Dėmesio! Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. lankytojų patogumui keičiasi Jonavos viešosios bibliotekos ir bibliotekos Rimkų filialo darbo laikas. 
Darbo dienomis lauksime Jūsų 10:00-19:00, o šeštadieniais 10:00-16:00.
​Jonavos viešoji biblioteka nedirba valstybinių švenčių dienomis. ​Bibliotekos nedarbo laiku leidinius prašome grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį prie pagrindinio įėjimo.​
Įstatymai
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai 

​ 
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijos“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nenustatytų teisių turėtojų kūrinių autorių teisių ir gretutinių teisių turėtojų paieškos šaltinių pavyzdinio sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos sudėties patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl metų geriausių bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatų patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekininkų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“
​Lietuvos Respublikos kultūros ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl „Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos ir skaitymo skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“

​​Kiti teisės aktai
Jonavos rajono kultūros strategija iki 2026 metų (PDF formatu)
​Bibliotekos veikla
 • Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės (PDF formatu)
 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF formatu)
 • Naudojimosi Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (PDF formatu
 • Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (PDF formatu)
 • ​LIBIS pažymėjimo naudojimo taisyklės (PDF formatu)
 • LIBIS nuostatai (PDF formatu)
 • Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (PDF formatu)
 • ​Mokamos paslaugos (PDF formatu)
 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų tvarkos aprašas ​(PDF formatu)
 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklės (PDF formatu)
  • ​Įsakymas dėl Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus darbo tvarkos taisyklių pakeitimo (PDF formatu)
 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos trumpalaikės nuomos tvarkos aprašas (PDF formatu)   
 • ​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas  (PDF formatu) 
 • ​​Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (PDF formatu) 
​​
© PigiosSvetaines.lt