje, tai būtų vienas iš sprendimo būdų, pasiekti asmenis, norinčius skaityti, naršyti internetą...
315 tūkst. eurų kainuojantis bibliobusas

Bibliobuso vidus

Mobilioje bibliotekoje- apie 4 tūkst. dokumentų

Lankytojų patogumui- stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai

Bibliobusas – mobili biblioteka

Mobilių bibliotekų atsarginis fondas laikomas garaže

​Vizito Ispanijoje metu mus lydėjo humanitarinių mokslų daktarė, vertėja ir publicistė Jūratė Micevičiūtė. Jos erudicija ir gebėjimas patraukliai pateikti kultūrinį Ispanijos savitumą, reliktinius praeities simbolius, supažindinti su moderniais muziejais, sužavėjo mus.
Humanitarinių mokslų daktarė, vertėja ir publicistė J. Micevičiūtė (dešinėje)

​Visada sugrįžus iš kelionės norisi reziumuoti tai ką pamatai, ką sužinai, ką patiri. Tradicinės Ispanijos bibliotekos jau praeityje. Bibliotekos nuolat tiria skaitytojų poreikius ir prie jų derinasi, jos skatina gyventojus pažinti ir kitas kultūras. Beveik visos bibliotekų paslaugos yra nemokamos, tačiau kaip ir pas mus, skaitytojams tenka palaukti eilėje norimos knygos. Ispanijos bibliotekos pritaikytos žmonėms su judėjimo negalia, labai išvystytos socialinės bibliotekos funkcijas ir mobiliųjų bibliotekų tinklas, bet labai daug ženklų draudžiančių bibliotekose atsivesti gyvūnus... Ispanijoje kultūra, taip pat ir biblioteka, yra tarsi atsvara visuomenės susiskaldymui.
Patirties dalijimosi vizitas Ispanijos bibliotekose skatina, generuoja naujas idėjas ir padeda užmegzti bendradarbiavimo kontaktus šioje šalyje.
Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos delegacija

© PigiosSvetaines.lt