Trumpa Viešosios bibliotekos istorija

 • 1939 m. buvo įsteigta Jonavos valstybinė viešoji biblioteka (manoma, kad Birutės gatvėje);
 • 1941 m., prasidėjus karui, biblioteka buvo uždaryta, knygų fondas sunaikintas; 1945-1946 m. – vėl buvo atkuriama;
 • 1950 m. Jonava tapo rajono centru, o biblioteka – Rajonine biblioteka;
 • Apie 1954 m. Rajoninė biblioteka perkelta į buvusias vaistinės patalpas Kauno gatvėje;
 • 1963 m., panaikinus Jonavos rajoną, tapo miesto biblioteka ir priklausė Kauno rajoninei bibliotekai;
 • 1965 m. Jonavos rajonas vėl atkuriamas, biblioteka tampa rajonine;
 • 1976 m. Rajoninė biblioteka persikelia į naujas patalpas Basanavičiaus gatvėje (dab. muziejus) ir tampa Jonavos rajono centrine biblioteka, turinti 2 filialus mieste ir 22 – kaime;
 • 1992 m. Centrinė biblioteka persikelia į dabartines patalpas (Žeimių g. 9);
 • 1995 m. pavadinta Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka; turi 1 filialą mieste ir 15 filialų rajono kaimuose;
 • 2000 m. Viešojoje bibliotekoje įrengta Europos Sąjungos leidinių lentyna;
 • 2001 m. Viešojoje bibliotekoje atidaryta interneto skaitykla;
 • 2003 m. atidaryti pirmieji viešieji interneto prieigos taškai „Langas į ateitį“ – Viešojoje bibliotekoje ir Žeimių filiale; biblioteka prisijungė prie Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS). Pradėtas kurti elektroninis katalogas;
 • 2005 m. atidaryti viešieji interneto prieigos centrai Batėgalos, Juškonių, Kulvos, Upninkų filialuose; sukurta interneto svetainė www.jonbiblioteka.lt; kompiuterizuoti visi Viešosios bibliotekos filialai;
 • Nuo 2007 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegta LIBIS skaitytojų posistemė;
 • 2008 m. Viešoji biblioteka dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“. Bibliotekoje įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT) su trimis kompiuterizuotomis darbo vietom bei kita technika, taip pat su profesiniu informavimu susijusiais spaudiniais;
 • 2008–2012 m. Jonavos viešoji biblioteka bei jos filialai dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai“, kuris užtikrino visiems gyventojams galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas Lietuvos viešosiose bibliotekose;
 • 2009 m. Viešoji biblioteka pažymėjo savo veiklos 70-metį. Įvyko konferencija „70-ties metų kelias“, skirta šiam jubiliejui ir Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui; organizuotas exlibrisų konkursas; 
 • 2012 m. Viešojoje bibliotekoje įrengta nuolatinė ekspozicija „Gediminas Ilgūnas: Darbai, o ne žodžiai parodo tikruosius žmogaus įsitikinimus“, skirta Jonavos rajono Garbės piliečio G. Ilgūno darbų ir atminimo įamžinimui;
 • 2012–2013 m. Jonavos viešoji biblioteka ir filialai vykdė gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymus pagal Baltijos kompiuterių akademijos projektą „Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui“;
 • 2014 m. prie bibliotekos pastatytas dokumentų grąžinimo įrenginys;
 • 2015 m. Jonavos viešoji biblioteka, dalyvaudama projekte „Bibliotekos pažangai 2“, laimėjo dalinį finansavimą ir įgyvendino projektą „Mokomės įdomiau“, kurio tikslas – sustiprinti Jonavos rajono jaunimo lietuvių kalbos žinias, pritaikant inovatyvius mokymosi metodus; pradėtas leisti Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“;
 • 2016 m. Viešosios bibliotekos kieme atidaryta nauja, jauki, patraukli, šiuolaikiška erdvė – Knygų terasa, kurioje galima skaityti knygas, rajono laikraščius, naršyti internete, keistis perskaitytomis knygomis. Knygų terasa džiugina bendruomenę savo netradiciniais, atviros erdvės renginiais, neformaliu bendravimu;
 • 2017 m. įsteigta Kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija; 
 • 2017 m. ​visuose VB filialuose įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemė;
 • ​2017–2018 m. vyko bibliotekos renovacijos darbai. Gruodžio 14 d. atsinaujinusi Viešoji biblioteka atvėrė duris miesto ir rajono bendruomenei;
 • 2023 m. birželio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu bibliotekai suteiktas rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus vardas​.
​Biblioteka, išlaikydama klasikinį tikslą – išlikti knygų šventove – tapo ir interaktyvia. Šiandien skaitytojai gali džiaugtis moderniomis skaityklomis, įrengta vaikų ir jaunimo erdve, daugybe techninių ir kitų naujovių. Atvėręs atnaujintos bibliotekos duris, skaitytojas čia gali turiningai ir įdomiai praleisti visą dieną. Ypatingą bibliotekos jaukumą kuria interjero estetika – apgalvota kiekviena subtili ir grožį teikianti detalė. 

​Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra vienas iš bendruomenės informacijos, kultūros ir laisvalaikio centrų. Jos pagrindinės veiklos kryptys yra skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti, gerinti skaitymo įgūdžius, kelti skaitymo prestižą. Tuo tikslu yra rengiami projektai, dalyvaujame įvairiose akcijose, konkursuose, organizuojame įvairius renginius: garsinius skaitymus, teatralizuotus knygų pristatymus, literatūrines popietes, susitikimus, spaudinių ir virtualias parodas, edukacinius ir kitus užsiėmimus.

​Visą parą atvira bibliotekos kieme esanti Knygų terasa, kurioje galima skaityti knygas, rajoninę spaudą, naršyti internete, bendrauti ar kitaip leisti laisvalaikį.
​2022 metais, remiantis Viešosios bibliotekos statistiniais rodikliais, rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 9442 vartotojai, sulaukėme per 127 tūkst. lankytojų, kuriems išduota virš 223 tūkst. dokumentų. Bibliotekose surengti 1298 renginiai. 

​BIBLIOTEKOS VADOVAI:
​Pirmasis Jonavos valstybinės viešosios bibliotekos vedėjas buvo rašytojas Jonas Marcinkevičius (1939 m. vasario–spalio mėn.);  
​​1939 m. spalio–1940 m. rugsėjo mėn., nuo 1941 m. spalio 16 d. bibliotekos vedėju dirbo Vaclovas Treinys;
​Nuo 1940 m. rugsėjo 20 d.  iki 1941 m.  spalio 15 d. – Mykolas Jonaitis; 
​Nuo 1950 m. vasario mėn. bibliotekos vedėja dirbo Janina Ščiglinskaitė;
​1954–1955 m. bibliotekos vedėju dirbo Stanislavas Dubauskas;
1955–1987 m. bibliotekai vadovavo Jadvyga Rimdeikienė;
1987–2004 m. bibliotekos direktore dirbo Romualda Kasteckienė;
Nuo 2004 m. bibliotekai vadovauja Skirmutė Gajauskaitė. 
© PigiosSvetaines.lt