BIBLIOTEKOS VIZIJA
​Siekti, kad Jonavos rajono viešoji biblioteka ir jos filialai būtų nacionalinės kultūros saugotojomis ir taptų moderniomis bibliotekomis, pasižyminčiomis: • aukšta aptarnavimo kultūra, • teikiamos informacijos įvairove, • modernių informacijos technologijų naudojimu, • puikiomis darbo sąlygomis lankytojams ir personalui.

BIBLIOTEKOS MISIJA Rajono bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas: • užtikrinant informacijos išteklių kaupimą, organizavimą ir prieigą, • diegiant naujas informacijos ir komunikacijos technologijas, • ugdant lankytojų informacinį raštingumą, • siejant savo veiklą su mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra. 

PAGRINDINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI • Tenkinti rajono bendruomenės informacinius poreikius; • Tapti bendruomenės informacijos, kultūros, laisvalaikio centru, plėtoti lavinimosi visą gyvenimą galimybes bibliotekose, rengti bendruomenę ir personalą gyventi ir dirbti žinių visuomenėje; • Aktyviai dalyvauti Lietuvos bibliotekų bendros informacinės sistemos kūrime. ​
© PigiosSvetaines.lt